:
!
, , , , , -

1. Встановити вказівник у тому місці документа, куди потрібно зображення.

2.Використати вказівку меню Вставка / Зображення / З файла....

3.У вінкі діалогу Вставити зображення вказати потрібний файл. Зображення з файлу вставляють або подвійним клацанням на ескізі, або натисканням кнопки Відкрити (Открыть російською) у нижній частині вікна. Зображення буде вставлено над(перед) абзацом, на якому ви натиснули.

Примітка. Вікно діалогу — складова операційної системи. У таких випадках його назва і мова інтерфейсу — така сама, як в операційної системи (для поданої ілюстрації — російська), незалежно від мови інтерфейсу LibreOffice Writer.


 

Створення власних зображень
Для створення власного малюнку використовують панель інструментів Графіка.

 

Якщо її не відкрито, потрібно використати сказівку меню Перегляд / Панелі інструментів / Графіка.

 

Малюнки, створені таким чином, є векторною графікою. Їх можна вільно масштабувати без втрати якості, редагувати і змінювати.

Наприклад, щоб створити прямокутник, потрібно:

-натиснути на значок прямокутника;

-перемістити вказівник у те місце документа, потрібно розташувати вершину прямокутника;

-натиснути кнопку миші і, утримуючи її натиснутою, перетягнути у місце розташування протилежної вершини прямокутника;

-відпустити ліву кнопку миші.

-Якщо цей прямокутник (у майбутньому) вибирати, можна змінити його властивості за допомогою контекстного меню.

 

Властивості зображення у текстовому документі змінюють за допомогою контексного меню, що має такий вигляд.

 

Організаційна діаграмаце схема взаємопов'язаних об'єктів, яка наочно зображує структуру певної системи.

Наприклад, організацію школи, генеалогічне дерево сім'ї тощо. Наразі в LibreOffice Writer відсутні засоби автоматизованого створення організаційних діаграм. Але їх можна створити засобами векторної графіки, як і будь-яке інше зображення.

 

Нумерування сторінок
У LibreOffice Writer передбачено наявність поля, яке містить номер сторінки і яке можна вставити у поточну позицію вказівника. Щоб це зробити, потрібно використати вказівку меню Вставка / Поля / Номер сторінки. При додаванні або видаленні тексту позиція такого поля може змінитися. Тому зазвичай таке поле номера сторінки всталяють у колонтитул.

 

Колонти́тул (від французького colonne — стовпець і латинського titulus — напис, заголовок) — дані (автор, назва твору, частини, розділу, параграфа, номер сторінки, дата публікації тощо), розташовані над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної (можливо, за виключенням титульної) сторінки документа.

В енциклопедичних виданнях і словниках, у науковій і навчальній літературі зі складною будовою тексту колонтитули (назви першої й останньої статей на кожній сторінці або їхні початкові літери) заміняють зміст і полегшують пошук потрібного матеріалу. У журналах у колонтитулах звичайно поміщають прізвища авторів і назви статей, у газетах — заголовок, дату випуску й порядковий номер газети.

Попередній перегляд, друк
Для того, щоб побачити сторінки документа так, як вони будуть виглядати на папері після друкування, потрібно:

-або натиснути клавіші Ctrl + Shift + O;

-або натиснути кнопку Попередній перегляд сторінки панелі інструментів Стандарт;

-або використати вказівку меню Файл / Попередній перегляд сторінки.

-Отримаємо такий вигляд вікна, в якому можна обрати кількість сторінок попереднього перегляду, масштаб перегляду, вивести перегляд на весь екран, дати вказівку Друкувати документ або закрити вікно попереднього перегляду.

Натискання клавіш Сtrl + P або вказівка меню Файл / Друк…

призводить до відкриття вікна діалогу Друк, в якому можна обрати принтер, встановити область друку, кількість копій та інші параметри друку.

Натискання кнопки Друк панелі інструментів Стандарт призведе до друкування лише однієї копії всьго документа або лише виділеної частини. Вибір потрібно буде здійснити у такому вікні діалогу.

Довідкова система текстового процесора
Як і більшість популярних програм, LibreOffice Writer містить розвинену довідкову систему.

Ви швидко можете отримати інформацію за за допомогою підказок, які показують назви кнопок панелі інструментів. Для відображення підказки потрібно лише навести вказівник миші на кнопку панелі інструментів і дочекайтеся появи підказки.

За допомогою інструмента Що це таке? можна отримати короткий опис призначення вибраного об'єкту.

Є можливість використовувати он-лайн довідку або встановити локальну версію довідкової системи, якою можна користуватися і як підручником. Що б відкрити вікно довідкової системи, потрібно або використати вказівку меню Довідка / Довідка з LibreOffice,

або на панелі інструментів Стандарт натиснути кнопку Довідка з LibrOffice, або натиснути на клавішу F1.

Вікно довідкової системи надає доступ до база даних з можливостями пошуку інформації за назвою теми або за ключовим словом (словами).

 

Ключові словаце такі слова або словосполучення, наявність яких є критерієм відбору матеріалів (пошуковою системою).

Натискання кнопки . Знайти на цій сторінці призводить до появи однойменного вікна діалогу, за допомогою якого можна швидко знайти місце, що містить певне слово (слова).

 : 2015-10-19; : 616. ; !

Studopedia.info - - 2014-2022 . (0.026 .) |