Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Зміст курсу та вимоги до студентів
Контактный тел. _______________________________ Игорь Казаков

Эл.почта________________________

Наш клуб: http://vkontakte.ru/sportsclubsokol

Пояснювальна записка

Курс англійської мови для студентів магістратури є обов’язковим компонентом навчальних планів ХДАК. Він цілком логічно вкладається в інтегровану схему вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти 4-го рівня акредитації: "бакалаврат – магістратура – аспірантура". У сучасних умовах глобалізації і виходу України в єдиний освітній, культурний та інформаційний простір володіння англійською мовою набуває особливої ваги. Англійська практично стала мовою міжнародного професійного спілкування: ділової кореспонденції, наукових та практичних конференцій, наукових публікацій, особливо в галузях бібліотечно-інформаційної справи, інформаційних технологій та систем. Лише за допомогою англійської мови можна одержати доступ до ресурсів світової інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет. Тому для студентів магістерських програм – майбутніх науковців – володіння англійською мовою є невід’ємною частиною їхньої професійної підготовки.

Мета курсу зумовлена специфікою підготовки фахівців за магістерськими програмами. Останні роблять свідомий акцент на розвиток у студентів навичок наукового аналізу професійної діяльності, уміння робити наукові узагальнення та грамотно їх викладати. Тому цей курс покликаний забезпечити рівень володіння англійською мовою, необхідний і достатній для успішного виконання саме наукової роботи.

 

Завдання курсу:

Формування у студентів комунікативних компетенцій (читання, говоріння, сприймання на слух і письма англійською мовою), необхідних для здійснення наукових аспектів майбутньої професійної діяльності. Передусім, це навички, знання й уміння, потрібні для роботи з текстовою інформацією.

Відомо, що професійне спілкування фахівців різних країн відбувається переважно в друкованій формі через книги, публікації в спеціальних журналах, інформаційних бюлетенях тощо, або в електронній формі - онлайнові бази даних та CD-ROM, електронна пошта, Інтернет тощо. Успішне проходження курсу дає випускникам можливість працювати в двох напрямках - а) сприймання (пошуки, перегляд, аналіз і синтез друкованої та електронної інформації) та б) передавання (складання рефератів, доповідей, листів, повідомлень в друкованій та електронній формі). В обмежених рамках цього курсу усній науковій комунікації приділяється менше уваги. Курс завершується захистом проекту, спрямованого на вирішення конкретної наукової проблеми та заліком.

Обсяг курсу: практичні заняття – 36 годин, самостійна робота – 72 години.

Тривалість курсу: 1 семестр магістерської програми.

Форми звітності: захист проекту, залік.

 

 

Тематичний план

 

Курс англійської мови для студентів магістратури являє собою самостійний модуль, що складається з 7 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими.

 

№№ п/п Найменування тем Кількість годин
Разом Практ. Самост.
Оглядове, пошукове, ознайомлювальне, вивчаюче читання англомовних текстів
Науковий переклад англомовних текстів
Реферування, анотування англомовних текстів
Наукове повідомлення англійською мовою
Елементи англомовної наукової дискусії
Англомовна ділова кореспонденція
Комп’ютерна англійська. Англомовні ресурси мережі Інтернет
Захист проекту; залік

 

Разом 108 36 72

 

Зміст курсу та вимоги до студентів

(перелік компетенцій)

 

Передбачається, що на початок дії курсу англійської мови для студентів магістратури останні вже засвоїли основні правила нормативної граматики англійської мови, опанували базову англомовну термінологію своїх спеціальностей і набули навичок спілкування англійською мовою при виконанні своїх професійних функцій.

Очікується, що по завершенню цього курсу студент набуде (за допомогою викладача) таких умінь і навичок:

– здійснювати критичний науковий аналіз/синтез англомовних текстів фахового змісту; уміти вести перегляд і цілеспрямовані пошуки потрібної інформації в перебігу синтетичного (оглядового, пошукового, ознайомлювального) читання (без словника); уміти аналізувати англомовний науковий текст, здійснюючи аналітичне (вивчаюче) читання (зі словником);

– робити якісний і адекватний науковий переклад англомовних текстів наукового характеру з оригінальних джерел (статті, повідомлення тощо), звертаючи увагу на стиль перекладу;

– уміти складати українською мовою реферати й анотації англомовних наукових текстів; уміти визначити основну проблему наукового повідомлення;

–приготувати коротке повідомлення англійською мовою на визначену наукову тему (тривалістю до 10 хв.);

– мати елементарні навички наукової дискусії англійською мовою; уміти письмово викладати свої думки щодо проблем, порушених у прочитаному тексті;

– уміти вести ділову англомовну кореспонденцію (офіційний лист, факс, електронна пошта);

– знати основну термінологію та особливості слововжитку комп’ютерної англійської; уміти вести пошуки англомовної наукової інформації за ключовими словами (індексні пошукові системи) та за певною темою (каталожні пошукові системи);

– користуючись набутими знаннями та навичками, уміти підготувати проект, спрямований на вирішення тієї чи іншої конкретної наукової проблеми.

 Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 198. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия