Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 2
Додаткові питання:

1. Поняття та завдання криміналістичної техніки як розділу науки криміналістики. Галузі криміналістичної техніки, які відносяться до традиційних; які вважаються новими (або нетрадиційними).

2. Криміналістична техніка і правові підстави її використання при розслідуванні злочинів.

3. Критерії, яким має відповідати криміналістична техніка.

4. Сутність принципів законності, науковості і безпеки використання криміналістичної техніки.

5. Види комплектів техніко-криміналістичних засобів і приладів, які використовуються для виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину.

6. Назвіть техніко-криміналістичні засоби і прилади, які входять до комплекту слідчої валізи.

7. Техніко-криміналістичні засоби і прилади, які входять до складу пересувної криміналістичної лабораторії.

8. Техніко-криміналістичне забезпечення проведення експертних досліджень.

9. Процесуальний порядок оформлення застосування техніко-криміналістичних засобів і приладів. Значення результатів їх застосування.

10. Які хімічні методи та засоби використовуються при розслідуванні злочинів? Назвіть коло питань, для з’ясування яких вони застосовуються? Які вимоги висуваються щодо процедури і меж їх використання? При розслідуванні яких видів злочинів, як правило, виникає потреба в їх застосуванні?

11. З якою метою в практиці розслідування злочинів використовуються люмінол, нінгідрин, алоксан? Які правила їх використання? Як оцінюються результати їх застосування?

12. Які засоби криміналістичної техніки відносять до профілактичних? Які з них є найбільш поширеними в сучасній практиці? З метою профілактики яких видів злочинів використовується кожен з розглянутих видів такої техніки?

13. Які функції хімічних технічних засобів профілактики? Для попередження і викриття яких злочинів вони використовуються? Хто має їх застосовувати? Які правила їх використання? Як оцінюються результати їх застосування?

14. Які в сучасній криміналістичній практиці існують можливості дослідження об’єктів у рентгенівських променях, люмінесцентного, спектрального аналізу? Хто має застосовувати названі методи дослідження? При проведенні яких видів експертиз і з якою метою виникає потреба у їх застосуванні?

15. Які біологічні та термічні методи дослідження застосовуються в сучасній практиці розслідування злочинів? Хто має їх застосовувати? Які правила їх використання? Як оцінюються результати їх застосування? При проведенні яких видів експертиз і з якою метою виникає потреба у застосуванні названих методів?

 

Завдання:

1. З позиції принципів використання криміналістичної техніки та критеріїв допустимості техніко-криміналістичних засобів, на підставі аналізу відповідних літературних джерел сформулюйте й обґрунтуйте власну позицію щодо сутності й допустимості (недопустимості) застосування в процесі розслідування злочинів:

а) поліграфа,

б) судової одорології,

в) окремих так званих «нетрадиційних» прийомів та методів розслідування злочинів (екстрасенсорики, астрології, кінесики, гіпнології, біоритмології, використання запахів, музики, хіромантії, телепатії, ясновидіння тощо).

2. Криміналістична практика все частіше стикається з тим, що з метою вчинення і приховування злочинів використовуються комп’ютерна техніка і технології. У той же час, застосування останніх суттєво позначається на механізмі слідоутворення, що відбувається у процесі таких дій.

На підставі вивчення літературних джерел відповідної тематики визначте можливі напрями використання наведених особливостей під час розслідування злочинів. Які можливості використання білінга мобільного телефонного зв’язку в процесі розслідування злочинів? Зазначте основні напрями і можливості перевірки «цифрового» алібі.

3. У зв’язку з розвитком науки і техніки, впровадженням у практику розслідування злочинів їх нових досягнень постає важливе питання щодо меж використання науково-технічних засобів у процесі доказування. Зокрема, у криміналістичній літературі наводяться різні точки зору щодо можливостей і меж використання ЕОМ в криміналістичних дослідженнях.

Проаналізуйте думки науковців з приводу зазначеної проблеми на підставі вивчення відповідних літературних джерел, обґрунтуйте власну точку зору щодо цього питання.

4. Під час огляду місця події слідчий припустив, що на полірованих дверцятах шафи можуть бути залишені сліди рук злочинців.

Які засоби необхідно використати для виявлення, фіксації, вилучення і упакування слідів?

5. На внутрішній поверхні скла прилавка магазину слідчий виявив маловидимий потожировий слід папілярного візерунку.

Назвати засоби, які необхідні для фіксації та вилучення вказаного сліду? Які засоби потрібні для перевірки версії про можливість залишення цього сліду кимось із працівників магазину?

6. При огляді підвіконня в складі продовольчих товарів знайдено осколки скла, на одному з яких виявлено слід пальця.

Якими засобами треба зафіксувати даний слід, а також вилучити та упакувати його?

7. На галявині в приміській зоні поряд з місцем знаходження трупа неві­домої особи слідчий виявив пляшку з-під вина і дві склянки з білої пластмаси.

Які засоби будуть потрібні для виявлення слідів пальців, що можливо залишилися на вказаних предметах? Як такі сліди можна зафіксувати? Які засоби необхідні для перевірки можливості залишення слідів пальців особою, труп якої знайдено на місці події?

8. В ході огляду внутрішньої поверхні скоби нікельованої дверної ручки виявлено чотири сліди пальців рук (враховуючи їх розташування — сліди одночасного обхвату).

Які засоби доцільно використати для вилучення таких слідів?

9. В кімнаті, де знаходився труп громадянина С. на скляній поверхні електролампочки слідчий виявив криваві сліди папілярних візерунків.

Якими засобами можна зафіксувати дані сліди? Яким чином їх необхідно вилучити?

10. Під час огляду вкраденого злочинцями автомобіля слідчий припустив можливість знаходження слідів пальців на ручках, склі дверей, на кермі та інших деталях. При цьому слідчий враховував особливості поверхні деталей автомобіля, на яких може бути наліт пально-мастильних матеріалів.

Як повинен діяти слідчий при виборі засобів фіксації та вилучення вказаних слідів?

11. На місцевості біля магазину, з якого було вчинено крадіжку, в траві, вкритій росою, слідчий виявив ярлики (картонні). Не виключалося, що ярлики були відірвані злочинцями від викрадених речей.

Якими засобами необхідно користуватися для виявлення, фіксації та вилучення слідів пальців, що можливо залишилися на ярликах?

12. Неподалік від місця пожежі слідчий виявив пластмасову флягу з залишками пальної рідини.

Якими засобами можна виявити сліди пальців на флязі?

13. У результаті огляду приміщення складу, з якого була вчинена крадіжка, виявлено розірвані паперові упаковки готової продукції. Аналіз обстановки, здійснений слідчим разом із спеціалістом-криміналістом, давав підстави припускати існування слідів пальців на обривках упаковки. Одночасно з оглядом місця події було вжито оперативно-розшукових заходів і вдалося затримати Б., підозрюваного в крадіжці.

Які засоби необхідні для виявлення слідів пальців на папері й визначення їх належності підозрюваному Б. ?

14. На місці розбійного нападу на громадянина В. слідчий виявив на піщаному ґрунті слід підошви взуття, на дні якого були частки хвої і сухі стеблини трави.

Які засоби мають бути використані для підготовки сліду до фіксації?

15. На оштукатуреній цегляній стіні зерносховища виявлено пролам. Навколо нього добре видимі сліди дії знарядь злому.

Якими засобами потрібно зафіксувати сліди злому на штукатурці?

16. Оглядаючи сліди взуття, слідчий виявив частки схожі на тирсу. В слідах злому дверей за допомогою лупи виявлено окремі вкраплення, що нагадують частки металевої окалини.

Якими засобами слід зібрати і зберегти вказані частки?

17. При обшуку в квартирі 3., який підозрювався в розбійному нападі, пов'язаному з заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, слідчий відшукав випрану та випрасувану сорочку зі слідами невизначеного відтінку.

Якими засобами можна визначити відтінок плям на сорочці?

18. Під час обшуку в будинку обвинуваченого Ж. слідчому здалося підозрілою його поведінка. Ж. намагався відвернути увагу від господарської будівлі. Дана обставина наштовхнула слідчого на припущення щодо місця вчинення вбивства.

Якими засобами повинен користуватися слідчий під час обшуку для перевірки версії?

19. В ході підготовки до обшуку в дворі та в будинку М, який обвинувачувався в хуліганстві, слідчий отримав інформацію про наявність у нього ножа, переробленого із старого штика, і кастета, що зберігалися М. у колодязі, загорнутими в промаслену тканину.

Якими засобами може скористатися слідчий для вилучення вказаних предметів?

20. Знаходячись в квартири К., підозрюваного у вбивстві Л., слідчий звернув увагу на те, що підлога в кухні свіжо вимита.

В яких місцях необхідно шукати можливі мікросліди крові? Які для цього необхідно застосувати науково-технічні засоби і способи?

21. Працівники міліції затримали С. і доставили його у відділення міліції. Потерпіла Н. і очевидці вказують на нього як на людину, яка зірвала з Н. хутрову шапку.

Де, та які мікрооб'єкти необхідно шукати у затриманого? Які науково-технічні засоби і способи слід використовувати? Яким чином необхідно вилучити і упакувати виявлені мікрооб'єкти?

22. На трасі виявлено труп невідомої особи. На одязі потерпілого помітні невеликі плями, схожі на мастило, і вкраплення твердих часток червоного кольору.

Які науково-технічні засоби слід застосувати для перевірки версії про характер плям? Як забезпечити зберігання та локалізацію речовини плям і мікрочастинок червоного кольору на одязі потерпілого?

23. Під час обшуку в кабінеті Б., який підозрюється в отриманні хабара, в корзині для паперів було виявлено пом'ятий відкритий конверт без напису.

Які мікросліди можуть бути на ньому? Як забезпечити їх зберігання? Які науково-технічні засоби і способи слід використати під час його огляду?

24. У зв'язку з ДТП у водія вилучено посвідчення на управління вантажним автотранспортом, яке викликало сумніви в його справжності (помітні незначні ушкодження захисної сітки бланку навколо фотокартки і в місці написання першої букви прізвища).

Які науково-технічні засоби і способи необхідно використати під час огляду посвідчення? Яким чином необхідно зафіксувати виявлені мікросліди?

Тема 2.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 285. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.036 сек.) русская версия | украинская версия