Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Трубопроводу
 

Залежність служить для оцінки економічності дії насоса.

Максимум кривої відповідає оптимальному режиму роботи насоса (рис. 1.3). Перетин кривих hтр і називається робочою точкою гідравлічної системи.

Значення подачі, напору, потужності та ККД, що приводяться в довіднику, відносяться до оптимального режиму. Зона, в межах якої рекомендується експлуатація насоса, називається робочою частиною характеристики (поблизу максимуму ККД).

 

1.3 Порядок виконання роботи

 

При розрахунку використовувати дані табл. 1.

1.3.1 Визначаємо кутову швидкість обертання робочого колеса за формулою:

, (1.4)

де – частота обертання робочого колеса, хв-1.

1.3.2 Визначаємо колові швидкості на вході і виході робочого колеса та :

, (1.5)

де – середній діаметр лопаті робочого колеса на вході з індексом "1", на виході – з індексом "2", м.

1.3.3 Будуємо план швидкостей рідини на виході робочого колеса в масштабі , (м/с)·мм.

1.3.4 З плану швидкостей визначаємо вектор абсолютної швидкості і вектор відносної швидкості :

, , (1.6)

де – довжини векторів на плані швидкостей, мм.

1.3.5 Проекція вектора абсолютної швидкості на колову швидкість :

, (1.7)

де – кут між векторами і .

1.3.6 З трикутника швидкостей за кутом визначаємо радіальну швидкість :

, (1.8)

1.3.7 Визначаємо подачу відцентрового насоса:

, (1.9)

де – кількість лопатей в колесі насоса, шт.;

– товщина лопаті, м;

– ширина каналу на виході з робочого колеса, м.

1.3.8 Визначаємо значення подачі на вході насоса:

, (1.10)

де – об’ємний ККД відцентрового насоса (приймається

= 0,98).

1.3.9 Визначаємо радіальну швидкість рідини на вході робочого колеса:

, (1.11)

де – ширина каналу на вході в робоче колесо.

1.3.10 Проекція вектора абсолютної швидкості на вектор колової швидкості на вході:

, (1.12)

де – кут між векторами і .

1.3.11 Будуємо трикутник швидкостей на вході робочого колеса і знаходимо вектори абсолютної швидкості і відносної швидкості .

1.3.12 За рівнянням Ейлера визначаємо теоретичний напір насоса:

. (1.13)

1.3.13 Дійсний напір визначається за формулою:

, (1.14)

де – гідравлічний ККД насоса (приймається = 0,96).

1.3.14 Корисна потужність насоса буде рівна:

, (1.15)

де – густина рідини, що перекачується насосом, .

1.3.15 Визначаємо частоту обертання вала насоса при її збільшені:

, (1.16)

де – задана величина збільшення частоти обертання вала насоса.

1.3.16 Подача насоса при частоті :

. (1.17)

1.3.17 Напір насоса при частоті :

. (1.18)

1.3.18 Корисна потужність насоса при частоті :

. (1.19)

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані для виконання роботи

Параметри Варіанти
, мм
, мм
, мм
, мм
, мм 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,2 3,0
,%

 

1.4 Контрольні запитання

 

1.4.1 Що називається відцентровим насосом, і до якого типу насосів він відноситься?

1.4.2 Проаналізуйте принципову будову відцентрового насоса і рух рідини в ньому.

1.4.3 Якими швидкостями характеризується потік рідини в міжлопатевому просторі робочого колеса відцентрового насоса?

1.4.4 Побудуйте плани швидкостей рідини на вході і виході робочого колеса при радіальних і загнутих вперед лопатях.

1.4.5 Як визначається радіальна складова абсолютної швидкості?

1.4.6 Що називається "безударним" режимом роботи насоса і які явища відбуваються при цьому?

1.4.7 Що таке характеристика відцентрового насоса?

1.4.8 Які параметри можна визначити за характеристикою насоса?

1.4.9 При якому значенні ККД доцільна робота насоса?

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 347. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия