Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ


В приміщеннях класу B-Iaбудинків категорії А та в зовнішніх вибухонебезпечних установках необхідно передбачати такі первинні засоби пожежогасіння:

Таблиця H. 1

Примітка 1. Біля кожного об'єкту, що підлягає оснащенню засобами пожежогасіння, необхідно передбачати ящик із піском - 0,5 м3, покривало пожежне - 2x1,5 м, совкові лопати, багри, лом.

Примітка 2. При проектуванні ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП необхідно також керуватися «Правилами пожежної

безпеки в газовій промисловості України».


Додаток П (обов'язковий)

БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ ПІДЗЕМНОГО

(НАДЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДУ,

ГАЗОВОГО ВВОДУ, ВВІДНОГО ГАЗОПРОВОДУ

(непотрібне закреслити)

побудованого__________________________________________________________

(найменування будівельно-монтажної організації,

номер проекту)

за адресою: _______________________________________________________________________

(вулиця, місто, прив'язки початкового та кінцевого пікетів)

П.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДУ (ГАЗОВОГО ВВОДУ)

Вказується довжина (для вводу та ввідного газопроводу - підземних та надземних ділянок), діаметр, робочий тиск газопроводу, тип ізоляційного покриття лінійної частини та зварних стиків (для підземних газопроводів та газопровідних вводів), кількість встановлених запірних пристроїв та інших споруд.

П.2 ПЕРЕЛІК ПОДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ, ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ

(АБО ЇХНІХ КОПІЙ) ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПРИКЛАДАЮТЬСЯ

ТА ЗАСВІДЧУЮТЬ ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

Примітка. Допускається прикладати (або розміщувати в даному розділі) витяги із зазначених документів, завірені особою, відповідальною за будівництво об'єкта, та які містять необхідні дані (номер сертифікату, марка (тип), нормативних або технічних документів), розміри, номер партії, завод-виготовлювач, дата випуску, результати випробувань).

П.3 ДАНІ ПРО ЗВАРЮВАННЯ СТИКІВ ГАЗОПРОВОДІВ Таблиця П.1

Прізвище, ім'я, по батькові зварника Номер (клеймо) зварника Зварено стиків Дата проведен­ня зварювальних робіт
діаметр труб, MM кількість, шт.  
           

(посада, підпис, ініціали, прізвище виконавця робіт)

Приклад оформлення плану (схеми) зварних стиків підземних газопроводів

Малюнок П. 1

 

 

Умовні позначення:

газопровід, закінчений будівництвом; газопровід існуючий; колодязь із засувкою на газопроводі; водопровід; стик поворотний; стик неповоротний; стик перевірений радіографуванням; стик; в чисельнику порядковий номер стику, в знаменнику - номер (клеймо) зварника, що зварив даний стик; будинок кам'яний житловий двоповерховий, № 25 діаметр газопроводу; довжина ділянки газопроводу від cтика до cтика прив'язка газопроводу до споруд або пікетів

Примітка. Схема повинна бути складена так, щоб місцеположення кожного стику могло бути знайдено з поверхні землі. Для цього повинні бути виконані прив'язки до постійних наземних об'єктів (будівель, споруд) як самого газопроводу, так і його характерних точок (кінцевих, поворотних тощо); повинні бути нанесені відстані між стиками, а також між стиками і характерними точками, в тому числі комунікаціями, що пересікаються. Суворе дотримання масштабу схеми - необов'язкове.

П.4 ПЕРЕВІРКА ГЛИБИНИ ЗАКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДУ, УКЛОНІВ, ПОСТЕЛІ, УЛАШТУВАННЯ ФУТЛЯРІВ, КОЛОДЯЗІВ. KOBEPIB(складається для підземних газопроводів та газових вводів)

Встановлено, що глибина закладання газопроводу від поверхні землі до верху труби на всьому протязі, уклони газопроводу, постелі під трубами, а також улаштування футлярів, колодязів, коверів відповідають проекту

Виконавець робіт___________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник експлуатаційної організації_________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник замовника_____________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

П.5 ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ ПІДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДУ (ГАЗОВОГО ВВОДУ)

П.5.1 Перед укладанням в траншею перевірено захисне покриття труб та стиків:

- на відсутність механічних пошкоджень і тріщин - зовнішнім оглядом; товщина - заміром за ГОСТ 9.602 мм; адгезія до сталі - за ГОСТ 9.602;

суцільність - дефектоскопом.

П.5.2 Стики, ізольовані в траншеї, перевірені зовнішнім оглядом на відсутність механічних пошкоджень і тріщин.

П.5.3 Перевірка на відсутність електричного контакту між металом труби та грунтом проведена після повної засипки траншеї "___________ "______________ 200___ р.

Примітка. Якщо траншея була засипана при глибині промерзання грунту більше за 10 cm, то будівельно-монтажна організація повинна виконувати перевірку після відтавання грунту, про що повинен бути зроблений запис в акті про приймання закінченого будівництвом об'єкта системи газопостачання.

При перевірці якості захисного покриття дефекти не виявлені.

Начальник лабораторії_____________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник експлуатаційної

організації_______________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник замовника_____________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

П.6 ПРОДУВКА ГАЗОПРОВОДУ, ВИПРОБУВАННЯ ЙОГО НА МІЦНІСТЬ

І ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

П.6.1 "____ " __________ 200_ р. перед випробуванням на міцність зроблена

продувка газопроводу повітрям.

П.6.2 "_________________ " 200 р. проведене пневматичне (гідравлічне)

випробування газопроводу на міцність тиском ______________ МПа з витримкою протягом

___ год.

Газопровід випробування на міцність витримав.

П.6.3 "___"____________ 200_ р. засипаний до проектних відміток газопровід із

встановленою на ньому арматурою та відгалуженнями до відключаючих запірних пристроїв об'єктів (або підземна частина газового вводу) випробуваний на герметичність протягом _ год.

До початку випробування підземний газопровід знаходився під тиском повітря

протягом ____ год для вирівнювання температури повітря в газопроводі з

температурою грунту.

Заміри тиску проводилися манометром (дифманометром) за ГОСТ __________________

клас________ .

Дані замірів тиску при випробуванні підземного газопроводу Таблиця П.2

Дата випробування Виміри тиску, кПа Падіння тиску, кПа
місяць число го­дини манометричне барометричне допустиме фактичне
P1 P2 B1 B2
                 
                   

Згідно з даними вищенаведених замірів тиску підземний газопровід випробування на герметичність витримав, витоки і дефекти в доступних для перевірки місцях не виявлені.

" " 200_ р. проведено випробування надземного газопроводу (надземної частини газового вводу) на герметичність тиском МПа з витримкою

протягом _______ год, подальшим зовнішнім оглядом і перевіркою всіх зварних,

різьбових і фланцевих з'єднань. Витоки і дефекти не виявлені. Надземний газопровід (надземна частина газового вводу) випробування на герметичність витримав.

Виконавець робіт________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП Представник експлуатаційної

організації______________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник замовника___________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

П.7 ВИСНОВОК

Газопровід (газовий ввід) збудований згідно з проектом, розробленим

(найменування проектної організації і дата випуску проекту)

з урахуванням узгоджених змін, внесених в робочі креслення №_________________

Будівництво розпочато "_______ "__________ 200_ р.

Будівництво закінчено "_______ "__________ 200_ р.

Головний інженер

будівельно-монтажної організації_____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник експлуатаційної

організації________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник замовника_____________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП


Додаток Р (обов'язковий)

БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОГО (ВНУТРІШНЬОЦЕХОВОГО) ГАЗООБЛАДНАННЯ,

змонтованого

(найменування будівельно-монтажної організації

і номер проекту) за адресою

Р.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗООБЛАДНАННЯ

Вказується для внугрішньобудинкового газообладнання - число квартир, тип та число встановлених газових приладів, загальна протяжність газопроводу та число запірних пристроїв на них; для внутрішньоцехового обладнання - загальна протяжність газопроводу, тип та число встановленого газообладнання, робочий тиск газу________ .

Р.2 ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ,

ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ (АБО ЇХ КОПІЙ) ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

Примітка. Допускається додавати (або розмішувати в даному переліку) витяги із вказаних документів, завірених особою, відповідальною за будівництво об'єкта, які містять необхідні відомості (номер сертифікату, марка (тип), нормативних або технічних документів, розміри, номер партії, завод-виготовлювач, дата випуску, результати випробувань).

