Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Література. 1. Історична географія, як окрема дисципліна.
План

1. Історична географія, як окрема дисципліна.

2. Предмет історичної географії.

3. Джерела історичної географії.

4. Розвиток картографування України.

 

Методичні рекомендації:

Готуючись до семінарського заняття, студенти повинні усвідомити, що історична географія – розділ історичної науки, що вивчає фізичну, економічну і політичну географію тієї або іншої країни чи території в минулому. Далі слід розглянути розбіжності між історичною географією і історією географії. Вказати значення історичної географії для історичної науки. Охарактеризувати складові історичної географії. Для глибшого вивчення теми, варто детально дослідити джерела історичної географії.

Література

1. Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья. – М. : Наука, 1992. – 240 с.

2. Бойко А.В., Турченко Ф.Г. Історія рідного краю: Запорізький край у XVIII – на початку ХХ ст.: Підручник для 9 кл. ЗОШ. – Запоріжжя: Прем'єр, 2004. – 128 с.

3. Введение в специальные исторические дисциплины: Учебное пособие / Под ред. Т. Гусаровой. – 1990. – 280 с.

4. Введенський А. Допоміжні історичні дисципліни. – К., 1963. – 208 с.

5. Географія українських та суміжних земель. – К.: Обереги, 2005. – Т.1.: Загальна географія/ За ред. В. Кубійовича. – 528 с.

6. Етнографія України: Навчальний посібник./ за ред. Макарчука С.А. – Львів: Світ, 1994. – 520 с.

7. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: Навчальний посібник. – Львів: Світ. – 1997. – 264 с.

8. Историческая география СССР. Учебное пособие/ Под ред. Дробижева В.З. – Москва: Высшая школа, 1973. – 320 с.

9. Ігнатуша О.М., Ткаченко В.Г. Історія рідного краю: Запорізький край у 1914 – 1939 рр.: Підручник для 10 кл. ЗОШ. – Запоріжжя: Прем'єр, 2005. – 224 с.

10. Історико-географічні дослідження на Україні: Зб.наук.праць/ Під ред. Шевченко Ф.П. – К., 1992. – 124 с.

11. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія: Курс лекцій. – К.: Вікар, 2005. – 405 с.

12. Лях С.Р., Лях О.К. Історія рідного краю: Запорізький край у козацьку добу (XVI – XVIII ст.): Підручник для 8 кл. ЗОШ. – Запоріжжя: Прем'єр, 2001. – 192 с.

13. Мороко В.М., Турченко Ф.Г. Історія рідного краю: Запорізький край у 1939-2005 рр.: Підручник для 11 кл. ЗОШ. – Запоріжжя: Прем'єр, 2006. – 176 с.

14. Народи Північного Приазов'я: етнічний слкад та особливості побутової культури/ Б.М. Кочерга. – К.: Просвіта, 1997. – 174 с.

15. Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.

16. Сегеда С. Антропологія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2001. –
536 с.

17. Українське державотворення: словник-довідник / За ред. О.М.Мироненка. – К.: Либідь, 1992. – 560 с.

18. Яцунський В.К. Историческая география: История ее возникновения и развития в XIV – XVIII вв. – Москва, 1995. – 330 с.

 

Семінарське заняття № 2

Тема:«Фізична географія України»

(2 години)

План

1. Геологія. Ґрунти.

2. Рельєф і морфологічні краєвиди.

3. Клімат. Води.

 

Методичні рекомендації:

Готуючись до семінарського заняття, студенти повинні усвідомити, що геологія включає в себе палеозойську еру, докембрій, мезозойську та кайнозойську ери. Слід звернути увагу також на чинники ґрунтоутворення. Потрібно також приділити увагу смугам ґрунтів. Також треба зупинитися на різновидах краєвидів. Вказати про особливості клімату та води. Охарактеризувати фактори, що впливають на тваринний світ. Зупинитися також на зонах української фауни.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 493. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.026 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7