Студопедия — Етапи проведення аналізу фінансового стану
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Етапи проведення аналізу фінансового стану


 

 

Аналітичний процес оцінки фінансового стану доцільно уявити у вигляді певної послідовності однорідних за змістом робіт, тобто виділити етапи аналізу, які дозволяють систематизувати та оптимізувати методику, зменшити трудомісткість аналітичних процедур і підвищити одержуваний ефект.

Аналіз фінансового стану з урахуванням переслідуваних цілей і однорідності робіт доцільно підрозділити на три етапи (рис. 2.1).

Зміст першого етапу полягає в постановці мети; визначенні напрямків і завдань фінансового аналізу; виборі, оцінці і моделюванні інформаційного забезпечення і методів проведення аналізу. Виділення чотирьох напрямків розрахункового етапу дозволяє деталізовано визначити послідовність проведення розрахунків відповідно до зазначених завдань і визначеної на попередньому етапі мети аналізу. Метою другого етапу є проведення розрахунку показників, які характеризують фінансовий стан підприємства.

Ціллю експрес-аналізу є наочна і проста оцінка фінансового стану і динаміки розвитку підприємства. У загальному вигляді методикою експрес-аналізу звітності передбачається аналіз ресурсів і їхньої структури, результатів господарювання, ефективності використання власних і позикових засобів.

 

 
 

 

 


Рис. 2.1. Послідовність етапів проведення аналізу фінансового стану.

 

Зміст експрес-аналізу – добір невеликої кількості найбільш істотних і порівняно нескладних у обчисленні показників і постійний їх моніторинг. Експрес-аналіз може завершуватися висновком про доцільність або необхідність більше поглибленого і детального аналізу фінансових результатів і фінансового стану.

Поглиблений аналіз передбачає докладніше дослідження фінансового стану підприємства, результатів його діяльності в минулому звітному періоді, а також можливостей розвитку суб'єкта на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу. При цьому ступінь деталізації залежить від бажання аналітика.

Представлена логічна послідовність проведення аналізу фінансового стану, крім дотримання принципу системності, відповідає принципу комплексності і дозволяє:

- розглядати аналіз фінансового стану як підсистему аналітичної функції управління;

- комплексно вивчати об'єкт аналізу;

- дотримуватись чіткої логічної послідовності проведення аналізу: від загального до конкретного, тобто від узагальненої оцінки через окремі напрямки аналізу фінансового стану до приватних показників;

- враховувати взаємозв'язок між поставленою метою аналізу і методикою його проведення.

Взаємозв'язок виділених етапів аналізу з метою і змістом робіт розглянутий в табл. 2.1.

Мета аналізу фінансового стану визначає зміст кожного його етапу, в тому числі й організаційного. Тому, якщо глобальна мета аналізу фінансового стану – підвищення ефективності процесу управління підприємством, то досягненню цієї мети сприяє вирішення поданих у табл. завдань.

Також необхідно звернути увагу на можливість повернення до організаційного етапу в ході безпосереднього проведення аналізу у разі виявлення раніше не врахованих факторів і деталей. Саме в цьому випадку може виникнути необхідність коректування завдань, інформаційного забезпечення і методики проведення аналізу, тобто організаційних аспектів аналітичного процесу.

 

 Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 1670. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.03 сек.) русская версия | украинская версия