Р.З ДАНІ ПРО ЗВАРЮВАННЯ СТИКІВ ГАЗОПРОВОДІВ Таблиця P. 1

Прізвище, ім'я, по батькові зварника Номер (клеймо) зварника Зварено стиків Дата проведення зварювальних робіт
діаметр труб, mm число, шт.  
           

(посада, підпис, ініціали, прізвище виконавця робіт)

P.4 ВИПРОБУВАННЯ ГАЗОПРОВОДУ НА МІЦНІСТЬ ТА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

P.4.l "____ " ________ 200 р газопровід випробуваний на міцність тиском повітря

_ МПа протягом 1 год на дільниці від відключаючого пристрою на вводі до кранів на опусках до обладнання (приладів).

Випробування на міцність газопровід витримав.

Р.4.2 "__ "_______ 200_ р. газопровід випробуваний на герметичність тиском_________ MПa

протягом _____ год з підключеними газовими приладами. Фактичне падіння тиску__________ МПа

при допустимому падінні, ________ МПа. Витоки та дефекти при зовнішньому огляді та

перевірці всіх з'єднань не виявлені. Газопровід випробування на герметичність витримав.

Виконавець робіт_______________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник експлуатаційної

організації__________________________________________________________ ___

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Р.5 ВИСНОВОК

Внутрішньобудинкове (внутрішньоцехове) газообладнання (включаючи газопровід) змонтовані відповідно до проекту, розробленого

(найменування проектної організації та дата випуску проекту) з урахуванням узгоджених змін, внесених в робочі креслення №____________

Будівництво розпочато "_____ "_________ 200_ р.

Будівництво закінчено "_____ "_________ 200_ р.

Головний інженер

будівельно-монтажної організації_____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник експлуатаційної

організації________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник

замовника_______________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Додаток. Якщо в цеху (котельної) є ГРУ, яка змонтована в загальному приміщенні цеху і обслуговує тільки даний цех, то на внутрішньоцеховий газопровід і ГРУ допускається складати загальний будівельний паспорт. У цьому випадку у вищенаведену форму паспорта повинні бути внесені наступні зміни:

а) в Р.1 характеристика газообладнання цеху повинна бути приведена за такою формою: (таблиця Р.2):

Таблиця Р.2

Загальна протяжність газо­проводу цеху, м Тиск газу, МПа Обладнання ГРУ (тип, розмір) Газифіковане обладнання (печі, котли, прилади), шт.  
на вході, Рmах на виході з ГРУ, (робочий P) регулятор тиску клапан-відсікач запобіжно-скидний клапан фільтр        
                     
                       

б)в Р.2, Р.З, Р.4 необхідно врахувати ГРУ;

в)доповнити паспорт розділом «Випробування ГРУ на міцність та герметичність»;

г) у «Висновку» замість слів «(включаючи газопровід)» потрібно написати: «(включаючи газопровід та ГРУ)».


Додаток С (обов'язковий)

БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ ГРП (ГРПБ)

збудованого ____________________________________________________________________

(найменування будівельно-монтажної організації,

номер проекту) за адресою: ______________________________________________________________________

С.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГРП (ГРПБ)

Вказується тиск газу (на вході і виході), тип і розміри встановленого обладнання, число і площа приміщень, система опалювання і вентиляції, дані щодо освітлення, зв'язок, телеуправління.

С.2 ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ,

ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ (АБО ЇХ КОПІЙ) ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

Примітка. Допускається додавати (або розмішувати в даному переліку) витяги з вказаних документів, завірених особою, відповідальною за будівництво об'єкта, які містять необхідні відомості (номер сертифіката, марка (тип), нормативних або технічних документів, розміри, номер партії, завод-виготовлювач, дата випуску, результати випробувань).

С.З ДАНІ ПРО ЗВАРЮВАННЯ СТИКІВ ГАЗОПРОВОДІВ Таблиця C. 1

Прізвище, ім'я, по батькові зварника Номер (клеймо) зварника Зварено стиків Дата проведення зварювальних робіт  
діаметр труб, mm число, шт.  
         

(посада, підпис, ініціали, прізвище виконавця робіт)

C.4 ВИПРОБУВАННЯ ГАЗОПРОВОДУ ТА ОБЛАДНАННЯ ГРП (ГРПБ) НА МІЦНІСТЬ І ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

С.4.1 "___ "_________ 200_ р. проведене випробування газопроводу та обладнання на

міцність тиском ______ МПа з витримкою протягом 1 год. Газопровід та обладнання

випробування на міцність витримали.

С.4.2 "___ "_________ 200_ р. проведене випробування газопроводу та обладнання на

герметичність тиском ______ МПа протягом _________ год. Падіння тиску _________ МПа при

допустимому падінні тиску______ , МПа. Витоки і дефекти при зовнішньому огляді і перевірці

всіх з'єднань не виявлені. Газопровід і обладнання випробування на герметичність витримали.

Виконавець робіт______________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник експлуатаційної

організації____________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Примітка. Якщо випробування газопроводів та обладнання на міцність і герметичність проводяться роздільно для високої і низької сторін тиску, то в даному розділі паспорта потрібно зробити два записи - один з випробування на високій стороні тиску, другий - на низькій.

С.5 ВИСНОВОК

ГРП (ГРПБ) збудований згідно з проектом, розробленим___________________________

(найменування проектної організації і дата випуску проекту) з урахуванням узгоджених змін проекту, внесених в робочі креслення №_____________

Будівництво розпочато "____ "_________ 200_ р.

Будівництво закінчено "_____ "_________ 200_ р.

Головний інженер

будівельно-монтажної організації_____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП Представник експлуатаційної організації_______________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП Представник замовника_______________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Примітка. Дана форма може бути використана для будівельних паспортів випарної і групової балонної установки ЗВГ, якщо вони розміщуються в окремій будівлі (приміщенні)


Додаток Т (обов'язковий)

БУДІВЕЛЬНИЙ ПАСПОРТ РЕЗЕРВУАРНОЇ УСТАНОВКИ ЗВГ

збудованої і змонтованої _____________________________________________________

(найменування будівельно-монтажної організації,

номер проекту) за адресою: ______________________________________________________________________

T.1 ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ

Вказується тип, число, заводи-виготовлювачі і заводські номери резервуарів, випарників і арматурних головок; реєстраційні номери і тип захисного покриття резервуарів та випарників, місткість кожного резервуару, продуктивність кожного випарника, тип та

число регуляторів тиску арматурних головок_________________________________

Т.2 ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ СЕРТИФІКАТІВ,

ТЕХНІЧНИХ ПАСПОРТІВ (АБО ЇХ КОПІЙ) ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ЯКІСТЬ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

Примітка. Допускається додавати (або розміщувати в даному розділі) витяги з вказаних документів, завірених особою, відповідальною за будівництво об'єкту, які містять необхідні відомості (номер сертифікату, марка (тип), нормативних або технічних документів, розміри, номер партії, завод-виготовлювач, дата випуску, результати випробувань).

(посада, підпис, ініціали, прізвище виконавця робіт)

Т.З ДАНІ ПРО ЗВАРЮВАННЯ СТИКІВ ТРУБ ОБВ'ЯЗУВАННЯ РЕЗЕРВУАРІВ Таблиця T. 1

T.4 ПРИЙМАННЯ ПРИХОВАНИХ РОБІТ ПРИ МОНТАЖІ РЕЗЕРВУАРНОЇ УСТАНОВКИ

Фундаменти закладені_____________________________________________________________

(відповідно проекту з відступами

від проекту, зазначити відступи та їхнє обгрунтування)

Основа і фундаменти резервуарів і випарників відповідають вимогам СНиП 3.02.01 та

проекту.

Виконавець робіт_______________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП Представник експлуатаційної організації_____________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Т.5 ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ РЕЗЕРВУАРІВ, ВИПАРНИКІВ ТА ТРУБОПРОВОДІВ ОБВ'ЯЗУВАННЯ

Т.5.1 Перед опусканням резервуару ЗВГ у котлован перевірена якість захисного покриття: на

відсутність механічних пошкоджень і тріщин - зовнішнім оглядом;

товщина - заміром за ГОСТ 9.602 _____ мм;

адгезії до сталі за ГОСТ 9.602;

суцільність - дефектоскопом.

Т.5.2 Стики, обв'язування, ізольовані в траншеї, перевірені зовнішнім оглядом на відсутність

механічних пошкоджень та тріщин.

Начальник лабораторії____________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник експлуатаційної

організації______________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Т.6 ПЕРЕВІРКА КОНТУРУ ЗАЗЕМЛЕННЯ РЕЗЕРВУАРІВ

Контур заземлення резервуарів і випарників відповідає проекту. Опір при перевірці дорівнює

_____ Ом.

Перевірку провів представник лабораторії

(найменування організації, посада. Підпис, ініціали, прізвище) МП

"___ " _________ 200_ р.

T.7 ВИПРОБУВАННЯ РЕЗЕРВУАРНОЇ УСТАНОВКИ НА МІЦНІСТЬ І ГЕРМЕТИЧНІСТЬ

Т.7.1 "_ "___________ 200_ р. проведені випробування резервуарної установки на міцність

тиском __ MHaз витримкою протягом 1 год. Резервуарна установка випробування на міцність витримала.

Т.7.2 "___ "__________ 200_ р. резервуарна установка, що складається з резервуарів,

випарників із встановленою апаратурою та трубопроводів обв'язування, була піддана

випробуванню на герметичність тиском_______ МПа.

Фланцеві, зварні та різьбові з'єднання, а також арматура голівок ємкостей, випарники ЗВГ, відключаючі пристрої і трубопроводи обв'язування перевірені.

При перевірці витіки та дефекти не виявлені.

Резервуарна установка випробування на герметичність витримала.

Виконавець робіт____________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП Представник експлуатаційної організації____________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Примітка - Якщо випробування на міцність і герметичність резервуарів і випарників із встановленою апаратурою та трубопроводів їх обв'язування виконується роздільно для високої і низької сторін тиску, то в даному розділі паспорту належить зробити два записи - один по випробуванню на високій стороні, другий - на низькій.

Т.8 ВИСНОВОК

Резервуарна установка ЗВГ змонтована відповідно проекту, розробленому

(найменування організації)

з урахуванням погоджених змін проекту, внесених в робочі креслення №___________________

Будівництво розпочато "_ _"____________ 200_ р.

Будівництво закінчене "_ _"____________ 200_ р.

Головний інженер

будівельно-монтажної організації___________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник експлуатаційної

організації_________ _________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник

замовника____________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

 

Додаток У (обов'язковий)

Лабораторія__________________________

(її належність)

ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ ЗВАРНИХ СТИКІВ СТАЛЕВОГО ГАЗОПРОВОДУ

РАДІОГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ

№_________ " " 200_ р.

Виконано перевірку зварних стиків газопроводу __________________ тиску, що будується за

адресою _______________________________________________________________

(вулиця, прив'язки початкового та кінцевого пікетів)

Газопровід зварений_____________________ зварюванням із труб зовнішнім діаметром

(вид зварювання)______ MM, ТОВЩИНОЮ СТІНКИ__ MM.

Результати перевірки Таблиця У. 1

Начальник лабораторії__________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Дефектоскопіст_____________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП


Додаток Ф (обов'язковий)

Лабораторія

(її належність)

ПРОТОКОЛ МЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ СТАЛЕВОГО (ПОЛІЕТИЛЕНОВОГО) ГАЗОПРОВОДУ

№_________ " " 200_ р.

Зроблені механічні випробування зварних з'єднань сталевого (поліетиленового) газопроводу

тиск, вулиця (провулок), населений пункт (прив'язки

____________________________________________________________________________

початкового та кінцевого пунктів)

зваренного______________________ із труб згідно з нормативними або

(вид зварювання)

технічними документами_________________________________________________________

марки сталі (поліетилену) ___________ _____ зовнішнім діаметром___________ mm,

товщиною стінки __________ mm із використанням з'єднувальних деталей

________________________ , виготовлених ______________________________________ ,

(найменування деталі) (найменування виготовлювача)

згідно______________________________ ______________________________________

(шифр стандарту на деталі) (найменування будівельної організації)

зварником_______________________________________ , що має номер (клеймо) із

(прізвище, ім'я, по батькові)

використанням зварювальної установки______________________________________________ ,

(найменування та шифр установки) зварених в період із "______ "____________ 200_ р. по "______ "_____________ 200_ р.

Вид випробовуваних з'єднань___________________________________________________

(контрольне, в процесі будівництва)

Результата механічних випробувань зварних з'єднань сталевого газопроводу Таблиця Ф.1

Результати механічних випробувань на осьовий розтяг з'єднань поліетиленових труб, зварених нагрітим інструментом встик

Таблиця Ф.2

Висновок:

Начальник лабораторії__________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Випробування провадив_________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Примітка. Протокол випробування належить складати на кожного зварника окремо і копію подавати в складі виконавчої документації на всі об'єкти, на яких протягом календарного місяця працював цей зварник.


Додаток X(обов'язковий)

Лабораторія

(її належність)

ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ ЗВАРНИХ СТИКІВ СТАЛЕВОГО ГАЗОПРОВОДУ

УЛЬТРАЗВУКОВИМ МЕТОДОМ

№ " " _ 200_ р.

роблено перевірку зварних стиків газопроводу __________________________________________

иску, що будується за адресою_____________________________________________________ .

(вулиця, прив'язки початкового та кінцевого пікетів)

'азопровід зварений_____________________ зварюванням із труб зовнішнім діаметром

(вид зварювання)_____ mm, товщиною стінки труби___________ mm.

Результати перевірки Таблица X. 1

Начальник лабораторії__________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Дефектоскопіст________________________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП


Додаток Ц (обов'язковий)

Лабораторія

(її належність)

ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ ПАРАМЕТРІВ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ (ПАЙКИ)

СТАЛЕВИХ ГАЗОПРОВОДІВ

№_________ " " 200_ р.

Адреса об'єкта__________________________________________________________________

(вулиця, прив'язки початкового

і кінцевого пікетів) Газопровід зварений (спаяний) із сталевих труб згідно з норативними або технічними

документами_____________________________________________________________

зовнішнім діаметром_________ mm, товщиною стінки труби____________ mm.

Результати перевірки Таблиця Ц. 1

Начальник лабораторії________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП

Іспити

проводив___________________________________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище) МП


Додаток Ш (обов'язковий)

АКТ

ПРИЙМАННЯ ЕЛЕКТРОЗАХИСНОЇ УСТАНОВКИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

м.________________ "_____ " 200_ р.

Комісія в складі представників:

Замовник __________________________________________________________________

(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)

Будівельно-монтажна організація__________________________________________________

(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)

Експлуатаційна організація

(найменування організації, посада, ініціали, прізвище)

ознайомившись із технічною документацією, оглянувши усі вузли електрозахисної установки, змонтованої на

(стіні, опорі, фундаменті)

за адресою_____________________________________________________________________

установила таке:

Ш.1 ___________ ____ захист виконаний за проектом

(дренажний, катодний)

Ш.2 Загальна протяжність мереж, що захищаються

у тому числі:_____________________________________________________________________

Ш.3 Характеристика вузлів захисту:

а)обладнання________________________________________________ (шт.)

(тип)

б)кабель __________________________________________________

(марка, довжина)

в)анодне заземлення___________________________________________________________

(характеристика величини опору розтікання)

г)опорні пункти_______________________________________________________________

(кількість та на яких спорудах)

д)перемички між_______________

е)заземлення електрозахисної установки____________________________________________

(засіб, величина опору розтіканню)

ж) інші устрої

Ш.4 Дані режиму роботи електрозахисної установки:

а)величина струму (загальна)____________________________________________________

б)величина струму в перемичках _________________________________________________

в)напруга джерела_____________________________________________________________

г)опір_______________________________________________________________________

Ш.5 Зауваження з монтажу та наладки електрозахисної установки:

Ш.6 Комісія ухвалила електрозахисну установку прийняти в експлуатацію з____ 200 _ р.

Представник

будівельно-монтажної організації_______________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник

експлуатаційної організації____________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Представник Замовника_____________________________________________________

(посада, підпис, ініціали, прізвище) МП

Додаток Щ (обов'язковий)Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1814. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия