Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні рекомендації. При вивченні теми “Банкрутство і ліквідація підприємства” необхідно користуватися Законами України “Про внесення змін в Закон України “Про банкрутство” та
 

При вивченні теми “Банкрутство і ліквідація підприємства” необхідно користуватися Законами України “Про внесення змін в Закон України “Про банкрутство” та “Про відтворення платежеспроможності боржника або визначенні його банкрутом”. Студент повинен вміти класифікувати чинники, що можуть призвести до банкрутства фірми, виділивши його причини і симптоми, а також проаналізувати масштаби і тенденції банкрутства підприємств в Україні. Після вивчення цього матеріалу слід обговорити конкретні форми ліквідації підприємств-банкрутів, застосовувані в Україні, а саме:

- фізичне припинення діяльності;

- розпродаж майна “з молотка”;

- перепрофілювання діяльності зі зміною власника.

Перш ніж розглядати основні причини банкрутства підприємств, необхідно дати визначення цьому поняттю.

Згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), «банкрутство-це визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури».

Суб'єкт банкрутства- це боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена господарським судом.

Боржником є суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.

Суб'єктом банкрутства є боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена господарським судом.

Причинами банкрутства можуть бути зовнішні і внутрішні чинники. Зовнішні чинники можуть бути національними і міжнародними. Останні формуються під впливом динаміки загальноекономічних показників розвитку провідних країн, стану світової фінансової системи, рівня міжнародної конкуренції, митної політики тощо.

Керівники підприємств вважають, що причинами банкрутства, в основному, є: загальний спад ділової активності, недостатні обсяги капіталів, конкуренція, несвоєчасність платежів та ін. Кредитори, навпаки, основними причинами банкрутства вважають внутрішні чинники підприємств і, насамперед, неефективне управління ними.

У світовій практиці законодавство про банкрутство розвивалось у двох напрямах - так звані британська та американська моделі. За британською моделлю банкрутство розглядалось як спосіб повернення боргів кредиторам за рахунок коштів боржника та його ліквідація як суб'єкта господарювання. За американською моделлю банкрутство е причиною здійснення санації підприємства з метою його реабілітації та відновлення платоспроможності.

Симптоми банкрутства можна поділити на дві групи:

1) ті, що характеризують тотальну заборгованість підприємства;

2) ті, що характеризують повну неплатоспроможність.

На своєму шляху до повної неплатоспроможності підприємство проходить такі стадії погіршення економічного стану:

1. прихованебанкрутство;

2. фінансова нестійкість;

3. реальне банкрутство.

Зарубіжний досвід показує, що спрогнозувати банкрутство можна за 1,5—2 роки до появи його очевидних ознак. Цілком можливим є виявлення початкових ознак банкрутства через прогнозування «ціни підприємства» на найближчу та довгострокову перспективу.

 

Питання для самоконтролю студентів

1. Наведіть класифікацію чинників, що сприяють банкрутству фірми.

2. Покажіть масштаби і тенденції банкрутства підприємств в Україні.

3. Як здійснюється управління майном боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації збанкрутілих підприємств?

4. Охарактеризуйте конкретні застосовувані в Україні форми ліквідації підприємств-банкрутів.

 

Тести

1. Питання банкрутства підприємств в Україні регулюються Законом України:

а) „Про банкрутство”;

б) „Про цінні папери і фондову біржу”;

в) Господарчий кодекс України;

г) „Про власність”.

2. Як у Законі Україні „Про банкрутство” вирішується питання щодо вартості застави підприємства-боржника, яка більша за його реальну заборгованість перед партнером?

а) сума перевищення повертається боржникові;

б) уся застава залишається у партнера без урахування її реальної вартості;

в) у законі нічого про це не зазначено.

3. Якщо прибутковість фірми нижча за вартість її капіталу, то ... :

а) ця фірма підлягає ліквідації;

б) ця фірма є банкрутом;

в) це є однією із перших ознак руху до банкрутства даної фірми;

г) ця фірма є прибутковою.

 

4. Якщо загальна вартість майна менша за загальну суму зобов’язань боржника, то структура балансу є ... :

а) незадовільною;

б) задовільною;

в) ліквідною;

г) високоліквідною.

5. Приведені до теперішнього часу потоки виплат кредиторам та акціонерам визначають ... :

а) ціну підприємства;

б) балансову вартість підприємства;

в) величину сукупних активів підприємства;

г) величину сукупних зобов’язань.

6. Якщо ринкова вартість акціонерної компанії нижча за суму зобов’язань кредиторам, то ... :

а) акціонерний капітал компанії збільшується;

б) акціонерний капітал компанії втрачає вартість;

в) платоспроможність акціонерної компанії падає;

г) акціонерна компанія є платоспроможною.

7. Ліквідація фірми є вигіднішою за її експлуатацію, якщо ринкова вартість фірми ... :

а) нижча за ліквідаційну вартість активів;

б) нижча за суму зобов’язань кредиторам;

в) дорівнює сумі сукупних активів фірми;

г) нижча за балансову вартість активів фірми.

8. Юридична особа, проти якої порушено справу про банкрутство, є...:

а) відповідачем;

б) банкрутом;

в) боржником;

г) правильна відповідь відсутня.

9. Банкрут – це юридична особа ... :

а) що неспроможна своєчасно задовольнитит вимоги кредиторів;

б) що неспроможна своєчасно сплатити податки;

в) проти якої порушено справу про банкрутство;

г) боржник, що перебуває у процесі ліквідації.

 

10. Зниження купівельної спроможності населення є ... :

а) позитивною тенденцією зміни параметрів попиту;

б) негативною тенденцією зміни параметрів попиту;

в) позитивною зміною у конкурентному середовищі;

г) негативною зміною у конкурентному середовищі.

 

11. Збільшення обсягів продажу товарів-замінників через ниькі ціни є одним із симптомів втрачання конкурентного статусу фірми, а саме ... :

а) змін параметрів попиту;

б) змін у конкурентному середовищі;

в) змін параметрів чинників виробництва;

г) ослабленням виробничого потенціалу фірми.

12. Модель Альтмана є ... :

а) трифакторною;

б) чотирифакторною;

в) п’ятифакторною;

г) шестифакторною.

 

13. Якщо значення „Z рахунку” Альтмана дорівнює 1,95, то ступінь імовірності банкрутства підприємства ... :

а) дуже високий ;

б) високий;

в) можливий;

г) дуже низький.

 

14. ступінь імовірності банкрутства підприємства високий, якщо значення „Z рахунку” Альтмана ... :

а) нижче 1,8;

б) дорівнює 2;

в) дорівнює 2,8;

г) вище 3;

д) вище 4.

 

15. При визначенні ступеня ймовірності банкрутства підприємства слід враховувати ... :

а) організаційну структуру підприємства;

б) потреби споживчого ринку;

в) специфіку певної галузі або підгалузі;

г) загальний обсіг виробництва продукції підприємства.

 

Література

8, 21, 22, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 47, 50, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 1235. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.025 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7