Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Формули і рівняння
 

Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка, з полями знизу та зверху не менше одного рядка. Для набору формул у текстовому редакторі Місrosoft Word рекомендовано використовувати засіб Місrosoft Equation з такими розмірами символів: звичайний – 14 пт, крупний індекс – 9 пт, дрібний індекс – 7 пт, крупний символ – 18 пт, дрібний символ – 12 пт (такі рекомендації дійсні для розміру основного шрифту – 14 пт).

Формули і рівняння слід нумерувати по порядку в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядково­го номера формули або рівняння, відокремлених крапкою. Після номера крапки не ставлять. Номер формули або рівняння зазначають в дужках на одному рівні з формулою або рівнянням у крайньому правому положенні на рядку, наприклад, (2.1) – перша формула другого розділу.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою чи рів­нянням. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Приклад: Річну трудомісткість щоденного обслуговування визнача­ють за формулою

,

де – річна кількість ЩО;

– норматив трудомісткості ЩО.

 

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокрем­люють комою.

Приклад:

,

.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконання операцій, повторюючи знак операції на по­чатку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на зна­ковій операції множення, застосовують знак «х».

При перенесенні формули на знаку множення застосовують знак (X) , рівняння (=), плюс (+), мінус (–).

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка. Наприклад, формула (В4) – четверта формула, додатка В.

Формули виконують шрифтом не менше 2,5 мм. Застосування машинописних і рукописних символів в одній формулі не допускається.

У формулах при буквеному позначенні величин між ними знаки множення (крапка або знак ) не ставлять.

Посилання в тексті записки на джерела потрібно зазначати порядко­вим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дуж­ками, наприклад, «...у працях[1–3]...»;

 Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 590. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия