Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тематика, структура і зміст КП
Курсовий проект складається із пояснювальної записки та графічної частини. Теми мають комплексний характер і передбачають одночасне вирішення технічних, організаційних, конструкторських та економічних завдань автотранспортних підприємств.

Тема курсового проекту включає назву технологічного процесу, передбаченого проекту. Наприклад: «Організація робіт в агрегатному відділенні з розробкою технологічного процесу ремонту коробок передач», або «Організація робіт в зоні ПР з розробкою технологічного процесу обслуговування і ремонту передніх підвісок». Вихідні дані встановлюють:

· тип підприємства (АТП,СТОА);

· тип і марка рухомого складу;

· середньодобовий пробіг;

· режим роботи;

· кількість змін роботи;

· категорія умов експлуатації;

· кількість автомобілів, що обслуговуються на СТО;

· кількість днів роботи СТО в році;

· час роботи СТО на добу.

Робота з виконання проекту складається з декількох етапів, кожний з яких є закінченим розділом і виконується у зазначений в завдані термін.

Проект має відповідати завданню на проектування.

Оформлення змісту

До змісту включають: вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів (якщо вони мають заголовки), висновки і пропозиції, перелік посилань, назви додатків. Слово «Зміст» записують симетрично тексту приблизно посередині сторінки .

Цифри сторінок повинні проставлятись так, щоб ряди чисел у всіх графах були розташовані один під одним.

Завдання на виконання курсового проекту

Після затвердження теми курсового проекту керівники розробляють індивідуальні завдання для кожного студента.

Завдання на курсове проектування розглядаються цикловою комісією, підписуються керівником курсового проекту, головою циклової комісії затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

Взірець завдання на КП і зміст розрахунково–пояснювальної записки подано в додатках 11 і 12. В процесі курсового проектування розв'язуються завдання підвищення ефективності виробництва за рахунок підвищення продуктивності праці, максимального енергозбереження, підвищення якості та збільшення видів послуг, більш повного використання всіх видів ресурсів, попередження забруднення навколишнього середовища.

 

Правила оформлення курсового проекту

 

Пояснювальна записка до курсового проекту повинна бути виконана рукопис­ним способом кульковою ручкою чорного кольору, або за допомогою комп'ютера на одному боці аркуша бі­лого паперу відповідно до стандарту щодо оформлення документів з ви­користанням комп'ютерних засобів друку. Для підготовки і друкування атестаційної роботи рекомендовано використовувати текстовий редактор Microsoft Word.

Пояснювальну записку оформлюють на аркушах формату А4(210х297мм) через півтора міжрядкових інтервали з висотою знаків не менше 1,8 мм. Розміри полів: верхнє, нижнє та ліве – 25 мм, праве – 10 мм. Для комп'ютерного набору рекомендується: шрифт – Times New Roman, 14 пт; абзац – одинарна міжрядкова відстань, відступ зліва і справа – 0, відступ першого рядка – 1 см.

Об'єм пояснювальної записки повинен становити: 70...80 сторінок рукописного тексту; або 50...70 сторінок машинописного тексту.

Графічна частина курсового проекту виконується на 2 аркушах креслярського паперу формату А1.

Помилки, описи і графічні неточності допускається виправляти тільки підчищенням або зафарбовувати білою фарбою (коректором і наносити їх на тому ж місці виправленого тексту, цим же самим кольором яким було написано чи накреслено.

Допускаються виправлення неточностей, помилок не більше 2 на сторінці.

Відстань від рамки до початку і кінців рядків не менше 3 мм.

Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до лінії рамки не менше 10мм.

Абзаци в тексті починають відступом 15...17 мм. Цей відступ повинен бути однаковим (відстані і абзаци у тексті ПЗ повинні бути однаковими).

Кількість рядків на сторінці становить приблизно 28...32.

 Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 859. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия