Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Оформлення курсової роботи
Курсова робота оформлюється згідно з загальноприйнятими вимогами: текст набирається на комп`ютері шрифтом Times New Roman, 14 кегль, з відступом в 1,5 інтервали між рядками та подається на захист в зброшурованому вигляді. Обсяг роботи повинен становити не менше 30 сторінок, але не більше 50. Обов`язковою вимогою до оформлення курсової роботи є наявність змісту із вказівкою сторінок та нумерація тексту.

Текст курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи. Заголовки структурних частин роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ) друкують великими літерами. Заголовки підрозділів – з великої літери з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Кожну структурну частину курсової роботи починають з нової сторінки.

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки та список використаних джерел не мають порядкового номера. Тобто, не можна писати “1. ВСТУП” або “Розділ 6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” – третій підрозділ другого розділу. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Якщо підрозділ поділяється на пункти, вони нумеруються за тим же принципом: номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу і пункту, між якими ставляться крапки. Наприклад, “1.2.3.”

В тексті повинні бути посилання на першоджерела, які використовувались в процесі роботи. За наявності цитат, визначень, запозичених таблиць чи класифікацій, обов`язково треба посилатися на сторінкута номер літературного джерела. Наприклад: [25; 127]. 25 – це порядковий номер першоджерела в вашому списку літератури, 127 – це номер сторінки, на якій в літературному джерелі наведено визначення, яке ви використовуєте, чи знаходиться класифікація.

Часто в курсових роботах наводять цитати. При цьому треба точно відтворювати текст, що цитується, тому що скорочення може призвести до викривлення сенсу сказаного. Цитата наводиться в лапках, обов’язково супроводжується посиланням на першоджерело та вказівкою на сторінку, з якої її запозичено.

Посилання виконують важливі функції: це повага до авторського права, тобто вказівка, кому належить та чи інша думка, класифікація, підхід, точка зору; а також інформація читачу – в яких книгах можна знайти додаткову інформацію стосовно питання, що зацікавило. Посилання робляться лише на ті джерела, які читав студент і які вказані в списку літератури в кінці роботи. Якщо через певні причини саме ця книга недоступна, але про неї згадують інші автори, можна написати в дужках: (цит. по А.В.Петрову, 1964, с. 45).

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 271. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7