Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 8. Виникнення та розвиток буржуазного права.
1. Розвиток буржуазного права у Англії.

2. Становлення права в США.

3. Кодифікування цивільного права у Франції XIX в.

4. Розвиток права Німеччини.

1. Розвиток буржуазного права у Англії.

 

Розглядаючи питання, необхідно звернути увагу, що вплив на англійське право надав незавершений характер революції. Продовжувало діяти прецедентне право (на основі «загального права» і «права справедливості»). Необхідно з'ясувати значення Акту про процедуру по «загальному праву» 1854 р. та судової реформи 1873-1875 рр., що привела до об'єднання королівських судів з судом лорда – канцлера в єдиний Високий суд. Відзначити, що до другої половини XIX ст. в основному закінчилося реформування судових органів, а також формування головних англійських доктрин правової системи: судового прецеденту і «верховенства права». Торкаючись питання регулювання цивільних правовідносин в Англії, необхідно відзначити більш гнучкі підходи до регулювання власності, договорів і інших сторін майнового обороту. Характерний: традиційні англійські конструкції права власності і сприйняття права власності як соціального інституту. В частині змін в області сімейних правовідносин: в 1836 р. – одержав визнання цивільний брак а у 1857 р. – розлучення. В 1882 р. - заміжні жінки одержали право розпоряджатися своєю власністю в майновому обороті. Відзначити, що істотних змін в області кримінального права в результаті революційних подій в Англії не відбулося. Як і раніше зберігається тричленна структура злочинів: зрада, тяжкий кримінальний злочин і інші. Проте, в період 1823-1827 рр. різко скорочується вживання смертної страти.

 

2. Становлення права в США.

 

Розглядаючи питання, необхідно з'ясувати перелік основних прав і свобод американців. Відзначити виникнення судового конституційного контролю, проаналізувати головні напрями діяльності Верховного суду США. Відзначити, що єдиної національної правової системи в США немає. Зупинитися на тому, що основи правової системи в США були закладені ще першими переселенцями, які перенесли з собою із Англії звичні для них судові і правові порядки. Врахувати, що право справедливості і загальне право склали в США єдину систему казуального прецедентного права. При цьому, загальне право має відмінності по штатах. В другій половині XIX в. у ряді штатів були розроблені цивільні і кримінальні кодекси, які все ж таки не зайняли ведучого місце в системі джерел права.

3. Кодифікування цивільного права у Франції XIX в.

Розглядаючи питання, необхідно відзначити, що французький цивільний кодекс (Кодекс Наполеона), є класичною формою кодифікування цивільного права. Ретельного дослідження заслуговують джерела, на яких будувалося кодифікування. Система кодексу – інституційна. Книги його діляться на титули, глави - на статті. В кн. I. в основному освітлюються проблеми правоздатності і дієздатності фізичних осіб. В ній немає згадки про юридичних осіб. Треба звернути увагу, на те, що в гл. I « Про користування цивільними правами» проголошується рівність всіх французів перед законом. В основі визначення статусу фізичних осіб лежать норми шлюбно-сімейного права, які розглядаються (кн. 1), разом з питаннями про позбавлення цивільних прав. Необхідно з'ясувати питання, пов'язані з обмеженням дієздатності заміжньої жінки; принципи класифікації дітей в Кодексі по сумі прав і обмеженні цих прав. Даючи загальну характеристику змісту кн. II Кодексу необхідно звернути увагу на класичний розподіл речей («майна») на рухомі і нерухомі, різні способи їх захисту, з переважним захистом нерухомої власності. Необхідно вивчити такий важливий інститут права як сервітут. Кажучи про зміст III кн. Кодексу необхідно розкрити способи придбання власності. При розгляді питань, пов'язаних із спадкоємством, потрібно з'ясувати в чому полягає принцип єдності спадкової маси, був який порядок спадкоємства згідно із законом. Норми зобов'язального права – про договори і делікти значною мірою створювалися по зразках римського права. Необхідно розглянути основні принципи договірного права; свободи договору; рівність осіб в договорі; додання договору сили закону для осіб, що уклали його та ін.

 

4. Розвиток права Німеччини.

 

Розглядаючи питання, необхідно дати характеристику основним конституціям Німеччини XIX ст. Проаналізувати Саксонське укладення, розказати про створення перших загальногерманських законів, проаналізувати загальногерманське торгове укладення. Важливо з'ясувати особливості Кримінального кодексу Німеччини 1871 р., особливості структури, розказати на які основні види підрозділялися злочини, види покарань. Проаналізувати основні положення карно-процесуального кодексу 1877 р. в якому знайшли закріплення такі засновані принципи кримінального процесу як змагальність, незалежність слідчого судді від прокурора, допущення захисту у стадії попереднього розслідування. Розказуючи про Німецьке цивільне укладення 1900 р., необхідно розкрити його особливості і подальші зміни. Слід надати увагу питанням, пов'язаним з поняттям суб'єктів цивільних правовідносин, якими признаються юридичні і фізичні особи. Необхідно проаналізувати особливості правового положення всіх видів суб'єктів правовідносин. Не дивлячись на те що в укладенні немає визначення договору необхідно виділити його істотні риси і проаналізувати їх. Важливо з'ясувати особливості сімейного і спадкового права. Необхідно розглянути соціальне законодавство.

Для цього треба використати наступну навчальну літературу:

Історія держави і права зарубіжних країн : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Маймескулов [та ін.]; за ред. Л. М. Маймескулова. - X.: Право, 2011. – С. 375-379; 383-386; 408-418; 434-440.

Глиняный В.П. История государства и права зарубежных стран: Учеб. пособие.-7-е изд. - Х.: Одиссей, 2009. – С.473-496; 521-523; 524-553; 603-632; 652-661; 663-667.

Завдання для самоконтролю.

Виписати з підручника та скласти хронологічну таблицю головних законодавчих актів Англії, Франції та Німеччини, які були прийняти протягом XIX ст.Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 15. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия