Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Соціально-психологічна модель
Соціально-психологічна концепція теорії нововведень пов’я­зана з пріоритетом людських відносин в управлінні інноваційною діяльністю. Основне місце в ній посідають проблеми ролі особистості, поведінки, мотивації, рівень освіти, аналіз соціально-психологічних і організаційно-соціологічних чинників. Для цих теорій основним є виділення певної групи людей як особливих носіїв інновацій. Представниками цієї теорії є Х. Барнет, Є. Вітте, Е. Денісон.

У їхніх дослідженнях головне місце відводиться питанню про можливість високих темпів інновацій, що вирішує теорія стимуляторів (Є. Вітте). Об’єктом дослідження тут є перешкоди, які виникають при впровадженні нововведень. Для їх усунення, згідно з даною теорією, необхідно організувати плідну сумісну роботу «владних стимуляторів» (адміністрації) та «кваліфікованих стимуляторів» (фахівців) — своєрідну творчу групу, де фахівці створюють новинки, а адміністрація — умови для їх упровадження та усунення всіляких перешкод.

Приклад [55]. У 1958 р. на одному з заводів японської компанії «Сейко» був виготовлений годинник розміром з вантажівку. Це був перший кварцевий годинник, у якому широко використовувались електронні лампи. Вище керівництво «Сейко» вважало, що в майбутньому використання кристалів стане важливою технологією галузі.

Тому в 1959 р. на одному з заводів фірми була створена про-
ектна група з розроблення кварцевих годинників, які передбачалось використати на Токійських Олімпійських іграх у 1964 р.
У групі працювало 10 фахівців з вищою освітою, що розробляли не тільки годинник на кристалах, а й механізм корекції годинника за радіосигналом точного часу.

Група працювала цілодобово з великим натхненням. У приміщенні, яке межувало з робочим, була обладнана кімната відпочинку. Підлога була застелена татамі, на яких члени групи мали можливість спати, коли пізно закінчували роботу. Вони одержували все необхідне для роботи та відпочинку і через два роки,
у 1961 р., їх зусилля увінчалися успіхом — був створений невеликий за розміром годинник, який міг уміститися на долоні.

Керівництво виробничого відділу «Сейко» прийняло рішення працювати над удосконаленням проекту і створити наручний годинник на кристалах традиційного розміру, наділити його протиударним пристроєм і мінімізувати енергоспоживання.

Група прийшла до висновку, що вирішення цієї проблеми мож­ливе і вже в 1969 р. такий годинник на кристалах уперше з’явив­ся на світовому ринку за ціною 2 тис. дол. У 1970 р. вище керівництво компанії прийняло рішення перейти до серійного виробництва нових годинників, яке почалось з наступного року, завдяки чому «Сейко» значно збільшила частку своєї продукції на світовому ринку. Наведений приклад свідчить, що успіх у розробленні нового продукту залежав від підтримки адміністрації («владних стимуляторів») та ентузіазму і кваліфікації фахівців.

Інновації є рухомою силою економічного розвитку. Вони вдосконалюють виробництво і водночас змінюють сферу обігу, ведуть до створення кращих за своїми властивостями виробів, технологій, прибутків.

Незважаючи на увагу, що приділяється зарубіжними науков­цями різноманітним аспектам інноваційної сфери, вона потребує подальших досліджень. Як зазначає один з відомих американських фахівців Е. Тоффлер, «ні одна з проблем, з якими стикається американський бізнес, не є більш важливою і менш вивченою, ніж проблема нововведень»[6]. Необхідність вивчення закономірностей інноваційного розвитку тим більше важлива тепер, коли людська цивілізація вступила у новий етап свого розвитку — інформаційне суспільство, основу життєдіяльності якого складають процеси виробництва, розповсюдження і використання інформації. При цьому мова йде не про інформацію взагалі, а перш за все інформацію, яка втілена в знання законів розвитку природи і суспільства, принципів їх практичного використання.

Питання та завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте теорію розвитку як об’єктивний процес змін.

2. У чому полягає сутність циклічної концепції розвитку? Наведіть приклад.

3. Що таке інноваційний цикл?

4. У чому полягає сутність теорії «Великих циклів» М. Кондратьєва?

5. Розкрийте сутність інноваційної теорії Й. Шумпетера. Чому вона називається класичною?

6. Який внесок зробив Г. Менш у розвиток інноваційної теорії, у чому її сутність та практичне значення?

7. Назвіть основні положення теорії інноваційного підприємництва.

8. Що таке теорія «прискорення»? Наведіть приклади.

9. Дайте характеристику соціально-психологічній концепції теорії нововведень.

10. Що таке S-подібна логістична крива і яку роль вона виконує в аналізі інноваційного розвитку?

11. Чи можливо теоретично обґрунтувати майбутнє людства, керувати розвитком цивілізації, спираючись на консолідацію наукових сил і об’єднання зусиль дослідників різних країн?

12. Чому науково-технічне лідерство вважається гарантією економічного розвитку, а не мінерально-сировинна база чи енергетика?

13. У яких технологічних сферах лідирують США? Західна Європа? Японія? Україна? Дайте пояснення, наведіть приклади.

14. Чим визначається розбіжність і зближення країн, регіонів, фірм у сфері економічного зростання і науково-тех­нічного розвитку? Наведіть приклади.

 
 
 


[1] Дубовской С. Прогнозирование катастроф на примере циклов Кондратьева // Общественные науки и современность. — 1993. — № 5.

[2] Наприкінці 30-х років Шумпетер емігрував до США, де продовжував активно друкуватись.

[3] Проблеми теорії і практики управління. — 1993. — № 5.

[4] Инновации. — 2001. — № 8.

[5] Sanders D. H. Computers Today. — New York: McGraw-Hill, 1988. — Р. 118.

[6] США: Экономика, политика, идеология. — 1993. — № 3. — С. 53.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 417. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7