Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичне заняття № 7. Тема 7: Види, структура, повноваження вищих спеціалізованих судів
 

Тема 7: Види, структура, повноваження вищих спеціалізованих судів.

  1. Мета заняття:

– закріпити теоретичні знання, що отримані під час лекції, самостійної роботи та семінарського заняття;

– обговорити додатковий навчальний матеріал, що вивчений студентами відповідно до плану підготовки до практичного заняття;

– виховувати у студентів навчальної групи необхідність підвищення своєї теоретичної підготовки, вдосконалення практичних навичок, вміння вільно спілкуватися.

Час проведення: 2 години

2. План проведення практичного заняття:

1. Контрольне індивідуальне опитування студентів.

2. Заслуховування рефератів студентів проводиться у формі обговорення підготовлених студентами під час самостійної роботи рефератів, наукових доповідей та повідомлень. Тематика рефератів, доповідей, повідомлень подається у відповідній рубриці, що обумовлюється актуальними проблемами діяльності вищих спеціалізованих судів.

3. Проведення тестування у студентів з вивченої теми.

Метод проведення: індивідуальне опитування; дискусія, обмін думками під час, розв’язування

ситуаційних завдань за наведеним переліком.

Наближений розрахунок часу

№п\п Навчальні питання Розрахунок часу, хв.
  Організаційний момент та вступне слово
Розгляд контрольних питань
Заслуховування та обговорення рефератів студентів.
Проведення тестування у студентів з вивченої теми.
  Підведення підсумків заняття
  Разом:

4. Контрольні запитання:

1. Повноваження вищих спеціалізованих судів.

2. Повноваження Голови вищого спеціалізованого суду.

3. Структура і повноваження апарату вищого спеціалізованого суду.

4. Організація роботи у вищому спеціалізованому суді.

5. Обговорення виступів студентів відбувається за схемою «Доповідач-опонент» з метою вироблення у студентів навичок ведення наукових диспутів, відстоювання власних суджень та переконань з проблемних питань.

Теми рефератів:

  1. Повноваження вищого спеціалізованого суду із здійснення судочинства.
  2. Роль вищого спеціалізованого суду у судовій системі України.
  3. Структура вищого спеціалізованого суду.
  4. Вищі спеціалізовані суди: сучасний етап забезпечення касаційного оскарження.
  5. Принцип спеціалізації у розбудові судової системи України та господарські суди.
  6. Спеціалізація, територіальність та інстанційність в організації системи судів в Україні.
  7. Принцип спеціалізації судів, вітчизняний та світовий досвід.

6. Проведення зрізу знань у студентів з вивченої теми на підставі розроблених тестів.

Список навчальної та додаткової літератури

1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 серпня 2010 р. [з наст, змінами] // ВВР України. — 2010. — № 51—59.

2. Діяльність судових і правоохоронних органів України : Нормативно-правове регулювання. – Алерта ; ЦУЛ, 2011 – 424 с.

3. Кивалов С. В. Судебная реформа в Украине: разочарования и надежды / С.В. Кивалов. — О.: Юрид. літ. — 2010. — 312 с.

4. Молдован В. В. Судоустрій України : навч. посіб. для вузів [Рекомендовано МОН України] / В. В. Молдован. – К.: Алеут, 2010. — 360 с.

5. Судоустрій України : підручник / С. В. Ківалов, Ю. Є. Полянський, М. В. Косюта, В. В. Долежан; за ред . С. В. Ківалова. – К. : Юрінком Iнтер, 2011. – 384 с.

6. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 1. – 308 с. (Закони України).

7. Судові та правоохоронні органи України : Збірник законодавчих і нормативних актів / Упоряд. А.В. Паливода; за наук. ред. С.А. Кузьміна. – К.: Паливода А.В., 2009. – Том 2. – 352 с. (Закони України).

8. Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник / П.Д. Біленчук, І.І. Котюк, А.П. Гель, Г.С. Семаков, Н.М. Ахтирська, С.М. Круль / За заг. ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2011. – 328 с.

9. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. захарова. В.С. Ковальський, В.С. Лукомський та ін.; Відп. ред. В. Маляренко. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

10. Суди і судочинство в Україні: Нормат. правове регулювання / упоряд. О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2007. – 444 с.

11. Фіолевський Д.П. Судова влада : правоохоронна система України: Навч. посіб., 2006. – 316 с.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 288. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7