Студопедия — Класифікація систем опалення
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Класифікація систем опалення


 

Система опалення – це комплекс конструктивних елементів, призначених для одержання, переносу та передачі необхідної кількості тепла у всі опалювальні приміщення.

Основні конструктивні елементи системи опалення: генератор тепла, теплопроводи та нагрівальні прилади.

У генераторі тепла відбувається спалення палива, а тепло, яке виділяється при цьому, передається теплоносію, тобто середовищу, що переносить тепло від генератора до нагрівальних приладів.

Нагрівальні прилади передають отримане від генератора тепло повітрю приміщень. По теплопроводах теплоносій переміщується від генератора тепла до нагрівальних приладів.

Системи опалення за місцем розташування генератора тепла відносно опалювального приміщення поділяються на місцеві та центральні.

Системи, в яких усі три елементи (генератор, теплопроводи й нагрівальні прилади) конструктивно об’єднані в одне ціле і розміщені в одному приміщенні, називаються місцевими. До них відносять кімнатну опалювальну піч. До місцевих систем опалення відносять також газове опалення (при спаленні газу в нагрівальних приладах, що знаходяться в опалювальному приміщенні) та електричне, якщо електрична енергія переходить у теплову безпосередньо в самих нагрівальних приладах. Радіус дії місцевих систем опалення невеликий і обмежується однією або двома-трьома суміжними кімнатами.

Центральними системами опалення називаються системи, в яких генератор тепла (наприклад, котел) знаходиться поза опалювальними приміщеннями, а теплоносій до місцевих споживачів подається по трубопроводах. Центральні системи можуть бути будинковими (котельня розташована в цьому ж будинку) і районними (група будинків обслуговується від однієї районної котельні або ТЕЦ).

Центральні системи опалення класифікуються за декількома показниками: за видом теплоносія, його початковою температурою, тиском, засобам переміщення та передачі тепла від поверхні нагрівальних приладів повітрю приміщень.

По виду теплоносія системи опалення підрозділяються на водяні, парові, повітряні та комбіновані.

Системи водяного опалення у свою чергу діляться на дві групи:

– системи з природною циркуляцією води, коли спонукачем руху води в системі є різниця густин гарячої і охолодженої води;

– системи зі штучною циркуляцією, в яких спонукачем руху води є насос або водоструменевий елеватор. Ці системи опалення в якості теплоносія можуть використовувати воду з температурою до 150º С.

Системи повітряного опалення по способу створення циркуляції теплоносія-повітря поділяються на системи з природною циркуляцією (гравітаційні системи) та системи з механічним спонуканням руху повітря за допомогою вентиляторів. Природна циркуляція повітря відбувається через різницю густин нагрітого та охолодженого повітря.

Нагрівання повітря, що служить теплоносієм, від температури приміщення до температури звичайно не перевищуючої 70º С, відбувається в спеціальних опалювальних приладах – калориферах. Калорифери зсередини можуть обігріватися парою, водою, електрикою або гарячими газами. Система повітряного опалення відповідно називається пароповітряною, водоповітряною, электроповітряною, газоповітряною.

За радіусом дії повітряне опалення може бути місцевим або центральним. У місцевій системі, повітря нагрівається в калорифері, що знаходиться в опалювальному приміщенні. У центральній системі калорифер розміщується в окремій камері.

Системи парового опалення в залежності від тиску пари поділяються на вакуум-парові, низького і високого тиску (табл. 6.1).

 

Таблиця 6.1 – Параметри насиченої пари в системах парового опалення

Система опалення Абсолютний тиск, МПа Температура, º С Теплота конденсації, кДж/кг
Вакуум-парова < 0, 1 < 100  
Низького тиску 0, 1÷ 0, 17 100÷ 115 2260÷ 2220
Високого тиску 0, 17÷ 0, 3 115÷ 132 2220÷ 2160

 

Максимальний тиск пари обмежено припустимим значенням температури поверхні нагрівального приладу – 130º С, чому відповідає абсолютний тиск 0, 3 МПа.

У системах парового опалення пара переміщується завдяки різниці тисків при виході з котла і перед нагрівальним приладом.

У системах парового опалення насичена пара конденсується на стінках опалювальних приладів, тепло через стіни передається у приміщення, конденсат виводиться з приладів і повертається в котел.

По способу повернення конденсату в парові котли системи парового опалення поділяються на:

– замкнуті із самопливним поверненням;

– розімкнуті із насосним поверненням конденсату.

Комбінованою системою опалення називають систему, в якій застосовані або два різні теплоносії, або один теплоносій, але з різними параметрами. До неї відносяться пароводяні, водяні та всі повітряні системи опалення.

Системи водяного і парового опалення також різняться:

– за способом розведення магістральних трубопроводів – із верхнім, нижнім та середнім розведенням;

– за способом приєднання нагрівальних приладів до стояків – двотрубні й однотрубні;

– за способом тепловіддачі нагрівальних приладів – конвекційні та променисті;

– за типом застосовуваних нагрівальних приладів – радіаторні, конверторні, панельні, із гладких труб тощо.

 Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 5812. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия