Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Роль конкуренції в ринковій економіці
Важливою складовою механізму ринкової економіки є конкуренція. Слово «конкуренція» походить від латинського «конкуре», що означає «протистоян­ня», «протиборство». Нормальне функціонування ринку неможливе без розви­нених форм конкуренції. Як слушно зауважив відомий англійський економіст Ф. Хайєк, «суспільства, які покладаються на конкуренцію, успішніше за інші до­сягають своєї мети».

Конкуренція— це суперництво між учасниками ринкового господарства за найвигідніші умови виробництва, продажу і купівлі товарів.

В умовах ринку конкуренція спонукає до пошуку вигідного варіанта вирі­шення господарських завдань, зокрема виробництва кращої продукції чи на­дання якісніших послуг, якнайшвидшої їх реалізації. Основне завдання конку­ренції — завоювати ринок, у боротьбі за споживача перемогти своїх конкурен­тів, забезпечити одержання високого прибутку.

Конкуренція пройшла певний шлях удосконалення від простих до складні­ших форм. Вона була властива рабовласницькій, феодальній і навіть первісно­общинній добі, її зародження і виникнення історично відносять до простого то­варного виробництва. Конкуренція між простими товаровиробниками (реміс­никами, селянами) орієнтується на суспільну (ринкову) вартість товару. Ті з них, які витрачають на одиницю продукції більше праці порівняно з суспільно необ­хідною, у конкурентному суперництві втрачають свої позиції й не мають успіху.

Позитивна роль конкуренції в ринковій економіці виявляється у функціях,які вона виконує.

1. Як показує світовий досвід, конкуренція охоплює всі зв'язки виробництва і споживання, є єдино можливим засобом досягнення збалансованості між попитом і пропозицією і, врешті-решт, між суспільними потребами та виробництвом.

2. Конкуренція виконує функцію кооперації та погодження інтересів виробників. У результаті поділу праці інтерес кожного з них тісно пов'язаний з інтересами інших товаровиробників. Через ринковий механізмі конкуренція підпорядковує індивідуальні прагнення суб'єктів господарювання суспільним інтересам.

3. Конкуренція спонукає товаровиробників знижувати індивідуальні виробничі витрати, що потребує від підприємців постійного вдосконалення технічної бази виробництва, знаходження шляхів економії сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів, робочого часу тощо.

4. Конкуренція стимулює підвищення якості продукції і послуг. Ця функція набуває особливого значення в нинішніх умовах розвитку науки, техніки і технології, коли кожний виробник отримує можливість удосконалювати споживні якості товарів, задовольняючи потреби і смаки споживачів,

що постійно зростають. Конкуренція спонукає виробників упроваджувати нові види продукції, а також виробляти різні модифікації одного продукту.

5. Історично важливою функцією конкуренції є формування ринкової ціни. З її допомогою забезпечується збалансоване співвідношення між суспільними потребами та суспільним виробництвом.

Виконуючи ці функції, конкуренція безпосередньо впливає на ефектив­ність виробництва, підвищуючи його технічний рівень, забезпечуючи поліп­шення якості і розширення номенклатури продукції.

У конкурентній боротьбі перемагають ті, хто може продавати товари дешевше і одержувати при цьо­му прибуток.Прибутковий збут товарів за низькими цінами ґрунтується на різниці між їх вартістю та індивідуальними витратами виробництва. Саме тому конкуренція і виступає як зовнішня «примусова сила», що спонукає товаровиробників підвищувати продуктивність праці на своїх підприємст­вах, вдосконалювати виробництво, збільшувати нагромадження капіталу.

Водночас конкуренція має і негативні риси: є однією з причин безробіт­тя, прямо чи опосередковано спричиняє нерівномірний розподіл доходів між різними верствами населення і призводить до розорення дрібних товарови­робників; сприяє збільшенню дистанції між збіднілою і багатою частинами суспільства і може породити монополію з усіма її негативними наслідками.

Будучи невід'ємною частиною в системі «виробництво — ринок», кон­куренція здійснюється в багатьох формах, які з розвитком ринкового гос­подарства стають дедалі різноманітнішими.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 641. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7