Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Терміни і поняття. а) імпортна квота; е) Світова організація торгівлі (СОТ);
а) імпортна квота; е) Світова організація торгівлі (СОТ);

б) індекс людського розвитку; є) експортна квота;

в) генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ); ж) усуспільнення виробництва;

г) МВФ та МБРР; з) промислово розвинуті країни;

д) міжнародне співробітництво; и) країни з перехідною економікою

і) країни, що розвиваються ї) «Велика сімка»;

к) за домінуванням певних технологічних укладів й) нові індустріальні країни.

 

 

Вправа 2.Знайдіть правильну відповідь

1. Суб’єктами світового господарства виступають:

а) національні господарства;

б) регіональні об’єднання і угрупування держав;

в) міжнародні і транснаціональні корпорації;

г) міжнародні фінансові, торгові та інші організації;

д) вірно все вищезазначене.

 

2. Основними суб'єктами світового господарства є:

а) національні економіки;

б) інтеграційні об'єднання;

в) ТНК;

г) міжнародні організації;

д) всі відповіді вірні.

 

3. На якому з означених рівнів розвитку МЕВ його суб’єктами виступають окремі особи, підприємства, фірми?

а) мікроекономічному;

б) мезоекономічному;

в) макроекономічному;

г) мегаекономічному.

 

4. На якому з означених рівнів розвитку МЕВ його суб’єктами виступають окремі країни?

а) мікроекономічному;

б) мезоекономічному;

в) макроекономічному;

г) мегаекономічному.

 

5. На якому з означених рівнів розвитку МЕВ його суб’єктами виступають окремі міжнародні організації і міжнародні інтеграційні об’єднання ?

а) мікроекономічному;

б) мезоекономічному;

в) макроекономічному;

г) мегаекономічному.

 

6. За яким критерієм відбувається групування країн на економіки доіндустріальні, індустріальні та постіндустріальні:

а) ступінь інтеграції у світову господарську систему;

б) структура господарства;

в) домінування певних технологічних укладів;

г) стадія розвитку ринкових відносин.

 

7. Який етап інтернаціоналізації виробництва відповідає періоду з середини ХVI ст. до першої половини XIX ст. ?

а) етап вивезення капіталу;

б) етап виробничої інтеграції;

в) етап світової торгівлі

г) етап міжнародного кредитного підприємництва.

 

8. Який етап інтернаціоналізації виробництва відповідає періоду з другої половини XIX ст. до середини XX ст. ?

а) етап вивезення капіталу;

б) етап виробничої інтеграції;

в) етап світової торгівлі

г) етап міжнародного кредитного підприємництва.

 

9. Який етап інтернаціоналізації виробництва відповідає періоду з середини XX ст. ?

а) етап вивезення капіталу;

б) етап виробничої інтеграції;

в) етап світової торгівлі

г) етап міжнародного кредитного підприємництва.

 

10. Країни з низьким рівнем доходів мають ВВП на душу населення, дол.:

а) менше 665;

б) менше 995;

в) більше 1219;

г) більше 2400.

 

11. Країни з доходами вище середнього рівня мають ВВП на душу населення, дол.:

а) більше 996;

б) менше 12195;

в) більше 4640;

г) вірно п. а та б.

д) вірно все вищезазначене.

 

12. Країни з високими доходами мають ВВП на душу населення, дол.:

а) більше 1650;

б) більше 4640;

в) більше 12196

г) більше 24170.

 

13. Крива Лоренца

а) показує відхилення фактичного розподілу особистих доходів від рівномірного, представленого графічно бісектрисою;

б) показує реальний розподіл доходів;

в) характеризує ступінь нерівномірності в персональному розподілі доходів і ступінь нерівномірності в розподілі багатства;

г) відображає долю доходу, що приходиться на різні групи населення;

д) вірно все вищезазначене.

 

14. Індекс людського розвитку (ІЛР)- це показник, що оцінює:

а) тривалість життя;

б) рівень освіти;

в) рівень життя;

г) ВВП на душу населення;

д) вірно п. а, в, г;

е) вірно все вищезазначене.

 

15. Які критерії включає в себе показник якості життя?

а) ВВП на душу населення, тривалість життя;

б) рейтинги політичної стабільності і безпеки;

в) рівень зайнятості, безробіття, рівень політичної і соціальної волі;

г) співвідношення середніх доходів чоловіків та жінок;

д) вірно п. а, в;

е) вірно все вищезазначене.

 

16.До загальних рис розвинутих країн слід віднести:

а) основою економіки є вільне підприємництво і приватна власність;

б) змішана економіка;

в) збільшення кількості і впливу середнього класу;

г) підвищення якості людського капіталу і частки зайнятих інтелектуальною працею.

д) переважно аграрно-сировинна спрямованість

е) вірно п. а, б, в, г;

є) вірно все вищезазначене.

 

17. У чому особливість галузевої структури зайнятості в розвинених країнах світу?
а) знижується питома вага зайнятих людей у сільському господарстві;
б) знижується питома вага зайнятих людей у промисловості;
в) росте частка зайнятих людей у сфері послуг;
г) росте частка зайнятих людей у сфері бізнесу;
д) росте частка зайнятих людей у юриспруденції.
е) правильна відповідь у п. а, б, в.

 

18. Яка тенденція домінує в структурі зайнятості країн з перехідною економікою ?
а) ріст зайнятості в бізнесі;
б) ріст зайнятості в сфері послуг;
в) висока питома вага зайнятих людей у сільському господарстві;
г) ріст зайнятості в будівництві.
д) правильна відповідь у п. а, б.

 

19. Економіка яких країн характеризується такими критеріями: багатоукладність економіки, низький рівень розвитку продуктивних сил і ринкових відносин, якісна неоднорідність і системна невпорядкованість суспільства;залежність від країн- лідерів, переважно аграрно-сировинна спрямованість:

а) розвинуті країни;

б) країни з перехідною економікою;

в) нові індустріальні країни;

г) країни, що розвиваються.

 

20. Економіка яких країн характеризується високими темпами економічного розвитку, високими доходами на душу населення, розповсюдженням експортно-виробничих зон, поширенням діяльності ТНК:

а) розвинуті країни;

б) країни з перехідною економікою;

в) нові індустріальні країни;

г) країни, що розвиваються.

 

21. До загальних рис країн з перехідною економікою слід віднести:

а) відмова від централізованого планування;

б) відсутність цілісності і фрагментарність відтворювальних процесів, різко виражена нестабільність і динамічність;

в) конкретно історичний характер, тобто залежність від особливостей тієї чи іншої країни;

г) вірно п. б, в;

д) вірно все вищезазначене.

 

22. Нові індустріальні країни відносяться до групи країн:

а) розвинених

б) з перехідною економікою

в) з соціалістичною економікою

г) що розвиваються

 

23. По ступеню інтеграції в світове господарство виділяють:

а) слабо інтегровані крани;

б) середньо інтегровані країни;

в) сильно інтегровані країни;

г) вірно п. а, в;

д) вірно все вищезазначене.

 

24. До показників ступеню інтеграції в світове господарство відносяться:

а) величина зовнішньоторгового обороту на душу населення;

б) частка зовнішньоторгового обороту в ВВП;

в) доля експорту в загальному обсязі виробництва (експортна квота) та доля імпорту в загальному обсязі споживання (імпортна квота);

г) вірно п. а, в;

д) вірно все вищезазначене.

 

 

Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке помилкове.

 

1. Різноманітність, цілісність та суперечливість є признаками сучасного світу

2. Сферами сучасного світу є економічне, політичне та соціальне середовища, виключаючи духовне середовище.

3. Тенденціями сучасного світу виступають одноманітність, інтеграція та глобалізація.

4. До нових індустріальних країн (НІК) відносяться Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Австралія, Швейцарія.

5. Країни, що розвиваються в основному експортують капіталомістку продукцію

6. До критеріїв структуризації міжнародної економіки відносяться ступінь інтеграції в світове господарство, галузева структура економіки за виключенням рівня економічного розвитку.

7. На сьогоднішній день частина найбільш розвинених країн може бути віднесена до постіндустріальних країн

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 427. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.038 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7