Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
з дисципліни «Міжнародні комерційні контракти та ділові переговори»

1. Сутність та особливості ділової бесіди і переговорів

2. Способи та стилі ведення ділових переговорів

3. Стилі позиційного підходу: м’який та жорсткий

4. Фактори, які впливають на успіх переговорів

5. Планування та підготовка до переговорів

6. Етапи підготовки до переговорів, їх характеристика.

7. Вибір стратегії ведення переговорів

8. Концепція ведення переговорів при врегулюванні конфліктів у сфері ділових відносин

9. Використання телефону в професійній діяльності

10. Організація та практика проведення переговорів.

11. Початок ділової бесіди.

12. Передача інформації.

13. Основні тактичні прийоми ведення переговорів.

14. Помилки, яких слід уникати на переговорах.

15. Особливості переговорів у міжнародній сфері

16. Рівень та персональний склад делегацій

17. Міжнародні переговори з метою мирного урегулювання виниклих суперечок

18. Протокольні аспекти ведення міжнародних переговорів

19. Результати міжнародних переговорів та виконання договірних обов'язків

20. Поняття та класифікація міжнародних комерційних операцій за методами торгівлі, за спрямованістю торговельних потоків, за об’єктом торгівлі.

21. Характеристика основних етапів проведення міжнародної комерційної операції.

22. Поняття міжнародного комерційного контракту (МКК) та основні ознаки згідно з якими комерційний контракт можна вважати міжнародним. Функції та основні принципи МКК.

23. Основні умови дійсності зовнішньоекономічних контрактів. Визначений згідно з українським законодавством порядок укладання контракту.

24. Характеристика основних способів укладання контракту.

25. Момент і мова укладання контракту. Зміна або розірвання контракту.

26. Методика перевірки повноважень особи, яка підписує договір відповідно до міжнародної практики.

27. Обов’язкові вимоги до форми, порядку укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів відповідно до норм міжнародного та національного права.

28. Методичні підходи до корегування заздалегідь узгоджених базових контрактних цін при зміні економічного становища в країні продавця.

29. Регулювання питань укладання договорів в рамках Інкотермс – 2010.

30. Особливості визначення моменту переходу ризику з врахуванням норм права, що застосовується до контракту. Базисні умови поставки за яких моменти переходу ризиків та витрат з продавця на покупця не співпадають.

31. Основні умови контрактів на купівлю-продаж сировини та продовольства.

32. Характерні особливості зовнішньоторговельних угод з купівлі-продажу споживчих товарів.

33. Специфіка зовнішньоторговельних угод на ринку машино-технічної продукції.

34. Основні умови давальницького контракту на переробку тканини.

35. Міжнародні комерційні контракти з обслуговування товарообігу.

36. Особливості оформлення міжнародного комерційного договору перевезення. Істотні умови договору перевезень.

37. Відмінність ліцензійного договору від контракту купівлі-продажу товарів, істотні і неодмінні умови щодо його укладання.

38. Характерні особливості угоди про надання права на продаж;

39. Відмінності між договорами комісії та консигнації;

40. Функції транспортної документації, в залежності від виду транспорту.

41. Призначення та зміст пакувального листа, специфікації,

42. Значення сертифікату походження спеціальної форми для надання та використання митно-тарифних преференцій.

43. Призначення сертифікатів якості, відповідності, а також фітосанітарного, карантинного, ветеринарного.

44. Особливості оформлення та призначення вантажної митної декларації.

45. Специфіка декларування інвестицій та податкові пільги.

46. Специфіка митного оформлення консигнаційних товарів.

47. Сутність та переваги арбітражу.

48. Механізм врегулювання спорів в рамках СОТ.

 

Рекомендована література

Базова

1. Ведення ділових бесід та переговорів. Навчально – методичний посібник для дистанційного навчання студентів спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства” / Укл. В.М.Глух – Кіровоград : КНТУ, 2005. - 94 c.

2. Горбань Г.В., Чудина С.В. Внешнеэкономические контракты на таможне. Дн-ск. – 2000.

3. Дехтярева О.И. Полянова Т.Н. Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. Пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2002. — 424 с.

4. Ємельяненко Л.М., Петюх В.М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Конфліктологія. – К.: КНЕУ, 2003. – 315 с.

5. Лысенков Ю.М., Педь И.В. Расчеты во внешней торговле/ Под ред. Ю.М. Лысенкова. – Вестник фондового рынка. – 2003 – 336 с.

6. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Навчальний посібник / Анцелевич Г.О. Голубєва Т.В. Злуніцина та ін.; За заг. ред. О.Х. Юлдашева - К.: МАУП, 2005. 272 с.

7. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с.

8. Коваленко, Н. В. Основи ведення переговорів : навч.-метод. пос. /Н. В. Коваленко. – Чернігів: ЦППК, 2009. – 24 с.

9. Лукашук, И. И. Искусство деловых переговоров : уч.-практ. пос. /И. И. Лукашук. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 208 с.

10. Шеретов, С. Г. Ведение переговоров : уч. пос. / С. Г. Шеретов.- Алматы:Изд-во «Юрист», 2008. - 92 с.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 408. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7