Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основні визначення

1. гроші

2. неповноцінні гроші

3. кредитні гроші

4. паперові гроші

5. банківські гроші

6. вексель

7. банкнота

8. електронні гроші

9. гроші як гроші

10. гроші як капітал

11. вартість грошей

12. купівельна спроможність грошей

13. ціна грошей

14. масштаб цін

15. демонетизація золота

16. грошова база

17. грошовий агрегат

18. грошовий обіг

19. грошові потоки

20. швидкість обігу грошей

21. грошово-кредитний мультиплікатор

22. грошовий ринок

23. фінансові посередники

24. ринок грошей

25. ринок капіталів

26. ринок позичкових зобов’язань

27. ринок цінних паперів

28. валютний ринок

29. фондовий ринок

30. облікова ставка

31. попит на гроші

32. пропозиція грошей

33. грошова система

34. грошово-кредитна політика

35. норма обов’язкових резервів

36. валютне регулювання

37. біметалізм

38. монометалізм

39. золотовалютний стандарт

40. золотозливковий стандарт

41. золотодевізний стандарт

42. ринкові грошові системи

43. неринкові грошові системи

44. інфляція

45. індекс споживчих цін

46. індекс цін виробника

47. дефлятор ВВП

48. девальвація

49. ревальвація

50. деномінація

51. дефляція

52. інфляція витрат

53. інфляція заощаджень

54. інфляція попиту

55. інфляція цінова

56. повзуча інфляція

57. галопуюча інфляція

58. гіперінфляція

59. антиінфляційна політика

60. політика доходів

61. грошова реформа

62. ревальвація

63. реформа паралельного типу

64. реформа часткового типу

65. реформа формального типу

66. структурна (повна) грошова реформа

67. конфіскаційна реформа

68. неконфіскаційна реформа

69. нуліфікація

70. валюта

71. національна валюта

72. іноземна валюта

73. колективна валюта

74. конвертованість валюти

75. повна конвертованість

76. часткова конвертованість

77. валютний курс

78. валютні відносини

79. валютна політика

80. валютний контроль

81. золотий паритет

82. валютна інтервенція

83. валютна система


Задачі

1.Розрахуйте швидкість обігу грошей та тривалість одного оберту. Грошова маса готівкових і безготівкових грошей 500 млрд. грн. ВВП становить 4100 млрд. грн.

2.Швидкість обігу грошей складає 4 обороти, реальний об’єм виробництва — 1 000 000 грн.

1. Визначити величину пропозиції грошей у звітному році. Що станеться з рівнем цін, якщо пропозиція грошей зросте до 750 000 грн. за незмінного ВВП?

2. Яка ситуація складеться на грошового ринку країни через 10 років, якщо приріст населення збільшить реальний об’єм виробництва до 1 500 000 грн. в рік за умови незмінності швидкості обігу грошей?

3.Розрахуйте, як змінилася швидкість обігу грошей протягом року, якщо: сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік 7 840, млрд. грн.; грошова маса на початку року 1120 млрд. грн., грошова маса на кінець року980 млрд. грн. Дати пояснення.

4.Розрахуйте, скільки грошей було вилучено з обігу протягом року, якщо сумарна вартість товарів і послуг, проданих за рік, склала 420 млрд. грн., швидкість обігу грошової одиниці в середньому за рік дорівнювала 7, а грошова маса на початку року дорівнювала 64 млрд. грн.

5.Сума цін за реалізованими товарами (роботами, послугами) — 4500 млрд. грн.,сума цін товарів (робіт, послуг), проданих із відстрочкою платежу, термін оплати яких не настав, — 42 млрд. грн. Сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями, термін оплати яких настав, — 172 млрд. грн. Сума платежів, що взаємно заліковуються, — 400 млрд. грн. Середня кількість обертів грошей за рік — 10.

1. Визначте кількість грошей, необхідних як засіб обігу.

2. Яким чином зміниться обсяг грошової маси, якщо її оборотність зросте на 3 оберти?

3. Яким чином зміниться обсяг грошової маси, якщо не буде проводитись взаємне зарахування боргів?

6.Визначити коефіцієнт заощадження та величину попиту на гроші згідно «кембриджського рівняння» за умови, що швидкість обігу грошей 3 оберти; ВВП — 120 млрд. грн. Дати пояснення.

7.Розрахуйте величину агрегатів грошової маси, якщо:

- готівка поза банками — 100 млрд. грн.;

- готівка в касах юридичних осіб — 70 млрд. грн.;

- депозити до запитання — 220 млрд. грн.;

- строкові вклади — 380 млрд. грн.;

- кошти за трастовими операціями — 90 млрд. грн.;

- кошти на спеціальних карткових рахунках — 245 млрд. грн.

8.Визначити грошову базу, використовуючи загальні правила в українській практиці по наступним даним:

Найменування показника Сума, грош. од.
Готівкові грошів у фінансовому секторі
Депозитні та ощадні сертифікати кредитних організацій
Готівкові гроші в кредитних організаціях
Залишки коштів кредитних організацій на кореспондентських рахунках в центральному банку
Строкові вклади в банках
Грошові засоби в касах підприємств
Залишки коштів кредитних організацій на депозитних та інших рахунках в центральному банку

9.Розрахувати грошовий агрегат М2 та грошову базу Мb, якщо:

— готівка (гроші поза банком) 4300 гр. од.

— грошова маса М1 6800 гр. од.;

— строкові депозити в національній валюті 2600 гр. од.;

— резерви комерційних банків 900 гр. од.;

— збереження в іноземній валюті 150 гр. од.;

— кошти клієнтів за трастовими операціями 15 гр. од.

10.Обчисліть агрегатну структуру та середню швидкість обігу грошової маси, а також тривалість одного обороту в днях за наведеними в таблиці даними:

— Готівка поза банками 58 млрд. грн.;

— Кошти на поточних рахунках 145 млрд. грн.;

— Депозити до запитання 185 млрд. грн.;

— Кошти на строкових депозитах 195 млрд. грн.;

— Кошти у трастових операціях 28 млрд. грн.;

— Сума цін реалізованих товарів 7289 млрд. грн.;

— Товари, продані у кредит 1200 млрд. грн.;

— Сума платежів по кредитах 2500 млрд. грн.;

— Взаємопогашення платежів 40 млрд. грн.

11.Використовуючи дані таблиці:

1. Розрахуйте грошову базу за кожен рік.

2. Визначте динаміку грошової бази і її значення для грошового обігу країни в цілому.

Роки Готівкові кошти, млн. грн. Кошти на коррахунках комерційних банків, млрд. грн. Обов'язкові резерви в центральному банку, млрд. грн.
111 119 21,382 9,4
154 759 18,212 13,7
157 029 25,736 12,2

12.Розрахувати максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за наступними даними: норма обов’язкових резервів 18%, готівка поза банками 70 млрд. грн., банківські резерви 110 млрд. грн., загальна сума депозитів банківської системи 900 млрд. грн.

13.Розрахувати агрегати грошової маси та знайти значення грошового мультиплікатора по агрегату М2, якщо:

- депозити, залучені банківською системою, становлять 24 млрд. грн.;

- співвідношення готівки поза банками та депозитів можна визначити як 2:3;

- частка строкових депозитів в їх загальній величині становить 40 %;

- кошти на розрахункових рахунках 14 млрд. грн.;

- кошти за трастовими операціями 27 млрд. грн.;

- наднормові резерви комерційних банків, що сформовані по депозитних операціях, складають 3 млрд. грн.

- норма обов’язкового резервування визначена НБУ в розмірі 30%.

14.У комерційному банку розміщено нових депозитів на суму 14 000 грн. Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 3-ти банків, що користуються коштами цих депозитів, та максимально можливе збільшення грошової маси в обороті, якщо норма обов’язкового резервування становить 11 %.

15.Станом на 1 січня 2012р. комерційний банк В мав на своєму кореспондентському рахунку в НБУ 60,0 млн. грн., в своїх касах готівкою - 3,0 млн. грн. Пасиви банку на цю дату становили 220,0 млн. грн. Норма обов’язкового резервування затверджена НБУ на рівні 15%. Визначити вільний резерв банку.

16.Розрахувати вільний резерв банку за даними, наведеними в таблиці:

Показник Величина
Капітал банку, тис. грн. 5 240
Залучені на депозити кошти, тис. грн. 100 800
Кредити НБУ, тис. грн.
Кредити інших банків, тис. грн. 1 800
Кредити, надані іншим банкам, тис. грн. 3 000
Відрахування до страхового фонду, тис. грн.
Кошти в активних операціях, тис. грн. 15 410
Норма обов’язкового резервування, %

17.Розрахувати показник фактичного стану монетизації валового продукту за відповідні роки та зробити відповідні висновки, якщо:

Показники
1. Номінальний ВВП за рік - млн. грн. 72,6 75,7 82,6
2.Номінальна маса грошей М3 на кінець року - млн. грн. 24,1 25,2 31,3

18.Яким чином вплине зростання норми обов’язкових резервів (НОР) на розмір кредитних ресурсів для перших 3-х комерційних банків, які використовують кошти цього депозиту, та на розмір грошової маси в обороті, якщо розмір депозиту складає 12 тис. грн., НОР до зростання — 15 %, НОР після зростання — 20 %

19.Новий клієнт банку отримує позику в розмірі 120 000 грн., причому третина її надається готівкою, а інша частина – у вигляді відкриття поточного рахунку. Яким буде максимально можливе збільшення пропозиції грошей, якщо норма резервування становить 19%. (Зауваження: готівка, отримана позичальником, не бере участі у процесі грошово-кредитної мультиплікації).

20.Споживчий кошик розрахункового року складає 120 тис. грн., а споживчий кошик базисного року – 96 тис. грн. Розрахувати динаміку вартості життя та купівельну спроможність гривні в розрахунковому році.

21.Щомісячний рівень інфляції 7%. Визначити індекс інфляції та рівень інфляції за рік.

22.Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 650 млрд. грн., при чому вона здійснила 7 оборотів, фізичний обсяг ВВП 1300 млрд. од.

Протягом звітного року грошова маса зросла на 50%, пришвидшення її оборотності склало 2 обороти, фізичний обсяг ВВП в порівнянні з попереднім зріс на 6%.

23.Розрахуйте темп інфляції, якщо порівняно з минулим роком грошова маса зросла на 15%, швидкість обігу грошей сповільнилася на 4%, а приріст фізичного обсягу ВВП склав 10%.

24.Визначити базисні, ланцюгові та середньорічний індекси інфляції за звітний рік, якщо вартість споживчого кошика змінювалась наступним чином: перший квартал — 1450 грн., другий квартал — 1510 грн., третій квартал — 1610 грн., четвертий квартал — 1680 грн., останній квартал попереднього року — 1430 грн.

25.ВВП звітного року становить 420 млрд. грн., причому фізичний його обсяг — 100 млрд. од., швидкість обігу грошей 7 оборотів за рік. Сума податкових надходжень до бюджету складає 25% від ВВП і становить 65% дохідної частини бюджету, сума видатків з бюджету складає 330 млрд. грн.

Визначте темп інфляції, якщо дефіцит державного бюджету був повністю покритий за рахунок емісії нових грошових знаків.

26.В економіці виробляють три блага: хліб, молоко та телевізори. У таблиці наведено дані за 2 роки:

Назва блага 2010 р. 2011 р.
Ціна за 1 шт., грн. Кількість, од. Ціна за 1 шт., грн. Кількість, од.
Телевізор 4 500 5 500
Хліб 2,1 400 000 300 000
Молоко 500 000 600 000

Наскільки зросли ціни за період між 2010 та 2011 роком? Порівняйте відповіді, які Ви отримали, використовуючи індекс Ласпейреса та індекс Пааше.

27.Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: номінальний ВВП у першому році — 1300 грн., у другому — 1350 грн., реальний ВВП у першому році — 1150 грн., у другому — 1280 грн. Знайти середньомісячний рівень інфляції за 2-ий рік.

28.Яким буде курс євро до фунта стерлінгів, якщо виходити із середніх співвідношень з доларом США: 1 USD = 0,97 EUR; 1 USD = 0,78 GBP

29.АКБ «Фінанси та кредит», орієнтуючись на офіційний курс НБУ, встановив такий курс долара США: купівля 5,5 грн., продаж – 5,61 грн. скільки гривень можна одержати за 470 доларів 62 центи? Скільки доларів можна купити за 11 тис. грн.?

30.Якщо ціна гривні в доларах США впала з 18,4 до 15,7 центів за одну гривню, то як зміниться ціна товару вітчизняного виробництва (в доларах США), що продається в Україні за 350 гривень?

31.Англійська компанія, яка випускає кондитерські вироби, купила в американській фірмі 10 тонн вишневого джему за ціною 3 фунт. ст. за 1 кг. Курс англійських фунтів збільшився з 1,5 до 2,1 доларів за 1 фунт.ст.

Визначте:

1. Кому буде вигідним таке підвищення курсу англійської валюти?

2. Яка (в розрахунку на 1 кг джему) величина додаткового прибутку (збитку) від такої зміни валютних курсів.

32.За експортним контрактом фірма повинна отримати валютну виручку у розмірі 50 000 GBP. В той же час вона повинна сплатити одному із своїх постачальників за імпортним контрактом 20 000 USD, але російськими рублями (RUR). Який фінансовий результат фірми в гривнях після завершення розрахунків по цих контрактах, якщо:

1 RUR = 0,19 UAH; 1 USD = 5,5 UAH; 1 USD = 0,82 GBP.

33.Припустимо, що курс долара в Токіо становив 142 єни, а в Мехіко — 3,052 песо. Розрахуйте курс японської єни щодо песо в Мехіко.

34.Скільки угорських форинтів дадуть за 400 грн., якщо за офіційним курсом валют: 160 HUF (угорські форинти) = 33,88 INR (індійські рупії); 1 000 INR = 68,76 UAH

35.3 1 січня 1934 року було девальвовано долар США. Офіційна ціна піднялась з 20 до 35 доларів за тройську унцію (1 тройська унція = 31,1035 грам золота). Визначити процент девальвації та скільки золота містив долар США напередодні та після девальвації золота.

36.У ФРН 6 березня 1934 року була проведена ревальвація національної грошової одиниці. Внаслідок цього ціна американського долара змінилася з 5,5 до 5 марок. Визначити процент ревальвації німецької марки.

37.За експортним контрактом фірма отримує валютний виторг у розмірі 15 000 GBP. Разом з тим вона повинна заплатити постачальнику сировини за імпортним контрактом 10 000 USD, але російськими рублями. Розрахуйте фінансовий результат фірми, виражений у гривнях.

38.Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: індекс цін у першому році — 110%, індекс цін у другому році — 120 %.

39.Розрахувати темп інфляції у другому році за таких умов: номінальний ВВП у першому році — 1200 грн., у другому — 1400 грн., реальний ввп у першому році — 1100 грн., у другому — 1200 грн.

40.Визначити грошові агрегати М1, М2, М3, якщо:

- готівка в касах юридичних осіб — 38 171 млн. грн.;

- вклади на ощадних рахунках до запитання — 13 751 млн. грн.;

- вклади строкових рахунків — 510 млн. грн.;

- кошти на спеціальних рахунках — 130 млн. грн.;

- вклади за трастовими операціями — 29 млн.грн.

41.Визначити грошові агрегати М1, М2, М3, якщо:

- трансакційні депозити — 21 820 млн. грн.;

- готівкові гроші — 510 млн. грн.;

- строкові вклади — 218 млн. грн.;

- депозитні сертифікати — 110 млн. грн.

42.Визначити грошові агрегати М1, М2, М3, якщо:

- ощадні внески — 220 млн. грн.;

- ощадні внески в спеціалізованих кредитних установах — 110 млн. грн.;

- запаси коштів на поточних рахунках 21 120 млн. грн.;

- готівка на рахунках фізичних осіб — 210 млн. грн.

43.Визначити грошовий агрегат М0, якщо:

- М3 — 25 380 млн. грн.;

- кошти на строкових рахунках 23 000 млн. грн.;

- внески до запитання — 1 200 млн. грн.;

- депозитні сертифікати — 100 млн. грн.

44.Визначити грошові агрегати М1, М2, М3, якщо:

- депозити до запитання — 627 млрд. грн.;

- кошти клієнтів за трастовими операціями —829 млрд. грн.;

- ощадні вклади — 265 млрд. грн.;

- готівкові гроші — 184 млрд. грн.;

- строкові вклади — 319 млрд. грн.

45.Визначити грошові агрегати М0, М2, кошти у спеціалізованих фінансово-кредитних установах, якщо:

- чекові вклади — 574 млрд. грн.;

- М1 — 784 млрд. грн.;

- вклади на без чекових ощадних рахунках — 343 млрд. грн.;

- дрібні строкові вклади — 1 836 млрд. грн.;

- М3 — 3 889 млрд. грн.

46.Визначити величини М1 та М2, якщо в січні поточного року в економіці готівкові гроші складали — 300 млрд. грн.; вклади до запитання — 600 млрд. грн.; чекові депозити — 300 млрд. грн.; взаємні фонди грошового ринку — 700 млрд. грн.; ощадні вклади — 400 млрд. грн.; строкові вклади — 1 100 млрд. грн.

47.Визначити швидкість обігу гривні за минулий рік та середню тривалість одного обігу, якщо обсяг ВВП становив 103,9 млн. грн. середньорічний обсяг грошової маси — 14,1 млн. грн.

48.Визначити грошові агрегати М0, М2 за такими даними:

- М3 — 3 193 млрд. грн.;

- М1 — 618 млрд. грн.;

- кошти за трастовими операціями — 645 млрд. грн.;

- депозити до запитання — 448 млрд. грн.

49.Визначити швидкість обігу грошей, якщо грошова маса готівкових та безготівкових грошей становить 500 млн. грн., ВВП за поточний рік становив — 4 100 млн. грн.

50.Визначити необхідну для обігу кількість грошей, якщо кількість грошових обігів на рік дорівнює 5. При цьому вартість товарної маси складає — 800 млрд. грн.; вартість товарів проданих у кредит — 100 млрд. грн.; вартість товарів, проданих у кредит, строк оплати яких вже настав, 500 млрд. грн.; сума товарів, які погашаються шляхом взаємного зарахування боргів, — 100 млрд. грн.

51.Визначити кількість грошей, необхідних як засіб обігу. Сума цін за реалізованими товарами — 4 500 млрд. грн.; сума цін товарів, проданих з розстрочкою платежу, строк оплати яких не настав, — 42 млрд. грн.; сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями — 172 млрд. грн.; сума платежів, які погашаються шляхом взаємного врахування — 400 млрд. грн. Середня кількість обігів грошей н рік — 10.

52.Визначити кількість грошей, необхідних для обігу, якщо сума цін реалізованих товарів та послуг 200 млрд. грн.; при цьому сума цін товарів, проданих у кредит, дорівнює 10 млрд. грн.; платежі за кредитами — 2 млрд. грн. Швидкість обігу грошової одиниці 2,4 місяця.

53.Визначити кількість грошей, необхідних для обігу. Сума цін реалізованих товарів та послуг — 200 млрд. грн.; платежі за кредитами, строк сплати яких настав, 40 млрд. грн.; товари ,продані в кредит, 60 млрд. грн.; платежі, які погашаються шляхом взаємного врахування, — 20 млрд. грн. Швидкість обігу грошової одиниці 4 місяці.

54.Визначити рівень цін товарів та послуг, якщо маса грошового обігу складає 77 млрд. грн., швидкість обігу грошей — 9 разів на рік, кількість проданих товарів та послуг — 254 млрд. грн.

55.Визначити показник грошової бази та її частку у загальному обсязі грошової маси за такими даними про становище грошового ринку в країні:

— готівкові гроші — 7 700 млрд. грн.;

— обов’язкові резерви комерційних банків у ЦБ — 1 700 млрд. грн.;

— кошти комерційних банків на кореспондентських рахунках у ЦБ — 4 600 млрд. грн.;

— кошти на поточних рахунках, внески до запитання — 11 100 млрд. грн.;

— депозитні сертифікати 20 млрд. грн.

 

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 2212. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия