Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема №4 Організація та проведення щеплень. Оцінка ефективності імунопрофілактики. Термінова імунопрофілактика.
Теоретичні питання до заняття:

· Організація проведення імунопрофілактики.

· Складання плану профілактичних щеплень.

· Форми обліково-звітної документації з імунопрофілактики. Щеплювальна картотека.

· Оцінка клінічної, імунологічної та епідеміологічної ефективності імунопрофілактики.

· Препарати для термінової імунопрофілактики. Характеристика препаратів для термінової профілактики правця (форма випуску, спосіб введення, доза, реакція на введення).

· Характеристика препаратів для термінової профілактики сказу (форма випуску, спосіб введення, доза, реакція на введення).

Питання для самоконтролю студентів.

18. Опишіть основні засади щодо організації та проведення щеплень в Україні.

19. Що таке холодовий ланцюг? Як забезпечується дотримання холодового ланцюга?

20. Опишіть процес планування щеплень. Як здійснюється облік населення, яке підлягає імунізації?

21. Назвіть документацію, яка заповнюється у процесі проведення щеплень?

22. Назвіть критерії визначення ефективності імунопрофілактики.

23. Опишіть процес визначення епідеміологічної ефективності імунізації. Умови досягнення високої епідеміологічної ефективності, критерії оцінки.

24. Опишіть процес визначення клінічної ефективності імунізації.

25. Опишіть процес визначення імунологічної ефективності імунізації.

26. Дайте характеристику основних проблем біоетики, які виникають при проведенні імунопрофілактики.

27. Назвіть показання до термінової імунопрофілактики правцю. Назвіть препарати, які використовуються для термінової імунопрофілактики правцю.

28. Дайте характеристику адсорбованого правцевого анатоксину: спосіб виготовлення, метод введення, доза, показання до застосування, схема застосування, протипоказання до вакцинації, можливі поствакцинальні реакції та ускладнення.

29. Дайте характеристику протиправцевого людського імуноглобуліну: спосіб виготовлення, метод введення, доза, показання до застосування, схема застосування, протипоказання до застосування, можливі реакції та ускладнення після застосування.

30. Дайте характеристику протиправцевої сироватки: спосіб виготовлення, метод введення, доза, показання до застосування, схема застосування, протипоказання до застосування, можливі реакції та ускладнення після застосування.

31. Назвіть показання до термінової імунопрофілактики сказу. Назвіть препарати, які використовуються для термінової імунопрофілактики сказу.

32. Опишіть місцеву обробку укушеної рани.

33. Дайте характеристику антирабічних вакцин: спосіб виготовлення, метод введення, доза, показання до застосування, схема застосування, протипоказання до вакцинації, можливі поствакцинальні реакції та ускладнення.

34. Дайте характеристику гетерологічного та гомологічного антирабічного імуноглобулінів: спосіб виготовлення, метод введення, доза, показання до застосування, схема застосування, протипоказання до застосування, можливі реакції та ускладнення після застосування.

35. Назвіть показання до профілактичної імунізації проти сказу. Схема профілактичної імунізації проти сказу, визначення ефективності імунізації.

36. Назвіть показання до термінової імунопрофілактики ботулізму. Препарати, які застосовуються для імунопрофілактики ботулізму: спосіб виготовлення, метод введення, доза, показання до застосування, схема застосування, протипоказання до застосування, можливі реакції та ускладнення після застосування.

37. Охарактеризуйте використання для термінової імунопрофілактики людського імуноглобуліну (донорського або плацентарного): спосіб отримання, метод введення, доза, показання до застосування, схема застосування, протипоказання до застосування, можливі реакції та ускладнення після застосування.

Рекомендована література

Основна:

11. Беляков В.Д., Яфаев Р.Х.. Эпидемиология. М: Медицина, 1989.

12. Синяк К.М., Гирін В.М. Епідеміологія. К.:Здоров'я, 1998.

13. Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев: «Штиинца», 1986.

14. Дикий Б.М., Нікіфорова Т.О. Епідеміологія. м. Івано-Франківськ, 2006.

15. Гоц Ю.Д., Колеснікова І.П., Мохорт Г.А. та ін. Епідеміологія. Київ: «Асканія», 2007.

16. Закон України від 24.02.1994 р. № 400-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

17. Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб».

18. Наказ МОЗ України від 06.07.2006 № 447 «Про затвердження Плану реалізації заходів захисту населення України від інфекційних хвороб на 2006-2010 рр.».

19. Наказ МОЗ України № 48 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості медичних імунобіологічних препаратів» від 03.02.2006 року.

Додаткова:

1. Практичний посібник «Імунопрофілактика інфекційних хвороб і організація її проведення». Колеснікова І.П., Марченко М.М., Мохорт Г.А. та ін. 2008

2. Офіційний сайт МОЗ України //www. moz.gov.ua

3. Методичні рекомендації для підготовки студентів з питань позааудиторної роботи.

4. Посібник “Імунопрофілактика інфекційних хвороб і організація її проведення”, каф. епідеміології, 1999 р.

 

Тема №5 Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів

Теоретичні питання до заняття:

1. Епідеміологічний метод дослідження

1.1. Визначення

1.2. Мета

1.3. Структура

2. Епідеміологічна діагностика

2.1. Визначення

2.2. Мета

2.3. Розділи

2.4. Задачі

2.5. Структура

3. Описово-оціночні прийоми епідеміологічного методу (дескриптивна епідеміологія)

3.1. Мета

3.2. Інформаційне забезпечення

3.3. Статистичні показники (інтенсивні та екстенсивні, середні величини, показники наочності)

3.4. Динамічні ряди

4. Епідеміологічна значущість інфекційної захворюваності. Критерії оцінки (захворюваність, тенденція захворюваності)

5. Соціальна значущість інфекційної захворюваності. Критерії оцінки (показник неефективного використання працездатного населення, показник втрачених років життя)

6. Економічна значущість інфекційної захворюваності. Критерії оцінки (прямі та непрямі економічні втрати)

7. Аналіз структури захворюваності по групах інфекцій (розрахунок екстенсивних показників по групах інфекцій та оцінка питомої ваги кожної групи

8. Аналіз структури захворюваності по окремих нозологічних формах

9. Оцінка епідеміологічної, соціальної та економічної значущості окремих нозологічних форм

10. Визначення нормативного рівня захворюваності

11. Принципи планування протиепідемічних заходів. Види планів

Питання для самоконтролю студентів.

1. Що є метою описово-оціночного прийому епідеміологічного?

2. У чому полягає різниця між показниками летальності та смертності?

3. Що характеризує соціальну ачущість інфекційних хвороб?

4. Що таке епідеміологічна діагностика?

5. Що є критерієм епідеміологічної значущості інфекції?

6. Що відносять до прямих непрямих економічних збитків від інфекційних хвороб?

7. Назвіть розділи епідеміологічної діагностики.

8. На території адміністративного району мешкає 300000 населення. Протягом року в цьому районі було зареєстровано 723 випадки захворювань на вірусний гепатит А. Всього інфекційних захворювань різної етіології було зареєстровано 50000. Скільки інтенсивних показників можна розрахувати за цими даними?

9. Які показники використовують для аналізу рівня та частоти захворюваності?

10. За якими показниками оцінюється економічна значущість інфекційної захворюваності?

11. На території адміністративного району мешкає 200000 населення. Протягом року в цьому районі було зареєстровано 329 випадків захворювань на вірусний гепатит В. При цьому 5 з них закінчилися летально. Скільки інтенсивних показників можна розрахувати за цими даними?

12. В чому полягає одна з відмінностей між такими показниками як інцидентність та превалентність?

13. На території адміністративного району мешкає 300000 населення. Протягом року в цьому районі було зареєстровано 329 випадків захворювань на вірусний гепатит В, а всіх інфекційних захворювань різної етіології – 60000. При цьому 5 з них закінчилися летально. Скільки екстенсивних показників можна розрахувати за цими даними?

14. На території адміністративного району мешкає 200000 населення. Протягом року в цьому районі було зареєстровано 723 випадки захворювань на вірусний гепатит А та 98 випадків захворювань на вірусний гепатит В. Всього інфекційних захворювань різної етіології було зареєстровано 30000. Скільки екстенсивних показників можна розрахувати за цими даними?

15. На якому етапі епідеміологічного дослідження здійснюється визначення пріоритетних проблем профілактики?

16. При розрахунку якого показника захворюваності в чисельник підставляють кількість летальних випадків захворювань на дану інфекцію?

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 1164. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.026 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7