Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ
Освічений розум, розвинений і вдосконалений

до чіткого уявлення про хід природних законів,

є необхідним керівником якнайкращого уряду;

дотримуючись цих верховних законів, останній значно

сприяв би збільшенню багатств, гарантував би людям

власність і безпеку особистості.

Ф. Кеш;

На відміну від податків, неподаткові доходи мають зазвичай цільове призначення, чітко виражений умовний та нідплатиий характер і можуть частково зараховуватися до доході» тих дер­жавних органів, які їх збирають. За цими ознаками й здійсню­ють, зокрема, розмежування податкових і неподаткових доходів. На відміну від податків, неподаткові платежі, наприклад митні, можна сплачувати як у національній, так і в іноземній валюті. Серед неподаткових доходів, які також значною мірою форму­ють дохідну частину Державного бюджету України та відповід­них місцевих бюджетів, розрізняють митні платежі (мито, що стягується митницею, та державне мито), рентні й ресурсні пла­тежі та інші надходження. Порядок зарахування неподаткових надходжень до бюджетів відповідного рівня визначає Бюджет­ний кодекс України, поточні акти про бюджет та спеціальні зако­ни й підзаконні акти, які встановлюють правовий режим справ­ляння зазначених платежів.

§1. Митні платежі Мито, що стягується митницею.У юридичній літературі не­має єдиної думки щодо приналежності цього виду платежу саме до неподаткових доходів. Деякі автори зараховують його до не­прямих податків, аргументуючи свою позицію тим, що мито при імпортно-експортних операціях стягують паралельно з подат-


486 Модуль 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ

ком на додану вартість і акцизним збором; контроль за їх справ­лянням здійснює Державна митна служба України тощо. За та­кого підходу спірним залишається визначення правової природи мита. Якщо податок є обов'язковим платежем, який не передба­чає конкретної відплатності, то мито за своєю природою є дозво­лом держави на імпортування (експорт) товарів на територію України з метою їх подальшої реалізації. З іншого боку, при ім­портних операціях для сплати непрямих податків та мита існує аналогічний пільговий режим (наприклад, коли від нарахуван­ня цих платежів звільняють іноземні інвестиції, що їх вносять до статутних фондів вітчизняних суб'єктів підприємницької ді­яльності, благодійні внески, здійснювані відповідно до встанов­леної урядом України процедури, тощо).

Порядок обкладання митом предметів, які вивозяться або пересилаються громадянами за митний кордон України, та їх перелік установлює Митний кодекс України1, закони України, постанови Кабінету Міністрів та ряд актів Державної митної служби України.

Пропуск товарів через митницю супроводжується їх декла­руванням шляхом надання за встановленою формою (письмо­вою, усною тощо) точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари й інші предмети, а також будь-яких відомостей, необхід­них для митного контролю і митного оформлення. Законодав­ство передбачає сплату за це мита та митних зборів. Окрім того, систему основних митних платежів доповнюють додаткові, у тому числі збори за зберігання товарів на митних та інших скла­дах, якими володіють митні органи.

Платниками мита, що його стягує митниця, є особи, котрі ввозять (вивозять) або переміщують товари через митний кор­дон України. Платниками можуть бути як власники товарів, так і уповноважені особи (декларанти). Тобто в даному разі дозво­лено перекладати сплату податку на третіх осіб.

Об'єктом оподаткування є митна вартість товару, тобто ціна, яку фактично сплачено або яка підлягає сплаті за нього на момент перетинання митного кордону України. При визначенні

1 Митний кодекс України. Затверджений Законом України від 11.07.2002 р. № 92-ІУ // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2002. - № 38-39. - С. 288 (зі змінами).


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1047. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7