Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задачі для самостійної підготовки
Задача 5.2.1. Який двоатомний газ з початковими параметрами:

Р1 = 60 бар, t1 = 27оС, витікаючи в середовище з тиском 3,5 МПа із звуженого сопла з площею перерізу 15 мм2 має витрату 0,22 кг/с? Чому дорівнюють параметри газу за соплом і швидкість витікання?

Задача 5.2.2. Повітря з витратою 0,5 кг/с витікає із звуженого сопла діаметром 21,12 мм. Визначити параметри повітря перед соплом і поза ним, якщо швидкість витікання дорівнює 500 м/с.

Задача 5.2.3. Початкове значення ентропії пари дорівнює 7 кДж/(кг× К), а кінцеві параметри пари за соплом складають: t2 = 30оС; х2 = 0,84. Визначити тип сопла, витрату пари, втрати енергії в процесі витікання, потужність парової турбіни, якщо швидкість витікання пари із сопла діаметром 25 мм складає 580 м/с.

Задача 5.2.4. Азот і гелій витікають із звужених сопел діаметром

25 мм з однаковою швидкістю. Визначити витрату газів, температуру газів перед соплом, якщо початковий тиск газів 0,5 МПа, а температура азоту на 560оС більша, ніж температура гелію.

Задача 5.2.5. Дифузор комбінованого сопла має довжину 60 мм і кут конусності = 12о. Із сопла витікає суха насичена пара, початковий тиск якої 2 МПа, а витрата 0,3 кг/с. Визначити кінцеву швидкість витікання, діаметри звуженого і вихідного перерізів сопла, якщо кінцева густина пари складає 2 кг/м3.

Задача 5.2.6. В сопло газової турбіни надходить суміш газів з властивостями: R = 0,28 кДж/(кг×К), k = 1,36 і температурою 727оС. Визначити параметри суміші в усіх характерних перерізах сопла, діаметри і критичну швидкість, якщо у вихідному перерізі сопла діаметром 28 мм швидкість витікання і витрата дорівнюють 960 м/с і 0,5 кг/с, відповідно.

Задача 5.2.7. В процесі витікання перегрітої пари із звуженого сопла діаметром 21,34 мм вона стає сухою насиченою. Визначити початкові та кінцеві параметри пари, міру розширення, якщо швидкість і витрата пари дорівнюють 447,6 м/с і 0,2 кг/с, відповідно.

Задача 5.2.8. Визначити діаметри в критичному і кінцевому перерізах сопла турбіни потужністю 360 кВт, якщо питома витрата пари на турбіну складає 10 кг/(кВт×год), швидкісний коефіцієнт 0,95, а кінцеві параметри пари: Р2 = 0,1 МПа, х2 = 0,99; d2 = 20 мм.

Задача 5.2.9. Температура повітря на вході в сопло дорівнює 700оС. При цьому співвідношення тисків складає Р12 = 10, а співвідношення площ fкр /f2 = 0,7. Визначити параметри газу в характерних перерізах сопла, його витрату і теоретичну потужність турбіни.

Задача 5.2.10. Азот і двоокис вуглецю витікають із звужених сопел з однаковою швидкістю. Визначити температури газів на вході в сопло і на виході з нього, а також діаметри сопел, якщо витрата газів дорівнює

0,5 кг/с, а витікання здійснюється в атмосферу з барометричним тиском 740 мм.рт.ст., температура азоту на 300 К нижче за температуру СО2.

Задача 5.2.11. Визначити, який газ витікає із звуженого сопла з витратою 0,687 кг/с, якщо кінцевий тиск 0,55 МПа, діаметр сопла 25 мм, а початкові параметри двоатомного газу дорівнюють:

Р1 = 1 МПа, r1 = 6,968 кг/м3.

Задача 5.2.12. Визначити характерні діаметри сопла, довжину дифузора для кута конусності = 12о, якщо швидкість двоокису вуглецю на виході із сопла 878 м/с, витрата 0,5 кг/с, початкові параметри газу:

Р1 = 1 МПа, Т1 = 1200 К, а кінцева густина 0,833 кг/м3.

Задача 5.2.13. Водяна пара з параметрами t = 360oC, r = 5 кг/м3 розширюється в соплах до чотирикратного зменшення густини. Визначити розміри сопла, якщо витрата пари складає 3,5 кг/с, а швидкісний коефіцієнт – 0,95.

Задача 5.2.14. Швидкість витікання пари із сопла діаметром 20 мм складає 460 м/с, а витрата – 0,25 кг/с. Визначити початкові та кінцеві параметри пари, інші розміри сопла, якщо кінцева міра сухості пари – 0,95.

Задача 5.2.15. В парову турбіну надходить пара з параметрами

t = 390оС, r = 1 кг/м3. В клапанах турбіни пара дроселюється, внаслідок чого її питомий об’єм зростає в 1,2 раза. Після цього пара надходить в сопла, де розширюється до температури 150оС. Визначити характерні розміри сопла, якщо витрата пари складає 7200 кг/год.

Задача 5.2.16. Суха насичена пара з густиною 2 кг/м3 розширюється в соплах до кінцевої міри сухості 0,85. Визначити діаметри критичного і кінцевого перерізів сопла, якщо довжина дифузора складає 80 мм, а кут конусності - 10о.

Задача 5.2.17. В процесі витікання двоокису вуглецю із сопла його густина зменшується в десять разів. Визначити параметри газу в характерних перерізах, його витрату, якщо відомо, що початкова температура 650оС, а кінцевий діаметр сопла в 1,33 раза більший, ніж мінімальний.

Задача 5.2.18. Параметри пари на виході з сопла діаметром 30 мм дорівнюють: Р2 = 0,06 бар, х2 = 0,83. При цьому витрата пари складає

3600 м3/год. Визначити початкові параметри пари, мінімальний діаметр сопла і довжину дифузора, якщо = 11о.

Задача 5.2.19. Суміш триатомних газів з тиском 1 МПа витікає із сопла з кінцевим діаметром 25 мм. При цьому витрата і швидкість дорівнюють 0,4 кг/с і 920 м/с, відповідно. Визначити кінцеві та початкові параметри газів, їх газову сталу, розміри сопла, якщо кінцева температура газів складає 560 К.

Задача 5.2.20. Параметри пари перед соплом з кінцевим діаметром

27 мм становлять: Р1 = 2 МПа, t1 = 350оС. При цьому швидкість витікання і витрата дорівнюють 780 м/с і 0,95 кг/с, відповідно. Визначити розміри сопла, число Маха, якщо кут конусності = 12о.

Задача 5.2.21. Окис вуглецю і двоокис вуглецю з однаковою початковою температурою витікають із звужених сопел з однаковим діаметром 20 мм. При цьому швидкість витікання першого газу на 100 м/с більша, ніж другого. Визначити початкову температуру, витрати газів.

Задача 5.2.22. Суха насичена пара з густиною r = 5 кг/м3 розширюється в соплах до трикратного зменшення температури. Визначити розміри сопла, якщо витрата пари дорівнює 5550 м3/год., кут конусності = 12о, а швидкісний коефіцієнт – 0,95.

Задача 5.2.23. Кінцеві параметри пари на виході із сопла складають:

t2 = 50оС; r2 = 0,1 кг/м3. Визначити початкові параметри пари, число Маха, довжину дифузора з кутом конусності = 12о, якщо швидкість пари на виході дорівнює 600 м/с, діаметр сопла 26 мм.

Задача 5.2.24. Двоокис вуглецю з початковим тиском 1,2 МПа витікає із сопла з площею поперечного перерізу 200 см2. Швидкість і температура газу на виході з сопла дорівнюють 1200 м/с і 1200 К, відповідно. Визначити розміри сопла, число Маха, якщо витрата газу 2,5 кг/с.

Задача 5.2.25. Азот з параметрами t1 = 127оС, r = 0,4 кг/м3 витікає із звуженого сопла в атмосферу, тиск якої 736 мм.рт.ст. Визначити витрату газу, його кінцеві параметри, втрати енергії, якщо діаметр сопла 22 мм, швидкісний коефіцієнт 0,96. Визначити також ці показники за умови, що початкова швидкість газу перед соплом буде дорівнювати 50 м/с.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 409. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7