Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема IV. Культура давніх слов’ян.
Встановлення слов’янської культурної етнічної спільності.

Господарство (землеробство, тваринництво, металургія, ковальська справа, зброя).

Житло і побут.

Прикладне мистецтво. Прикраси з металу, скла, кістки, фібули, пряжки, підвіски, виїмчасті емалі та інші. Посуд, та його оздоблення.

Духовна культура. Мова та початки писемності.

Сакральні пам’ятки давніх слов’ян (святилища і вівтарі – жертовники, ідоли, ритуальні речі, орнамент, кераміка і пластика.) Елементи культурно-міфологічних уявлень. Погляди слов’ян на природу: землю, воду, ліс, дерева, поняття про час і простір, календар. Поховальний обряд і уявлення про потойбічне життя, побутова культура. Слов’янські боги і жрецтво. Міфоло-

гія.

Матеріальна і духовна культура неслов’янських народів України в І тисячолітті нашої ери. Економіка, побут, мистецтво і світогляд пізніх сарматів, готів, гунів, аланів, аварів, болгарів, угрів, печенігів.

Політичне, економічне і культурне життя Хазарської держави та її місце в історико-культурному розвитку слов’ян і Русі.

 

Тема V. Культура Київської Русі. Київська Русь – праукраїнська держава.

Усна народна творчість, літописання і література. Запровадження християнства. Релігія, церква. Право, законодавство. Наукові знання. Філософська думка.

Архітектура. Монументальне (іконопис, книжкова мініатюра) прикладне (церковне і народне) мистецтво. Музика і театральні видовища.

 

Тема VI. Політичні і соціально-економічні передумови та основні напрямки розвитку культури у III-пер. пол. XVІІ ст.

Монголо-татарські напади та їх вплив на політичне та соціально-економічне життя українського народу.

Населення України, його чисельність і структура. Розселення українсь-

кої людності в часі і просторі. Розміщення етнічних меншин (поляки, молдавани, угорці, вірмени, євреї, греки, татари, караїми, росіяни та ін.)

Українська державність і значення її традицій у боротьбі за національне відродження. Адміністративні структури князівств. Політична структура Золотої Орди. Адміністрація українських земель у складі князівства Литовського, Польського королівства, Угорщини і Молдавського князівства. Матеріальна культура. Землеробські культури. Народний сільськогосподарський календар. Знаряддя обробітку грунту, збирання та переробки врожаю. Народне млинарство.

Ремесла і промисли, ремісничі центри. Цеховий устрій. Мануфактурні підприємства. Знаряддя праці. Торгівля і транспорт.

Запорізька Січ – феномен військово-суспільної організації українського козацтва. Побутова культура. Житло і обійстя. Одяг. Харчування. Громадсь-

кий побут. Сім’я. Становище жінки. Відпочинок і розваги.

Культурні взаємини із Заходом і Сходом. Своєрідність українського внеску у скарбницю світової культури.

 

Тема VII. Українська культура в ХІІІ – першій половині XV ст.

Культура Галицько-Волинського князівства та ін. князівств. Культура осілого та кочового населення Золотої Орди. Негативний вплив втрати державності на культурний розвиток. Традиції української державності в місцевому управлінні.

Осередки духовної культури. Культурно-освітні ініціативи галицько-волинських князів.

Українська церква. Православ’я в умовах поневолення. Церковні установи (єпископії, монастирі) і культурно-релігійні центри (кафедральні, монастирські).

Культура міст і сіл: спільні риси і відмінності. Колонії іноземців, їх статус та взаємини з місцевим населенням. .

Літописання та літературна творчість. Інтерпретація біблійних образів та мотивів. Ораторсько-проповідницька проза. Богослужбова поезія.

Наукові знання. Космогонні і есхатологічні уявлення і їх відображення в усній народній творчості і літературі. Протистояння язичницьких традицій і християнства. Астрономічні та астрологічні знання. Математика та медицина. Світоглядні та історіософські аспекти візантійського впливу. Музична культура українського народу.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 295. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7