Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Амортизація.
 

 

       
   
 
 

 

 


 

 


 

 


 

       
   

 

 


Головний принцип поглибленого операційного аналізу – поєднання прямих змінних витрат із прямими постійними витратами та обчислення проміжної маржи.

Якщо проміжна маржа покриває частку витрат підприємства, то цей товар повинен бути в асортименті.

Поріг беззбитковості (ПБЗ) – це виручка, яка покриває змінні витрати та прямі постійні витрати. При цьому проміжна маржа дорівнює нулю.

 

 

           
   
   
Валова маржа на одиницю товару
 

 


Дивідендна політика сприяє досягненню благополуччя акціонерів.

 

 

 


?

 


Виплата дивідендів веде до:

Ú одночасного відтоку грошових коштів для підприємства;

Ú поточного постійного грошового доходу, що сигналізує, що підприємство працює добре;

Ú того, що акції підприємства являють собою привабливий варіант інвестування;

Ú зменшення економічного потенціалу підприємства;

Ú потреби у додаткових вільних коштах задля підтримки рівня ліквідності та платоспроможності.

 

 


 

Порядок сплати дивідендів та їх оподаткування регулюються законодавчими та нормативними актами.

Порядок сплати дивідендів у більшості країн є стандартизованим.

Порядок оголошення та сплати дивідендів:

Ú дата дивідендів;

Ú екс-дивідендна дата;

Ú дата перепису;

Ú дата виплати.

 

Методики розподілу прибутку з урахуванням дивідендної політики:

Ú постійний відсотковий розподіл прибутку;

Ú фінансові виплати до дивідендів;

Ú виплата гарантованого мінімуму та екстра – дивідендів;

Ú виплата дивідендів за залишковим принципом.

 

Питання до обговорення:

o Як Ви вважаєте, чи є сьогодні на українських підприємствах політика управління прибутком ? Якщо “ні”, то з яких причин?

o Який із факторів впливу на отримання прибутку найбільш суттєвий?

o Чи можна управляти постійними витратами?

 

Для нотаток:

 

ТЕМА 6. Вартість та оптимізація структури капіталу

План

6.1 Поняття і класифікація капіталу.

6.2 Вартість і структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу.

6.3 Фінансовий ліверидж і ефект фінансового важелю.

6.4 Фінансовий ризик.

Література: [4, 10, 15, 16]

6.1 Поняття і класифікація капіталу

 

 


6.2 Вартість і структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру капіталу

 

Структура капіталу (СК) – це співвідношення елементів власного та податкового капіталу (розраховується у частках).

Вартість капіталу (ВК) – це сума коштів, які платить підприємство за використання коштів, як власних (акціонерного капіталу), так і позикових (розраховується у відсотках).

Середньозважена вартість капіталу (СВВК) – це сума коштів (середньозважений відсоток), які сплачує підприємство за всіма видами капіталу, який використовується підприємством.

де

i –вид власного капіталу;

j – вид позичкового капіталу;

n – кількість видів власного капіталу;

k – кількість видів позичкового капіталу

 


6.3 Фінансовий ліверидж та ефект фінансового важеля

 

Головним завданням управління капіталом є формування раціональної структури джерел фінансування підприємства. Оцінювання раціональності структури може бути здійснене за допомогою показників рентабельності. При цьому розраховуються показники БРЕІ, НРЕІ, ЕР, ЕФВ.

Брутто – результат (БРЕІ) експлуатації інвестицій – це прибуток, збільшений на суму амортизаційних відрахувань, фінансових витрат за позиковими коштами та до вирахування податку на прибуток.

Нетто – результат (НРЕІ) експлуатації інвестицій – це прибуток, збільшений на суму фінансових витрат за позиковими коштами та до вирахування податка на прибуток.

Економічна рентабельність активів (ЕР) – це відношення НРЕІ до суми активу (пасиву) балансу.

або

 

 

де

КМ – комерційна маржа;

КТ – коефіцієнт трансформації.

Комерційна маржа показує, який результат експлуатації дають кожні 100 грошових одиниць обороту.

Коефіцієнт трансформації показує, скільки грошових одиниць обороту дає кожна одиниця активу.

ЕФВ – ефект фінансового важеля – це прирощення до рентабельності власних коштів завдяки використанню позикових коштів.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 297. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия