Студопедия — Сабақ №15. Ақпаратты өңдеу әдісі мен олардың нәтежелерін талдау
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Сабақ №15. Ақпаратты өңдеу әдісі мен олардың нәтежелерін талдау


1.Өз топтарыңда «Студенттердің сабақ үлгерімі» деген тақырыпта әлеуметтік зерттеулер жүргізіңдер.

2.Студенттер арасында «Ақтөбе университеті газетінің беделі қандай?» деген тақырыпта зерттеу жүргізіңіз.

Тақырыптар (мәнжазба, презентация,эссе, курстық жұмыстар,(жобалар), есептік-графикалық жұмыстар т.с.с)

1.Азаматтық қоғам.

2.Әлеуметтанудың қызметтері.

3.Әлеуметтанудың философиямен ара қатынасы.

4.Әлеуметтану, қоғам туралы ғылым.

5.Әлеуметтік білімнің құрылымы.

6.Әлеуметтанудың заңдары мен категориялары.

7.Орта деңгейлер теориясы.

8.Микроәлеметтанулық теориялар.

9.Макроәлеуметтанулық теориялар.

10.ХІХ ғасырдағы әлеуметтанудың дамуы.

11.Дәстүрлі қазақ қоғамындағы әлеуметтік ойлар.

12.Қазақстандағы әлеуметтанудың дамуы.

13.О.Конттың позитивтік әлеуметтануы.

14.Г.Спенсердің әлеуметтік көзқарасы.

15.ХХ ғасырдағы әлеуметтік бағыттар.

16.Қоғам жүйе ретінде.

17.Қоғамдық дамудың формациялық, өркениеттік және мәдениеттік концепциялары.

18.Қоғамдық болмыс пен қоғамдық сана диалектикасы.

19.Қоғам және табиғат: өзара байланыс мәселесі.

20.Қоғам дамушы жүйе ретінде: эволюция және революция.

21.Қазақ ағартушылары: А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш.Уәлихановтың әлеуметтік-философиялық көзқарастары.

22.Ұлттық даму және ұлттық өзіндік сана.

23.Қазіргі глобальді мәселелер және оларды шешу жолдары.

24.Қазіргі қоғамдығы діннің орны мен ролі.

25.Қазіргі Қазақстан транзиттік қоғам ретінде: қиындықтар, мәселелер және қайшылықтар.

26.Әлеуметтік институт ұғымы.

27.Қоғамның негізгі әлеуметтік институттары.

28.Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік бақылау жүйесі.

29.Әлеуметтік институттардың қызметтері мен ролі.

30.Әлеуметтік процестер.

31.Жеке тұлғаның әлеуметтендірілуіндегі қоғамдық институтардың ролі.

32.П.Сорокиннің әлеуметтік көзқарастары.

33.Л.Уорнердің таптық жүйе туралы ілімдері.

34.Әлеуметтік теңсіздік туралы марксистік ілімдер.

35.Стратификацияның тарихи түрлері.

36.Қазақ қоғамындағы әлеуметтік теңсіздік.

37.Мобильділік теориясы.

38.Орта тап.

39.Қазақстандағы таптық жүйенің қалыптасу ерекшеліктері.

40.Тұлға туралы теориялар.

41.Ролдік тұжырымдамалар.

42.З.Фрейдтің ілімдері.

43.Әлеуметтендірілу процесі.

44.Жеке тұлғаның құрылымы.

45.Айнадағы мен тұжырымы.

46.Қазақ ағартушыларының адам, тұлға, индивид туралы көзқарастары.

47.Т.Парсонстің әлеуметтік тұжырымдамалары.

48. Р. Мертонның қоғамдағы ауытқушылықтар туралы көзқарастары.

49.Девиантты қазіргі қоғамдағы жиі кездесетін ауытқушылық түрлері.

50.Дюркгеймнің дивиация туралы түсіндірмерлері.

51.Девиантты іс-әрекет.

52.Девиантты іс-әрекетті зерттеген ғылыми бағыттар.

53.Әлеуметтік нормалардың қызметтері.

54.Деликвентті индивидтің іс-әрекеті.

55.Қазіргі қоғамдағы маскүнемдіктің адамға тигізер зияны.

56.Өз-өзіне қол жұмсау мен нашақорлықтың қоғам үшін қауіптілігі.

57.Білім әлеуметтануының зерттеу бағыттары.

58.Жеке тұлғаны қалыптастырудағы білімнің ролі.

59.Гуманизм жалпы адамзаттық мәселе.

60.Үздіксіз білімнің қоғам дамуына ықпалы.

61.Гуманитарлық білімнің ерекшеліктері.

62.Техникалық білімнің ерекшеліктері.

63.Білім берудің ғылыми тұжырымдамалары.

64.Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің ерекшеліктері.

65.Саяси жүйені әлеуметтік тұрғыдан зерттеу.

66.Қоғамдағы биліктің ролі және түрлері.

67.Саяси іс-әрекеттердің қоғам дамуына әсері.

68.Саясат ұғымы.

69.Демократиялық қоғамның ерекшеліктері.

70.Саяси процесс және саяси мәдениет

71.Экономикалық әлеуметтанудың тарихи дамуы.

72.Қоғамдағы орта таптың ролі.

73.Қазақстандағы шағын және орта бизнестің дамуы.

74.Орта таптың тұжырымдамалары.

75.Экономикалық ұйымның тарихи түрлері.

76.Ұйымды басқарудың түрлері.

77.Қазақстандағы жекешелендіру процесі.

78.Кәсіпкердің әлеуметтік портреті

79.Экономиканы дамытудағы кәсіпкер әйелдердің ролі.

80.Шетел инвесторларының экономиканы дамытудағы үлесі.

81.Шетелдік компаниялардығы жұмысшылардың жағдайы.

82.Отбасының тарихи түрлері.

83.Отбасындағы жалғыз бала проблемасы.

84.Отбасының ажырасу себептері

85.Отбасы әлеуметтік институт ретінде.

86.Отбасы және маскүнемдік.

87.Л.Морганның отбасы туралы зерттеулері.

88.Тұлғаны қалыптастырудығы әлеуметтендірудегі отбасының ролі.

89.Отбасының типологиясы.

90.Отбасының негізгі қызметтері.

91.Нарықтық экономиканы ерекшеліктері.

92.Құндылық түрлері және олардың иерархиялық баиланысы.

93.Ақиқат және құндылық.

94.Тұлғалық қатынастардың, топтық және жалпы адамзаттық құндылықтары.

95.Адам іс-әрекетін реттеу: нормалар, идеалдар,құндылықтар.

96.Рухани құндылық адам өмірінің басты мағынасы ретінде.

97.Ұлттық болмыс және дәстүр құндылықтарының байланысы.

98.Бұқаралық коммуникация әлеуметтануы.

99.Қоғамдық пікірдің құрылымы.

100.Г.Тардтың бұқаралық коммуникация туралы көзқарастары.

Емтихан бағдарлмасы:

Сұрақтар тізімі
  Әлеуметтану дегеніміз не?
  Микроәлеуметтануға жатады?
  Макроәлеуметтануға төмендегілердің қайсысы жатады?
  Әлеуметтік институт дегеніміз не?
  Социологияның негізін қалаушылардың ойынша қоғамдағы ынтымақтастықты және келісімділікті дамытудың қай жолын көрсетті?
  Әлеуметтік шындықтың негізгі көрсеткіші қандай?
  Әлеуметтану ғылым бойынша иерархия термині қандай мағына береді?
  Антикалық дәуірдің алғашқы социологтары деген атқа ие болған әлеуметтік философтарды атаңыз.
  Страта дегеніміз не?
  Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарының бірін атаңыз.
  «Социология» деген сөз алғаш рет қашан қолданылды?
  6 томдық «Позитивті философия курсы» еңбегінің авторы?
  Әлеуметтану дегеніміз не?
  Әлеуметтік институттардың жиынтығы дегеніміз не?
  Нормалық жүйенің негізгі элементтеріне не жатады:
  Алғашқы қауымдық, құлдық, феодалдық, капиталистік және коммунистік формацияларды жіктеген ойшыл?
  Әлеуметтік жүйенің тиімді жағдайы қоғамадағы тұрақтылық пен теңдікті сақтау деп санаған кім?
  Қоғам дамуының қозғаушы күші таптар (класс) болып табылады деген пікірдің иесі?
  Қоғамның еңбек бөлінісінің әлеуметтік мәнін тұжырымдаған кім?
  Қоғамның маңызды әлеуметтік институттарына отбасы, дін, саяси және экономикалық институттарды жатқызған ғалым кім?
  Аз топтардағы тұлға аралық қатынастар құрылымын қай бағытың өкілдері көп көңіл бөледі?
  Социализм капитализмді жеңіп шығады деген пікірді айтқан кім?
  Әлеуметтік институттардың түрін атаңыз?
  Мәдениет дегеніміз не?
  Элита дегеніміз не?
  Қоғам дамуын өнідіріске дейінгі, өндірістік және постөндірістік деп бөлген ғалым кім?
  О.Конттың пікірінше қоғамның негізгі бірлігі
  К.Маркс қоғам түрлерін қалайша анықтады?
  Алғашқы топ дегеніміз кім?
  Символикалық интеракционизм нені оқытады?
  Этнометодология дамытқан идеяларды көрсетіңіз?
  «Айнадағы мен» теориясын қалыптастырушы кім?
  «Орташа деңгейлер» теориясы ұғымын енгізуші кім?
  Р.Мертон функционализмді қалай анықтады?
  Қауым мен қоғамды бөліп көрсеткен кім?
  «Адамшылдық қарым –қатынас» концепциясын (тұжырымдамасын) енгізген кім?
  «Түсінетін әлеуметтануды» қалыптастырушы кім?
  Позитивизмнің дамуына үлес қосқан ғалым кім?
  Әлеуметтік өзара іс-әрекетті оқыту қай бағыттың пәні болып табылады?
  «Әлеуметтікті әлеуметтік арқылы» оқыту әдісі дегеніміз?
  У.Томас және Ф. Знанецкий қай бағыттың өкілдері?
  Экономикалық әлеуметтанудың пәні?
  Әлеуметтік дау - жанжалды қарастыратын бағытты көрсетіңіз?
  Күнделікті оқып – білу әлеуметанудың қай бөлімінің мәселесі?
  «Адамның интелектуалды дамуының үш сатысы» заңын қалыптастырушы?
  Э.Мэйо төмендегі теориялардың қайсысын қалыптастырды?
  Франциядағы социологиялық мектеп қай дәстүрді негізге алды?
  О.Конттың қоғам дамуы туралы көзқарасы бойынша социологияны қалай бөледі?
  О.Конт қандай бағыттың өкілі?
  Әлеуметтік жанжал теориясының өкілдері?
  «Өзін -өзі өлтірушілік» еңбегінің авторы?
  Адамның өзін-өзі өлтірудің үш типін анықтаған кім? Оның мәнісі неде?
  О.Конттың пікірінше әлеуметтік статиканың мәнісі неде?
  Дисфункция ұғымын енгізген кім?
  Э.Мэйоның социологиядағы үлесі қандай?
  Элиталардың айналымын көрсеткен кім?
  О.Конттың ілімдері екі бөлімнен тұрады. Атап көрсетіңіз?
  «Идеальды тип» ұғымының авторы кім? Оның мәнісі неде?
  Әлеуметтік ынтымақ ұғымын егнгізген кім? Оның мәнісі неде?
  Р.Дарендорф жасаған теория қалй аталады?
  Э.Дюркгеймнің пікірінше органикалық ынтымақ қандай қоғамда болады?
  «Маргинал» ұғымын енгізген кім? Мағынасы неде?
  Дефиниция дегеніміз не?
  Парадигма ұғымын енгізген кім?
  Кунның пікірінше парадигма дегеніміз не?
  Батыс әлеуметтануындағы бағыттардың бірі түсінетін әлеуметтанудың мәні неде?
  «Өрлеуші және бәсеңдеуші» мобильділіктің қандай түрі?
  У.Томас және Ф. Знанецкий қай бағыттың өкілдері?
  Әлеуметтік жанжал теориясының өкілдері?

 

ОҚУ ПӘНІНІҢ САЯСАТЫ:

Бұл курс дәрісті талқылау дәстүрлі әдісін қолдану арқылы оқылады. Топтың өзара әрекеттесуінен пайдалы нәтиже шығаруға және бір-бірінен үйренуге мүмкіндік алу үшін,білім алушыларға аудиториядағы талқылауға белсенді қатысуына ұсыныс жасалады.

Аудиториялық уақыт дәріс, семинар (практикалық), лабароториялық сабақтарды қамтып, материалды талқылау, әр-түрлі тапсырмалар мен жаттығуларды орындау, есептер шығаруды қамтиды.

Әр дәрісте негізгі ұғымдар мен анықтамалар түсіндіріліп, ұсынылады.Осы ұғымдарды жазып отыру әр білім алушының міндеті,өйткені оқытушы дәріс материалын әрбір білім алушыға жеке ұсынбайды.

Семинар (практикалық), лабораториялық сабақтарында білім алушыларға өз бетінше орындауға тақырыптар бойынша тапсырмалар беріледі және дәріс материалдары бойынша ауызша сұралады. Жеке тапсырмалар ОСӨЖ уақытында тапсырылады.

Егер білім алушыға кейбір жәйттар түсініксіз болса, онда ол оқытушыдан қосымша түсіндірме, кеңес алуы керек.

Әр сабаққа білім алушы негізгі және қосымша әдебиеттер бойынша дайындалады.

Студент барлық сабаққа қатысып, аудиторияға уақытында келуге міндетті.Қатысым семестр бойына тексеріледі.Жіберіп алған материалдарды игеру студенттің міндеті болып табылады.

Студент өзінің жағымсыз қылықтарымен оқытушыға сабақ жүргізуге және басқа студенттерге оқу бағдарламасын игеруге кедергі келтірмеуі тиіс. Академиялық қызметтің ойдағыдай орындалуына кедергі келтіретін кез-келген тәртіп орынсыз болып есептелінеді.

· Студенттер сабаққа уақытында келулері тиіс. 10 минуттан артық кешіккен жағдайда,оқытушының ол студентті сабаққа кіргізбеуге құқы бар.

· Аудиторияға кірген кезде жұмыс уақытында сабаққа кедергі келтіретін ұялы телефон мен басқа да электронды құрылғыларды сөндірілуі тиіс.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 2449. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Оценка качества Анализ документации. Имеющийся рецепт, паспорт письменного контроля и номер лекарственной формы соответствуют друг другу. Ингредиенты совместимы, расчеты сделаны верно, паспорт письменного контроля выписан верно. Правильность упаковки и оформления....

БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ ЗУБА В составе зуба выделяют минерализованные и неминерализованные ткани...

Типология суицида. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия