Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Донецьк, 2012
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Оцінка “5 (А) відмінно” виставляється за умов виконання наступних вимог:

1. Перше теоретичне питання: глибокий та повний аналіз теоретичних положень, зрілість міркувань із теоретичних проблем, уміння охарактеризувати відповідні мовні явища.

2. Друге питання: студент у повному обсязі викладає вивчений матеріал, надає правильні визначення понять, виявляє розуміння матеріалу, може обґрунтувати свої судження, застосувати знання практично, навести свої приклади, опрацювати різні джерела інформації і творчо використовувати їх при відповіді, виявляти здатність до оригінальних рішень та демонструвати вміння аргументовано висловлювати свою точку зору. Студент володіє базовим лексичним словником у повномуобсязі та допускає 2-3 граматичні та лексичні помилки.

Оцінка “4,5 (В) добре” виставляється за умов виконання наступних вимог:

  1. Перше теоретичне питання: студент добре володіє теоретичним матеріалом, надає визначення поняттям, може обґрунтувати свої судження, може систематизувати набуті знання, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження, володіє матеріалом при вирішенні практичних завдань і допускає 1-2 мовні помилки.
  2. Друге питання: вміє висловлювати свою точку зору, вживає правильно граматичні конструкції, викладає матеріал без стилістичних огріхів. Демонструє володіння базовим лексичним словником у достатньому обсязі та допускає 1-2 граматичні та лексичні помилки.

 

Оцінка “4 (С) добре” виставляється за умов виконання наступних вимог:

1. Перше теоретичне питання: студент добре знає теоретичний матеріал, надає визначення поняттям, може обґрунтувати свої судження, може систематизувати набуті знання, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження, володіє матеріалом при вирішенні практичних завдань, допускає 2-3 мовленнєві помилки.

2. Друге питання: вміє висловлювати свою точку зору, володіє базовим лексичним словником у достатньому обсязі, допускає 2-4 граматичні та лексичні помилки.

Оцінка”3,5 (D) задовільно” виставляється за умов виконання наступних вимог:

1. Перше теоретичне питання: викладає матеріал не в повному обсязі, демонструє поверхневе володіння теоретичним та практичним матеріалом, допускає 4-5 мовленнєві помилки.

2. Друге питання: тема розкрита без використання активного та пасивного лексичного та граматичного матеріалу. Студент висловлює особисте ставлення до проблеми поверхнево та допускає 3-4 помилки.

 

Оцінка”3 (Е) задовільно” виставляється за умов виконання наступних вимог:

1. Перше теоретичне питання: досить посереднє викладання матеріалу, неповне розкриття суті мовного явища. Студент припускається 5-6 мовленнєвих помилок.

2. Друге питання: студент знає матеріал без аргументації своїх висновків, не наводить прикладів і не завжди адекватно використовує знання у практичній частині. Допускаються 3-5 мовленнєві помилки.

 

Оцінка”2 (Х) незадовільно» виставляється за умов виконання наступних вимог:

  1. Перше теоретичне питання: студент слабо володіє матеріалом, відтворює лише основні положення, наводить окремі фрагменти, що складають незначну частину матеріалу, допускає більше, ніж 7 мовленнєвих помилок.
  2. Друге питання: невміння висловити та аргументувати свою точку зору на запропоновану тему через недостатній словарний запас. Допускається більше, ніж 6 мовленнєвих помилок.

 

МІНІСТРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту

При

Національному університеті фізичного виховання і спорту

 

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи

 

 

ПРОГРАМА

Нормативної навчальної дисципліни

Підготовка за кваліфіційно – освітнім рівнем « Спеціаліст»

Напряму6.010203 « Здоров’я людини»

Спеціальність7.01020302 «фізична реабілітація»

Шифр ООП – ПНП – 9 – 5.2.6.

 

 

Донецьк, 2012

 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:Донецьким державним інститутом здоров’я, фізичного виховання та спорту при національному університеті фізичної культури та спорту.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: к.м.н. доцент кафедри фізіології, фізичної та психологічної реабілітації Томашевський М.І.

 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри фізіології, фізичної та психологічної реабілітації

 

Протокол № «_____» 2012 р.

Зав.каф.

_______ С.Б. Норейко

 

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної ради державного інституту здоров’я, фізичного виховання та спорту при національному університеті фізичного виховання та спорту

 

«_____» 2012р. Протокол № «_____»

 

Голова методичної ради

_________ ( )

 

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної програми « Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи» напряму 7.010203 « Здоров’я людини» спеціальності 7.010020302 « Фізична реабілітація».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фізична реабілітація хворих при захворюваннях нервової системи.

Міждисциплінарні зв’язки: анатомія та фізіологія людини, фізична реабілітація, ЛФК при захворюваннях нервової системи.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 251. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7