Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Тести з дисципліни “Міжнародний менеджмент”

 

1. Ділова взаємодія приватних фірм чи їх підрозділів, що знаходяться в різних країнах, головною метою яких єотримання прибутку та вигоди саме із переваг міжкраїнних ділових операцій це..:

а)міжнародний бізнес;

б)міжнародна кооперація;

в)міжнародне співробітництво;

г)міжнародне партнерство.

 

2.Основними даними політичного аналізу зовнішнього середовища є:

а)основні політичні партії та найвпливовіші громадські організації в країні;

б)регулювання створення та трансформації бізнесу;

в)регулювання трудових відносин.

 

3. Високий прагматизм - характерна риса для:

а)американського менеджера;

б)індійського менеджера;

в)австралійського менеджера.

 

4. Японська школа менеджменту ґрунтується на:

а)колективних засадах;

б)жорсткому агресивному менеджменті;

в)стратегічному плануванні.

 

5. Основні характерні риси етноцентризму:

а)акцент на цінності та інтереси материнської компанії;

б)врахування специфіки середовища бізнесу в різних країнах;

в)інтегрування рішень в єдину глобальну систему.

 

6. Серед приведених структур традиційними є:

а)паралельні;

б)вертикальні;

в)лінійні .

 

7. Інтегрована корпоративна структура, що включає головну компа­нію фінансової або виробничої орієнтації та багаточисельні дочірні і асоційовані фірми (підрозділи), які пов'язані з нею системою корпора­тивної (акціонерної) участі, функціонують у сфері виробництва, торгівлі, фінансів, НДДКР тощо і розміщені як в основній країні базування БНК так і за її межами називаються...:

а)концернами;

б)холдингами;

в)фінансово-промисловими групами

 

8. Небезпека валютних втрат внаслідок зміни курсу “валюти угоди” до “валюти платежу” у період між підписанням контракту і здійсненням за ним платежу:

а) валютний ризик;

б) хедж;

в) овердрафт

г) кліринг.

 

9. Форвардний валютний контракт:

а) може бути не виконаний клієнтом на певну суму;

б) може бути не виконаний банком на певну суму;

в) клієнт банку може вибрати для купівлі чи продажу суму більшу, чи меншу, що показана в контракті;

г) клієнт банку не може вибрати для купівлі чи продажу суму більшу, чи меншу, що показана в контракті.

 

10. Які елементи системи міжнародного менеджменту мають найбільш суттєві відмінності від системи національного менеджменту?

а) суб”єкт управління;

б) внутрішнє середовище;

в) об”єкт управління;

г) зовнішнє середовище.

 

11. Найбільш розвинутою формою міжнародного бізнесу з перелічених є:

а) експорт;

б) імпорт;

в) прямі коопераційні зв”язки;

г) транснаціональні корпорації.

 

12. Яка з перелічених рис властива комерційному періоду розвитку міжнародного бізнесу?

а) розвиток базової форми міжнародної торгівлі, метою якої було отримання особистих зисків;

б) розвиток міжнародного ринку капіталів;

в) початок розвитку світового ринку робочої сили;

г) переорієнтація міжнародного бізнесу від вивозу екзотичних товарів з колоніальних країн до використання сировини та розвитку плантаційного господарства.

 

13. Конвергентні процеси в міжнародному менеджменті передбачають:

а) створення мультинаціональної ділової культури;

б) захист національних традицій, цінностей від впливу “масової культури”;

в) посилення взаємозалежності національних економік, взаємопроникненя соціально – економічних процесів, що відбуваються в різних регіонах світу і спонукають фірми до пошуку більш вигідних умов діяльності;

г) вихід підприємницької активності за межі держави.

 

14. Доступність та загальність як характерна риса ери глобалізації в розвитку міжнародного бізнесу передбачає:

а) можливість для будь – якої фірми відкрити нові поля ділової активності;

б) входження фірми в міжнародний бізнес, як правило, починаючи з найпростішої форми до найскладнішої;

в) можливість здійснювати міжнародні операції не виходячи з офісу;

г) складну взаємодію національних та інтернаціональних тенденцій.

 

15. Об”єктом управління в системі міжнародного менеджменту є:

а) зовнішньоекономічна діяльність;

б) міжнародні політичні зв”язки;

в) міжнародний бізнес;

г) міжнародна контрактна діяльність.

 

 

16. Для китайського національного стереотипу характерне:

а) покора, терпіння, недобросовісність, що проявляється досить часто,чинопоклоніння, працелюбство, схильність змішувати сімейні та ділові стосунки;

б) працелюбство, терпіння, внутрішнє прагнення до гармонії, групізм, витримка, делікатність;

в) неспішність, відношення до часу, як до нескінченного ресурсу, гордість, намагання уникнути будь – яких кофліктів, повага до сили, яка не демонструється відкрито;

г) інтелектуалізм, безкомпромісність, нерішучість у сфері реалізації проектів, розкутість, почуття гумору, винахідливість в особистому житті.

 

17. Для американського національного стереотипу характерне:

а) несприйняття абстракних проектів, почуття власної гідності, холоднокровність, консерватизм, етноцентризм;

б) працелюбство, терпіння, внутрішнє прагнення до гармонії, групізм, витримка, делікатність;

в) прагматизм, цільовий динамізм, індивідуалізм, самостійність у прийнятті та реалізації рішень, патріотизм;

г) інтелектуалізм, безкомпромісність, нерішучість у сфері реалізації проектів, розкутість, почуття гумору, винахідливість в особистому житті.

 

18.Концепція Д.Мердока передбачає:

А) вивчення особливостей культури різних націй через “культурні універсалії”;

Б) різне співвідношення та вміст базових та інструментальних цінностей у різних націй;

В) вивчення особливостей культури різних націй через виділення домінуючого типу індивідів в кожній нації;

Г)обов”язкове вивчення інонаціонального культурного середовища.

 

19.Основними характеристиками багатонаціональної компанії є:

А) незалежність учасників, синергічний ефект від об”єднання, сумісний розподіл зисків від функціонування альянсу;

Б) корпоративна цілісність, наявність єдиної управлінської вертикалі, безтерміновий характер діяльності;

В) володіння контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства, участь переважною кількістю голосів в керуючих органах, володіння стратегічними активами, які мають життєво важливе значення для дочірньої компанії за кордоном;

Г) об”єднання фінансового та промислового бізнесу.

 

20. Міжнародні стратегічні альянси горизонтального типу утворюються з

а) організаціями, що ведуть діяльність на одній стадії винробничого циклу або виробляють однорідні товари та послуги;

б) постачальниками комплектуючих виробів або послуг;

в) організаціями , що виробляють товари – замінники або товари, що доповнюють один одного;

г)організаціями, які функціонують у галузях, спочатку не пов”язаних між собою, між якими можливе розмиття кордонів.

 

21. Форвардний валютний контракт - це:

А) обов”язок купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди на біржовому ринку;

Б) обов”язок купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди на міжбанківському ринку;

В) право купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди;

Г) валютна операція, яка поєднує купівлю – продаж двох валют на умовах спот з одночасною контроборудкою на певний термін з тими ж валютами.

 

22. Валютні ризики – це:

А) ймовірність втрат в процесі здійснення зовнішньоекономічних операцій;

Б) ймовірність втрат в процесі виконання валютних операцій;

В) ймовірність втрат за рахунок зміни цін на предмет контракту в ході його виконання;

Г) ймовірність втрат, пов”язаних зі зміною валютного курсу.

 

 

23. Недоліками валютних форвардних контрактів для суб”єктів ЗЕД є:

А) можливість невиконання контрактів;

Б) стандартизація контрактів;

В)обмеженість доступу для невеликих фірм;

Г) висока вартість контрактів.

 

24. Чим форвардні контракти відрізняються від ф”ючерсних?

А) місцем укладання;

Б) рівнем стардартизації;

В)доступністю для клієнтів;

Г) а+б+в.

 

25. Перебудова БНК проходить такі етапи:

а) формування перспективного образу фірми; розробка моделі нового бізнесу;

б) створення моделі існуючого бізнесу; формування перспективного образу фірми; розробка моделі нового бізнесу;

в) формування перспективного образу фірми; розробка моделі нового бізнесу; впровадження моделі нового бізнесу;

г) формування перспективного образу фірми; створення моделі існуючого бізнесу; розробка моделі нового бізнесу; впровадження моделі нового бізнесу;

 

26. Реструктуризація передбачає:

а) радикальну зміну приорітетів;

б) зміни, пов”язаня не стільки з зовнішніми проявами, скільки з внутрішньою трансформацією;

в)радикальну зміну структури фірми;

г)повну перебудову фірми,що охоплює всі аспекти її діяльності.

 

27. Реінжиніринг вимагає:

а) переважно формалізованих дій і майже не пов”язана з мотивацією персоналу;

б) сильної мотивації і слабо формалізується;

в) суттєвих зусиль як у сфері формалізованих дій, так і по мотивації персоналу;

г) проміжних дій як у сфері формалізованих дій, так і по мотивації персоналу.

 

28. Результати перебудови БНК з використанням регенерації:

а) максимальна результативність та ефективність;

б) максимальна результативність та значно менша ефективність;

в) максимальна ефективність і слабкий вплив на результативність;

г) середній рівень впливу як на результативність, так і на ефективність.

 

29. Критеріями оцінки результатів перебудови БНК є:

а) результативність;

б) гнучкість;

в) результативність та ефективність;

г) результативність та гнучкість.

 

30. Етноцентризм – це:

а) підбір на всі ключові позиції управлінського персоналу людей, які є представниками країни базування;

б) підбір на керівні посади в країні перебування представників національностей цієї країни;

в) призначення на ключові пости визначається специфікою регіону;

г) призначення на ключові пости визначається кваліфікацією працівника і не залежить від національності, культури, оточення.

 

 

31. Призначення на керівні посади за кордоном у країні перебування представників національностей цієї країни характерно для:

а)геоцентризму;

б)поліцентризму;

в)етноцентризму.

 

32. Принцип "виконавець наступної операції - твій споживач" - голов­ний принцип, яким керуються на своєму робочому місці робітники...:

а)американських фірм;

б)японських фірм;

в)німецьких підприємств;

г)англійських компаній.

 

33. Підприємство, що об'єднує юридичні особи будь-яких організа­ційно-правових форм і видів діяльності у двох і більше країнах, прово­дить координуючу політику і втілює в життя загальну стратегію через один або більше центрів прийняття рішень це...:

а)корпорація;

б)міжнародний концерн;

в)транснаціональна корпорація.

 

34. Регулювання експортно-імпортних операцій входить до структур­них даних:

а)політичного аналізу зовнішнього середовища;

б)правового аналізу зовнішнього середовища;

в)соціально-культурного аналізу зовнішнього середовища.

 

 

35. Характерними рисами японського менеджера є:

а)високий прагматизм;

б)висока цінність компетенції та досягнень;

в)висока моральна орієнтація;

г)акцент на максимізацію прибутків, високу продуктивність, ор­ганізаційну ефективність.

 

36. Для американської школи менеджменту характерно:

а)акцентування на підготовці менеджерів у компаніях;

б)жорсткий агресивний менеджмент;

в)турбота менеджерів про підлеглих.

 

37. Регіоцентризму притаманне:

а)інтегрування рішень в єдину глобальну систему;

б)зосередження на регіональній організації повноважень і комуні­каційних потоків;

в)зміна стратегічних рішень від країни до країни.

 

38.Страхування, зниження ризику від втрат, зумовлених несприятливими для експортерів та імпортерів змінами ринкових цін на товари порівняно з контрактними цінами:

а) цесія;

б) аваль;

в) хеджування;

г) коносамент.

 

39. За рахунок чого міжнародний менеджмент досягає своєї основної мети?

а) за рахунок пошуку та використання нових фінансових інструментів;

б) за рахунок більш ефективного використання персоналу фірми;

в) за рахунок пошуку нових закордонних ринків збуту, більш ефективних ресурсів, використання переваг закордонного правового середовища;

г) за рахунок ефективного вивчення ринкової кон”юнктури.

 

40. Що спільного між національним та міжнародним менеджментом?

а) завдання;

б) методи;

в) структура;

г) організація комунікацій.

 

41. Яка з перелічених рис властива комерційному періоду розвитку міжнародного бізнесу?

а) розвиток базової форми міжнародної торгівлі, метою якої було отримання особистих зисків;

б) розвиток міжнародного ринку капіталів;

в) початок розвитку світового ринку робочої сили;

г) переорієнтація міжнародного бізнесу від вивозу екзотичних товарів з колоніальних країн до використання сировини та розвитку плантаційного господарства.

 

42. Яка з перелічених рис властива ері експансій в розвитку міжнародного бізнесу?

а) розвиток базової форми міжнародної торгівлі, метою якої було отримання особистих зисків;

б) розвиток міжнародного ринку капіталів;

в) початок розвитку світового ринку робочої сили;

г) переорієнтація міжнародного бізнесу від вивозу екзотичних товарів з колоніальних країн до використання сировини та розвитку плантаційного господарства.

 

43. Інтернаціоналізація являє собою:

а) створення мультинаціональної ділової культури;

б) захист національних традицій, цінностей від впливу “масової культури”;

в) посилення взаємозалежності національних економік, взаємопроникненя соціально – економічних процесів, що відбуваються в різних регіонах світу і спонукають фірми до пошуку більш вигідних умов діяльності;

г) вихід підприємницької активності за межі держави.

 

44.Дивергентні процеси в міжнародному менеджменті передбачають:

а) створення мультинаціональної ділової культури;

б) захист національних традицій, цінностей від впливу “масової культури”;

в) посилення взаємозалежності національних економік, взаємопроникненя соціально – економічних процесів, що відбуваються в різних регіонах світу і спонукають фірми до пошуку більш вигідних умов діяльності;

г) вихід підприємницької активності за межі держави.

 

45.Конвергентні та дивергентні процеси як характерна риса ери глобалізації в розвитку міжнародного бізнесу передбачають:

а) можливість для будь – якої фірми відкрити нові поля ділової активності;

б) входження фірми в міжнародний бізнес, як правило, починаючи з найпростішої форми до найскладнішої;

в) можливість здійснювати міжнародні операції не виходячи з офісу;

г) складну взаємодію національних та інтернаціональних тенденцій.

 

46.Технологічна глобалізація як характерна риса ери глобалізації в розвитку міжнародного бізнесу передбачає:

а) можливість для будь – якої фірми відкрити нові поля ділової активності;

б) входження фірми в міжнародний бізнес, як правило, починаючи з найпростішої форми до найскладнішої;

в) можливість здійснювати міжнародні операції не виходячи з офісу;

г) складну взаємодію національних та інтернаціональних тенденцій.

 

47.Для французького національного стереотипу характерне:

а) покора, терпіння, недобросовісність, що роявляється досить часто,чинопоклоніння, працелюбство, схильність змішувати сімейні та ділові стосунки;

б) працелюбство, терпіння, внутрішнє прагнення до гармонії, групізм, витримка, делікатність;

в) неспішність, відношення до часу, як до нескінченного ресурсу, гордість, намагання уникнути будь – яких кофліктів, повага до сили, яка не демонструється відкрито;

г) інтелектуалізм, безкомпромісність, нерішучість у сфері реалізації проектів, розкутість, почуття гумору, винахідливість в особистому житті.

 

48.Для англійського національного стереотипу характерне:

а) несприйняття абстракних проектів, почуття власної гідності, холоднокровність, консерватизм, етноцентризм;

б) працелюбство, терпіння, внутрішнє прагнення до гармонії, групізм, витримка, делікатність;

в) прагматизм, цільовий динамізм, індивідуалізм, самостійність у прийнятті та реалізації рішень, патріотизм;

г) інтелектуалізм, безкомпромісність, нерішучість у сфері реалізації проектів, розкутість, почуття гумору, винахідливість в особистому житті.

 

49.Модель Оллпорта, Вернона та Ліндзі передбачає:

А) вивчення особливостей культури різних націй через “культурні універсалії”;

Б) різне співвідношення та вміст базових та інструментальних цінностей у різних націй;

В) вивчення особливостей культури різних націй через виділення домінуючого типу індивідів в кожній нації;

Г)обов”язкове вивчення інонаціонального культурного середовища.

 

50. Переорієнтація передбачає:

а) радикальну зміну приорітетів;

б) зміни, пов”язаня не стільки з зовнішніми проявами, скільки з внутрішньою трансформацією;

в)радикальну зміну структури фірми;

г)повну перебудову фірми,що охоплює всі аспекти її діяльності.

 

51. Регенерація вимагає:

а) переважно формалізованих дій і майже не пов”язана з мотивацією персоналу;

б) сильної мотивації і слабо формалізується;

в) суттєвих зусиль як у сфері формалізованих дій, так і по мотивації персоналу;

г) проміжних дій як у сфері формалізованих дій, так і по мотивації персоналу.

 

52. Результати перебудови БНК з використанням реінжинірингу:

а) максимальна результативність та ефективність;

б) максимальна результативність та значно менша ефективність;

в) максимальна ефективність і слабкий вплив на результативність;

г) середній рівень впливу як на результативність, так і на ефективність.

 

53.Страгія випереджень та запізнень передбачає:

а) свободу вибору дати платежу;

б) угоду експортера та імпортера щодо прийняття на себе частини втрат, пов”язаних з коливанням валютних курсів, незалежно від того, які втрати компанії понесли насправді;

в) покриття валютних зобов”язань та вимог;

г) використання принципу “сліпого базису”.

 

54.Портфельне управління як тип конкурентної стратегії у сфері злиття/ поглинання передбачає:

а) диверсифікацію діяльності з метою підвищення прибутковості бізнесу;

б) купівлю недорозвинених, неефективно керованих або зі слабкою ринковою позицією, але перспективних фірм у привабливих галузях;

в) здатність переносити знання та уміння, накопичені в одному технологічному ланцюгу, в інший, аналогічний першому;

г) використання ресурсів фірми в інтересах різних напрямків діяльності компанії.

 

55.Ознаки, які дозволяють виділити різні види лізингу:

а) кількість учасників угоди; тип майна; форма лізингових платежів; обсяг обов”язків; термін використання майна та пов”язані з ним умови амортизації;

б) сектор ринку;

в) а+в;

г) вірної відповіді нема.

 

56.Посередницькі операції, що проводяться банками або спеціалізованими фірмами, які являють собою купівлю грошових вимог експортера до імпортера та їх інкасацію – це:

а) факторинг;

б) форфейтинг;

в) лізинг;

г) зустрічна торгівля.

 

 

57. Регіоцентризм – це:

а) підбір на всі ключові позиції управлінського персоналу людей, які є представниками країни базування;

б) підбір на керівні посади в країні перебування представників національностей цієї країни;

в) призначення на ключові пости визначається специфікою регіону;

г) призначення на ключові пости визначається кваліфікацією працівника і не залежить від національності, культури, оточення.

 

58.Геоцентризм передбачає

а) використання у фірмах з високою централізацією управліня;

б) управління персоналом, виробництво, маркетинг, розподіл ресурсів на глобальній основі;

в) застосування, коли товари фірми продаються у всьому світі без змін і лише маркетинг враховує культурні відмінності країн та регіонів;

г) довіру до місцевих менеджерів, до їх знань місцевих ринків, людей, політики країни перебування.

 

59.Недоліками валютних форвардних контрактів для суб”єктів ЗЕД є:

А) можливість невиконання контрактів;

Б) стандартизація контрактів;

В)обмеженість доступу для невеликих фірм;

Г) висока вартість контрактів.

 

60.Методами страхування валютних ризиків на міжбанківському ринку є:

а) валютні застереження, визначення валюти ціни та валюти платежу в різних валютах;

б) валютні ф”ючерси, опціони;

в) валютні форварди;

Г) б+в.

 

 

61. Вид організаційної структури залежить від таких чинників:

а)розміру фірми та розміру бізнесу;

б)сфери діяльності фірми;

в)регіону розташування фірми.

 

62. Вид підприємництва, суть якого полягає у придбанні контрольного пакету акцій різних компаній з метою контролю за їх діяльністю та отриманню дивідендів це...:

а)холдінг;

б)фінансово-промислова група;

в)синдикат;

г)картель;

 

63. Який підхід використовується до відбору персоналу в фірмах з високою централізацією управління:

а)поліцентризм;

б)етноцентризм.

в)регіоцентризм

 

64. При плануванні якості продукції і розробці товарів японські фахів­ці вважають, що сьогодні...:

а)достатньо враховувати існуючі потреби споживачів;

б)необхідно виявляти приховані потреби споживачів і брати їх за основу;

в)необхідно виявляти приховані потреби споживачів;

г)недостатньо враховувати лише існуючі потреби споживачів.

 

65. Договірні об'єднання господарюючих суб'єктів на основі інтеграції їх науково-технічних, виробничих і комерційних інтересів з делегу­ванням окремих повноважень діяльності кожного із учасників це...:

а)асоціації;

б)корпорації;

в)консорціуми.

 

66. Структура суспільства та питома вага окремих соціальних верств населення входить до структурних даних:

а)політичного аналізу зовнішнього середовища;

б)економічного аналізу зовнішнього середовища;

в)маркетингового аналізу зовнішнього середовища.

 

67. Корейському менеджеру характерно:

а)висока моральна орієнтація;

б)висока гуманістична орієнтація;

в)високий індивідуалізм.

 

68.Яка з перелічених рис властива періоду концесій в розвитку міжнародного бізнесу?

а) розвиток базової форми міжнародної торгівлі, метою якої було отримання особистих зисків;

б) розвиток міжнародного ринку капіталів;

в) початок розвитку світового ринку робочої сили;

г) переорієнтація міжнародного бізнесу від вивозу екзотичних товарів з колоніальних країн до використання сировини та розвитку плантаційного господарства.

 

69.Глобалізація являє собою:

а) створення мультинаціональної ділової культури;

б) захист національних традицій, цінностей від впливу “масової культури”;

в) посилення взаємозалежності національних економік, взаємопроникненя соціально – економічних процесів, що відбуваються в різних регіонах світу і спонукають фірми до пошуку більш вигідних умов діяльності;

г) вихід підприємницької активності за межі держави.

 

70. Етапність розвитку як характерна риса ери глобалізації в розвитку міжнародного бізнесу передбачає:

а) можливість для будь – якої фірми відкрити нові поля ділової активності;

б) входження фірми в міжнародний бізнес, як правило, починаючи з найпростішої форми до найскладнішої;

в) можливість здійснювати міжнародні операції не виходячи з офісу;

г) складну взаємодію національних та інтернаціональних тенденцій.

 

71. Для японського національного стереотипу характерне:

а) покора, терпіння, недобросовісність, що роявляється досить часто,чинопоклоніння, працелюбство, схильність змішувати сімейні та ділові стосунки;

б) працелюбство, терпіння, внутрішнє прагнення до гармонії, групізм, витримка, делікатність;

в) неспішність, відношення до часу, як до нескінченного ресурсу, гордість, намагання уникнути будь – яких кофліктів, повага до сили, яка не демонструється відкрито;

г) інтелектуалізм, безкомпромісність, нерішучість у сфері реалізації проектів, розкутість, почуття гумору, винахідливість в особистому житті.

 

72.Підхід Рокича передбачає:

а) вивчення особливостей культури різних націй через “культурні універсалії”;

б) різне співвідношення та вміст базових та інструментальних цінностей у різних націй;

в) вивчення особливостей культури різних націй через виділення домінуючого типу індивідів в кожній нації;

г)обов”язкове вивчення інонаціонального культурного середовища.

 

73. Основними характеристиками міжнародного стратегічного альянсу є:

а) незалежність учасників, синергічний ефект від об”єднання, сумісний розподіл зисків від функціонування альянсу;

б) корпоративна цілісність, наявність єдиної управлінської вертикалі, безтерміновий характер діяльності;

в) володіння контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства, участь переважною кількістю голосів в керуючих органах, володіння стратегічними активами, які мають життєво важливе значення для дочірньої компанії за кордоном;

г) об”єднання фінансового та промислового бізнесу.

 

74. Перспективні диверсифіковані міжнародні стратегічні альянси утворюються з

а) організаціями, що ведуть діяльність на одній стадії виробничого циклу або виробляють однорідні товари та послуги;

б) постачальниками комплектуючих виробів або послуг;

в) організаціями , що виробляють товари – замінники або товари, що доповнюють один одного;

г)організаціями, які функціонують у галузях, спочатку не пов”язаних між собою, між якими можливе розмиття кордонів.

 

75.Опціонний валютний контракт - це:

А) обов”язок купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди на біржовому ринку;

Б) обов”язок купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди на міжбанківському ринку;

В) право купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди;

Г) валютна операція, яка поєднує купівлю – продаж двох валют на умовах спот з одночасною контроборудкою на певний термін з тими ж валютами.

 

76.Методами страхування валютних ризиків на біржевому ринку є:

а) валютні застереження, визначення валюти ціни та валюти платежу в різних валютах;

б) валютні ф”ючерси, опціони;

в) валютні форварди;

Г) б+в.

 

77.Недоліками валютних форвардних контрактів для банків є:

А) можливість невиконання контрактів;

Б) стандартизація контрактів;

В)обмеженість доступу для невеликих фірм;

Г) висока вартість контрактів.

 

78. Перевагами опціону є:

а) його вартість;

б) надання клієнту права реалізвати опціон або відмовитись від його виконання;

в) терміни укладання;

г) а+б.

 

79. Регенерація передбачає:

а) радикальну зміну приорітетів;

б) зміни, пов”язаня не стільки з зовнішніми проявами, скільки з внутрішньою трансформацією;

в)радикальну зміну структури фірми;

г)повну перебудову фірми,що охоплює всі аспекти її діяльності.

 

80. Переорієнтація вимагає:

а) переважно формалізованих дій і майже не пов”язана з мотивацією персоналу;

б) сильної мотивації і слабо формалізується;

в) суттєвих зусиль як у сфері формалізованих дій, так і по мотивації персоналу;

г) проміжних дій як у сфері формалізованих дій, так і по мотивації персоналу.

 

81. Результативність як критерій оцінки результатів перебудови БНК являє собою:

а) покращення співвідношення “випуск продукціїї - витрати”;

б) зміна здатності організації виявляти та вирішувати проблемні ситуації;

в) а + б;

г) повної відповіді немає.

 

82.Страгія використання валютних свопів передбачає:

а) свободу вибору дати платежу;

б) угоду експортера та імпортера щодо прийняття на себе частини втрат, пов”язаних з коливанням валютних курсів, незалежно від того, які втрати компанії понесли насправді;

в) покриття валютних зобов”язань та вимог;

г) використання принципу “сліпого базису”.

 

83.Передання технологій як тип конкурентної стратегії у сфері злиття/ поглинання передбачає:

а) диверсифікацію діяльності з метою підвищення прибутковості бізнесу;

б) купівлю недорозвинених, неефективно керованих або зі слабкою ринковою позицією, але перспективних фірм у привабливих галузях;

в) здатність переносити знання та уміння, накопичені в одному технологічному ланцюгу, в інший, аналогічний першому;

г) використання ресурсів фірми в інтересах різних напрямків діяльності компанії.

 

84. Оперативний лізинг являє собою

а) здачу в лізинг майна на термін, менший нормативного терміну його служби;

б) спеціальне придбання майна у власність та подальша передача його у тимчасове користування та володіння на термін, близький до терміну його експлуатації та амортизації всієї або більшої частини вартості майна;

в) двосторонню угоду, де продавець та лізингоотримувач є однією особою;

г) угоду, в якій в якості лізингодавця виступають декілька суб”єктів.

85. Купівля середньострокових векселів та інших боргових і платіжних документів, похідних від товарних поставок, спеціальною кредитною установою за готівковий розрахунок без права регресу на експортера при наданні останнім достатнього забезпечення – це:

а) факторинг;

б) форфейтинг;

в) лізинг;

г) зустрічна торгівля.

 

86. Поліцентризм – це:

а) підбір на всі ключові позиції управлінського персоналу людей, які є представниками країни базування;

б) підбір на керівні посади в країні перебування представників національностей цієї країни;

в) призначення на ключові пости визначається специфікою регіону;

г) призначення на ключові пости визначається кваліфікацією працівника і не залежить від національності, культури, оточення.

 

87. Регіоцентроизм передбачає

а) використання у фірмах з високою централізацією управліня;

б) управління персоналом, виробництво, маркетинг, розподіл ресурсів на глобальній основі;

в) застосування, коли товари фірми продаються у всьому світі без змін і лише маркетинг враховує культурні відмінності країн та регіонів;

г) довіру до місцевих менеджерів, до їх знань місцевих ринків, людей, політики країни перебування.

 

88. Результати перебудови БНК з використанням реструктуризації:

а) максимальна результативність та ефективність;

б) максимальна результативність та значно менша ефективність;

в) максимальна ефективність і слабкий вплив на результативність;

г) середній рівень впливу як на результативність, так і на ефективність.

 

89.Недоліками валютних ф”ючерсних контрактів для суб”єктів ЗЕД є:

А) можливість невиконання контрактів;

Б) стандартизація контрактів;

В)обмеженість доступу для невеликих фірм;

Г) висока вартість контрактів.

 

90. Які елементи системи міжнародного менеджменту мають найбільш суттєві відмінності від системи національного менеджменту?

А) суб”єкт управління;

Б) внутрішнє середовище;

В) об”єкт управління;

Г) зовнішнє середовище.

 

91. Характерним для австралійського менеджменту є:

а)дії у середовищі з низькими ризиками;

б)вплив на менеджмент моральних аспектів;

в)сприйняття ризику.

 

92. Поліцентрична орієнтація це:

а)врахування специфіки середовища бізнесу в різних країнах;

б)інтегрування рішень в єдину глобальну систему;

в)зосередження на регіональній організації повноважень і комуні­каційних потоків.

 

93. Проста організаційна структура характерна для:

а)великих фірм, що мають вихід на зовнішній ринок;

б)середніх фірм, конкурентоздатних на внутрішньому ринку;

в)невеликих фірм, що займаються малим бізнесом.

 

94. Холдінги бувають:

а)чисті та змішані;

б)чисті і комплексні;

в)комплексні і галузеві;

г)галузеві та чисті.

 

95. У рамках якого підходу передбачається, що глобальні ринки по­винні управлятися регіонально:

а)поліцентризму;

б)регіоцентризму

в)геоцентризму.

 

96. Метою і змістом роботи японських "кружків якості" є:

а)встановлення вимог до якості і оцінка відповідності продукції цим вимогам;

б)аналіз стану справ на виробництві кожним працівником;

в)груповий аналіз стану справ на конкретній ділянці виробництва;

г)розробка пропозицій по поліпшенню якості продукції;

д)розробка пропозицій по зростанню продуктивності праці;

є)використання методів за допомогою яких систематизується ін­формація про дефекти продукції, що повторюється.

 

97. Яка з перелічених рис властива періоду національних держав в розвитку міжнародного бізнесу?

А) розвиток базової форми міжнародної торгівлі, метою якої було отримання особистих зисків;

Б) розвиток міжнародного ринку капіталів;

В) початок розвитку світового ринку робочої сили;

Г) переорієнтація міжнародного бізнесу від вивозу екзотичних товарів з колоніальних країн до використання сировини та розвитку плантаційного господарства.

 

98.Споріднені диверсифіковані міжнародні стратегічні альянси утворюються з

а) організаціями, що ведуть діяльність на одній стадії винробничого циклу або виробляють однорідні товари та послуги;

б) постачальниками комплектуючих виробів або послуг;

в) організаціями , що виробляють товари – замінники або товари, що доповнюють один одного;

г)організаціями, які функціонують у галузях, спочатку не пов”язаних між собою, між якими можливе розмиття кордонів.

 

99.Своп - контракт - це:

а) обов”язок купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди на біржовому ринку;

б) обов”язок купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди на міжбанківському ринку;

в) право купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди;

г) валютна операція, яка поєднує купівлю – продаж двох валют на умовах спот з одночасною контроборудкою на певний термін з тими ж валютами.

 

100. Основними характеристиками фінансово – промислової групи є:

а) незалежність учасників, синергічний ефект від об”єднання, сумісний розподіл зисків від функціонування альянсу;

б) корпоративна цілісність, наявність єдиної управлінської вертикалі, безтерміновий характер діяльності;

в) володіння контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства, участь переважною кількістю голосів в керуючих органах, володіння стратегічними активами, які мають життєво важливе значення для дочірньої компанії за кордоном;

г) об”єднання фінансового та промислового бізнесу.

 

101.Методами страхування валютних ризиків строкового ринку є:

а) валютні застереження, визначення валюти ціни та валюти платежу в різних валютах;

б) валютні ф”ючерси, опціони;

в) валютні форварди;

Г) б+в.

 

102.Недоліками валютних опціонних контрактів для суб”єктів ЗЕД є:

а) можливість невиконання контрактів;

б) стандартизація контрактів;

в)обмеженість доступу для невеликих фірм;

г) висока вартість контрактів.

 

103. Основним призначенням форвардних операцій є:

а) хеджування;

б) спекуляція;
в) уникнення податків;

г) правильної відповіді нема.

 

104. Реінжиніринг передбачає:

а) радикальну зміну приорітетів;

б) зміни, пов”язаня не стільки з зовнішніми проявами, скільки з внутрішньою трансформацією;

в)радикальну зміну структури фірми;

г)повну перебудову фірми,що охоплює всі аспекти її діяльності.

 

105. Результати перебудови БНК з використанням переорієнтації:

а) максимальна результативність та ефективність;

б) максимальна результативність та значно менша ефективність;

в) максимальна ефективність і слабкий вплив на результативність;

г) середній рівень впливу як на результативність, так і на ефективність.

 

106. Ф”ючерсний валютний контракт - це:

А) обов”язок купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди на біржовому ринку;

Б) обов”язок купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди на міжбанківському ринку;

В) право купити/продати певну кількість валюти через певний період часу за курсом, визначеним на момент укладання угоди;

Г) валютна операція, яка поєднує купівлю – продаж двох валют на умовах спот з одночасною контроборудкою на певний термін з тими ж валютами.

 

107. Міжнародні стратегічні альянси вертикального типу утворюються з

а) організаціями, що ведуть діяльність на одній стадії винробничого циклу або виробляють однорідні товари та послуги;

б) постачальниками комплектуючих виробів або послуг;

в) організаціями , що виробляють товари – замінники або товари, що доповнюють один одного;

г)організаціями, які функціонують у галузях, спочатку не пов”язаних між собою, між якими можливе розмиття кордонів.

 

108. Критеріями оцінки результатів перебудови БНК є:

а) результативність;

б) гнучкість;

в) результативність та ефективність;

г) результативність та гнучкість.

 

109. Страгія розподілу ризиків передбачає:

а) свободу вибору дати платежу;

б) угоду експортера та імпортера щодо прийняття на себе частини втрат, пов”язаних з коливанням валютних курсів, незалежно від того, які втрати компанії понесли насправді;

в) покриття валютних зобов”язань та вимог;

г) використання принципу “сліпого базису”.

 

110. Реструктуризація як тип конкурентної стратегії у сфері злиття/ поглинання передбачає:

а) диверсифікацію діяльності з метою підвищення прибутковості бізнесу;

б) купівлю недорозвинених, неефективно керованих або зі слабкою ринковою позицією, але перспективних фірм у привабливих галузях;

в) здатність переносити знання та уміння, накопичені в одному технологічному ланцюгу, в інший, аналогічний першому;

г) використання ресурсів фірми в інтересах різних напрямків діяльності компанії.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 2916. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.233 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7