Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Бухгалтерский (управленческий) учет 2010-2011 уч.год. На підставі наведених нижче даних скласти основний бюджет для підприємства «Нарус» за другий квартал 200__ р..

На підставі наведених нижче даних скласти основний бюджет для підприємства «Нарус» за другий квартал 200__ р..

Умови складання бюджету:

Умови завдання Варіанти
Ціна товару, грн./од.: - товар А - товар Б   4,0 4,5   4,5 4,5   5,2 5,73   4,73 4,73   5,96 5,96   33,75 47,2   4,41 5,96   25,7 29,2   10,0 20,0   4,2 4,73
Питома вага окремих товарів у загальному обсязі реалізації: - товар А - товар Б     33 % 67 %     41% 59 %     33 % 67 %     30 % 70 %     50 % 50 %     70 % 30 %     80 % 20 %     75 % 25 %     80% 20%     33 % 67 %
Умови розрахунків з покупцями за реалізовану продукцію: - кошти, що поступають у місяці продажу - кошти, що поступають у наступному місяці - не поступають протягом аналізованого періоду (прострочена дебіторська заборгованість)     60 % 35 %     5 %       50 % 45 %     5 %     75 % 20 %     5 %     80 % 17 %     3 %     90 % 8 %     2 %       50 % 45 %     5 %     75 % 20 %     5 %     60% 35%     5%     60% 35%     5%     60 % 35 %     5 %  
Дебіторська заборгованість на 01 квітня, з урахуванням безнадійних боргів та перехідних залишків, грн.   65000,0   40000,0   10000,0   75000,0   80000,0   25000,0   30000,0   40000,0   30 000   10000,0
Залишки запасів на складі на 1 квітня, од. 2000,0 4 000
Керівництво підприємства вважає, що кінцеві залишки готової продукції на складі повинні складати: _____від обсягу продажів на наступний місяць   7 %   10 %   15 %   25 %   5 %   20 %   15 %   10 %   20 %   20 %

 

Умови завдання Варіанти
Для виробництва обох видів продукції використовується один вид сировини за ціною: ______ грн/кг. Технічні норми витрати сировини складають: на товар А (кг/шт) на товар Б (кг/шт)     2,0   0,5 0,7     1,75   0,5 0,7     10,0   0,3 0,2     2,0   0,5 0,7     4,0   0,4 0,6     35,5   0,3 0,5     17,75   0,1 0,2     6,3   2,5 3,1     4,0   0,4 0,6     5,0   0,2 0,3
Керівництво підприємства вважає, що на кінець кожного місяця воно повинне мати складські залишки сировини в обсязі _______від потреб наступного місяця.     20 %     15 %     10 %     25 %     5 %     10 %     20 %     15 %     10 %     20 %
Оплата закупівель виконується таким чином: - оплачується в місяць закупівлі;   - кредиторська заборгованість за сировину погашається в наступному місяці     65 %   35 %     50 %   50 %     75 %   25 %     65 %   35 %     50 %   50 %     75 %   25 %     65 %   35 %     70 %   30 %     50 %   50 %     65 %   35 %
Кредиторська заборгованість постачальникам сировини на 1 квітня склала, грн.:   45000,0   15000,0   25000,0   10000,0   45000,0   15000,0   25000,0   10000,0   12000,0   10000,0
Норма трудомісткості одиниці продукції складає: товар А, нормо-год./од. товар Б, нормо-год./од.     0,1 0,1     0,1 0,1     0,4 0,4     0,1 0,1     0,1 0,1     0,4 0,4     0,1 0,1     0,1 0,1     1,4 2,4     0,1 0,1
Ставка оплати праці, грн./нормо-год. 3,0 3,25 1,25 2,75 3,25 2,0 2,75 1,5 1,75 1,75
Витрати на пенсійне і соціальне страхування, 37,3 %                    

 

Умови завдання Варіанти
Виплата зарплати здійснюється так: - платиться в поточному місяці (аванс); - платиться в наступному (залишок заробітної плати)     70 % 30 %     60 % 40 %     50% 50%     70 % 30 %     60 % 40 %     50% 50%     70 % 30 %     60 % 40 %     50% 50%     50% 50%
Кредиторська заборгованість по заробітній платі на 1 квітня складає, грн. 7500,0 2035,0 1200,0 5325,0 7125,0 7500,0 2035,0 7125,0 1200,0 7500,0
Виробничі витрати: - змінна частина виробничих витрат складає ______ грн на 1 нормо-год. трудомісткості виробничої програми:                    
А 5,2 5,2 1,2 5,2 4,3 3,2 0,7 0,7 0,5 0,5
Б 4,2 4,2 2,3 4,2 3,3 2,5 0,3 0,5 0,3 0,3
- постійна частина виробничих витрат рівна: (грн в місяць). Ця сума включає ______грн амортизаційних відрахувань, які не приводять до зменшення грошових коштів підприємства   14000,0   5000,0   14200,0   5500,0   2500,0   1000,0   30000,0   15000,0   40000,0   20000,0   25000,0   25000,0   1420,0   550,0   2500,0   1000,0   40000,0   20000,0   13000,0   7250,0
Адміністративні і комерційні витрати: - змінна частина адміністративних і комерційних витрат складає на одиницю проданих товарів: - товар А, грн.; - товар Б, грн.     0,6 0,2     0,5 0,4     0,2 0,3     0,06 0,2     0,2 0,3     0,2 0,3     0,6 0,2     0,5 0,4     0,2 0,3     0,6 0,2
- постійна частина адміністративних і комерційних витрат складає, грн. в місяць. У цю суму входить амортизація будівель, складських приміщень і устаткування, яка не приводить до зменшення грошових коштів змінна частина, грн.     1850,0     200,0     1723,0     200,0     5325,0     200,0     1695,0     200,0     1850,0     200,0     3000,0     600,0     1850,0     200,0     35000,0     3725,0     2000,0     500,0     1723,0     500,0
Умови завдання Варіанти
Підприємству відкрита в банку кредитна лінія, що дозволяє одержувати позики в розмірі не більш ______ грн. в квартал     250000,0         175000,0     50000,0         375000,0     600000,0             75000,0
Мінімальний залишок грошових коштів в касі і на рахунку підприємства повинен складати _____ грн     15000,0     15000,0     5000,0     15000,0     25000,0     5000,0     15000,0     25000,0     30000,0     15000,0
Всі позики виконуються на початку поточного місяця, а виплата відсотків за кредит з розрахунку _____ % у рік виконується на початку поточному місяці     10 %     17,5 %     12 %     10 %     17,5 %     12 %     10 %     17,5 %     18 %     10 %
У травні акціонерам повинні виплатити дивіденди в сумі _______грн.   25000,0   -   10000,0   49000,0   -   15000,0   10000,0   -   49000,0   35000,0
Планується закупівля устаткування з виплатами: - у червні, грн.; - в липні, грн.     -                     –     -         –    
Залишок грошових коштів на 1 квітня склав (грн.) (відповідає мінімальному розміру грошових коштів в касі і на рахунку підприємства)                      
Обсяг продажу продукції, тис. од.: - квітень - травень - червень - липень                    
Податок на прибуток за 1 квартал, тис.грн. 25,0 15,0 17,0 55,7 13,3 17,0 20,1 115,3 17,3 45,3
                                           

 

 

Додаток 1

1. Бюджет продаж
                     
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал Липень
А Б А Б А Б А Б А Б
1. Загальний обсяг продажу, тис.од.          
2. Питома вага товарів у загальному обсязі реалізації, %                    
3. Обсяг продажу, тис од.                    
4. Ціна, грн/од.                    
5. Валовий доход від продажу, тис. грн..                    
6. Усього доход, тис. грн..          
                                       

 

Додаток 2

2. Графік надходження грошових коштів від покупців, тис. грн.
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал Дебітори на початок 3 кв
1.Дебітори на початок періоду          
2. Дебіторська заборгованість за місяць          
3. Усього дебіторська заборгованість          
4. Погашення дебіторська заборгованість за:          
4.1- березень          
4.2- квітень          
4.3- травень          
4.4- червень          
5.Усього надходження коштів          
6. Дебітори на кінець періоду          

Додаток 3

3. Бюджет виробництва, тис од.
                     
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал Липень
А Б А Б А А Б А Б
1. Загальний обсяг продажу, тис.од.                    
2. Кінцеві залишки готової продукції                    
3. Продажа + кінцеві залишки запасів                    
4. Початкові залишки запасів                    
5. Повинно бути вироблено                    
                                       

 

Додаток 4

4. Бюджет закупівель сировини на виробництво продукції
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал Липень
А Б А Б А Б А Б А Б
1. Обсяг виробництва, тис. од.                    
2. Норма витрати сировини, кг/од.                    
3. Витрата сировини на виробництво всього обсягу, тис кг                    
4. Кінцеві залишки запасів сировини, тис кг.                    
5. Загальна потреба в сировині, тис. кг                    
6. Початкові залишки запасів сировини, тис кг                    
7.Програма закупівель, тис. кг                    
8. Вартість сировини, грн./кг                    
9. Витрати на сировину, тис. грн.                    
10. Усього витрат на виробництво, тис. грн.          

 

 

Додаток 5

 

5. Графік погашення кредиторської заборгованості за отриману сировину, тис грн.
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал Кредитори на початок 3 кв.
1. Кредиторська заборгованість на початок періоду          
2. Витрати на сировину за місяць          
3. Усього кредиторська заборгованість за отриману сировину          
4. Погашення кредиторської заборгованості за:          
4.1- березень          
4.2- квітень          
4.3- травень          
4.4- червень          
5. Усього погашення кредиторської заборгованості          
6. Кредиторська заборгованість за сировину на кінець періоду          

 

 

Додаток 6

6. Бюджет витрат на заробітну плату основних виробничих працівників
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал Липень
А Б А Б А   А Б А Б
1. Обсяг виробництва, тис. од.                    
2.Норма трудомісткості, нормо-год./од.                    
3. Трудомісткості виробничої програми, тис. нормо-год.                    
4. Ставка оплати праці без урахування зборів на соціальне та пенсійне страхування, грн./нормо-год.                    
5. Витрати на заробітну плату при вартості нормо-годин ___ грн, тис.грн.                    
6. Усього витрат на оплату праці, тис. грн.          
7. Витрати на пенсійне та соціальне страхування, 37,3 %          
8. Усього витрат на оплату праці, тис.грн.          

Додаток 7

7. Графік погашення кредиторської заборгованості з оплати праці, тис грн.
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал Кредитори на початок 3 кв.
1. Кредиторська заборгованість на початок періоду          
2. Витрати на оплату праці за місяць          
3. Усього кредиторська заборгованість по розрахунках з персоналом          
4. Погашення кредиторської заборгованості за:          
4.1- березень          
4.2- квітень          
4.3- травень          
4.4- червень          
5. Усього погашення кредиторської заборгованості          
6. Кредиторська заборгованість по оплаті праці на кінець періоду          

 

 

Додаток 8

8. Бюджет виробничих накладних витрат, тис грн
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал Липень
А Б А Б А   А Б А Б
1. Трудомісткість виробничої програми, тис. нормо-год.                    
2. Ставка змінних накладних витрат, грн../нормо-год.                    
3. Усього змінних виробничих накладних витрат                    
4. Постійні виробничі накладні витрати          
5. Всього виробничих накладних витрат          
в т.ч. амортизація          
6. Грошові виплати          

 

Додаток 9

9. Калькуляція виробничої собівартості одиниці товару за квітень
Показник Товар А Товар Б
Норма, кг/од. Ціна, грн/од. Сума, грн.. Норма, кг/од. Ціна, грн/од. Сума, грн
1. Витрати на сировину            
2. Заробітна плата основних виробничих працівників            
3. Витрати на пенсійне та соціальне страхування            
4. Виробничі накладні витрати            
- змінні            
- постійні*            
5. Всього виробнича собівартість випуску            
6. . Всього виробнича собівартість одиниці продукції            
* Розподіляються пропорційно питомій вазі окремого виду продукції у загальному обсязі виробництва

 

 

Додаток 10

10. Калькуляція виробничої собівартості одиниці товару за травень
Показник Товар А Товар Б
Норма, кг/од. Ціна, грн./од. Сума, грн.. Норма, кг/од. Ціна, грн./од. Сума, грн.
1. Витрати на сировину            
2. Заробітна плата основних виробничих працівників            
3. Витрати на пенсійне та соціальне страхування            
4. Виробничі накладні витрати            
- змінні            
- постійні*            
5. Всього виробнича собівартість випуску            
6. . Всього виробнича собівартість одиниці продукції            
* Розподіляються пропорційно питомій вазі окремого виду продукції у загальному обсязі виробництва

 

 

Додаток 11

11. Калькуляція виробничої собівартості одиниці товару за червень
Показник Товар А Товар Б
Норма, кг/од. Ціна, грн./од. Сума, грн. Норма, кг/од. Ціна, грн./од. Сума, грн.
1. Витрати на сировину            
2. Заробітна плата основних виробничих працівників            
3. Витрати на пенсійне та соціальне страхування            
4. Виробничі накладні витрати            
- змінні            
- постійні*            
5. Всього виробнича собівартість випуску            
6. . Всього виробнича собівартість одиниці продукції            
* Розподіляються пропорційно питомій вазі окремого виду продукції у загальному обсязі виробництва

 

Додаток 12

12. Виробнича собівартість товарних залишків готової продукції на складе
Квітень  
Товар Залишки продукції, тис. од. Виробнича собівартість, грн./од. Вартість товарних залишків, тис грн.
на початок кварталу на кінець кварталу на початок кварталу на кінець кварталу
1. А            
2. Б            
3. Всього            
Травень  
Товар Залишки продукції, тис. од. Виробнича собівартість, грн./од. Вартість товарних залишків, тис грн.
на початок кварталу на кінець кварталу на початок кварталу на кінець кварталу на початок кварталу на кінець кварталу
1. А            
2. Б            
3. Всього            
Червень  
Товар Залишки продукції, тис. од. Виробнича собівартість, грн./од. Вартість товарних залишків, тис грн.
на початок кварталу на кінець кварталу на початок кварталу на кінець кварталу на початок кварталу на кінець кварталу
1. А            
2. Б            
3. Всього            
                       

 

Додаток 13

13. Розрахунок виробничої собівартості реалізованої продукції_ФІФО, тис. грн.
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал Липень
А Б А Б А Б А Б А Б
1. Обсяг продаж, тис. од.                    
2. Виробнича собівартість                    
- залишку готової продукції на складі                    
- виробленої у періоді продукції                    
3. Всього собівартість реалізованої продукції , тис рн..                    

 

 

Додаток 14

14. Бюджет адміністративних і комерційних накладних витрат, тис. грн.
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал
А Б А Б   А Б А
1. Обсяг продаж, тис. од.                
2. Ставка змінних витрат                
3. Сума змінних витрат                
4. Всього змінних витрат        
5. Сума постійних витрат        
6. Всього адміністративних и комерційних накладних витрат        
в т.ч. амортизація        
7. Грошові виплати        

 

Додаток 15

15. Бюджет доходів і витрат, тис. грн.  
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал  
1. Доход від реалізації          
2. Виробнича собівартість реалізованої продукції          
3. Адміністративні витрати          
 
4. Відсотки за використання кредитної лінії          
5. Прибуток до оподаткування          
7. Податок на прибуток          
8. Чистий прибуток          

 

Додаток 16

16. Графік руху грошових коштів, тис. грн.
Показники Квітень Травень Червень Всього за другий квартал Липень
1.Доходи
1.1. Залишок грошових коштів на початок періоду          
1.2. Надходження грошових коштів за період від покупців          
1.3.Всього доходів          
2. Витрати
2.1. Витрати на сировину          
2.2 Витрати на оплату праці          
2.3 Витрати на сплату зборів до Пенсійного фондів та фондів соціального страхування          
2.3 Витрати на виробничі накладні затрати          
2.4 Адміністративні витрати          
2.5 Витрати на сплату податку на прибуток          
2.6 Сплата процентів за користування кредитною лінією          
2.7 Дивіденди          
2.8 Покупка устаткування          
2.9 Всього виплат          
3. Сальдо доходів та витрат          
4. Додаткове залучення грошових коштів (кредитна лінія)          
5. Залишок грошових коштів на кінець періоду          

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Атамас П.Й. Управлінський облік : навчальний посібник [текст] / П.Й Атамас.. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 440 с.

2. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник [текст] / С.Ф. Голов. — К. : Лібра, 2008. — 704 с.

3. Партин Г.О. Управлінський облік: навч. посібник [текст] / Г.О. Партин, А.Г.Загородній. — К. : Знання, 2007. —303 с.

4. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік [текст] / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, Н. В. Герасимчук. — Житомир : ЖІТІ, 2000. —416 с.

5. Карпова Т. П. Управленческий учет: учебник для ВУЗов [текст] / Т. П. Карпова. — М. : ЮНИТИ, 2001. — 350 с.

6. Лебедев В. Г. Управление затратами на предприятии: учебник [текст] / В. Г. Лебедев, Т. Г. Дроздова, В.П. Кустарев ; под общ. ред. Г. А. Краюхина. - СПб.: Изд. дом "Бизнес-пресса", 2000. — 278 с.

7. Управленческий учет [текст] / под ред. А. Д. Шеремета. — М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. —512 с.

8. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет [текст] / К. Друри. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — 784 с.

9. Скоун Т. Управленческий учет [текст] / Т. Скоун ; пер. с англ. Под ред. Н. Д. Эриашвили. — М. : Аудит, ЮНИТИ, 1997 . — 179 с.

 

 

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи розглянуто тазатверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту.

Протокол № 1 від 31 серпня 2012р.

 

_______Зав. кафедрою /проф. Р.А. Абдуллаєв

 

 

Бухгалтерский (управленческий) учет 2010-2011 уч.год

 

~ Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета. Структура управленческого учета

 

1. Управленческий учет включает:

финансовый учет и отчетность

диспетчерский учет и контроль

+планирование, учет и анализ затрат и результатов деятельности предприятия

 

2. Управленческий учет и контроллинг

+желательны для любого предприятия

обязательны в рыночных условиях хозяйствования

не обязательны для предприятия

 

3. Управленческий учет:

ведется без допущения вариантов расчета итоговых показателей

+предполагает вариантность расчетов затрат и результатов

 

4. Основной задачей учета затрат на производство в рамках ведения управленческой бухгалтерии является:

+информационное обеспечение администрации предприятия для принятия управленческих решений

предоставление информации для заинтересованных внешних пользователей

расчет финансовых результатов предприятия

 

5. Пользователи информации формируемой в системе управленческого учета:

налоговые органы

+руководители на различных уровнях внутрифирменного управления

кредитные учреждения

 

6. Управленческий учет:

никак не связан с бухгалтерским учетом

+является логическим следствием развития бухгалтерского учета, его эволюции

это использование данных бухгалтерского учета для управления

 

7. Используемые измерители в системе управленческого учета:

только денежный измеритель

только натуральные измерители

только трудовые измерители

+любые измерители

 

8. Использование счетов и двойной записи в управленческом учете:

обязательно

+необязательно

невозможно

 

9. По сравнению с финансовым учетом, управленческий учет:

более точен

+менее точен

точность данных финансового и управленческого учета примерно одинакова

 

10. Управленческий учет предназначен для:

+мастеров и другого управленческого персонала

рабочих

инвесторов

кредиторов

 

11. Отделы управленческого учета и контроллинга:

должны входить в состав бухгалтерии предприятия

должны выделяться в самостоятельные отделы заводоуправления

+вопрос решается по усмотрению руководства предприятия

 

12. Объектом управленческого учета является:

предприятие как единый хозяйственный комплекс

+сектора рынка, места формирования затрат, центры ответственности, причины и виновники отклонений

 

13.Периодичность представления информации в управленческом учете:

ежемесячно

ежедневно

ежеквартально

+чем быстрее, тем лучше

 

14.Первостепенное значение в управленческом учете имеют такие свойства информации как:

точность и многовариантность

+многовариантность и быстрота

быстрота и точность

 

15.Основной целью управленческого учета является:

фактический учет величины имущества

контроль внутрифирменного менеджмента

+информация для принятия решений по управлению экономикой предприятия и проверки эффективности их выполнения

 

16.Принцип двойной записи для управленческого учета:

обязателен

+не обязателен, но желателен

не обязателен

 

17.Управленческий учет:

регламентируется государством

+не регламентируется государством

регламентируется государством в части состава затрат предприятия, включаемых в себестоимость

 

18.Бухгалтерский управленческий учет по охвату объектов учета:

+шире финансового учета

уже финансового (бухгалтерского) учета

равен финансовому учету

 

19.Вопрос о необходимости вести на предприятии управленческий учет решает:

Министерство финансов РФ

кредиторы предприятия

+руководство предприятия

 

20.Ожидаемые, прогнозные, плановые величины включаются в систему:

+управленческого учета

налогового учета

бухгалтерского учета

 

21.Персональный (должностной) состав пользователей информации и данных отчетности должен быть определен:

в бухгалтерском учете

+в управленческом учете

в налоговом учете

 

22.Наиболее оперативной должна быть информация:

в налоговом учете

в бухгалтерском учете

+в управленческом учете

 

23.Ориентация на решение «Как это должно быть» наиболее соответствует:

+управленческому учету

бухгалтерскому учету

 

24.Для управленческого учета важнее:

+правильная оценка и сопоставление предстоящих затрат, расходов, выручки и других доходов

констатация упущенных возможностей

 

25.Области наибольшего риска в бизнесе, узкие места в деятельности организации, малоэффективные или убыточные виды продукции и услуг полнее выявляются:

в бухгалтерском учете

в налоговом учете

+в управленческом учете

 

26.По характеру применения управленческий учет:

+универсален, возможен в любой хозяйственной организации

возможен только для ограниченного применения

 

27.Элементом управленческого учета является:

+калькуляционный учет

финансовый анализ

статистический учет

 

28.Элементом управленческого учета является:

финансовый анализ

+управленческий анализ

технический анализ

 

29.Элементом управленческого учета является:

финансовый анализ

+бюджетирование

технический анализ

 

30.Основной целью оперативного управленческого учета предприятия работающего в нормальных условиях является:

снижение затрат предприятия

+обеспечение максимума прибыли

увеличение объема продаж

 

31.Использование данных финансового учета для управления:

входит в систему управленческого учета

не входит в систему управленческого учета

+вопрос решается по усмотрению руководства предприятия

 

32.Бухгалтерский управленческий учет по содержанию, характеристике объектов учета:

должен быть одинаковым с финансовым (бухгалтерским) учетом

+может быть более информативным по глубине раскрытия показателей

является менее информативным по сравнению с финансовым (бухгалтерским) учетом

 

~ Тема 2. Концепция и терминология классификации издержек и результатов деятельности

 

33.В управленческом учете к рассмотрению принимаются затраты:

+все

только оплаченные

только переменные

только отраженные по методу начисления

 

34.Затраты основного и оборотного капитала:

необходимы только на начальной стадии функционирования предприятия

+необходимы в течение всего времени функционирования предприятия

 

35.Между затратами и результатами деятельности предприятия существуют:

количественные взаимосвязи

стоимостные зависимости

+количественные и стоимостные зависимости

 

36.Затраты предприятия за отчетный период и отток платежных средств, связанный с предпринимательской деятельностью:

это одно и тоже

различаются по форме осуществления расходов

+различаются по форме, содержанию и величине затрат

 

37.Величина добавленной стоимости:

на
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Бухгалтерский (управленческий) учет 2010-2011 уч.год

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 598. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.091 сек.) русская версия | украинская версия