—тудопеди€ √лавна€ —лучайна€ страница ќбратна€ св€зь

–азделы: јвтомобили јстрономи€ Ѕиологи€ √еографи€ ƒом и сад ƒругие €зыки ƒругое »нформатика »стори€  ультура Ћитература Ћогика ћатематика ћедицина ћеталлурги€ ћеханика ќбразование ќхрана труда ѕедагогика ѕолитика ѕраво ѕсихологи€ –елиги€ –иторика —оциологи€ —порт —троительство “ехнологи€ “уризм ‘изика ‘илософи€ ‘инансы ’ими€ „ерчение Ёкологи€ Ёкономика Ёлектроника

¬иди довгострокового ф≥нансуванн€


 

“ерм≥нов≥ позики - контракт, у рамках €кого той, хто бере кредит, погоджуЇтьс€ зд≥йснювати сер≥њ в≥дсоткових та основних виплат по зазначених датах кредитору. “ерм≥н в≥д 2 до 30 рок≥в.

 

ќбл≥гац≥€ Ц довгостроковий ф≥нансовий ≥нструмент, тип кредиту, в рамках €кого той, хто позичаЇ, погоджуЇтьс€ зд≥йснити сплату в≥дсотк≥в та ном≥нальну варт≥сть обл≥гац≥й по зазначених датах утримувачам обл≥гац≥њ. “ерм≥н в≥д 7 до 10 рок≥в ≥ б≥льше. Ќе даЇ права власност≥.

 

«аставна обл≥гац≥€ Ц обл≥гац≥€, €ка п≥дтримуЇтьс€ ф≥нансовими активами. ¬с≥ заставн≥ обл≥гац≥њ п≥дпор€дковуютьс€ контракту, в рамках €кого можуть випускатис€ нов≥ обл≥гац≥њ.

 

Ѕоргове зобовТ€занн€ (боргов≥ розписки) - незабезпечена обл≥гац≥€, що не гарантуЇ €к заставного утриманн€ особистого майна, так ≥ безпеки дл€ зобовТ€занн€.

 

ѕ≥дпор€дкован≥ боргов≥ зобовТ€занн€ Ц обл≥гац≥€, €ка маЇ вимогу до актив≥в т≥льки п≥сл€ переважного боргового зобовТ€занн€, €ке сплачуЇтьс€ у випадку л≥кв≥дац≥њ.

 

≤нш≥ типи обл≥гац≥й Ц конвертован≥ (конвертуютьс€ у звичайн≥ акц≥њ за ф≥нансовою ц≥ною за опц≥оном утримувача обл≥гац≥й).

 

ќбл≥гац≥њ з гарант≥€ми - дозвол€ють купувати акц≥ю за встановленою ц≥ною.

 

ѕрибутков≥ обл≥гац≥њ - сплачують в≥дсотки т≥льки у тому випадку, коли в≥дсотки Ї прибутковими.

≤ндексована обл≥гац≥€ - ставка базуЇтьс€ на ≥нфл€ц≥йному ≥ндекс≥.

 

јкц≥њ Ц ц≥нний пап≥р без установленого терм≥ну об≥гу, що засв≥дчуЇ дольову участь у статутному кап≥тал≥ акц≥онерного товариства, даЇ право на власн≥сть, управл≥нн€ та одержанн€ частини прибутку у вигл€д≥ див≥денду.

 

ѕрив≥лейована акц≥€ Ц ц≥нний пап≥р, за своњми властивост€ми схожий на обл≥гац≥ю та звичайну акц≥ю. –озм≥р див≥денд≥в маЇ вигл€д ф≥нансового в≥дсотка, сплачуютьс€ у першу чергу. јле власник не маЇ права управл≥нн€ при збереженн≥ права власност≥ при л≥кв≥дац≥њ.

 

ќщадн≥ сертиф≥кати Ц письмове св≥доцтво банку про депонуванн€ грошових кошт≥в. «асв≥дчуЇ право вкладника на одержанн€ п≥сл€ зак≥нченн€ встановленого строку депозиту та в≥дсотк≥в за ним.

 

≤нвестиц≥йн≥ сертиф≥кати Ц ц≥нн≥ папери, що дають право на одержанн€ див≥денд≥в.

 

¬ексел≥ Ц письмове боргове зобовТ€занн€ установленоњ форми, що даЇ власнику право вимагати в≥д боржника сплати зазначеноњ у вексел≥ суми у встановлений строк.

 

ѕох≥дн≥ ф≥нансов≥ ≥нструменти Ц це строков≥ угоди, зг≥дно з €кими поставл€Їтьс€ актив п≥сл€ зак≥нченн€ визначеного терм≥ну.

 

¬арт≥сть обл≥гац≥њ = ,

де

INT Ц сума, що виплачуЇтьс€ щороку по в≥дсотках та дор≥внюЇ курсу купона, помноженому на ном≥нал обл≥гац≥њ;

N Ц к≥льк≥сть рок≥в до моменту, коли обл≥гац≥€ п≥дл€гаЇ сплат≥;

Kd Ц ставка в≥дсотка по обл≥гац≥њ;

M Ц ном≥нал обл≥гац≥њ.

¬арт≥сть акц≥њ =

де ƒt Црозм≥р див≥денду;

Ks Ц ставка в≥дсотка по див≥дендах;

t Ц пер≥од, за €кий виплачуЇтьс€ див≥денд.

 

 

 


Ћ≥з»нг Ц спец≥фична форма орган≥зац≥њ кредитноЦф≥нансових в≥дносин, €ка поЇднуЇ в соб≥ елементи кредитуванн€ в натуральн≥й ≥ грошов≥й форм≥.

 

 

 


«воротний
ћ≥жнародний

ѕайовий

 

 


 

Ћ≥зингов≥ платеж≥ включають:

Ш —уму, €ка в≥дшкодовуЇ при кожному платеж≥ частинку вартост≥ обТЇкта л≥зингу, що амортизуЇтьс€ на строк, за €кий вноситьс€ л≥зинговий плат≥ж.

 

Ш —уму, що сплачуЇтьс€ л≥зинговою €к процент за залучений ним кредит дл€ придбанн€ майна за договором л≥зингу.

 

Ш ѕлат≥ж €к винагороду л≥зингодавц€ за отримане у л≥зинг майно.

 

Ш ¬≥дшкодуванн€ страхових платеж≥в за договором страхуванн€ обТЇкта л≥зингу, €кщо обТЇкт застрахований л≥зингодавцем.

 

Ш ≤нш≥ витрати л≥зингодавц€, передбачен≥ договором л≥зингу.

 

ѕитанн€ до обговоренн€:

1. як≥ найб≥льш ефективн≥ види ≥нвестиц≥й ¬и запропонували дл€ п≥двищенн€ р≥вн€ економ≥ки ”крањни?

2. „и може власник п≥дприЇмства спиратис€ т≥льки на внутр≥шн≥ ≥нвестиц≥йн≥ ресурси ? якщо УтакФ, то чому ≥ чим це забезпечено; €кщо Ун≥Ф, то чому ≥ чого не вистачаЇ?

3. « ¬ашоњ точки зору, €к≥ сьогодн≥ найб≥льш приваблив≥ види добров≥льного ф≥нансуванн€ в ”крањн≥?

4. ўо стримуЇ в ”крањн≥ впровадженн€ л≥зингу? „и ефективним Ї л≥зинг взагал≥?

 

ƒл€ нотаток:

 

 

“≈ћј 8.”правл≥нн€ активами п≥дприЇмства

 

ѕлан

8.1 —утн≥сть пол≥тики управл≥нн€ оборотним кап≥талом.

8.2 ”правл≥нн€ виробничими запасами та деб≥торською заборгован≥стю.

8.3. —тратег≥€ ф≥нансуванн€ оборотних актив≥в

8.4. омплексне управл≥нн€ поточними активами та пасивами.

Ћ≥тература: [4, 9, 10, 12, 15]

8.1 —утн≥сть пол≥тики управл≥нн€ оборотним кап≥талом.

  ќборотний кап≥тал     = „астина економ≥чних ресурс≥в п≥дприЇмства, що перебуваЇ в пост≥йному кругооборот≥, зм≥нюючи свою матер≥альну форму, та переносить свою варт≥сть на продукц≥ю п≥дприЇмства прот€гам одного циклу виробничого процесу

 ƒата добавлени€: 2015-09-04; просмотров: 11470. Ќарушение авторских прав; ћы поможем в написании вашей работы!Ўрифт зодчего Ўрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

 артограммы и картодиаграммы  артограммы и картодиаграммы примен€ютс€ дл€ изображени€ географической характеристики изучаемых €влений...

ѕрактические расчеты на срез и см€тие ѕри изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

‘ункци€ спроса населени€ на данный товар ‘ункци€ спроса населени€ на данный товар: Qd=7-–. ‘ункци€ предложени€: Qs= -5+2–,где...

Ётапы трансл€ции и их характеристика “рансл€ци€ (от лат. translatio Ч перевод) Ч процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) –Ќ  (и–Ќ ...

”слови€, необходимые дл€ по€влени€ жизни »стори€ жизни и истори€ «емли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развити€ нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические услови€, необходимые дл€ по€влени€ и развити€ жизни...

ћетод архитекторов Ётот метод €вл€етс€ наиболее часто используемым и может примен€тьс€ в трех модификаци€х: способ с двум€ точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

“равматическа€ окклюзи€ и ее клинические признаки ѕри пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

ѕодкожное введение сывороток по методу Ѕезредки. — целью предупреждени€ развити€ анафилактического шока и других аллергических реак≠ций при введении иммунных сывороток используют метод Ѕезредки дл€ определени€ реакции больного на введение сыворотки...

ѕринципы и методы управлени€ в таможенных органах ѕод принципами управлени€ понимаютс€ идеи, правила, основные положени€ и нормы поведени€, которыми руководствуютс€ общие, частные и организационно-технологические принципы...

Studopedia.info - —тудопеди€ - 2014-2023 год . (0.003 сек.) русска€ верси€ | украинска€ верси€