Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Загальна характеристика недобросовісної конкуренції.
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що
суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській
діяльності.Відносини, пов'язані з захистом від недобросовісної
конкуренції, регулюються цим Законом, Законом України "Про захист
економічної конкуренції"

Основними методами недобросовісної конкуренції є:
- економічне (промислове) шпигунство;
- підробка продукції конкурентів;
- підкуп і шантаж;
- обдурювання споживачів;
- махінації з діловою звітністю;
- валютні махінації;
- приховування дефектів тощо.

Неправомірне використання позначеньеправомірним є використання імені, комерційного (фірмового)
найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг),
рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних
видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта
господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на
них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може
призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта
господарювання. Неправомірне використання товару іншого виробника

Неправомірним використанням товару іншого виробника є
введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого
виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу
уповноваженої на те особи.

 

Копіювання зовнішнього вигляду виробу

Копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення
зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і
введення його у господарський обіг без однозначного зазначення
виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю
іншого суб'єкта господарювання. Не визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду
виробу або його частин, якщо таке копіювання обумовлено виключно
їх функціональним застосуванням. Дія цієї статті не поширюється на вироби, що мають охорону як
об'єкти права інтелектуальної власності. Порівняльна реклама

Порівняльною є реклама, що містить порівняння з товарами,
роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання. Не визнається неправомірним порівняння в рекламі, якщо
наведені відомості про товари, роботи, послуги підтверджені
фактичними даними, є достовірними, об'єктивними, корисними для
інформування споживачів. Дискредитація суб'єкта господарювання

Дискредитацією суб'єкта господарювання є поширення у
будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей,
пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому
числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди
діловій репутації суб'єкта господарювання. Схилення до бойкоту суб'єкта господарювання

Схиленням до бойкоту суб'єкта господарювання є спонукання
його конкурентом іншої особи, безпосередньо або через іншу особу,
до відмови від установлення договірних зв'язків із цим суб'єктом
господарювання, до невиконання (розірвання) або виконання
неналежним чином договірних зобов'язань перед цим суб'єктом
господарювання. Схилення постачальника до дискримінації покупця
(замовника)

Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника)
є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника),
безпосередньо або через іншу особу, до застосування постачальником
до покупця (замовника) невигідних умов у господарській діяльності
порівняно з цим чи іншими конкурентами покупця (замовника). Підкуп працівника, посадової особи постачальника Підкуп працівника, посадової особи постачальника - це надання
або пропонування йому конкурентом покупця (замовника),
безпосередньо або через іншу особу, матеріальних чи інших вигод за
неналежне виконання або невиконання працівником, посадовою особою
постачальника службових обов'язків, що випливають з укладеного або
пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем (замовником)
договору поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, іншого
договору або за неукладення договору. Поширення інформації, що вводить в оману

Поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення
суб'єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу,
одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в
рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема
внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих
фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути
на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації
(продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг
цього суб'єкта господарювання. 24. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання.Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового)
найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг),
рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних
видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта
господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на
них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може
призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта
господарювання. Неправомірне використання товару іншого виробника

Неправомірним використанням товару іншого виробника є
введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого
виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу
уповноваженої на те особи. Копіювання зовнішнього вигляду виробу

Копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення
зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і
введення його у господарський обіг без однозначного зазначення
виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю
іншого суб'єкта господарювання. Не визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду
виробу або його частин, якщо таке копіювання обумовлено виключно
їх функціональним застосуванням. Дія цієї статті не поширюється на вироби, що мають охорону як
об'єкти права інтелектуальної власності.

Порівняльна рекламаДата добавления: 2015-08-12; просмотров: 660. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия