Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Типова схема відділу фінансового менеджменту
 

               
   
  Віце – президент з фінансів (chief financial officer CFO)
 
 
Казначей, фінансовий керівник
   
Ревізор- контро-лер, головний бухгалтер
 
 
 
Фінансовий менеджер з готівкових розрахунків
 
Фінансовий менеджер з портфельних інвестувань

 

 


 

 

       
 
Фінансовий менеджер з планування та зростання
 
Менеджер з обліку виробничих витрат

 


 

Фінансовий директор значною мірою займається політикою, а казначей – підготовкою та обґрунтуванням аналітичних та управлінських рішень.

2.2 Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту

 

Усвідомлення прийняття рішень можливе тільки на підставі інформації.

 
 

 


Найбільш значні визначення інформації:

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 


Фінансова інформація – набір даних з фінансового стану підприємства, які відповідають визначеним вимогам.

 

       
   
 
 

 

 


 

                       
   
 
Забезпеченості зобов’язань підприємства
   
Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу
 
Регулювання діяльності підприємства
 
Прогнозуван-ня майбутнього стану підприємства
 
Інших рішень
 

 


 

 

                       
   
Інформаційна база фінансового менеджменту
 
         
 

 

 


  Несистемні дані
Статистичні дані фінансового характеру

 

В умовах ринкової економіки попит на фінансову інформацію дуже високий з боку різноманітних користувачів.

 

 

     
 
 
   

 


 

               
 
Власники (акціонери)
 
Фінансові менеджери усіх рівнів
 
Адміністрація (директор) фірми
       
Службовці та працівники компанії

 


 

 

 

 


Послідовності
Обачності conservatisms
Єдиного грошового вимірника
Формування облікової політики
Автономності підприємства
Безперервності діяльності підприємства
Пріоритету історичної собівартості
Повноти (maatching)
Принципи формування фінансової звітності

 

 

Користувачі звітності Інформаційні потреби
Інвестори, власники (акціонери) Придбання, продаж та володіння цінними паперами. Участь у капіталі підприємства. Оцінювання якості управління. Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу.
Керівництво підприємства Регулювання діяльності підприємства.
Банки, постачальники та інші кредитори Забезпечення зобов’язань підприємства, оцінювання здатності підприємств своєчасно виконувати свої зобов’язання щодо кредиторів, відсотків за ними та погашення кредиторської заборгованості.
Замовники (покупці) Оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання.
Працівники підприємства Оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання перед працівниками та їх забезпечення.
Органи державного управління Формування макроекономічних показників.

 

Фінансова звітність
Для того щоб задовольнити потреби користувачів, фінансові менеджери складають фінансову інформацію у вигляді стандартних форм фінансової звітності.

 

 

 
 

 

 


 

 

Дотримання правил і стандартів*, розкриття інформації (принципів складання, оцінювання та передачі фінансової інформації) є важливим чинником залучення коштів на фондовому ринку.

 

 

2.3 Фінансова звітність. Основні користувачі фінансових звітів. Підготовка інформації для різних користувачів

Фінансова звітність складається з таких основних компонентів (вони входять до щорічного звіту):

· Баланс (Balance Sheet, Statement of Financial Position).

· Звіт про прибутки і збитки, звіт про фінансові результати (Profit and Loss (PL) Statement of Farnings).

· Звіт про рух грошових коштів (Cash Flow Statement Income Statement).

· Форма 1 “Баланс” відображає активи та зобов’язання на встановлену дату.

· Форма 2 “Звіт про фінансові результати” відображає доходи, витрати і фінансові результати за попередній та звітний періоди.

· Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів” відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним та фінансовим напрямком діяльності.

· Форма 4 “Звіт про власний капітал” відбиває зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду.

· “Примітки до звітів” – сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу інформацію.

 

Форми та порядок складання цих звітів відображаються в П(С) БО №2-8, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87, а вимоги до змісту інформації у “Примітках до звітів” – у всіх П(С)БО.

 

Основним компонентом фінансової звітності є баланс, який показує реальний фінансовий стан підприємства на конкретну дату та відображає співвідношення між економічними ресурсами підприємства та вимогами на них, є індикатором здатності підприємства виконувати свої зобов’язання Схематичне зображення структури балансу:

 

           
 
Активи - те, чим володіє підприємство на певну дату
 
Зобов’язання - те, що підприємство повинно повернути
 
Власний акціонерний капітал


 

= +

 

 

Взаємозв’язок балансу підприємства та основних напрямків діяльності фінансового менеджера.

 

 

Помічне та перспективне оцінювання майнового та фінансового балансу

БАЛАНС

 


 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 266. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия