Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Т. 9. Міжнародна економічна інтеграція
Вправа 2. Знайдіть правильну відповідь.

 

1. Термін «інтеграція» означає:

а) об’єднання економічних суб’єктів, поглиблення їх взає­модії, розвиток зв’язків між ними;

б) процес зростання економік сусідніх країн в єдиний господарчий комплекс на основі глибоких і стійких зв’язків між їх компаніями;

в) економічну самозабезпеченість країни;

г) вірні відповіді у п. а), б);

д) всі відповіді вірні.

2. Відмітьте найпростішу форму взаємодії країн в процес­і інтеграції:

а) митний союз;

б) економічний и валютний союз;

в) спільний ринок;

г) зона вільної торгівлі.

3. Відмітьте приклад інтеграційного угрупування

а) ООН;

б) МВФ;

в) АСЕАН;

г)ЕБРР.

4. Завершальним етапом економічної інтеграції є:

а) митний союз;

б) відмова від ліцензування експортних поставок;

в) вільне переміщення факторів виробництва в рамках спільного економічного простору;

г) створення економічного й валютного союзу країн.

5. Інтеграційні процеси мають місце:

а) тільки всередині економічно розвинутих країн;

б) тільки всередині країн, що розвиваються;

в) тільки серед країн з перехідною економікою;

г) серед різноманітних країн.

6. Країни-учасники домовляються між собою про зниження мита у взаємній торгівлі, але при цьому зберігають повну свободу дій в економічних зв’язках з третіми країнами. Такий тип інтеграційного об’єднання називається:

а) митний союз;

б) спільний ринок;

в) зона вільної торгівлі;

г) економічний союз.

 

7. До факторів економічної інтеграції відносять:

а) поглиблення міжнародного розподілу праці;

б) зростаюча інтернаціоналізація господарського життя;

в) НТР;

г) підвищення ступеню відкритості національних економік;

д) всі відповіді вірні.

8. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в даний час функціонують наступні інтеграційні об’єднання:

а) НАФТА;

б) МЕРКОСУР;

в) АСЕАН;

г) АТЕС.

д) правильна відповідь у п. б, в.

е) правильна відповідь у п. в, г.

9. Усунення тільки торговельних обмежень між країнами-учасницями характерно для:
а) зони вільної торгівлі;
б) митного союзу;
в) економічного союзу;
г) загального ринку.

 

10. Вільне переміщення товарів, праці, капіталу характерно для:
а) зони вільної торгівлі;
б) митного союзу;
в) преференціальної торговельної угоди;
г) загального ринку.

 

11. До прояву статичних ефектів інтеграції відноситься:
а) створення і впровадження нових технологій;
б) поліпшення якості товарів;
в) посилення конкурентної боротьби країн об’єднання, яке призводить до обмеження росту цін;
г) скорочення адміністративних витрат на утримання митних і прикордонних служб.

 

12. До прояву динамічних ефектів інтеграції відноситься:
а) посилення конкурентної боротьби країн об’єднання, яке призводить до обмеження зростання цін;
б) ефект створення торгівлі;
в) ефект відхилення торгівлі;
г) скорочення адміністративних витрат на утримання митних і прикордонних служб.

 

13. НАФТА об’єднує:
а) Кувейт, ОАЕ, Саудівську Аравію;
б) Китай, Індія, Таїланд;
в) Єгипет, Алжір, ПАР;
г) США, Канаду, Мексику.

 

14. Створення наднаціональних органів управління характерне для:
а) митного союзу;
б) зони вільної торгівлі;
в) економічного союзу;
г) преференціальних торговельних угод.

 

15. Який рівень регіональної інтеграції характеризує система взаємозв’язків, що виникають в рамках міждержавного внутрішньофірмового простору:
а) макрорівень;
б) мезорівень;
в) мікрорівень.

 

16. До Європейських співтовариств в 1973 р. увійшли:
а) Австрія, Фінляндія, Швеція;
б) Бельгія, Голландія, Італія;
в) Англія, Данія, Ірландія;
г) Греція, Португалія, Іспанія.

 

17. У 1995 р. до Європейського Союзу вступили:
а) Англія, Данія, Ірландія;
б) Бельгія, Голландія, Італія;
в) Австрія, Фінляндія, Швеція;
г) Польща, Кіпр, Мальта.

 

18. Інтеграція у валютно-фінансовій сфері починається на етапі:
а) зони вільної торгівлі;
б) митного союзу;
в) загального ринку;
г) економічного союзу.

 

19. Економічна інтеграція була доповнена співпрацею в сфері зовнішньої та оборонної політики на етапі:
а) економічного союзу;
б) митного союзу;
в) зони вільної торгівлі;
г) загального ринку.

 

20. Інтеграційне об’єднання було перейменоване у Європейський Союз відповідно до:
а) Римського договору (1957 р.);
б) Єдиного європейського акту (1987 р.);
в) Маастрихтського договору (1992 р.);
г) Пакту стабільності і конвергенції (1996 р.).

 

21. Вкажіть кількість країн-членів ЄС на 01.01.09 р.
а) 23;
б) 28;
в) 25;
г) 27.


Вправа 3. Визначте, яке з положень правильне, а яке – помилкове.

1. Передумовою інтеграції є різний рівень економічного розвитку і ступінь ринкової зрілості.

2. Ефект доміно полягає в тому, що позитивні зміни в економіці країн, що входять до інтеграційного об’єднання, здійснюють психологічний вплив на країни, які не беруть участі в інтеграційних процесах, та стимулюють їх бажання вступити до такого об’єднання.

3. Головними цілями інтеграції в країнах, що розвиваються є прискорення економічного зростання, оптимізація структури національної економіки, закріплення свого периферійного положення в світовій економіці.

4. У зоні вільної торгівлі проводиться загальна економічна і валютно-фінансова політика, створюються наддержавні органи управління.

5. У митному союзі забезпечується взаємна конвертованість валют і використання єдиної розрахункової грошової одиниці.

6. МЕРКОСУР – це інтеграційне об’єднання азіатсько-тихоокеанського регіону.

7. Угоду про формування ЄЕП підписали США, Канада і Мексика в 2003 році.

8. Історично першим і найбільш зрілим інтеграційним об’єднанням є Європейський союз.

9. АТЕС було створено з ініціативи Австралії в 1963 році.

10. Об’єктивною основою інтеграції є високий рівень міжнародного поділу праці й інтернаціоналізації виробництва.

11. Зона вільної торгівлі, митний союз, загальний ринок і економічний союз – це форми інтеграційних об’єднань.

12. Процес міжнародної регіональної інтеграції йде лише на макрорівні.

13. Інтеграція у валютно-фінансовій сфері починається на етапі зони вільної торгівлі.

14. Етап загального ринку в європейській інтеграції триває з 1968 по 1986 р.

15. За формуванням і законним використанням бюджету спостерігає Рада ЄС.

16. Європейська комісія – наддержавний виконавчий орган ЄС.

17. Для країн-кандидатів на вступ до ЄС необхідне лише дотримання демократичних принципів суспільного ладу.

18. Відповідно до Маастрихтського договору було створено Європейське економічне співтовариство.

19. На теперішній час ЄС включає 27 країн.

20. Болгарія та Румунія приєднались до ЄС у 2007 р.

21. За чисельністю населення ЄС випереджає Японію, але поступається США.

22. Пакт стабільності і конвергенції був прийнятий в 1996 р.

23. Згідно Лісабонської стратегії ЄС повинен стати таким співтовариством, яке здатне до безперервного економічного зростання.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 206. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия