Студопедия — Складні випадки керуванні і узгодження
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Складні випадки керуванні і узгодження


Складні випадки керуванні і узгодження

 

Студенти повинні знати: складні випадки керування під час перекладу українською мовою.

Студенти повинні вміти: користуватися специфічними мовленнєвими зворотами та словосполученнями; використовувати довідкову літературу при перекладі українською мовою.

У мові ділових паперів досить часто зустрічається неточність чи двозначність формулювань, нечіткість у висловленні думки. Недостатньо чітке формулювання, з одного боку, збільшує обсяг тексту, а з іншого – викривлює зміст написаного.

Частою помилкою є вживання спільного додатка при дієсловах, які вимагають неоднакових відмінків. Наприклад: «... У доповіді було відзначено, що ми повинні прагнути до вдосконалення і повного опанування методами.». Порівняймо: опанувати (чим?) методами, але вдосконалення (чого?) методів. Отже, спільний додаток тут неможливий.

Близькозначні слова теж можуть вимагати після себе неоднакових відмінків. Часто одне з таких слів замінюється іншим, а спосіб керування залишається.

Наведемо кілька прикладів близькозначних слів, які найчастіше спричиняють появу помилок:

завідувач (чого?) - завідуючий (чим?);

сповнений (чого?) - наповнений (чим?);

оснований (на чому?) - заснований (ким?);

багата (на шо?) - славиться (чим?);

дорівнювати (чому?) - рівнягися (на ЩО?),

торкатися (чого?) - доторкатися (до чого?).

Отже, вираз "...властиві й характерні нам..." є помилковим. Правильно — властиві нам, характерні для нас.

Помилки виникають і при нерозрізненні засобів української і російської мов: одне й те ж за значенням дієслово може вимагати від додатків неоднакових відмінкових форм в обох мовах, порівняймо:

Рос.мова: благодарить (кого?) отца причинять (что?) вред снабжать (чем?) бумагой нуждаться (в чем?) в помощи подражать (кому?) учителю извинять (кого?) ребенка   Укр.мова: дякувати (кому?) батькові завдавати (чого?) шкоди постачати (що?) папір потребувати (чого?) допомоги наслідувати (кого?) вчителя пробачати (кому?) дитині.  

Ситуація ускладнюється, коли ми маємо справу з прийменниками неоднаковими в обох мовах. Однакові за змістом дієслова в обох мовах можуть мати при собі різні прийменники:

Укр.мова: підготуватися до (чого?) прагнути до (чого?) попереджати про (що?) думати про (що?) трапилось через провину з вернутися на адресу поїхав у справах Рос.мова: подготовиться к (чему?) стремиться к (чему?) предупреждать о (чем?) думать о (чем?) случилась по вине обратиться по адресу поехал по делам

Та чи не найбільше помилок виникає при "вільному", тобто некваліфікованому перекладі усталених

В українській мові до деяких російських прийменникових словосполучень є не один, а кілька можливих відповідників. Це дає можливість вибрати найточніший, якщо між ними є смислова відмінність, традиційна для кожного типу документів.

Наведемо кілька таких словосполучень з російської мови та їх можливі українські відповідники:

по закону — по закону, за законом, згідно з законом;

Часто припускаються помилки при перекладі російських конструкцій з приймеїшиком ПО.

У мові ділових паперів є досить обмежений за своїм складом і обсягом набір усталених словосполучень, покликаних обслуговувати адміністративно-виробничі ситуації, де вони часто повторюються. Це словосполучення типу: взяти до уваги, довести до відома, взяти за основу, залишити нерозв'язаним тощо.

До вибору прийменникових конструкцій і установлених словосполучень слід підходити дуже уважно, зважаючи як на лексико-семантичні відтінки їх значення, так і на контекст, постійно користуватися словниково - довідковою літературою, щоб уникнути неточностей і помилок у їх вживанні

Серед складних випадків узгодження членів речення слід виділити такі:

1. З підметами типу п'ять осіб, десять працівників присудок вживається переважно у формі однини: п'ять осіб пише; десять працівників відвідує заняття.

2. Якщо підмет має у своєму складі числівник, що закінчується на одиницю, то присудок із ним вживається у формі однини: двадцять один депутат балотується; тридцять одна жінка керує фірмами; сто сорок одне положення вимагає доопрацювання.

3. З підметами, до складу яких входять іменники більшість, меншість, частина, загал, ряд, прислівники багато, мало, чимало, числівники кілька, декілька, кільканадцять, присудки вживаються також у формі однини: більшість людей читає; меншість людей навчається; ряд положень потребує уточнення; багато дітей вивчає іноземні мови; кілька жінок працює в управлінні. З такими підметами присудок вживається у формі множини лише тоді, коли між ними є багато інших членів речення, пор.: Більшість жителів потребує оздоровлення й Більшість жителів, які проживають на забруднених територіях, потребують оздоровлення; Чимало киян шукає роботу й Чимало киян, які багато років пропрацювали на виробництві, тепер шукають роботу.

4. З підметами, до складу яких входять числівники два, три, чотири, означення вживаються у формі родового відмінка множини, пор.: два основних підрозділи; три найважливіших об'єкти; чотири останніх дні.

 Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 3240. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

Типология суицида. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия