Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Контрольні роботи для студентів
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

6.1 Призначення і основні функції ПТО, їх оснащення

ПТО влаштовуються на великих сортувальних, вантажних і дільнич­них станціях для виявлення і усунення технічних несправностей та недо­пущення відправлення вагонів з несправностями, що загрожують безпеці руху поїздів.

На сортувальних станціях з роздільними парками технічне обслугову­вання виконується:

а) в парку приймання — це загальний контроль стану і технічний ог­ляд з метою виявлення несправностей, частковий безвідчіпний ремонт;

б) в парку формування — це технічний огляд вагонів з метою вияв­лення пошкоджень, що виникли в ході розформування і формування поїздів, недопущення включення несправних вагонів у склад поїзда, а та­кож поточний ремонт на спеціально виділених для цього коліях;

в) в парку відправлення — це повний остаточний технічний огляд состава поїзда, усунення без відчеплення всіх несправностей, недопущен­ня відправлення в поїзді вагонів з технічними несправностями.

Технічний огляд і поточний ремонт виконується оглядачами вагонів і слюсарними бригадами бригадно-груповим методом.

ПТО мають бути оснащені пристроями автоматичного виявлення пе­регрітих букс у поїздах, гучномовним зв’язком, електрозварювальними лініями, повітропровідною мережею, пристроями дистанційного огород­ження складу поїзда і обладнанням централізованого випробування авто­гальм, підйомними пристроями і пересувними ремонтними візками, сте­лажами на міжколійї для зберігання матеріалів і запасних частин.

Робота ПТО регламентується Технологічним процесом роботи станції.

 

6.2 Технологія проведення технічного огляду поїзда

Черговий по станції (ДСП) чи черговий по парку (ДСПП) перед при­буттям поїзда повідомляють про це оператора ПТО чи старшого оглядача вагонів, вказуючи час і колію приймання. Оглядачі заздалегідь виходять на колію приймання і у разі двогрупового огляду одна група розміщується поблизу граничного стовпчика на вхідній горловині парку, що дає мож­ливість їй оглядати поїзд у русі, а друга — поблизу місця зупинки локомо­тива. У разі три- чи чотиригрупового огляду групи розміщуються в місцях, визначених Технологічним процесом роботи станції.

Огляд починається після відчеплення поїзного локомотива і огород­ження состава поїзда з двох кінців сигналами зупинки. У разі двогрупово­го огляду (рис. 3.11) групи з голови і хвоста поїзда рухаються назустріч одна одній. Перевіряються стан ходових частин, рами, кузова, автозчепного обладнання і автогальм одночасно з двох боків вагонів. У разі виявлен­ня несправностей крейдою на кузові вагонів в установлених місцях про­ставляються умовні знаки, передбачені Технологічним процесом.

Під час розпуску з гірки состава поїзда ці вагони будуть направлятись на спеціальні колії сортувального парку, а від транзитних поїздів — відчіплюватись на спеціальні ремонтні колії або подаватись в депо.

Закінчивши огляд, старший кожної групи оглядачів доповідає стар­шому оглядачу чи оператору ПТО про результати огляду, вказуючи номе­ра вагонів, які необхідно відчепити, про характер їх несправностей.

Рис. 3.11. Схема проведення двогрупового технічного огляду поїзда:

• — сигнальні знаки огородження поїзда;

1 2 — групи оглядачів вагонів;

----- маршрути переміщення груп оглядачів.

Упевнившись, що огляд закінчився і людей під вагонами немає, стар­ший оглядач дає вказівку про зняття сигналів огородження, інформує ДСП чи ДСПП про закінчення огляду, робить запис про це в книзі форми ВУ-14.

На вагони, що підлягають відчепленню і ремонту, оформляється Повідомлення форми ВУ-23 в двох примірниках: перший вручається ДСП чи ДСПП, другий направляється в депо (ВЧД).

 

6.3 Особливості обслуговування пасажирських вагонів

Комплекс підготовки пасажирських вагонів до рейсу включає.

• технічну підготовку: виконання ТО-1 і за необхідності ПР, ТО-2, ТО-3. Приймає склад поїзда майстер, який при задовільній підготовці до рейсу передає поїзд механіку-бригадиру або начальнику поїзда. Про це робиться відповідний запис у книзі готовності поїзда до рейсу;

• екіпіровку, що проводиться в пунктах формування і частково в пунк­тах обертання.

У пункті формування виконуються роботи: санітарний огляд, дезінфекція і дезінсекція, зовнішня очистка і обмивка кузова і ходових частин, прибирання внутрішніх приміщень, забезпечення водою і паливом, заміна фільтрів примусової вентиляції, за­безпечення постільною білизною, змінним обладнанням, інвентарем,: речами для торгівлі (чаєм, газетами, тощо).

Рис. 3.12. Вагономийна машина на технічній станції.

 

В пункті обертання виконуються: дезінфекція туалетів і сміттєвих контейнерів, зовнішня очистка і обмивка кузова, забезпечення водою і паливом, прибирання внутрішніх приміщень.

Комплексна підготовка пасажирських вагонів до рейсу вико­нується на пасажирських технічних станціях, які мають для цього ремонт­но-екіпірувальне депо, вагономийні машини, пристрої для дезінфекції і дезінсекції, склади палива, пральні, контору обслуговування паса­жирів.

Як правило, пасажирське вагонне депо розміщується на території технічної станції.

Контрольні роботи для студентівДата добавления: 2015-09-19; просмотров: 326. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия