Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Терміни і визначення


 

Автомобільна газозаправна станція ЗВГ (АГЗС) Підприємство, призначене для заправки газобалонних автомобілів ЗВГ
Автомобільний газозаправний пункт ЗВГ (АГЗП) Установка, призначена для заправки газобалонних автомобілів ЗВГ із стаціонарних ємкостей або з автоцистерн
Блокування Пристрій, що забезпечує можливість відключення газу або вмикання газовикористовуючого агрегату при порушенні персоналом вимог безпеки.
Ввідний газопровід Ділянки газопроводу від вимикаючого пристрою, що на вводі в будинок (при установці вимикаючого пристрою зовні будинку) до внутрішнього газопроводу, включаючи газопровід, прокладений в футлярі через стіну будинку.
Відкриті ділянки поліетиленового газопроводу (відкрита прокладка) Ділянки поліетиленових газопроводів, які при реконструкції сталевих газопроводів прокладаються поза сталевим газопроводом (де протягування неможливе).
Внутрішній газопровід Ділянка газопроводу від газопроводу-вводу (при установці вимикаючного пристрою всередині будинку) або від ввідного газопроводу до місця підключення газового приладу, газовикористовуючої установки, теплового агрегату тощо.
Внутрішньомайданчиковий газопровід Газопроводи, які прокладаються по території підприємств, ТЕС, ГРЕС, котельних та інших виробничих об'єктів.
Вузол обліку газу Сукупність засобів вимірювальної техніки та додаткового обладнання, призначеного для вимірювання об'єму газу, зведеного до стандартних умов.
Випарна установка Комплекс обладнання, призначений для регазифікації ЗВГ з подальшою подачею споживачам парової фази ЗВГ
Відокремлене приміщення для встановлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів Приміщення, в якому можуть бути встановлені побутові газові водогрійні опалювальні котли та ємкіснІ водонагрівачі, а також допоміжне обладнання до них
Газопровід-ввід Газопровід від місця приєднання до розподільчого газопроводу до вимикаючого пристрою на вводі. До газопроводу-вводу відносяться і ділянки дворових газопроводів до вимикаючого пристрою на ввідному газопроводі або до внутрішнього газопроводу.
Газове обладнання Технічні вироби повної заводської готовності (прилади, апарати, газопальникові пристрої, теплові агрегати), що використовують газ як паливо для приготування їжі, децентралізованого опалення та гарячого водопостачання, а також лабораторні пальники, пальники інфрачервоного випромінювання, пересувні газопальникові пристрої, агрегати тощо.
Газорегуляторний пункт (ГРП) Комплекс обладнання для зниження тиску газу і підтримання його на заданому рівні, змонтований безпосередньо на місці, розташований в будинках (окремо стоячих та прибудованих до інших будинків), приміщеннях, вбудованих в будинки, а також на відкритих площадках.
Газорегуляторний пункт блоковий (ГРПБ) Комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні, повністю змонтований в заводських умовах і розташований в одному або декількох контейнерах.
Газовикористовуючі установки Котли, виробничі печі, технологічні лінії, утилізатори та інші установки, що використовують газ як паливо для виробітку теплової енергії на централізоване опалення, гаряче водопостачання та технологію різноманітних виробництв.
Газорегуляторна установка (ГРУ) Комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні, змонтований безпосередньо на місці і розташований у приміщенні, у якому розміщені газовикористовуючі установки, або в суміжному приміщенні, сполученому з ним відкритим отвором.
Газонаповнювальна станція (ГНС) Підприємство, призначене для приймання, збереження та відпускання ЗВГ споживачам в автоцистернах та побутових балонах, заправки газобалонних автомобілів, ремонту та повторного огляду газових балонів.
Газифіковане приміщення Приміщення, в якому розміщене газове обладнання, опалювальне обладнання та газовикористовуючі установки
Газонаповнювальний пункт (ГНП) Підприємство, призначене для приймання, збереження та відпускання ЗВГ споживачам в побутових балонах.
Групова балонна установка ЗВГ (ГБУ) Установка газопостачання ЗВГ, до складу 'якої входить більше двох балонів.
Геотермальна установка ЗВГ Установка, призначена для збереження та випаровування ЗВГ за рахунок теплової енергії грунту, який не зазнає впливу сезонних коливань температури.
Горизонт високої води (ГВВ) Рівень максимально-можливого підйому води: - 10 % забезпеченості - 1 раз протягом 10 років; - 2 % забезпеченості - 1 раз протягом 50 років; - 1 % забезпеченості - 1 раз протягом 100років
Допускне зварне з'єднання поліетиленового газопроводу та допускний стик сталевого газопроводу Зварне з'єднання (стик), виготовлене до початку робіт на даному об'єкті з метою його перевірки відповідності встановленим технічним вимогам та визначення на цій підставі можливості допуску зварника до проведення зварювальних робіт, перевірки технології зварювання та якості зварювальних матеріалів
Зварювання терморезисторне Процес виготовлення зварного розтрубного з'єднання, при якому нагрів з'єднувальних поверхонь деталей здійснюється за допомогою закладного нагрівального елементу при пропусканні по ньому електричного струму. Нагрівальний елемент, як правило, у вигляді спіралі з металевого дроту розташовується в розтрубній частині литої з'єднувальної деталі.
Зварювання нагрітим інструментом враструб Процес виготовлення зварного розтрубного з'єднання, при якому нагрів з'єднувальних поверхонь деталей, здійснюється за допомогою нагрівального Інструменту, який має дорн (для нагрівання внутрішньої поверхні розтруба з'єднувальної деталі) та гільзу (для нагрівання зовнішньої поверхні труби).
Зварювання нагрітим інструментом встик Процес виготовлення зварного стикового з'єднання, при якому нагрів з'єднувальних поверхонь (торців) деталей здійснюється за допомогою плоского нагрівального інструменту.
Запобіжно-запірний клапан (33K) Пристрій для автоматичного припинення подачі газу до споживача при неприпустимому (за умовами експлуатації) підвищенні або зниженні тиску газу в контрольованій точці за регулятором тиску.
Запобіжно-скидний клапан (ЗСК) Пристрій для автоматичного видалення в атмосферу надлишкового обсягу газу з резервуару або газопроводу при неприпустимому (за умовами експлуатації) підвищенні в них тиску газу.
Змішувальна установка Комплекс обладнання, призначений для змішування парової фази ЗВГ з повітрям і подальшою подачею споживачам газоповітряної суміші необхідних параметрів
Індивідуально-балонна установка ЗВГ (ІГБУ) Установка газопостачання ЗВГ, до складу якої входить не більше двох балонів, у тому числі і шафові для житлових будинків.
Імпульсний газопровід Газопровід, призначений для передачі імпульсу тиску з контрольованої точки газопроводу на відповідні управляючі пристрої (регулятор тиску, клапан тощо).
Інфрачервоні трубчасті газові обігрівачі (ІТГО) Пальники інфрачервоного випромінювання з темними випромінювачами - радіаційні труби, поверхня яких, нагріваючись продуктами згоряння газових пальників, розміщених в їх середині, є джерелом інфрачервоного випромінювання.
Комбінована балонна установка ЗВГ Індивідуальна балонна установка з одночасним розміщенням трьох балонів, при цьому два балони розміщуються в шафах зовні будинку і один балон в приміщенні кухні.
Комбінований регулятор тиску Регулятор тиску, у якому скомпоновані (з'єднані) і незалежно працюють пристрої - безпосередньо регулятор тиску, автоматичний вимикаючий пристрій (запобіжно-запірний клапан); запобіжно-скидний клапан.
Комерційний вузол обліку газу Вузол обліку газу, що визначається сторонами в договорі на постачання (транспортування, зберігання) газу і технічні характеристики якого відповідають умовам, встановленим Положенням про застосування засобів вимірювальної техніки, які використовуються при комерційному обліку природного газу
Комбіновані будинкові регулятори тиску газу (КБРТ) Регулятори тиску, призначені для постачання горючим газом, газом (ГОСТ 5542) низького тиску одного або декількох житлових будинків та інших споживачів при вхідному тиску газу до 0, 6 МПа та витраті не більш 10 м3/год.
Коефіцієнт міцності поліетиленових труб Співвідношення між допустимим тиском в трубі, розрахованим з умов міцності поліетиленових труб та прийнятого максимального тиску в газопроводі.
Контрольне зварне з'єднання Зварне з'єднання, яке виготовлене з метою перевірки його відповідності встановленим технічним вимогам.
Малометражні котли Котли типу КЧМ-М, ВНИСТО-М, КГБ-12, 5 тощо продуктивністю до 100 кВт.
Міжселищні газопроводи Розподільчі газопроводи, що прокладаються поза територією населених пунктів.
Наземний газопровід Газопровід, прокладений зверху землі з обвалуванням або без обвалування
Надземний газопровід Газопровід, прокладений на окремо стоячих опорах, колонах, естакадах, етажерках, по стінах будівель
Небезпечна концентрація газу Концентрація (об'ємна частка газу) у повітрі, рівна 20 % нижньої межі займистості.
Нитка Декілька зварених між собою відрізків труб або труб без зварних з'єднань, що використовується цілком для укладання в траншею або протягування в трубу сталевого газопроводу, що реконструюється.
Опалювальне газове обладнання Технічні вироби повної заводської готовності, що використовують газ як паливо для вироблення тепла для опалення та гарячого водопостачання.
Пальники інфрачервоного випромінювання із світлими випромінювачами (ПІВ) Інжекційні пальники, що спалюють газ без видимого факелу на випромінюючій насадці, яка нагріваючись стає джерелом інфрачервоного випромінювання.
Проміжний склад балонів (ПСБ) Підприємство, призначене для прийому, збереженню та відпускання споживачам побутових балонів ЗВГ.
Прилад обліку витрати газу (газовий лічильник) Засіб виміру кількості газу, накопичення, збереження та відображення інформації щодо витрат газу
Продувний трубопровід Трубопровід, призначений для продування та скидання в атмосферу з ділянок зовнішніх та внутрішніх газопроводів газу, повітря, інертного газу після продування, випробувань на герметичність та міцність, при заповненні ділянок газом (пуск газу), ремонті, консервації або тривалій перерві в подачі по них газу.
Протиаварійний захист Пристрій, що забезпечує відключення газу при аварійних ситуаціях.
Прокладання газопроводів відкритим способом Прокладання газопроводів в відкриту траншею.
Розподільчі газопроводи Зовнішні газопроводи, що забезпечують подачу газу від джерел газопостачання до газорегуляторних пунктів міст, селищ та сіл, промислових підприємств, ТЕС та ГРЕС, котелень, сільськогосподарських підприємств, підприємств комунально-побутового обслуговування населення, житлових і громадських будинків та інших споживачів газу.
Розрахункова ділянка газопроводу Частина газопроводу, що характеризується однаковими параметрами (діаметр, товщина стінки тощо) та умовами прокладки (зовнішній, внутрішній).
Реконструкція системи газопостачання Зміна структури побудови та параметрів системи газорозподілу, включаючи її технічне переоснащення.
Реконструкція газопроводу Комплекс робіт на газопроводі з метою повного відновлення працездатності системи газорозподілу в попередньому режимі або зміни її окремих параметрів, що забезпечують надійну та безпечну його роботу.
Резервуарна установка ЗВГ Установка газопостачання ЗВГ, до складу якої входять резервуари об'ємом від 2, 5 до 5, 0 м3.
Скидний трубопровід Трубопровід, призначений для скидання в атмосферу газу при спрацьовуванні регулюючих або захисних пристроїв із тим, щоб тиск газу в контрольованій точці не перевищував заданого.
Сигналізація Пристрій, що забезпечує подачу звукового або світлового сигналу при досягненні попереджувального значення контрольованого параметру.
Система газопостачання підприємств (об'єктів) Технічний комплекс, до складу якого входять: - газопроводи та споруди на них; - засоби захисту від електрохімічної корозії; - газорегуляторні пункти; - газифіковані виробничі та допоміжні будинки, котельні.
Система газопостачання внутрішня Технічний комплекс, до складу якого входять: - внутрішні газопроводи; - газове обладнання, газовикористувальні установки, ГРУ; - допоміжне технологічне устаткування, що забезпечує роботу системи газопостачання; - облік витрати газу.
Складні інженерно-геологічні умови Наявність грунтів з особливими властивостями (просадочні, спучені, набухаючі та інші), або можливость розвитку небезпечних геологічних процесів (карст, зсуви тощо), а також підроблюваних територіях
Станція регазифїкації Установка, призначена для приймання, зберігання та регазифїкації ЗВГ з подальшою подачею споживачу парової фази ЗВГ.
Система газопостачання населених пунктів Технічний комплекс, до складу якого входять: - джерело газопостачання; - газопроводи для транспорту газу (включаючи міжселищні); - споруди та пристрої на газопроводах; - засоби захисту від електрохімічної корозії; - газифіковані промислові, сільськогосподарські та інші підприємства, котельні, ТЕЦ і ГРЕС, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП, ПСБ, резервуарні, групові та Індивідуальні установки ЗВГ, а також газифіковані житлові та громадські будинки.
Стиснені умови прокладки Ділянки місцевості, на яких відстані між будинками, спорудами та комунікаціями не дозволяють здійснити прокладання газопроводу з дотриманням відстаней, регламентованих нормативною документацією.
Стандартні умови визначення об'єму газу Об'єм газу при температурі 20 oC, тиску 1293, 15 Па, вологості 0
Траса газопроводу Положення осі газопроводу на місцевості, обумовлене її проекціями в горизонтальній ( що вказується на плані траси) та вертикальній (що вказується на профілі траси) площинах.
«Теплий ящик» Об'єм над топкою котла, де розміщуються колектори теплоносія (вода, пар). «Теплий ящик» має пристрій для вентиляції.
Труби з прямих відрізків (поліетиленові) Прямолінійні відрізки довжиною 5 - 12 м, що поставляються окремо, ув'язаними в пакети або в контейнерах.
Трубопровід безпеки Газопровід, призначений для запобігання попадання в топку газу, який просачується при продуванні із-за негерметичності контрольного відлікового пристрою, а також із-за негерметичності головного та контрольного вимикаючих пристроїв при непрацюючому агрегаті, пуску та запалюванні пальників. Газопровід безпеки з'єднує з атмосферою ділянку внутрішнього газопроводу, розміщену між робочим та контрольним вимикаючими пристроями.
Цокольний ввід газопроводу Вихід підземного газопроводу на зовнішню стіну будинку для підключення до газопроводів, прокладених по стінах будинків або до КБРТ.
Централізований комерційний облік споживання газу Єдиний вузол комерційного обліку газу, який споживається усіма газовикористовуючими установками
Шафовий регуляторний пункт (ШРП) Комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні, повністю змонтований в заводських умовах, розташований в металевій шафі.

 


Додаток Б (довідковий)

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах

 

ДБН 360-92* Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

ДБН А. 1.1.2-93Порядок розробки. Вимоги до побудови, викладу й оформленню нормативних документів

ДБН А.2. 2-1-95 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (OBHC) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування

ДБН А.2. 2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН А.2. 3-1-99 Територіальна діяльність. Основні положення

ДБН А.З. 1-3-94 Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення

ДБН А.З. 1-5-96 Організація будівельного виробництва

ДБН Б.2.4-1-99 Планування і забудова сільських поселень

ДБН В.1. 1-5-2000 Будівлі і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах

ДБН В.2. 2-9-99 Громадські будинки та споруди

ДБН В.2. 3-4-2000 Автомобільні дороги

ДБН В.2. 5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд

СНІП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства

СНІП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

СНІП 2.01.02-85* Противопожарные нормы

СНІП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений

СНІП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНІП 2.03.13-88 Полы

СНІП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий

СНІП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

СНіП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

CHiП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

СНіП 2.04.07-86 Тепловые сети

СНіП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов

СНіП 2.05.03-84 Мосты и трубы

СНіП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы

СНіП 2.05.07-91 Промышленный транспорт

СНіП 2.08.01-89 Жилые здания

СНіП 2.09.02-85* Производственные здания

СНіП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий

СНіП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания

СНіП ІІ-7-81 * Строительство в сейсмических районах

СНіП ІІ-35-76 Котельные установки

СНіП ІІ-39-76 Железные дороги колеи 1520 мм

СНіП ІІ-58-75 Электростанции тепловые

СНіП ІІ-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий

СНіП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве

СНіП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты

СНіП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

СНіП 3.05.07-85 Система автоматизации

СНіП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве

СНіП ІІІ-42-80 Магистральные трубопроводы. Посібник до Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих та прибу-

СНіП ІІ-35-76 дованих котельних установок та встановлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі.Одобрені науко­во-технічною радою Держбуду України. Протокол № 646 від 05.11.98р.

ОНТП 116-80 Ведомственные нормы технологического проектирования Минсвязи СССР

CH 44.1-72 Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

CH 512-78 Инструкция по проектированию зданий и сооружений для электронно-вычислительных машин ПУЕ Правила устройства электроустановок

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

РД 50-213-80 Правила измерений расхода газа и жидкостей стандартными сужающими устройствами

BCH 006-89 Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка

BCH 012-88 Ведомственные строительные нормы. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ

BCH 116-87 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи

BCH 600-81 Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, радиовещания и телевидения

ВБН А.3.1-36-3-96 Сварка стальных газопроводов

ВБНВ.2.2-58.1-94 Проектирование складов нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не свыше 93, 3 кПа

РД 204 УССР Инструкция по проектированию защиты, строительству 025-91 и эксплуатации газопроводов на территории угольных бассейнов Украины

320.03329031.008-97 Інструкція з електрохімічного захисту підземних газопроводів та резервуарів зрідженого газу

PCH 358-91 Сварка полиэтиленовых труб при строительстве газопроводов.

Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків та споруд. Затверджені нака­зом Держбуду України від 21.10.98 р. № 237

Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України. Затверджені наказом «Держнафтогаз» від 1.11.94 p., №3555

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Затверджені наказом МОЗ України від 19.06.96 № 173

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації котлів з тиском пари не вище 0, 7 МПа, водогрійних котлів і водопідогрівачів з температурою нагріву води не вище 115оC

ДНАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

ДНАОП 1.1.23-4.06-93 Положення про атестацію зварювального обладнання, яке застосовується при будівництві та ремонті газопроводів із поліетиленових труб

ДНАОП 1.1.23-4.07-93 Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб

НАПБ А.01.001 -95 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий (ОНТП 24-86) по взрывопожарной и пожарной опасности

НАОП 1.1.23-1.18-80 Правила технической эксплуатации систем газоснабжения Украинской CCP

Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України. Затверджених наказом AT«Укргазпром» від 19.02.97 № 57

ДСТУ 1.3.93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та регістрації технічних умов

ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93) Плити газові побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ 2205-93 (ГОСТ 20219-93) Апарати опалювальні газові побутові з водяним контуром. Технічні умови

ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови

ДСТУ 2356-94 (ГОСТ 19910-94) Апарати водонагрівальні проточні газові побутові. Технічні умови

ДСТУ 3374-96 (ГОСТ 11032-97) Апарати водонагрівальні ємкісні газові побутові. Технічні умови

ДСТУ Б.В.2.7-73-98 Трубы полиэтиленовые для подачи горючих газов. Технические условия

ГОСТ 2.114-95 1) ЕСКД. Технические условия

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

ГОСТ 21.610-85 СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи

ГОСТ 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды

ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 481 -80 Паронит и прокладки из него. Технические условия

1) В Україні діє в частині вимог до технічних умов на продукцію, яка розробляється та виготовляється на замовлення Міністерства оборони України.

ГОСТ 495-92 Листы и полосы медные. Технические условия

ГОСТ 617-90 Трубы медные. Технические условия

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 2939-63 Газы. Условия определения объема

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 4666-75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окраска

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия

ГОСТ 5583-78 Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

ГОСТ 6533-78 Днища эллиптические, отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 7931-76 Олифа натуральная. Технические условия

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

ГОСТ 8696-74 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия

ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент

ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент

ГОСТ 8865-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов

ГОСТ 8946-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры

ГОСТ 8947-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники переходные. Основные размеры

ГОСТ 8948-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры

ГОСТ 8949-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры

ГОСТ 8950-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники с двумя переходами. Основные размеры

ГОСТ 8951-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты прямые. Основные размеры

ГОСТ 8952-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты переходные. Основные размеры

ГОСТ 8953-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты с двумя переходами. Основные размеры

ГОСТ 8954-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры

ГОСТ 8955-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры

ГОСТ 8956-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты компенсирующие. Основные размеры

ГОСТ 8957-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры

ГОСТ 8959-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры

ГОСТ 8963-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Пробки. Основные размеры

ГОСТ 8966-75 Части соединительные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P 1, 6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры

ГОСТ 8968-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P 1, 6 МПа. Контрогайки. Основные размеры

ГОСТ 8969-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов P 1, 6 МПа. Сгоны. Основные размеры

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические условия

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

ГОСТ 9544-75 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов

ГОСТ 9931 -85 Корпусы цилиндрических стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 10330-76 Лен трепаный. Технические условия

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия

ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 11881-76 ГСП. Регуляторы, работающие без использования посторон-

него источника энергии. Общие технические условия

ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские приварные на Py от 0, 1 до 2, 5 Мпа (от 1 до 25 кгс/см2 ). Конструкция и размеры

ГОСТ 12821-80 Фланцы стальные приварные встык на Py от 0, 1 до 20, 0 Мпа (от 1 до 200 кгс/см2). Конструкция и размеры

ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия

ГОСТ 16569-86 Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия

ГОСТ 17375-83 Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Py≤ 10 МПа (≤ 100 кгс/см2 ). Отводы крутоизогнутые. Конструкции и размеры

ГОСТ 17376-83 Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Py≤ 10 МПа (≤ 100 кгс/см2). Тройники. Конструкции и размеры

ГОСТ 17378-83 Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Py≤ 10 МПа (≤ 100 кгс/см2). Переходы. Конструкции и размеры

ГОСТ 17379-83 Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Py≤ 10 МПа (≤ 100 кгс/см2). Заглушки эллиптические. Конструкции и размеры

ГОСТ 18698-79 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия

ГОСТ 19151 -73 Сурик свинцовый. Технические условия

ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия

ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия

ГОСТ 21204-83 Горелки газовые промышленные. Классификация. Общие технические требования, маркировка и хранение

ГОСТ 22387.5-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля

ГОСТ 25696-83 Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и приемка

ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия

ТУ 14-3-190-82 Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов

ТУ 14-3-684-77 Трубы стальные электросварные со спиральным швом диаметром 530-1420

ТУ 14-3-808-78 Трубы электросварные спиралешовные из углеродистой стали 20 для трубопроводов атомных электростанций. Технические условия

ТУ 14-3-943-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия ТУ 14-3-1399-86 Трубы стальные электросварные. Технические условия

ТУ 25-05-1664-74 Манометры и вакуумметры пружинные образцовые типов МО и ВО

ТУ 102-39-84 Трубы стальные тонкостенные со спиральным швом, выполненные методом высокочастотной сварки

ТУ 102-176-90 Трубы стальные электросварные спиралешовные с наружным противокоррозионным покрытием из полиэтилена

ТУ 108-1424-86 Флюс сварочный плавленый общего назначения марки AHЦ1 г

ОСТ 26-291-79 Сосуды и аппараты под давлением

ОСТ 36 20-77 Детали трубопроводов Dy 500-1400 мм сварные из углеродистой стали на Py ≤ 2, 5 МПа (≈ 25 кгс/см2 ). Отводы штампос-варные R = 1, 5 Dy под углом 90 °. Размеры

ОСТ 36 21-77 Детали трубопроводов Dy 500-1400 мм сварные из углеродистой стали на Py≤ 2, 5 МПа (≈ 25 кгс/см2). Отводы секционные R = 1, 5 Dy под углом 30, 45 и 90 °. Размеры

ОСТ 36 25-77 Детали трубопроводов Dy 500-1400 мм сварные из углеродистой стали на Py≤ 2, 5 МПа (≈ 25 кгс/см ). Заглушки эллипти­ческие. Размеры

ОСТ 36 42-81 Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Py до 10 МПа (100 кгс/см2). Отводы гнутые. Конструкция и размеры

ОСТ 36 43-81 Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Py до 10 МПа (100 кгс/см2). Отводы сварные. Конструкция и размеры

ОСТ 36 44-81 Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Py до 10 МПа (100 кгс/см2). Переходы сварные. Конструкция и размеры

ОСТ 36 45-81 Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Py до 10 МПа (100 кгс/см2). Ответвления. Конструкция и размеры

ОСТ 36 46-81 Детали трубопроводов из углеродистой стали сварныеи гнутые Dy до 500 мм на Py до 10 МПа (100 кгс/см2). Тройники сварные. Конструкция и размеры

ОСТ 36 47-81 Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Py до 10 МПа (100 кгс/см2). Заглушки плоские. Конструкция и размеры

ОСТ 36 48-81 Детали трубопроводов из углеродистой стали сварные и гнутые Dy до 500 мм на Py до 10 МПа (100 кгс/см2). Заглушки ребристые. Конструкция и размеры

CT СЕВ 621-83 Горелки газовые промышленные. Методы испытания


 

Додаток В (довідковий)Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 1596. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Оценка качества Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и номер лекарственной формы соответствуют друг другу. Ингредиенты совместимы, расчеты сделаны верно, паспорт письменного контроля выписан верно. Правильность упаковки и оформления....

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА В составе зуба выделяют минерализованные и неминерализованные ткани...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия