Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Семінарське заняття ( 2 год.).
1. Юридичний ризик як умова застосування юридичних засобів примусу (актів правореалізації)

2. Ризик як підстава (умова) звільнення/виключення юридичної відповідальності

3. Юридичні ризики переддоговірної, договірної і деліктноївідповідальності

4. Юридичний ризик і загроза заподіяння шкоди життю, здоров’ю, майну особи

5. Юридичні ризики відповідальності за шкоду, завдану господарському товариству його керівником або членом виконавчого органу

 

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

Самостійно розглянути питання:

Ризик як підстава (умова) звільнення/виключення цивільно-правової відповідальності у зв’язку із заподіянням шкоди при здійсненні правоохоронної діяльності міліціонером (під час «розгону» фанів під час футбольного матчу)

Юридичні ризики переддоговірноївідповідальності

Юридичні ризики відповідальності за шкоду, завдану господарському товариству його керівником або членом виконавчого органу

 

 

Основні поняття та категорії

Юридичний ризик як умова застосування цивільно-правової відповідальності; юридичні ризики відповідальності (переддоговірної, договірної, деліктної); ризик випадкової загибелі майна; ризик невиконання договору.

 

Рекомендована література

1. Архипов Д. А. Правовой критерий распределения договорных рисков в гражданском праве : дисс. …канд. юрид. наук. – М., 2011. – 181 с. // [Электронный ресурс]. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/pravovoi-kriterii-raspredeleniya-dogovornykh-riskov-v-grazhdanskom-prave

2. Идрисов X. В. О соотношении вины, риска и случая в гражданском праве // Власть. 2007. – № 11. – С. 106–108.

3. Канаев А. А. Институт объективной ответственности в гражданском (частном) праве // Законодательство. – 2010. – № 2. – С. 11–19.

4. Кулаков В. Відстрочення платежу: поняття, ризики, способи захисту // Юридичний вісник України. – 6–12 жовтня 2012. – С. 15;

5. Майданик Р. А. Цивільно-правова відповідальність, яка настає незалежно від вини. Концепція «відповідальності за ризик» // Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення / Колектив авторів. Відп. ред. Ю. В. Баулін. – Донецьк : ПП «ВД «Кальміус», 2013. – (424 с.). – С. 115–126.

6. Майданик Р. А.Відповідальність виконавчих органів господарських товариств за заподіяну шкоду// Юридична Україна. – 2008. – № 8 (68). – С. 36-41.

7. Ответственность за правонарушения в медицине : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /[О. Ю. Александрова и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 240 с.

Лекція 11.Правова кваліфікація юридичних ризиків у публічному праві ( 2 год.)

Правова кваліфікація юридичних ризиків у конституційному праві.Правова кваліфікація юридичних ризиків у кримінальному праві. Правова кваліфікація юридичних ризиків в адміністративному праві.Правова кваліфікація юридичних ризиків у фінансовому праві.Правова кваліфікація юридичних ризиків в екологічному праві. Правова кваліфікація юридичних ризиків у трудовому праві.

 

Семінарське заняття ( 2 год.)

1.Правова кваліфікація юридичних ризиків у конституційному праві

2. Правова кваліфікація юридичних ризиків у кримінальному праві

3. Правова кваліфікація юридичних ризиків в адміністративному праві

4.Правова кваліфікація юридичних ризиків у фінансовому праві

5. Ризики в екологічному праві

6.Правова кваліфікація юридичних ризиків у трудовому праві

 

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

Самостійно розглянути питання:

Юридичні ризики неспіврозмірного (непропорційного) обмеження конституційного права людини на власність та особисту гідність

Юридичний ризик як підстава виключення кримінальної відповідальності

Ризики в екологічному праві

Нормальний виробничо-господарський ризик як підстава звільнення від матеріальної відповідальності в трудовому праві.

Основні поняття та категорії

Ризик як підстава виключення кримінальної відповідальності, ризик порушення конституційних прав людини, нормальний виробничо-господарський ризик, екологічний ризик.

 

Рекомендована література

1. Аномалії в цивільному праві України: Навч.-практ. посібник // Відп. ред. Р. А. Майданик. – Київ: Юстініан, 2010. – (Серія «Аномалії цивільного права»). – 1007 с.

2. Майданик Р. А.Відповідальність виконавчих органів господарських товариств за заподіяну шкоду// Юридична Україна. – 2008. – № 8 (68). – С. 36-41.

3. Майданик Р. А., Волосенко І. В. Система і види договорів, пов’язаних із видобуванням природних ресурсів // Часопис цивілістики. Науково-практичний журнал. Випуск 2. – Одеса, 2006. – С. 26–29.

4. Ризики в господарській діяльності : законодавство, судова практика / упор. В. С. Ковальський, О. С. Захарова, І. С. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.

5. Чернова Г. В., Кудрявцев А. А. Управление рисками: Учебное пособие. / Г. В. Кудрявцева, А. А. Чернова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 160 с.

 

 

Лекція 12. Правова кваліфікація юридичних ризиків абсолютних цивільних прав ( 2 год.)

Поняття та класифікація (загальні та особливі, за групами абсолютних прав, за місцем в суб’єктивному праві тощо) юридичних ризиків абсолютних цивільних прав. Правова кваліфікація юридичних ризиків корпоративних прав. Правова кваліфікація юридичних ризиків особистих немайнових прав.Правова кваліфікація юридичних ризиків права інтелектуальної власності. Правова кваліфікація юридичних ризиків права власності. Юридичні ризики експропріації власності. Юридичні ризики рейдерства в підприємницькій діяльності. Правова кваліфікація юридичних ризиків речових прав на чуже майно.Правова кваліфікація юридичних ризиків спадкових правовідносин.

 

 

Семінарське заняття ( 2 год.)

1. Поняття та класифікація юридичних ризиків абсолютних цивільних прав

2. Правова кваліфікація юридичних ризиків корпоративних прав

3. Правова кваліфікація юридичних ризиків особистих немайнових прав

4.Правова кваліфікація юридичних ризиків права інтелектуальної власності

5. Правова кваліфікація юридичних ризиків права власності

6. Юридичні ризики експропріації власності

7. Юридичні ризики рейдерства в підприємницькій діяльності

8. Правова кваліфікація юридичних ризиків речових прав на чуже майно

9.Правова кваліфікація юридичних ризиків спадкових правовідносин

 

Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

Самостійно розглянути питання:

Правова кваліфікація юридичних ризиків управління та розпорядження (відчуження) корпоративними правами

Правова кваліфікація юридичних ризиків особистих немайнових прав в сфері охорони здоров’я

Правова кваліфікація юридичних ризиків права інтелектуальної власності на торговельну марку

Правова кваліфікація юридичних ризиків права власності на житлову нерухомість

Юридичні ризики експропріації власності на єдиний майновий комплекс акціонерного товариства

Юридичні ризики рейдерства господарських товариств

Правова кваліфікація юридичних ризиків земельного сервітуту

Правова кваліфікація юридичних ризиків спадкування корпоративних прав і нерухомості померлого члена подружжя

 

 Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 154. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия