Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Види інфляції.
Інфляція – приріст цін, викликаний надлишком грошей стосовно до випуску товару та послуг; вона характеризує приріст цін в економіці. Темп інфляції – це відносна зміна середнього р-ня цін. ∏ = (Р – Р (-1)) / (Р (-1)) *100%, де Р – середній р-нь цін у поточному році, Р(-1) – середній р-нь цін у минулому (попередньому році) році. В зв’язку з причинами появи розрізняють: 1))Інфляція попиту – виникає внаслідок збільшення сукупного попиту за умов, що фактичний обсяг ВНП близький до потенційного, а сукупний попит зростає швидше за виробничий потенціал економіки, а тому ціна, намагаючись урівноважити попит і пропозицію – зростає. ( ;слишком много денег охотится за малім кол-вом товаров») 2)Інфляція витрат (пропозиції) – виникає ч-з зростання витрат у періоди високого безробіття і неповного використання виробничих ресурсів, пов’язаних із зменшенням сукупної пропозиції(підвищення ціни на сировину, матеріали, підвищення номінальної зарплати, які сприяють підвищенню витрат вир-ва, зменшується обсяг випуску і зайнятості, зростає безробіття). Також інфляцію розрізняють: помірна харак-ся повільним ­ цін ( до 10% на рік), галопуюча (від 10% до 200% на рік) – на цій стадії значно посилюються екон. суперечності та соціал. напруження у сус-ві, гіперінфляція ( до 1000% на рік і >) – поведінка споживачів визначається намаганням вкласти гроші у матеріальні цінності, на цій стадії гроші починають втрачати здатність виконувати свої ф-ції. Для країн, які залеж. від зовн. торгівлі існ. загроза імпортованої інфляції. Вона виник. у разі ­ цін на імпортні товари за умови твердого курсу валюти. Стагфляція – це інфляція, яка супроводжується стагнацією вир-ва і високим рівнем безробіття у країні( одночасне­ рівня цін і рівня безробіття) Інфляція вплив. на економіку ч/з: 1)перерозподіл доходу і багатства між різними групами людей; 2)спотворення відносних цін та обсягів вир-ва різних товарів. Вплив інфляції на рівень реал. доходів та обсяги вир-ва суперечливий і залеж. від того, якою є інфляція, очікуваною чи непередбаченою. Типи інфляції: 1)відкрита хар-ся: постійним ­ цін; дією механізму адаптивних інфляційних очікувань. Форми: інфляція попиту (виклик. ­ цін господарськими агентами у відповідь на зростаючий попит); інфляція витрат (виклик. ­ цін господарськими агентами для покриття більш високих очікуваних витрат); структурна інфляція (виклик. макроекон. міжгалузевою незбалансованістю) 2)подавлена хар-ся: тимчасовим заморожуванням цін та доходів; встановленням граничних цін на продукцію; тотальним адміністративним контролем за цінами.

67. Шляхи подолання інфляції.

Інфляція – приріст цін, викликаний надлишком грошей стосовно до випуску товару та послуг; вона характеризує приріст цін в економіці. Інфляція визнач. як % зміна рівня цін (Р). Підвищення індексу цін у поточному році порівняно з попереднім вказує на інфляцію, а зменшення індексу цін – на дефляцію, яка має місце, коли заг. рівень цін падає і купівельна спроможність грошей ­. Дефляція трапляється вкрай рідко. Темп інфляції – це відносна зміна середнього р-ня цін. ∏ = (Р – Р (-1)) / (Р (-1)) *100%, де Р – середній р-нь цін у поточному році, Р(-1) – середній р-нь цін у минулому (попередньому році) році. Шляхи подолання:1)стабілізація інфляційних очікувань; 2)грошові обмеження; 3)розв`язання проблем бюджетного дефіциту; 4)реформи оподаткування; 5)структурна перебудова і конверсія військового виробництва; 6)регулювання валютного курсу; 7)підвищення ступеня товарності економіки; 8)приватизація; 9)засоби збільшення норми заощаджень та зменшення їхньої ліквідності.

 Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 227. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия