Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Педагогіка вільного виховання Л.М. Толстого
Основні роботи

1862 - «О народном образовании».

1862 – «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы».

1862 – «Каму у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?».

1872 – «Азбука».

1875 – «Нова Азбука».

1907 – «Беседы с детьми по нравственным вопросам».

1909 – «О воспитании».

1909 – «О науке».

У педагогічних поглядах Льва Миколайовича Толстого значне місце займає проблема вільного виховання, навчання і освіти дітей, до якої він звертався впродовж всього свого життя. Цю проблему педагог розглядає на основі створеної ним теорії виникнення, розвитку і суті моралі. Будучи прихильником ідеалістичної філософії, він вважав, що здорова дитина, народившись, не є «чистою дошкою», на якій можна писати все, що хочеш, проте дитина позбавлена негативних якостей і є первинним чином гармонії, правди, краси і добра.

Критикуючи сучасну йому школу, він протистояв їй своєю системою виховання, побудованої на принципі свободи, пошани до особистості дитини, розвитку її активності і творчості. Л.М. Толстой підкреслював, що вільне виховання повинне сприяти розвитку природних здібностей дитини, допомагати самостійно формувати світогляд і моральні переконання. Високий моральний ідеал, на його думку, необхідно шукати в поглядах сільських мас.

Яснополянська школа Л. М. Толстого

Думки Толстого про досвід як базу наукової педагогіки, про свободу як критерії педагогіки були покладені ним в підставу його теоретичної і практичної діяльності в Яснополянській школі (1859—1862). Ця школа була створена письменником для дітей селян і з'явилася чудовою педагогічною лабораторією, досвідом нового виховання дітей. Діяльність Яснополянської школи — одна з яскравих сторінок історії російської педагогіки і школи другої половини XIX ст. Проте в досвіді роботи цієї школи були і свої слабкі сторони. Л.М. Толстой переоцінював роль особистого, стихійного досвіду і поточних інтересів і настроїв дітей у визначенні змісту навчальних занять. Він допускав такий умовний порядок і своєрідний режим, коли учні могли ходити або не ходити в школу, слухати або не слухати вчителя і так далі У Яснополянській школі мало також місце релігійне виховання дітей. Школа була безкоштовна. За розкладом значилося від п'яти до семи уроків. Ученикам пропонувалося 12 предметів: 1) читання механічне і постійне; 2) листування; 3) каліграфія; 4) граматика; 5) Священна історія; 6; російська історія; 7) малювання; 8) креслення; 9) спів; 10) математика; 11) бесіди з природних наук; 12) Закон Божий.

Вранці займалися математикою, читанням, кресленням, каліграфією, Законом Божім. Відзанимавшись до 2-го часу (а за розкладом передбачалося до 12), діти йдуть додому. О третій годині всі в школі, вечірні уроки мають особливий характер «спокою, мрійливості і поетичності». Вечорами пишуться твори, ставляться фізичні досліди, діти слухають розповіді вчителя про Священну і російську історію, читають, співають. О 8-9 годині вечора діти йдуть додому.

12 травня 1862р. Л.М. Толстой виїхав з Ясної Поляни на відпочинок. Під час його відсутності по розпорядженню властей в Ясної Поляні був проведений обшук: шукали таємну друкарню, нелегальну літературу. Але нічого не знайшли. Обшук постійні цензурні причіпки при виданні журналу (Ясна Поляна), обставини особистого життя, початок роботи над романом «Война и мир» - все це призвело до того, що Толстой в 1862р. припинив свою роботу в Яснополянській школі.

Л.М. Толстой гаряче пропагував необхідність найдбайливішого, уважнішого і любовного відношення педагогів до особистості дитини, її потреб і інтересів, до її творчості і допитливості. Робота письменника в Яснополянській школі дає яскраві приклади такого відношення до дітей. Сам Толстой і вчителя Яснополянської школи прагнули завжди враховувати індивідуальні особливості і схильності дітей, всемірно розвивати їх творчі сили, застосовуючи найрізноманітніші засоби дії як в процесі навчання, так і в позаурочний час. Саме ця частина педагогічної теорії і практики Толстого була особливо цінної для розвитку російської дошкільної педагогіки. Російські педагоги, що працювали в області дошкільного виховання, прагнули не тільки пропагувати в педагогічної праці ці заповіти Толстого, але і здійснювати їх в практиці роботи дошкільних установ.

Л.М. Толстой був чудовим, педагогом і психологом, що умів глибоко зрозуміти внутрішній світ дитини, її психологічні прояви в процесі зростання і виховання. Він виявив тонке розуміння дитячої психології, здатність глибоко розбиратися в тому, які умови необхідні для правильного формування особистості людини в період її дитинства, отроцтва і юності.

Про виховання в сім'ї

Л.М. Толстой був прихильникам сімейного виховання і навчання дітей дошкільного і раннього шкільного віку. Виховання дітей він вважав одним з найважливіших завдань і обов'язків батьків.

Головною умовою первинного сімейного виховання дітей Толстой вважав здоровий сімейний устрій, згоду батьків, взаємну пошану між ними, єдиний підхід їх до дітей і справи виховання, зразкова поведінка отця і матери, постійне етичне самовдосконалення їх, близькість, тісне спілкування батьків з дітьми.

Батькам необхідно виховувати у дітей з раннього віку любов і звичку до праці. “Звичка до дозвільного життя для людини гірше за всі лиха життя. Тому надзвичайно важливо, щоб діти привчалися ще з ранніх років працювати. Самообслуговування, посильна ручна, реміснича праця, праця в сільському господарстві не тільки допоможуть їм в майбутньому стати самостійними людьми, але і сприятимуть їх етичному вихованню.

Виховання дітей в сім'ї повинне бути направлене на гармонійний розвиток їх сил і здібностей. Батьки повинні охороняти і укріплювати здоров'я дітей, розумово розвивати їх, розмовляючи з ними, читаючи дитячі книжки, при цьому вони повинні звертати увагу на виховання естетичних відчуттів дітей.

Л.М. Толстой виступав проти застосування тілесних покарань в сімейному вихованні дітей і захищав так звані природні покарання дітей, які, на його думку, учать їх пов'язувати причину з наслідками поганих вчинків. Л.М. Толстой створив чудові учбові книги “Азбуку”, “Книга для чтения”. Його розповіді і книжки для дітей реалістичні, народні, глибоко патріотичні. Вони широко використовувалися і в сімейному вихованні, і в дошкільних установах, служили розумовому, етичному і естетичному вихованню дітей.

Вважаючи релігію основою виховання і навчання, Л. Толстой указував, що вона не повинна обмежувати свободу дітей.

Єдиний шлях для поліпшення освіти, на думку Толстого, полягає в тому, щоб вчителі і учні мали сумісну основу, яка б визначала вибір предметів, що вивчаються в школі. Такою основою, по Толстому, повинна бути релігія у дусі дійсного християнства. Л.М. Толстой стверджував, що необхідним є моральне виховання на основі релігійної моралі, не може бути моралі без релігії. Він пропагував теорію «неопирання злу насильством», говорив про важливість таких якостей характеру особистості, як незлобивість, упокорювання, любов до ближнього.

 

6. Теорія виховання особистості П. Лесгафт

Видатний представник російської педагогіки кінця XIX – поч. ХХ століть Петро Францович Лесгафт народився в Петербурзі в сім'ї ювеліра в 1837р. У 1861р. закінчив медико-хірургічну академію і в 1865р. захистив дисертацію на ступінь доктора медицини, а через три роки захистив другою дисертацію на ступінь доктора хірургії.

З 1868р. П. Лесгафт завідував кафедрою фізичної анатомії в Казанському університеті. За лист «Що діється в Казанському університеті» (1871), де він критикує дії реакційно настроєних професорів, вимагає підтримки колегіальності при прийомі на посаду викладача, виділення засобів на потреби учбового процесу, правильній організації іспитів, Лесгафт був звільнений з університету без права займатися педагогічною діяльністю.

У 1872р. Лесгафт почав працювати доктором в приватному гімнастичному закладі, де активно займається питаннями фізичного виховання. У 1874р. видається його праця «Основи природної гімнастики», в якому Лесгафт узагальнив практичний досвід гімнастичних занять. У цьому ж році йому було дозволено займатися педагогічною діяльністю. Лесгафт працював консультантом по питаннях правильної постановки фізичної підготовки у військово-навчальних закладах і в армії. На цій посаді він знаходився впродовж 12 років.

Впродовж цього часу він, застосовує дослідницько-експериментальні методи, займається дослідженням фізичного стану вихованців. Результатом цієї роботи стали його праці: «Матеріали для вивчення шкільного віку» і «Фізичний розвиток в школах», вони були опубліковані в 1880р.

Влітку 1875р. Лесгаф відвідав багато країн Західної Європи, де вивчав досвід підготовки вчителів гімнастики. У працях «Про відношення анатомії до фізичного виховання» (1876) і «Підготовка вчителів гімнастики в країнах Західної Європи» (1877-1880) він детально розглядає усі існуючі в країнах Західної Європи системи гімнастики і дає їм наукову оцінку. Багато уваги приділяв Лесгафт загальним питанням виховання. Цій темі присвячені його праці «Про ігри і фізичне виховання в школах» (1883), «Про покарання в сім'ї» і ін.

За сприянням Лесгафта в 1896р. були відкриті курси виховательок і керівниць з фізичної освіти. Це був приватний, перший в Росії і в світі вищий учбовий заклад, де готували фахівців з фізичного виховання. Помер П.Ф. Лесгафт в 1909р. у Єгипті, похований в Петербурзі.

Стрижнем педагогічної концепції Лесгафта і його вчення про фізичне виховання. Розроблена ним система фізичного виховання відома під назвою російської (лесгафтовської) системи виховання. Демократизм, зв'язок з наукою і педагогічною практикою, прогресивний характер – такі головні риси цієї системи. Вона побудована на анатомо-фізіологічних, гігієнічних і психологічних основах, з урахуванням вікових, статевих і індивідуальних особливостей і можливостей учнів.

У системі фізичної освіти і виховання Лесгафт головну роль відводив фізичним вправам. Ходьба і біг, стрибки, метання, подолання перешкод, прогулянки, катання на ковзанах і лижах, плавання – все це з урахуванням віку, пори року, конкретних умов повинно використовуватися як в сім'ї, так і навчальних закладах.

Вперше в історії фізичного виховання П.Ф. Лесгафт систематизував фізичні вправи на основі педагогічних завдань: прості вправи; складні вправи із збільшеним навантаження; вивчення просторових співвідношень і пояснення вправ в часі; систематичні вправи у вигляді складних дій; епізодичні необов'язкові заняття ручною працею.

Головними рисами в системі фізичної освіти і виховання, на думку Лесгафта, є сімейне виховання дітей дошкільного віку; шкільний період виховання (молодшого, середнього і старшого шкільного віку); період фізичного виховання дорослих, в якому особливо виділяється підготовка до військової служби; докторська (що коректує) гімнастика.

Щодо вікової періодизації, П.Ф. Лесгафт розділив фізичну освіту в школі на три періоди: 1) елементарний (для дітей 7-12 років); 2) середній (для дітей 12-15лет); 3) старший (для дітей 15-18 років). Для кожної вікової групи він визначив зміст фізичної освіти.

У системі фізичного виховання Лесгафт включав рухливі ігри. В процесі гри дитина засвоює мову, звички, поведінку дорослих. У дитячій грі відображаються звичаї різних народів і країн. Гра є своєрідна форма діяльності, завдяки якій дитина засвоює соціальний досвід.

Лесгафт як учений-медик застерігав, що нікотин, алкоголь, фармакологічні засоби, підвищена радіація, хвороба і психічні проблеми матери – все це рано чи пізно відіб'ється на психічному або фізичному розвитку дитини.

Лесгафт зазначав, що сім'я це основа у вихованні дитини. У праці «Сімейне виховання і його значення» він узагальнив багаторічний досвід своєї докторської і педагогічної діяльності, виділивши 6 типів поведінки дітей: лицемірні, честолюбні, добродушні, затуркані, м'які, затуркано-злісні і пригноблювані; дав кожному з них детальну характеристику. Тип дитини залежить від впливу на нього середовища, тобто середи де він росте.

Значним внеском П.Ф. Лесгафта в педагогічну науку є розроблена ним теорія і методика фізичної освіти і виховання, наукове обґрунтування її необхідності як органічній частині гармонійного розвитку особистості. Його праця «Сімейне виховання і його значення», актуальний і в наші дні, коли сімейне середовище визнане однією з найголовніших складових формування особистості дитини.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть провідні ідеї громадсько-педагогічних рухів України в 60-ті роки XIX ст..

2. Який тип виховання та й освіти пропонував М.І. Пирогов?

3. За яку основу навчання виступав М. Корф?

4. Назвіть основні дидактичні правила розроблені М. Корфом?

5. Як поділялися навчальні групи у недільної школі Х. Алчевської?

6. В чому суть теорії та практики вільного виховання за Л.М. Толстим?

7. Яку вікову періодизацію та розділ фізичної освіти й виховання розробив П.Ф. Лесгафт?

Резюме:

1. У 50-60 рр. ХІХ ст. на території України вибухнув громадсько-педагогічний рух, представниками якого були видатні громадські та педагогічні діячі, поети. Вони виступали за перетворення в сфері освіти, а саме: створення народної масової школи, розвиток педагогічної публіцистики, відкриття громадських та приватних шкіл різних типів.

2. М.І. Пирогов виступав за проти станової нерівності і національних обмежень щодо школи, ним була запропонована нова система народної освіти, основою цієї системи має бути елементарна школа.

3. М.О. Корф багато зробив для створення у повіті нових навчальних земських шкіл, готував учителів для цих шкіл. Значне місце у його педагогічній спадщині відведено ідеї загального обов’язкового навчання.

4. Х.Д. Алчевська є засновницею першої недільної школи для жінок. Вчилися в цій школі як малі дівчата так і дорослі жінки, учні мали можливість отримати початкову освіту безкоштовно, навчання велося за спеціальним програмами розробленими самою Х. Алчевською.

5. Основною педагогічною ідеєю Л.М. Толстого є ідея вільного виховання, яка побудована на принципах розвитку, активності та творчості дитини. Вільне виховання, на його думку, сприяє розвитку природних задатків дитини, допомагає дитині самостійно отримувати світогляд і моральні переконання.

6. П. Лесгафт – видатний представник російської педагогічної думки ХІХ – поч. ХХ століття, стрижнем педагогічної концепції П.Ф. Лесгафта є його вчення про фізичну освіту та виховання. Він розробив вікову періодизацію та відповідно до неї розділив фізичну освіту в школі, ним також розроблено зміст фізичного виховання та освіти.

 

  

 Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 3465. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия