Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

КОМУНІКАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ. ЧУТКИ І ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ НИМ
 

Комунікація в організації.Для нормальної, ефективної організації діяльності, для управління цією діяльністю велике значення має усе, пов'язане з прийомом, передачею і переробкою інформації, тобто комунікаційними зв'язками в організації. Головна мета комунікації в організації - досягнення соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її елементу. Комунікаційні потоки пронизують увесь простір організації. Саме завдяки ним і існує організація як система. Тому комунікаційні потоки образно називають кровоносними судинами організації.

Комунікацію зазвичай розуміють в широкому і у вузькому сенсах. Комунікація в широкому сенсі - це передача інформації від одного індивіда до іншого, обмін думками або інформацією для забезпечення взаєморозуміння. У вузькому сенсі комунікація розглядається, передусім, в психології управління. Вона є мережею каналів і шляхів, по яких в організації відбувається обмін інформацією і думками.

Комунікація в організації виконує чотири основні функції:

управлінську (здійснюється за допомогою спонукальних повідомлень);

інформативну (здійснюється за допомогою інформативних повідомлень);

емотивну (здійснюється за допомогою експресивних повідомлень, передачі збудження, емоційні переживання);

фактичну , націлену на встановлення і підтримку контактів.

У комунікаційній структурі організації, передусім, виділяють горизонтальну (між рівними по статусу працівниками) і вертикальну (між працівниками, що знаходяться на різних рівнях організаційної ієрархії) комунікації.

Ефективність, точність, повнота і правильність розуміння передаваної інформації при різних видах комунікації суттєво відрізняється При горизонтальній комунікації вона може досягати 90 %. Що стосується вертикальної комунікації, то багато що залежить від того, з якими її різновидами ми маємо справу. Так, при висхідній вертикальній комунікації (від рядових працівників до керівництва) ефективність не перевищує 10 %. При низхідній же комунікації її ефективність дещо більше (20- 25 %), але все одно програє в порівнянні з горизонтальною комунікацією.

Основні шляхи підвищення ефективності висхідної комунікації наступні:

1) працівники повинні знати, що буде зроблено з їх роботою, повідомленням;

2) працівники повинні використовувати загальні з керівниками початкові матеріали і дані;

3) керівник має бути доступний для своїх підлеглих.

Окрім вказаних вище, виділяються ще формальні і неформальні канали зв'язку. Формальні канали встановлені адміністративно відповідно до посадової організаційної структури і зв'язують людей по вертикалі і горизонталі усередині організації.

Ясно, що формальні канали ніколи не задовольняють потреби учасників спільної діяльності, бо соціальні контакти не обмежуються суто офіційними рамками. Ось чому, разом з формальними каналами, в будь-якій організації обов'язково існують і неформальні канали інформації. Неформальна інформація випереджає формальну за часом, але програє в достовірності. Іноді вона буває на рівні чуток. Проте в нормально функціонуючих організаціях завжди існує деякий баланс формальних і неформальних інформаційних потоків з переважанням першого.

Незадовільна комунікація багата несприятливими наслідками як для рядових працівників, так і для керівництва.

По-перше, рядові працівники при цьому почувають себе сторонніми спостерігачами, непричетними до справ організації. Це формує незадоволення роботою в цій організації.

По-друге, погане інформування породжує чутки і плітки, які загострюють взаємини і мікроклімат в організації.

Нарешті, по-третє, погане інформування посилює плинність кадрів, відбивається на продуктивності праці, на віддачі працівника.

За розрахунками А.Л. Свенцицького (1986), інформування працівника про поточні результати його праці і про оцінку з боку керівництва дозволяє упродовж однієї тільки зміни підвищити продуктивність праці на 10-30 %.

Погана комунікація несприятливим чином відбивається і на діяльності керівника. На думку Р.Л. Кричевського (1996), "ухвалення рішень, інноваційна політика, створення сприятливого психологічного клімату, стимулювання людей - усе це вимагає детальної інформації. І коли її немає, коли запанував інформаційний хаос, організації загрожує крах".

До основних причин поганих комунікацій в організації відносять наступні:

1. Недостатнє розуміння керівниками важливості комунікацій, відсутність зворотного зв'язку.

2. Несприятливий психологічний клімат в організації.

3. Особистісні моменти. (упередженість думок, зарозумілість, наявність стереотипів, відсутність інтересу до інформації, яка викликана її формалізмом, монотонністю, тривіальністю, одноманітністю тощо)

4. Неповнота інформації, що сприймається або передається. ( Дії керівника по принципу: "Це знають усі", "Це не повинні знати усі" і "Це рано знать усім"; домисли працівників, замовчування промахів і невдач.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 716. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7