Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1 Обсяги капітальних вкладень визначають:

а) масштаби капітального будівництва;

б) собівартість будівництва;

в) розширення підприємства;

г) реконструкцію підприємства;

д) технічне переозброєння.

 

2 При господарському методі організації капітального будівництва:

а) роботи ведуться спеціалізованими підприємствами;

б) роботи ведуться силами та засобами підприємства;

в) роботи ведуться найманими робітниками;

г) роботи ведуться бригадою;

д) роботи ведуться вищестоящим підприємством.

 

3 Прямі капіталовкладення - це :

а) вкладення, пов’язані з розвитком галузі;

б) вкладення в суміжні галузі;

в) витрати, які відносяться до об’єктів даного підприємства;

г) витрати на проектні роботи;

д) витрати, пов’язані територіально та функціонально з об’єктами прямих капіталовкладень.

4 Титульний список – це:

а) перелік працівників підприємства;

б) перелік обладнання;

в) перелік матеріальних витрат;

г) поіменний перелік об’єктів, які включені в план капітального будівництва;

д) перелік усіх витрат.

 

5 Назвіть види структур капіталовкладень:

1) технічна;

2) економічна;

3) галузева;

4) територіальна;

5) відтворювальна;

6) технологічна.

а) 1,2,3,4; б) 1,4,5,6; в) 3,4,5,6; г) 2,3,4,5; д) 2,3,5,6.

 

6 Усі капіталовкладення діляться на::

1) повні;

2) спряжені;

3) витратні;

4) пропорційні;

5) непропорційні;

6) не прямі.

а) 1,3; б) 3,4; в) 4,5; г) 1,6; д) 1,2.

 

7 Відтворювальна структура – це поділ капіталовкладень:

1) за територіями;

2) за галузями;

3) на будівництво нових підприємств;

4) на реконструкцію, розширення та технічне переозброєння діючих підприємств;

5) на заміну вибулих основних засобів.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 1,2,5; г) 2,3,4; д) 2,3,5.

8 Супутні капіталовкладення - це :

а) вкладення, пов’язані з розвитком галузі;

б) витрати, які відносяться до об’єктів даного підприємства;

в) вкладення в суміжні галузі;

г) витрати на проектні роботи;

д) витрати, пов’язані територіально та функціонально з об’єктами прямих капіталовкладень.

 

9 Основними плановими документами капітального будівництва є:

1) акти морально-застарілого обладнання;

2) розрахунок ефективності заміни обладнання;

3) техніко-економічні показники підприємства;

4) титульний список;

5) кошторис.

а) 1,2; б) 4,5; в) 2,4; г) 3,5; д) 3,4.

 

10 Фінансування капітальних вкладень здійснюється із:

1) державного бюджету, коштів вищестоящих організацій;

2) власних коштів підприємства;

3) залучених коштів;

4) позики;

5) собівартості продукції.

а) 1,2,4; б) 3,4,5; в) 1,2,3; г) 2,3,4; д) 2,3,5.

 

11 Організаційними формами ведення капітального будівництва є:

1) відрядний;

2) детальний;

3) підрядний;

4) господарський;

5) галузевий.

а) 1,2; б) 3,4; в) 2,4; г) 4,5; д) 3,5.

 

12 Спряжені капіталовкладення – це:

а) вкладення, пов’язані з розвитком галузі;

б) вкладення в суміжні галузі;

в) витрати, які відносяться до об’єктів даного підприємства;

г) витрати на проектні роботи;

д) витрати, пов’язані територіально та функціонально з об’єктами прямих капіталовкладень.

 

13 При підрядному методі організації капітального будівництва :

а) роботи ведуться спеціалізованими підприємствами;

б) роботи ведуться силами та засобами підприємства;

в) роботи ведуться найманими робітниками;

г) роботи ведуться бригадою;

д) роботи ведуться вищестоящим підприємством.

 

14 Кошторисна вартість будівництва – це:

а) визначення об’єктів проектування і будівництва;

б) перелік об’єктів капітального будівництва;

в) витрати, необхідні для здійснення будівництва та вводу в дію основних засобів;

г) вартість основних засобів;

д) визначення фонду заробітної плати.

 

15 Повні капіталовкладення – це:

а) вкладення, пов’язані з розвитком галузі;

б) вкладення в суміжні галузі;

в) витрати, які відносяться до об’єктів даного підприємства;

г) витрати на проектні роботи;

д) витрати, пов’язані територіально та функціонально з об’єктами прямих капіталовкладень.

 

16 Переобладнання існуючих цехів і об’єктів , як правило, без розширення будинків і споруд основного призначення, пов’язане із вдосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного прогресу – це:

а) розширення підприємства;

б) нове будівництво;

в) технічне переозброєння;

г) реконструкція діючих підприємств;

д) заміна вибулих основних засобів.

 

17 Будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення , які після вводу в експлуатацію будуть знаходитися на самостійному балансі, та яке здійснюється на нових площах з метою створення нової виробничої потужності – це:

а) розширення підприємства;

б) нове будівництво;

в) технічне переозброєння;

г) реконструкція діючих підприємств;

д) заміна вибулих основних засобів.

 

18 Будівництво додаткових виробництв на діючих підприємствах, а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів на території діючих підприємств або прилеглих до них ділянках для створення додаткових або нових виробничих потужностей – це:

а) розширення підприємства;

б) нове будівництво;

в) технічне переозброєння;

г) реконструкція діючих підприємств;

д) заміна вибулих основних засобів.

 

19 Комплекс заходів, спрямованих на підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації обладнання, а також вдосконалення загальнозаводського господарства і допоміжних служб – це:

а) розширення підприємства;

б) нове будівництво;

в) технічне переозброєння;

г) реконструкція діючих підприємств;

д) заміна вибулих основних засобів.

 

20 Економічно найефективнішим видом капітального будівництва є:

а) розширення підприємства;

б) нове будівництво;

в) технічне переозброєння;

г) реконструкція діючих підприємств;

д) заміна вибулих основних засобів.

21 Сферу інноваційної діяльності утворюють наступні компоненти:

1) технічний прогрес;

2) інвестиції;

3) інновації;

4) капітальне будівництво;

5) новації.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 1,2,4; г) 2,3,5; д) 2,3,4.

 

22 Грошові надходження - це :

а) прибуток;

б) собівартість і прибуток;

в) капітальні вкладення;

г) чистий прибуток і амортизаційні відрахування;

д) обсяг реалізації та амортизаційні відрахування.

 

23 При аналізі ринкового ризику вирішуються наступні питання:

1) чи буде у майбутньому існувати ринок;

2) чи зможе ваш конкурент впровадити технологію, яка зробить вашу застарілою;

3) чи буде ринок зростати темпами, які сприятимуть вашому бізнесу;

4) чи достатня норма валового прибутку, щоб витримати цінову війну, якщо така виникне;

5) яка ймовірність того, що хтось або щось зупинить або сповільнить роботу підприємства.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 1,3,4; г) 2,3,4; д) 2,3,5.

 

24 Підприємницький ризик – це:

а) ризик, зумовлений зміною ринкової ставки доходу на вкладений капітал;

б) ризик, пов’язаний з діяльністю підприємства і зумовлений характером бізнесу;

в) собівартість продукції.

 

25 Якому методу надається перевага при оцінці інвестицій?

а) періоду окупності;

б) середньої ставки доходу;

в) індексу прибутковості;

г) чистої теперішньої вартості;

д) внутрішньої ставки доходу.

 

26 Недоліки оцінки інвестиційного проекту за індексом прибутковості:

1) важко оцінити майбутні грошові потоки;

2) не враховує зміну вартості грошей, пов’язану з часом;

3) дисконтна ставка може змінюватися з часом;

4) важко встановити дисконтну ставку на майбутнє;

5) не враховується теперішня вартість обладнання, що замінюється.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 1,3,4; г) 2,3,4; д) 2,3,5.

 

27 Теперішня вартість – це:

а) собівартість плюс прибуток;

б) вартість з врахуванням зносу;

в) вартість майбутніх надходжень з поправкою на ставку дисконту;

г) різниця між теперішньою вартістю майбутніх надходжень і теперішньою вартістю вкладень у проект;

д) обсяг реалізованої продукції.

 

28 При купівлі цінних паперів метою інвестора є:

1) безпека вкладень;

2) збільшення обсягу реалізації фірми;

3) дивіденди;

4) ріст вкладень;

5) впровадження нової техніки у виробництво.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 2,3,4; г) 1,3,4; д) 2,3,5.

 

29 Період окупності капіталовкладень можна визначити:

1) поділивши прибуток на капіталовкладення;

2) поділивши капіталовкладення на грошові надходження;

3) знаходженням кумулятивної суми грошових надходжень;

4) поділивши грошові надходження на капіталовкладення;

5) знаходженням суми інвестицій.

а) 1,2; б) 3,5; в) 2,3; г) 2,4; д) 3,4.

 

30 Економічна ефективність – це:

а) прибуток, який одержить фірма від реалізації проекту;

б) ріст продуктивності праці;

в) зниження собівартості продукції;

г) результат порівняння прибутку, який одержать, та витрат;

д) прибуток плюс амортизаційні відрахування.

 

31 Недоліками оцінки інвестицій за середньою ставкою доходу є:

1) не враховує вартість грошей, пов’язану з часом;

2) простота в розрахунках;

3) не враховується теперішня вартість обладнання, що замінюється;

4) методика повністю відкидає амортизаційні відрахування як джерело грошового потоку;

5) може дати різні ставки доходу.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 1,3,4; г) 2,3,4; д) 2,3,5.

 

32 Ціна авансованого капіталу –це:

1) відсотки за позику;

2) дивіденди;

3) сума інвестицій;

4) ціна обладнання;

5) відновна вартість обладнання.

а) 1,2; б) 3,5; в) 2,4; г) 2,3; д) 3,4.

 

33 При аналізі політичного ризику розглядаються наступні питання:

1) чи зможе інфляція, зміна валютних курсів суттєво вплинути на обсяги інвестицій;

2) чи є, або очікується, яка-небудь урядова постанова, що може завадити успіху;

3) чи можна отримати у разі виникнення потреби дозволи спеціальних органів;

4) яка ймовірність того, що хтось або щось сповільнить або зупинить роботу підприємства;

5) яка ймовірність того, що внаслідок інфляції ви повністю або частково втратите свій капітал.

а) 1,2; б) 3,5; в) 2,4; г) 2,3; д) 3,4.

34 Інвестиції –це:

а) прибуткове використання новинок у виді нових технологій, видів продукції та послуг;

б) досягнення швидких результатів, найближчих до максимальних;

в) вкладення капіталу в різні галузі економіки з метою одержання прибутку;

г) прибуток підприємства;

д) прибуткове використання новинок у виді організаційно-технічних рішень виробничого, фінансового, комерційного або іншого характеру.

 

35 При оцінці інноваційного проекту ризик оцінюється за допомогою:

а) визначення грошових надходжень;

б) визначення капіталовкладень;

в) підвищення цін на акції компанії;

г) дисконтної ставки;

д) грошових потоків.

 

36 При оцінці внутрішнього ризику розглядаються наступні питання:

1) чи достатньо у вас персоналу для нормального функціонування підприємства;

2) чи достатньо надійні ваш проект, технологія або предмет діяльності, щоб усе сталося так як планується;

3) чи є можливість своєчасного і на вигідних умовах залучення персоналу ;

4) чи достатньо у партнерів фінансових, людських та інтелектуальних ресурсів для повного завершення запланованого проекту;

5) чи зможе ваш конкурент впровадити технологію, що зробить вашу застарілою.

а) 1,2; б) 3,5; в) 2,4; г) 1,3; д) 3,4.

37 Інвестиційний проект оцінюється з точки зору його:

1) технічного виконання;

2) придбання засобів виробництва;

3) екологічної безпеки;

4) економічної ефективності;

5) підвищення цін.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 2,3,4; г) 1,3,4; д) 2,3,5.

 

38 Недоліками методу оцінки інвестицій за терміном окупності є:

1) не враховує зміну вартості грошей з часом;

2) повністю відкидає амортизаційні відрахування як джерело доходів;

3) не може бути мірилом прибутковості, так як грошові надходження після дати окупності не враховуються;

4) не враховується теперішня вартість обладнання, що замінюється;

5) не володіє властивістю адитивності.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 1,3,5; г) 2,3,4; д) 1,3,4.

 

39 Чиста теперішня вартість – це:

а) чистий прибуток підприємства;

б) грошова вартість майбутніх надходжень з поправкою на ставку дисконту;

в) різниця між теперішньою вартістю майбутніх надходжень та теперішньою вартістю вкладень у проект;

г) відношення теперішньої вартості майбутніх грошових надходжень до теперішньої вартості вкладень у проект;

д) добуток грошових надходжень і дисконтного коефіцієнту.

 

40 Під інноваціями розуміють:

а) здійснення економічних проектів нововведень з надією одержати доходи в майбутньому;

б) систему економічних відносин купівлі-продажу товарів, в межах якої формується попит, пропозиція та ціна;

в) прибуткове використання новинок у виді нових технологій, видів продукції та послуг, організаційно-технічних рішень виробничого, фінансового, комерційного або іншого характеру;

г) сферу інноваційної діяльності;

д) вкладення в розвиток наукових досліджень, підвищення кваліфікації працівників і т. п.

 

41 Метод МОКА застосовується для визначення:

а) ставки дисконту; б) терміну окупності; в) дисконтного коефіцієнта; г) індексу прибутковості; д) середньої ставки доходу.

 

42 При аналізі ризику конкуруючих технологій вирішуються наступні питання:

1) чи достатньо надійний ваш проект, технологія або предмет, щоб усе сталося так як планувалося;

2) чи зможе будь-яка нова технологія перешкодити у виконанні ваших планів;

3) чи зможе ваш конкурент впровадити технологію, яка зробить вашу застарілою;

4) ймовірність втрати капіталу.

а) 1,2; б) 2,3; в) 2,4; г) 1,3; д) 3,4.

 

43 Недоліками показника “внутрішня ставка доходу” є:

а) дисконтна ставка змінюється з часом;

б) показує нереальні ставки доходу;

в) важко встановити дисконтну ставку на майбутнє;

г) теперішня вартість обладнання, що замінюється не враховується;

д) базується на грошових потоках.

 

44 Критерієм економічної оцінки інвестицій є:

а) прибуток; б) грошовий потік; в) амортизація; г) чиста теперішня вартість; д) витрати.

 

45 Період окупності – це:

а) мінімальні грошові потоки; б) прибутковість проекту; в) термін служби обладнання; г) амортизаційний період; д) термін відшкодування початкових інвестицій.

 

46 Фінансовий ризик – це:

а) зміна вартості обладнання;

б) ризик конкуруючих технологій;

в) ринковий ризик;

г) зміна ринкової ставки доходу на вкладений капітал;

д) зниження собівартості.

 

47 За економічною суттю та метою інвестиції діляться на:

1) реальні;

2) технічні;

3) економічні;

4) фінансові;

5) вкладення в нематеріальні активи.

а) 1,2,3; б) 1,4,5; в) 1,3,4; г) 2,3,4; д) 3,4,5.

 

48 Середня ставка доходу – це:

а) середній прибуток;

б) середньорічні обсяги реалізації;

в) середні грошові потоки;

г) відношення середньорічного прибутку до середніх інвестицій;

д) відношення середньорічних інвестицій до середньорічного прибутку.

 

49 При аналізі ризику завершення розглядаються наступні питання:

а) чи зможе ваш конкурент впровадити технологію, що зробить вашу застарілою;

б) чи зможе будь-яка нова технологія перешкодити вашому підприємству виконати накреслені плани;

в) чи достатньо надійні ваш проект, технологія або предмет діяльності, щоб усе сталося так, як заплановано;

г) яка ймовірність того, що хтось або щось зупинить або сповільнить роботу підприємства;

д) чи достатньо у партнерів фінансових, людських та інтелектуальних ресурсів для повного завершення проекту.

 

50 Ризик – це:

а) відсоткова ставка, яка застосовується до майбутніх платежів;

б) середня ставка депозитів у ВКВ;

в) ймовірність втрати власності;

г) середня ставка доходу;

д) чиста теперішня вартість.

 

51 Методика оцінки інвестицій за чистою теперішньою вартістю має наступні переваги:

1) володіє властивістю адитивності;

2) враховує зміну вартості грошей з часом;

3) проста в розрахунках;

4) розрахунки ведуться, виходячи із грошових потоків;

5) передбачає, що дисконтна ставка – незмінна.

а) 1,2,4; б) 3,4,5; в) 1,3,4; г) 2,3,4; д) 1,4,5.

 

52 Найпрактичніше значення для інвестиційної політики має класифікація інвестицій з точки зору диференціації норм прибутку. Які вимоги до норми прибутку на інвестиції , пов’язані з оновленням виробництва?

а) 12%; б) 25%; в) 15%; г) 6%; д) 20%.

 

53 Інвестиції в нематеріальні активи – це вкладення в:

1) розвиток наукових досліджень;

2) підвищення кваліфікації працівників;

3) придбання обладнання;

4) придбання ліцензій на використання нових технологій;

5) придбання акцій.

а) 1,2,3; б) 3,4,5; в) 1,2,4; г) 2,3,4; д) 1,4,5.

 

54 Перевагами методики оцінки інвестицій за терміном окупності є:

1) враховує зміну вартості грошей, пов’язану з часом;

2) простий в розрахунках;

3) допомагає швидко оцінити ризик втрати капіталу в іншій країні;

4) є мірилом прибутковості;

5) враховує різні ставки доходу.

а) 1,2; б) 2,3; в) 2,4; г) 1,3; д) 3,4.

 

55 Безризикова ставка – це:

1) відсоткова ставка довготермінових державних облігацій;

2) ставка дисконту;

3) відсотки за кредит;

4) середня ставка депозитів у ВКВ;

5) дивіденди.

а) 1,2; б) 2,3; в) 2,5; г) 1,4; д) 1,3.

 

56 Фінансові інвестиції – це вкладення капіталу в:

а) придбання обладнання;

б) придбання землі, будівель;

в) розвиток наукових досліджень;

г) придбання цінних паперів;

д) придбання ліцензій на використання нових технологій.

57 При аналізі зовнішнього ризику розглядаються наступні питання:

1) чи зможе ваш конкурент впровадити технологію, що зробить вашу застарілою;

2) яка ймовірність того, що хтось або щось зупинить або сповільнить роботу підприємства;

3) пропозиції з вирішення проблеми зупинки або сповільнення роботи підприємства будь-ким;

4) чи зможе яка-небудь нова технологія перешкодити вашому підприємству виконати заплановане;

5) чи достатньо надійні ваш проект, технологія або предмет діяльності, щоб усе сталося так, як заплановано.

а) 1,2; б) 2,3; в) 2,5; г) 1,3; д) 3,4.

 

58 Метод кумулятивної побудови це:

а) метод оцінки доцільності інвестицій;

б) метод розрахунку середньої ставки доходу;

в) метод розрахунку чистої теперішньої вартості;

г) метод визначення теперішньої вартості;

д) метод розрахунку ставки дисконту.

 

59 Внутрішня ставка доходу – це:

а) ставка дисконту;

б) дивіденди;

в) ставка дисконту, за якої теперішня вартість грошових надходжень дорівнює вартості очікуваних видатків;

г) ставка дисконту, за якої теперішня вартість грошових надходжень більша вартості очікуваних видатків;

д) ставка дисконту, за якої теперішня вартість грошових надходжень менша вартості очікуваних видатків.

60 Якщо ризик збільшується, ставка дисконту:

а) збільшується; б) зменшується; в) не змінюється.

61 Якщо теперішня вартість майбутніх грошових надходжень від проекту вища за його початкову вартість, то:

а) проект варто реалізувати;

б) проект слід відхилити;

в) проект слід реалізувати частково.

 

62 Якщо внутрішня ставка доходу більша від ціни залучених фінансових ресурсів, проект:

а) приймається; б) відхиляється; в) ні прибутковий, ні збитковий.

 

63 Якщо теперішня вартість майбутніх грошових надходжень від проекту менша ніж його початкова вартість, то:

а) проект варто реалізувати;

б) проект слід відхилити;

в) проект можна реалізувати частково.

 

64 Якщо дисконтний коефіцієнт збільшується, то теперішня вартість:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) усі попередні відповіді є правильними.

 

65 Якщо теперішня вартість майбутніх грошових надходжень рівна теперішній вартості вкладень у проект, то:

а) проект збитковий:

б) проект прибутковий;

в) проект ні збитковий, ні прибутковий.

 

66 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо нормативний термін окупності дорівнює чотири роки, а окупність альтернативних проектів:

а) 3,2 роки; б) 3,8 роки; в) 3.2 роки; г) 1,5 років; д) 4,9 роки.

67 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо чиста теперішня вартість цих проектів:

а) 30 тис. грн.; б) 32 тис. грн.; в) 28 тис. грн.; г) 39 тис. грн.; д) 35 тис. грн.

 

68 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо терміни окупності інвестицій:

а) З роки; б) З,4 роки; в) 2,5 років; г) З,3 роки; д) З,2 роки.

 

69 Який інвестиційний проект ви оберете, якщо середня ставка доходу альтернативних проектів дорівнює:

а) 12%; б) 12,5%; в) 16%; г) 10% ; д) 15,8%.

 

70 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо “ціна” авансованого капіталу 15%, а внутрішня ставка доходу дорівнює:

а) 14%; б) 15%; в) 13%; г) 19%; д) 18%.

 

71 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо індекс рентабельності проектів:

а) 1,2; б) 1,0; в) 0; г) 1,9; д) 1,8.

 

72 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо термін окупності проекту:

а) 2,2 роки; б) 3 роки; в) 2,8 роки; г) 2,5 роки; д) 3,3 роки.

 

73 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо коефіцієнт ефективності інвестицій дорівнює:

а) 15%; б) 20%; в) 22%; г) 17%; д) 10%.

 

74 Який альтернативний проект ви оберете, якщо чиста теперішня вартість проектів:

а) 1,2 млн. грн.; б) 1,5 млн. грн.; в) –3,5 млн. грн.; г) 2,0 млн. грн.; д) 2,8 млн. грн.

75 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо термін окупності проектів:

а) 4 роки; б) 4,2 роки; в) 3,9 роки; г) 2,7 роки; д) 3,6 роки.

 

76 Який альтернативний інвестиційний проект ви оберете, якщо індекс прибутковості дорівнює:

а) 1; б) 1,2; в) 1,22; г) 0,88; д) 1,85.

 

77 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо термін окупності проектів:

а) 3 роки; б) 2,2 роки; в) 4 роки; г) 3,1 роки; д) 3,5 роки.

 

78 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо середня ставка доходу дорівнює:

а) 12%; б) 18%; в) 13%; г) 25%; д) 22%.

 

79 Який із альтернативних інвестиційних проектів ви оберете, якщо чиста теперішня вартість проектів дорівнює:

а) 250 тис. грн.; б) 295 тис. грн.; в) 150 тис. грн.; г) – 50 тис. грн.; д) 280 тис. грн.

 

80 Який із альтернативних проектів ви оберете, якщо ціна авансованого капіталу 15%, а внутрішня ставка доходу дорівнює:

а) 12%; б) 15%; в) 10%; в) 16%; д) 7%.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 566. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.031 сек.) русская версия | украинская версия