Студопедия — Аспаптарды қосудың көп мақсатты схемасымен нені өлшеуге болмайды.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Аспаптарды қосудың көп мақсатты схемасымен нені өлшеуге болмайды.*жүктеменің комплекстік кедергісін.

қуатты
активті қуатты.
тоқпен кернеу арасындағы фазалық ығысу бұрышын.
кернеудің жиілігін.

Өлшеу операциясындағы өлшеу түрлендіргіші – бұл орта өлшегіші, негізделген
*Алынған сигнал өлшеуге ыңғайлы
Алынған сигнал өлшеуші операторға оңтайлы
Алынған сигнал ыңғайлы беріледі
Гальваникалық бөлінулер сигналы
Алынған сигнал модульдеуге ыңғайлы

Өлшеу шегін кеңейту үшін магнитоэлектрлік жүйеде не қолданылады:
*Қосымша кедергі.
Шунт.
Сыйымдылық бөлгіш кернеу.
Индуктивтік бөлгіш кернеу.
Кернеу трансформаторы.

Магнитоэлектрлік жүйенің вольтметрдің ішкі кедергісі 900 Ом. Аспаптың өлшеу шектерін 11 есе кеңейту үшін қосымша кедергі нешеге тең болу керек.
*9 кОм
9,9 кОм
90 кОм
99 кОм
0,9 кОм

Ток трансформаторының ток қателігі
*Біріншілік токтың азаюынан үлкеюі
Екіншілік токтың азаюынан үлкеюі
Токқа тәуелді емес
Екіншілік жүктеменің артуынан кемуі
Біріншілік жүктеменің артуынан кемуі

Трансформатор тогының токтық қателігінің көрсетілуі
*барлық өлшегіш аспаптар
тек ваттметрмен
тек санағышпен
тек фазометрмен
тек частотомермен

Бұрыштық қателік трансформатор тогын есепке алғанда
*электроэнергияның шығыны
ток
кернеу
фаза ығысу бұрышы
жиілікпен

Қай жүйедегі аспапқа өлшеуіш трансформатор тогын қосуға болмайды
*магнитоэлектрлік
электромагниттік
электродинамикалық
ферродинамикалық
термоэлектрлік

Трансформатор тогының бастапқы және соңғы біріншілік және екіншілік орамдарына белгіленуі
*Л1-Л2 және И1-И2
Л2-Л1 және И1-И2
Л1-Л2 және И2-И1
Л2-Л1 және И2-И1
Л1- И1 және Л2-И2

Өлшеу трансформаторының трансформатор тогы элементарлы өлшеу ортада – бұл
*масштабты түрлендіргіш

электрлік аппарат

құрылғының релесін қорғау

ток өлшеу аспабы
құрылғының гальваникалық тізбектік бірігуі

Аспап магнитоэлектрлік жұйеде термотүрлендіргішпен қосылса, сонда нені көрсетеді
*нақты мәні
орташа мәні
максимальды мәні
минимальды мәні
айырымдық мәні

Айнымалы тоқты айнымалы тоққа түрлендіру үшін тоқтық трансформатор қолданылады. Оның бірінші номиналды тоғы I1 ал екінші тоғы I2-ге тең. Сонда трансформациялау коэффициенті неге тең?

*I1 / I2
I2 / I1
I2 / I1+1

I1 / I2 +1
I1 / I2 -1

Қуатты цифрлық ваттметрмен (санағыш) өлшеу кезінде тоқтық және кернеулік трансформаторлардың трансформациялау коэффициенті қалай ескеріледі?
*программалық тәсілмен
оператормен
күшейткіштердің күшейту коэффициенттерін ауыстырып қосу арқылы
нәтижелер хаттамасын шығару кезінде

ақпаратты дисплейге шығару кезінде

Цифрлық мультиметр – бұл
*микропроцессорлық және қосымша түрлендіргіші бар цифрлық құрал
қызметтік өлшеулер үшін ауыстырмалы құрал

алфавитті-цифрлық дисплейі бар құрал
тоқ, кернеу, кедергі және т.б. түрлендіргіштері бар құрал
арнайы тағайындалуы бар цифрлық құрал


Детектордің орташа квадраттық мәні – айнымалы кернеуді тұрақтыға түрлендіру, пропорциональды
*квадрат түбірдің орташа квадраты оның мәндік периоды
барлық арифметикалық ортаның периодтық мәніне әсері
абсолюттік мәнінің периоды оның ортша арифметикасы
период мәнінің орташа квадраты
орташа мәннен ауытқу

Егер өлшеніп отырған кернеу келесі түрде болса, онда термоэлектрлік вольтметр нені көрсетеді?

*5 В
3.5 В
2,5 В
нөл
5,5 В

 

Электронды осциллографтың кірісіне Uy=sin 314t, Ux=sin(314t-1800) кернеу берілген. Экранда қандай бейне пайда болады?

*дөңгелек
вертикалды түзу

қиғаш сызықты бұрышы 450

эллипс, қиғаш горизонталь сызықты бұрышы 450
эллипс, басты ось вертикалды бағытталған

Электронды осциллографта синусоидалы сигналды зерттеу үшін қарастырылған
*автотербелісті таралым
күтуші таралым

синусоидалы таралым
доңгелектік таралым
біртекті

Күтуші таралым электронды осциллографта мына түрде болады
*үшбұрышты импульс
тікбұрышты импульс
трапециялы импульс
синусоидалы импульс
импульстің басқа түрінде

 

Егер электронды осциллограф экранында келесі фигура көрінсе,екі сигнал арасындағы фазалық ығысу бұрышын атаңыз.

 

* 0о

180о
90о
45о
135о

 

Бір-біріне тәуелсіз екі орауышы бар электродинамикалық жүйедегі түрлендіргіш (аспап) нені өлшейді?
*активтік қуатты
тоқты
кернеуді

лездік қуатты
фазалар ығысу бұрышын

Айнымалы тоқтың көпірлік сұлбасының қарама-қарсы иықтарындағы элементтер: L, R2 және Lx,R1. Олардың көпірлік сұлбасының тепе-теңдік кезіндегі мәндері: R1=500 Ом; R2=1000 Ом, L=0,1 Гн. Сонда Lx неге тең?

*0,2 Гн

0,02 Гн

0,05 Гн

0,01 Гн
0,1 Гн

Тұрақты тоқ дара көпірі келесі шаманы өлшеуде қолданылады
*терморезистор кедергісін
конденсатордың шығындау кедергісін
индуктивтілігі бар контур сапалылығын
р-n- ауысу шала өткізгіштің кедергісін
термоэлектрлік түрлендіргіштің шығысын

Электронды-санағыш әдіс- бұл:

*Тұрақты уақыт интервалы импульспен толтырылады, және оның жиілігі өлшенетін шамаға пропорциональ;

Уақыт интервалы, пропорционалды өлшенетін шамаға импульсті түрде жиілікті арттыру

Уақыт интервалын орындаушы импульстар, импульс санағыштар мен есептеледі;

Екі уақыттық интервалды салыстырумен жүргізіледі айнымалы өлшенетін шамаға пропорционалды, импульс генераторы түріндегі жиілік периодына тең.
Уақыттық интервалды салыстырумен жүргізіледі, импульс генераторы түріндегі жиілік периодына пропорциональ.
Уақытты- импульсті түрлендіргіш – бұл

*Өлшенетін шама электронды-есептеу әдісімен түрленеді және дискретті

әдіспен өлшенеді

өлшенетін шама пропорционалды уақыт интервалына түрленеді, және

электронды- есептеу әдісімен өлшенеді

уақыт интервалы кіріс шамасымен интегралдаушымен түрленеді және

импульспен орындалады

өлшенетін шама уақыт интервалына түрленеді

Уақыт бойынша дискреттелген және шамасы бойынша квантталған сигнал – бұл
*Цифрлық сигнал
таңдауларды жасайтын электрондық сұлбамен алынатын сигнал
дискреттік уақыт мезеттеріне қатысты сигнал

алдын-ала сүзгіден өткен сигнал
шамасы бойынша дискреттелген сигнал

 

Аналогтық цифрлық түрлендіргіштің тікелей тағайындалуын көрсетіңіз.
*аналогтық сигналды цифрлыққа түрлендіру үшін
кіріс шамасын уақыт аралығына түрлендіру үшін
кіріс шамасын импульстар жиілігіне түрлендіру үшін
үзіліссіз кіріс шамасын дискреттік шамаға түрлендіру үшін
басқа мақсаттар үшін


Код импульстік түрлендіргіштерде келесі принцип іске асырылады.

*компенсациялық әдіс

уақыт импульстік түрдегі
жиілікті-импульстік түрдегі
қос интегралданған уақыт импульстік түрдегі

дифференциалданған уақыт импульстік түрдегі


Өлшеулер туралы ғылымды қалай атайды

*метрология

астрология

астрономия

геология

гастрономия

 Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 2500. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт Задача 1.У больного А., 20 лет, с детства отмечается повышенное АД, уровень которого в настоящее время составляет 180-200/110-120 мм рт. ст. Влияние психоэмоциональных факторов отсутствует. Колебаний АД практически нет. Головной боли нет. Нормализовать...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия