Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Підприємство придбало верстат з ЧПУ вартістю 30 тис. грн. Нормативний термін служби верстата — 5 років.
Визначити норму амортизації третього року експлуатації верстата, накопичену суму амортизаційних відрахувань у цьому році, якщо амортизацію нараховують методом зменшуваного залишку при подвійній нормі амортизації, а також ліквідаційну вартість верстата.

 

25. Дані по машинобудівельному підприємству:

 

Виріб План випуску на рік, тис.шт. Норма витрат матеріалів по звіту за базовий період (на 1 виріб), кг % зниження норм витрат матеріалів у планованому році
А Б В

 

Визначити:

1) планову норму витрат матеріалів на один виріб;

2) річну планову потребу в матеріалах на весь випуск;

3) норматив запасу матеріалів у тоннах при нормі виробничого запасу 50 днів;

4) можливий додатковий випуск кожного виробу при умові економії матеріалів на 1 %.

 

26. Підприємство безоплатно отримує нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення від доброчинного фонду для розвитку і підтримки бізнесу в сумі 9200 грн. Оскільки спеціалісти підприємства не мають змоги власноруч встановити програмне забезпечення, залучають спеціалістів сторонньої організації з повною оплатою наданих послуг з встановлення програмного забезпечення в сумі 900 грн., враховуючи податок на додану вартість. Термін корисного використання отриманого програмного забезпечення складає 1,5 роки. Необхідно обчислити розмір зносу за місяць і визначити напрямок віднесення зносу

 

27. Розрахувати плановий і фактичний коефіцієнт використання металу на кожний виріб, розмір економії (перевитрат) металу на кожний виріб.

 

Вид виробу Річний обсяг виробництва, тис.шт. Маса виробу, кг Витрати металу на виріб, кг
план факт план факт
А 4,0 3,0 2,8
Б 5,0 4,0 4,3
В 3,5 2,8 2,7

 

28. Виробничою програмою підприємства передбачається річний випуск деталей у кількості 4600 штук. Норма витрат на одну деталь 39,0 кг металу, технологічні втрати 3,0 кг металу.

Визначити: - чисту вагу деталі;

- загальну потребу в металі;

-коефіцієнт використання.

 

29. На підприємстві є такі дані для планування показників використання матеріалів:

(тис.грн.)

Показники Очікуване виконання за звітний рік На плановий рік
Матеріальні витрати Обсяг товарної продукції в оптових цінах підприємства 600,0   1480,0 592,0   1480,0

Визначити матеріаломісткість і зробити висновки про зміни показника.

30. Розрахувати місячний ліміт відпуску матеріалів цеху на основі даних: місячним планом передбачено випустити виробів А - 1620 шт., Б - 1240 шт., В - 840 шт., Г - 650 шт.

Норми витрат матеріалів у кілограмах на один виріб вказані в таблиці:

 

Матеріали Виріб
А Б В Г
Сталь 5,0 7,0   5,2
Сталь 3,5 2,2 6,4 3,9
Залізо сортове 8,0 5,1 4,5 5,4
Мідь 2,3 2,3 3,1 1,7
Латунь 1,4 1,9 ….. 1,1

План попереднього місяця по виробу Аперевиконаний на 12 шт., по виробу Б - на 27 шт., по виробу В недовиконаний на 19 шт., по виробу Г виконаний на 100 %. Крім того, збільшується розмір незавершеного виробництва по виробу В - на 25 шт., по виробу Г - 30 шт.

 

31. План виробництва виробів по підприємству на рік встановлений у кількості 37900 штук. Чиста вага деталі - 30 кг., технологічні відходи - 4 кг.

Визначити: - норму витрат матеріалу на виготовлення однієї деталі;

- загальну потребу в матеріалах;

- коефіцієнт використання матеріалу.

32. При плануванні коефіцієнту використання матеріалу на підприємстві виходили з таких даних:

- норма витрат матеріалів на одну деталь 4,3 кг,

- чиста вага деталі 3,5 кг.

Очікуваний випуск деталей за звітний рік 6300 штук, на виробництво яких буде використано 28790 кг матеріалів.

Визначити: -коефіцієнт використання матеріалів на плановий рік;

- резерви росту випуску продукції за рахунок поліпшення використання матеріалів.

33. Сталь постачається на завод однаковими партіями двічі рази на місяць. Транспортний запас складає 3 дні, гарантійний запас 50% норми поточного запасу. Середньоденні витрати сталі 50 т, ціна 1 т сталі 104 грн.

Визначити норму виробничого запасу в днях та норматив запасу сталі в натуральному і грошовому виразі.


34. По підприємству на І квартал заплановані такі показники:

Показники Значення
1. Обсяг товарної продукції, тис.грн.
2. Квартальна потреба в матеріалах, тис.грн.
3. Норми виробничого запасу, днів, всього у тому числі: 3.1. транспортного 3.2. підготовчого 3.3. поточного 3.4. резервного (50 % від поточного)  
4. Тривалість виробничого циклу, днів
5.Коефіцієнт наростання витрат у собівартості незавершеного виробництва 0,8
6. Норма запасу готової продукції на складі, днів

Визначити норматив оборотних коштів:

1) у виробничих запасах;

2) у незавершеному виробництві;

3) у залишках готової продукції на складі;

4) сукупний.

 

35. На підприємстві в звітному році норма витрат металу була встановлена на виріб “А” - 36 кг, виріб “Б” - 14 кг.

На плановий рік передбачений випуск виробів “А” в кількості 5000 штук, виробів “Б” - 800 штук. Норми витрат металу передбачається знизити за рахунок впровадження нової технології: по виробу “А” на 5%, по виробу “Б” на 10%.

Визначити економію металу в результаті впровадження нових норм витрат по кожному виробу і в цілому по підприємству.

 

36. Заготовка для виробу А проходить обробку в заготівельному і механообробному цехах. Чиста вага заготовки дорівнює 28 кг, відходи і втрати при обробці заготовки в механообробному цеху склали - 1,5 кг, а відходи і втрати в заготівельному цеху - 0,5 кг (відходи по некратності, припуски на затиск і розрізання матеріалів).

Визначити коефіцієнт використання заготовки для виробу А.

 

37. По плану підприємства річна потреба в чавуні визначена в кількості 12240 т. Чавун надходить на підприємство однаковими партіями тричі на місяць. Час, необхідний для розвантаження, приймання і складування чавуну - 1 день. Розрив між часом знаходження чавуну в дорозі і часом поштового пробігу документів і оплати - 3 дні. Гарантійний запас складає 50 % норми поточного запасу.

Визначити норму виробничого запасу в днях та норматив запасу чавуну в натуральному виразі.

 

38. По промисловому підприємству обсяг реалізації продукції на плановий рік складає 3510 тис. грн., залишки нормативних оборотних коштів на кінець планового року 510 тис. грн.

Визначити показники оборотності нормативних оборотних коштів (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження та тривалість одного обороту в днях).

 

39. Для розрахунку нормативу власних оборотних коштів підприємство має такі дані:

 

Стаття оборотних коштів Витрати ІV кварталу планового року (тис. грн.) Норма оборотних коштів (днів)
Сировина
Паливо

Норматив по інших статтях оборотних коштів на кінець планового року -533,5 тис. грн. Норматив власних оборотних коштів на початок планового року 2269 тис. грн.

Визначити зміну нормативу власних оборотних коштів на кінець планового року.

 

40. У четвертому кварталі звітного року одноденні витрати сировини і основних матеріалів на промисловому підприємстві повинні скласти 39 тис. грн., норма запасу -25 днів.

У плановому році передбачається зниження норми запасу на 4 дні. Одноденні витрати сировини і основних матеріалів зростуть з 39 тис. грн. до 44 тис. грн.

Визначити зміну нормативу власних оборотних коштів по сировині і основних матеріалах у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

 

41. У четвертому кварталі звітного року (очікуване виконання) витрата матеріалів складає 3270 тис. грн., норма запасу матеріалів 20 днів.

У плановому році одноденні витрати матеріалів збільшаться на 5 тис. грн., а норма запасу скоротиться на 3 дні.

Визначити зміну нормативу власних оборотних коштів по матеріалах у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

42. Показники реалізації продукції (РП) і залишків оборотних коштів по 5 фабриках пошиву одягу за звітній рік та їх зміни у плановому році зведені у таблиці:

Фабрика Звітний рік Зміни у плановому році
Обсяг РП, млн.грн. Ср. річні залишки оборотних коштів, млн. грн. обсягу РП, % (+) тривалості обороту, дні (-)
№ 1 80,0 20,0 +20 -18
№ 2 105,0 17,5 +16 -15
№ 3 150,0 30,0 +8 -12
№ 4 120,0 20,0 +10 -15
№ 5 96,0 32,0 +12 -30

 

Визначити розмір приросту або зменшення оборотних коштів у плановому році на кожній фабриці та об’єднанню в цілому.

 

43. Визначити загальну квартальну потребу в матеріалах, загальний максимальний поточний і страховий запас і загальний максимальний складський запас на основі даних: програма випуску виробів на квартал -1000 шт., норма витрат матеріалів на 1 виріб для сталі -70 кг, міді - 6 кг і бронзи -10 кг. Сталь постачається через кожні 20 днів, мідь і бронза - один раз на місяць. Середній час затримок постачання: сталі -5 днів, міді і бронзи - 10 днів. Кількість днів у місяці - 30, у кварталі -90.

 

44. За даними звіту підприємства проаналізувати ефективність використання оборотних коштів. Підрахувати суму коштів, вивільнену з обороту (залучену в оборот) внаслідок прискорення (сповільнення) обертання оборотих засобів.

з/п Показники Фактично за Зміни, %
минулий рік звітний рік
1.   2. 3. 4. 5. 6. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн. (без ПДВ) Середні залишки оборотних коштів, тис. грн. Одноденний оборот, тис. грн. Обертання оборотних засобів, дні Коефіцієнт оборотності, оборотів Звільнено із обороту (залучено) у зв’язку з прискоренням (сповільненням) повертання оборотних засобів (тис. грн.)     Для     розрахунку:  

 

45. Обсяг реалізованої продукції підприємства за рік склав 12648,3 тис. грн. з оборотними коштами в сумі 430 тис. грн. В результаті впровадження організаційно-техничних заходів тривалість обороту коштів у плановому році скорочена на 1,5 днів.

Визначити кількість оборотів та тривалість одного обороту оборотних коштів за звітний та плановий рік, очікувану економію оборотних коштів за рахунок впровадження заходів.

 

46. У звітному періоді підприємство реалізувало продукції на 100 тис. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 8,34 тис. грн. У плановому періоді обсяг реалізованої продукції зросте на 15 %.

Визначити потребу підприємства в оборотних засобах і суму вивільнених оборотних засобів за рахунок прискорення їх оборотності, якщо відомо, що планом передбачено зростання коефіцієнта оборотності на 12 %.

 

47. У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс порівняно з плановим рівнем на 3,2 %. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів, заплановані в розмірі 2 тис. грн., а фактично склали 1,7 тис. грн.

Встановити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності.

 

48. Необхідно визначити плановий та фактичний коефіцієнт використання матеріалів для виробництва, а також резерви зростання обсягів виготовлення продукції за рахунок раціонального використання матеріалів.

При плануванні ступеня використання матеріалів на підприємстві нормувальники виходили з таких даних: норма витрат матеріалів на одну деталь складає 3,4 кг, при цьому чиста вага деталі 2,9 кг. Очікуваний фактичний випуск деталей за звітний рік має скласти 87,0 тис. шт., на виробництво яких буде використано 306,8 тон матеріалів.

 

49. У плановому періоді час одного обороту довести до 58 днів впровадженням організаційно-технічних заходів. У базовому періоді обсяг реалізованої продукції становив 32 млн. грн., а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів — 5,5 млн. грн.

Визначити, на скільки днів скоротиться період обороту оборотних засобів та абсолютну суму вивільнених оборотних засобів.

 

50. Визначити планові й звітні показники використання оборотних засобів підприємства, якщо обсяг реалізованої продукції заплановано на рівні 71,3 млн. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів на 9,5 млн. грн. Фактично при такій самій сумі оборотних засобів було реалізовано продукції на 74,1 млн. грн.

 

51. У звітному періоді підприємство реалізувало продукції на 100 тис. грн. при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 8,34 тис. грн. У плановому періоді обсяг реалізованої продукції зросте на 15 %.

Визначити потребу підприємства в оборотних засобах і суму вивільнених оборотних засобів за рахунок прискорення їх оборотності, якщо відомо, що планом передбачено зростання коефіцієнта оборотності на 12 %.

 

52. За наведеними в таблиці даними визначити зміну структури оборотних фондів.

 

Показник Звітний період, тис. грн. Плановий період, тис. грн.
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Напівфабрикати власного виготовлення
Витрати майбутніх періодів

 

53. План реалізації продукції і послуг на рік на фабриці передбачено довести до 320 тис. грн. Середній залишок оборотних засобів заплановано на суму 40 тис. грн. В результаті впровадження організаційно-технічних заходів тривалість одного обороту скоротилася в середньому на 6 днів, обсяг реалізованої продукції і послуг зріс на 3 %.

Визначити планове та фактичне число оборотів оборотних засобів, планову та фактичну тривалість обороту оборотних засобів, а також потрібну суму оборотних засобів у плановому періоді та суму вивільнених оборотних засобів.

 

54. Сталь постачається на завод однаковими партіями двічі на місяць. Транспортний запас складає 3 дні, страховий запас - 50% норми поточного запасу. Середньоденні витрати сталі на підприємстві 50 тонн, а закупівельна ціна 1 тонни сталі 1040 грн.

Визначте норму виробничого запасу в днях та норматив запасу сталі в натуральному і грошовому вираженні.

 

55. Річна потреба в чавуні визначена планом підприємства в кількості 12240 тонн. Чавун надходить на підприємство однаковими партіями тричі на місяць. Час, необхідний для розвантаження, приймання і складування чавуну - 1 день. Розрив між часом знаходження чавуну в дорозі і часом поштового перебігу супровідних документів і оплати - 3 дні. Страховий запас складає 50% норми поточного запасу.

Визначте норму виробничого запасу в днях та норматив запасу чавуну в натуральному вираженні.

 

56. На промисловому підприємстві обсяг реалізації продукції за звітний рік склав35100 тис грн, а залишки оборотних коштів на кінець планового року - 5100 тис грн.

Визначте показники ефективності використання на промисловому підприємстві оборотних коштів (коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження та тривалість одного обороту в днях). Звітний рік нараховує 365 днів.

 

57. У четвертому кварталі звітного року одноденні витрати сировини і основних матеріалів на промисловому підприємстві повинні скласти 39 тис грн, норма запасу -25 днів. У плановому році передбачається зниження норми запасу на 4 дні при одночасному зростанні одноденних витрат сировини і основних матеріалів до 44 тис грн.

Визначте зміну нормативу власних оборотних коштів по сировині і основних матеріалах у плановому році в порівнянні з очікуваними даними за звітний рік.

 

58. Визначте тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства в днях, якщо підприємство за звітний рік реалізувало продукції на суму 12 млн. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів склав суму в 2 млн. грн. При розрахунках необхідно врахувати, що рік містить 365 днів. Як зміниться тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства, якщо обсяг реалізації продукції збільшиться на 1,5%?

59. Програмою цеху передбачається випуск 36750 деталей на рік. Деталь може бути виготовлена двома способами: вільним куванням і висадкою на кувальній машині. Чиста вага деталі складає 28,5 кг. Відходи складають: при вільному куванні – З,5 кг; при висадці на кувальній машині - 2,6 кг.

Визначте загальні витрати металу на виготовлення річного обсягу продукції при кожному способі виготовлення деталей, а також економію металу на рік при найкращому способі виготовлення деталей.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 1629. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.041 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7