Студопедия — Види довгострокового фінансування
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Види довгострокового фінансування


 

Термінові позики - контракт, у рамках якого той, хто бере кредит, погоджується здійснювати серії відсоткових та основних виплат по зазначених датах кредитору. Термін від 2 до 30 років.

 

Облігація – довгостроковий фінансовий інструмент, тип кредиту, в рамках якого той, хто позичає, погоджується здійснити сплату відсотків та номінальну вартість облігацій по зазначених датах утримувачам облігації. Термін від 7 до 10 років і більше. Не дає права власності.

 

Заставна облігація – облігація, яка підтримується фінансовими активами. Всі заставні облігації підпорядковуються контракту, в рамках якого можуть випускатися нові облігації.

 

Боргове зобов’язання (боргові розписки) - незабезпечена облігація, що не гарантує як заставного утримання особистого майна, так і безпеки для зобов’язання.

 

Підпорядковані боргові зобов’язання – облігація, яка має вимогу до активів тільки після переважного боргового зобов’язання, яке сплачується у випадку ліквідації.

 

Інші типи облігаційконвертовані (конвертуються у звичайні акції за фінансовою ціною за опціоном утримувача облігацій).

 

Облігації з гарантіями - дозволяють купувати акцію за встановленою ціною.

 

Прибуткові облігації - сплачують відсотки тільки у тому випадку, коли відсотки є прибутковими.

Індексована облігація - ставка базується на інфляційному індексі.

 

Акції – цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує дольову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, дає право на власність, управління та одержання частини прибутку у вигляді дивіденду.

 

Привілейована акція – цінний папір, за своїми властивостями схожий на облігацію та звичайну акцію. Розмір дивідендів має вигляд фінансового відсотка, сплачуються у першу чергу. Але власник не має права управління при збереженні права власності при ліквідації.

 

Ощадні сертифікати – письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів. Засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту та відсотків за ним.

 

Інвестиційні сертифікати – цінні папери, що дають право на одержання дивідендів.

 

Векселі – письмове боргове зобов’язання установленої форми, що дає власнику право вимагати від боржника сплати зазначеної у векселі суми у встановлений строк.

 

Похідні фінансові інструменти – це строкові угоди, згідно з якими поставляється актив після закінчення визначеного терміну.

 

Вартість облігації = ,

де

INT – сума, що виплачується щороку по відсотках та дорівнює курсу купона, помноженому на номінал облігації;

N – кількість років до моменту, коли облігація підлягає сплаті;

Kd – ставка відсотка по облігації;

M – номінал облігації.

Вартість акції =

де Дt –розмір дивіденду;

Ks – ставка відсотка по дивідендах;

t – період, за який виплачується дивіденд.

 

 

 


ЛізИнг – спеціфична форма організації кредитно–фінансових відносин, яка поєднує в собі елементи кредитування в натуральній і грошовій формі.

 

 

 


Зворотний
Міжнародний

Пайовий

 

 


 

Лізингові платежі включають:

? Суму, яка відшкодовує при кожному платежі частинку вартості об’єкта лізингу, що амортизується на строк, за який вноситься лізинговий платіж.

 

? Суму, що сплачується лізинговою як процент за залучений ним кредит для придбання майна за договором лізингу.

 

? Платіж як винагороду лізингодавця за отримане у лізинг майно.

 

? Відшкодування страхових платежів за договором страхування об’єкта лізингу, якщо об’єкт застрахований лізингодавцем.

 

? Інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.

 

Питання до обговорення:

1. Які найбільш ефективні види інвестицій Ви запропонували для підвищення рівня економіки України?

2. Чи може власник підприємства спиратися тільки на внутрішні інвестиційні ресурси? Якщо “так”, то чому і чим це забезпечено; якщо “ні”, то чому і чого не вистачає?

3. З Вашої точки зору, які сьогодні найбільш привабливі види добровільного фінансування в Україні?

4. Що стримує в Україні впровадження лізингу? Чи ефективним є лізинг взагалі?

 

Для нотаток:

 

 

ТЕМА 8.Управління активами підприємства

 

План

8.1 Сутність політики управління оборотним капіталом.

8.2 Управління виробничими запасами та дебіторською заборгованістю.

8.3. Стратегія фінансування оборотних активів

8.4.Комплексне управління поточними активами та пасивами.

Література: [4, 9, 10, 12, 15]

8.1 Сутність політики управління оборотним капіталом.

  Оборотний капітал     = Частина економічних ресурсів підприємства, що перебуває в постійному кругообороті, змінюючи свою матеріальну форму, та переносить свою вартість на продукцію підприємства протягам одного циклу виробничого процесу

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 11580. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Деятельность сестер милосердия общин Красного Креста ярко проявилась в период Тритоны – интервалы, в которых содержится три тона. К тритонам относятся увеличенная кварта (ув.4) и уменьшенная квинта (ум.5). Их можно построить на ступенях натурального и гармонического мажора и минора.  ...

Понятие о синдроме нарушения бронхиальной проходимости и его клинические проявления Синдром нарушения бронхиальной проходимости (бронхообструктивный синдром) – это патологическое состояние...

Опухоли яичников в детском и подростковом возрасте Опухоли яичников занимают первое место в структуре опухолей половой системы у девочек и встречаются в возрасте 10 – 16 лет и в период полового созревания...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия