Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Призначення основних компонентів фінансової звітності
Компоненти фінансової звітності Зміст Використання інформації
Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролює підприємство на дату балансу Оцінювання структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства, прогнозування майбутніх потреб у позиках, оцінювання та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому
Звіт про фінансові результати Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітній період Оцінювання та прогнозування: · Прибутковості діяльності підприємства · Структури доходів та витрат
Звіт про власний капітал Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Оцінювання та прогнозування змін у власному капіталі
Звіт про рух грошових коштів Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду Оцінювання руху грошових коштів
Примітки Обрана облікова політика. Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов’язкова за П(С)БО. Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення зрозумілості Оцінювання та прогнозування: · Облікової політики · Ризиків або невпевненості, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов’язання · Діяльності підрозділів підприємства тощо.

Структура міжнародного балансу має такий вигляд:

Актив   Зобов’язання та власний капітал  
Розділ 1. Поточні активи   Розділ 1. Поточні зобов’язання  
Грошові кошти та їх еквіваленти   Короткотермінові кредити банків  
Цінні папери, що легко реалізуються   Векселі до оплати  
Дебіторська заборгованість   Кредиторська заборгованість  
Товаро – матеріальні запаси   Інші поточні зобов’язання  
Інші поточні активи    
Розділ 2. Довготермінові інвестиції   Розділ 2. Довготермінові зобов’язання  
  Довготермінові банківські кредити  
  Заборгованість по облігаціях  
Розділ 3. Постійні активи   Розділ 3. Власний капітал  
Матеріальні активи: земля, будівлі, споруди, машини й обладнання та ін.   Статутний фонд  
Нематеріальні активи: гудвіл, патенти, торгові знаки.   Накопичений прибуток  
Інше   Інше  
Усього активів (розділ 1+2+3)   Усього пасивів (розділи 1+2+3)  

 


Позаоборотні активи: матеріальні активи, фінансові вклади
БАЛАНС

 


 

 


Другим документом є звіт про фінансові результати, який визначає фінансовий результат діяльності підприємства за період часу.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 556. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия