Студопедия — Питома теплова характеристика будівлі
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Питома теплова характеристика будівлі


 

Втрати тепла будівлею можна визначити і приблизно, без детального розрахунку, користуючись поняттям про так звану питому теплову характеристику.

Вона являє собою годинну витрату тепла на опалення 1 м3 будівельного обсягу будівлі при 1º С розрахункової різниці температур, тобто:

 

, (5.20)

 

де – сумарні втрати тепла будівлею, Вт;

– об’єм будівлі по зовнішньому обмірюванню, м3;

– внутрішня температура будівлі, º С, приймається рівною температурі переважної частини приміщень у будівлі однакового призначення;

– розрахункова температура зовнішнього повітря, º С.

 

Значення питомих теплових характеристик наведені у табл. 5.9, в залежності від призначення кожної будівлі, її будівельного об’єму і розрахункової зовнішньої температури.

Величину розрахункового річного теплоспоживання системою опалення будинку слід розраховувати по формулі:

 

, (5.21)

 

де – кількість градусо-доби опалювального періоду;

– коефіцієнт, рівний 0, 8, який необхідно враховувати, якщо система опалення обладнана приладами автоматичного зменшення теплової потужності в неробочий час;

– коефіцієнт, рівний 0, 9, який необхідно враховувати, якщо більш 75% опалювальних приладів обладнані автоматичними терморегуляторами;

– коефіцієнт, рівний 0, 95, який необхідно враховувати, якщо на абонентському введенні системи опалення встановлені прилади автоматичного пофасадного регулювання.

 

Таблиця 5.9 – Контрольні показники питомого теплового потоку для опалювальних систем житлових будинків

Тип будинку Поверхо-вість Питома теплова потужність, Вт/м2 Питоме теплоспоживання, ГДж/(м2 год.)
при кількості , градусо-доби
> 3500 …. …. < 2500 > 3500 …. …. < 2500
                   
Одноквартирний житловий будинок           0, 77 0, 7 0, 72 0, 65 0, 63 0, 56 0, 50 0, 45
Двоквартирний житловий будинок           0, 65 0, 59 0, 59 0, 54 0, 5 0, 4 0, 41 0, 38
Секційний житловий будинок           0, 5 0, 47 0, 45 0, 43 0, 4 0, 3 0, 31 0, 29
Рядова, кутова, поворотна житлова блок-секція 9-10 12-16 > 16         0, 45 0, 41 0, 45 0, 49 0, 41 0, 38 0, 41 0, 45 0, 3 0, 3 0, 3 0, 4 0, 25 0, 29 0, 31
Торцева житлова блок-секція з рядовим закінченням 9-10 12-16 > 16         0, 47 0, 43 0, 47 0, 50 0, 43 0, 40 0, 43 0, 47 0, 38 0, 34 0, 39 0, 41 0, 31 0, 27 0, 31 0, 32
                     

Продовження таблиці 5.9

                   
Торцева житлова блок-секція із двома торцями 9-10 12-16 > 16         0, 47 0, 45 0, 49 0, 52 0, 45 0, 41 0, 45 0, 49 0, 40 0, 36 0, 40 0, 43 0, 32 0, 29 0, 32 0, 34
Односекційний житловий будинок 2-16 > 16         0, 51 0, 56 0, 48 0, 52 0, 41 0, 47 0, 33 0, 36
Теж, складної конфігурації в плані 2-16 > 16         0, 50 0, 54 0, 47 0, 50 0, 41 0, 45 0, 34 0, 36

 

Певні розрахунки величини теплової потужності і максимального річного теплоспоживання , віднесені до 1 м2 загальної (для житлових будинків) або корисної (для суспільних будинків) площі, не повинні перевищувати контрольних значень, наведених в табл. 5.9.

Проте варто зауважити, що формулою (5.20) не враховується ряд чинників, які впливають на тепловтрати. До них, насамперед, слід віднести форму будівлі, ступінь засклення, конструкцію світлових прорізів та якість їх виконання. Чим більше в будівлі засклених зовнішніх огороджень, тим вище його теплова характеристика, тому що термічний опір вікон і ліхтарів у 2÷ 3 рази менше термічного опору зовнішніх стін й утепленої стріхи.

Однак у літні місяці надмірний ступінь засклення є причиною погіршення мікроклімату приміщень: перегрів повітря, відхилення вологості від норм, що позначається як на самопочутті, так і на працездатності людини.

 

Контрольні питання:

 

1. Сполучення яких параметрів забезпечує комфортні (оптимальні) умови для організму людини у приміщеннях?

2. Викладіть сутність першої і другої умови комфортності?

3. На яку температуру зовнішнього повітря розраховуються тепловтрати і чому?

4. Яку температуру повітря приймають при визначенні ?

5. Як визначається характеристика теплової інерції?

6. Чому опір теплопередачі огородження конструкції повинен бути не менше , тобто ?

7. Чому регламентуються межі нормованого теплоперепаду?

8. Як визначається початок і кінець опалювального періоду?

9. Що треба знати, щоб визначити умови експлуатації огороджуючих конструкцій?

10. За якою формулою розраховуються тепловтрати приміщення?

11. Як визначається коефіцієнт теплопередачі для підлог, розташованих на ґрунті?

12. Як визначаються площі огороджень, що передають тепло?

13. Перерахуйте додаткові втрати тепла, як вони визначаються?

14. Що таке інфільтрація, ексфільтрація повітря?

15. У чому зміст питомої теплової характеристики будівлі, як вона визначається?

16. Як використовується питома теплова характеристика будівлі?

17. Від чого залежить питома теплова характеристика будівлі?

 Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 4676. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

Устройство рабочих органов мясорубки Независимо от марки мясорубки и её технических характеристик, все они имеют принципиально одинаковые устройства...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Типология суицида. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия