Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Критерії оцінювання матеріалу (основні орієнтири).
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Відмінний рівень: знання основних положень матеріалу, історії проблеми, термінології; вміння здійснювати міжпредметні зв’язки, самостійно наводити приклади, продукувати ідеї, визначати прикладні напрямки використання теоретичного матеріалу.

2. Достатній рівень: знання основних положень матеріалу, історії проблеми, термінології; вміння здійснювати міжпредметні зв’язки з допомогою викладача; переважає репродуктивний виклад інформації.

3. Задовільний рівень: домінує репродуктивний виклад інформації; труднощі в проведенні міжпредметних зв’язків навіть з допомогою викладача; знання основної термінології.

4. Незадовільний рівень: фрагментарне засвоєння матеріалу; його повторне відтворення відбувається з аналогічними помилками.

5. Дуже низький рівень: відсутні елементарні уявлення про роль предмета як галузі наукового знання.

Примітка 1. Для роботи за КМСОНП використовується відповідна шкала:

Оцінка ECTS Бали 5-бальна система
1. А 90 - 100 Відмінно
2. ВС 75 - 89 Добре
3. DE 60 - 74 Задовільно
4. FX 35 - 59 Незадовільно з можливістю повторного складання
5. F 1 - 34 Незадовільно з перескладанням комісії

 

Шкала оцінювання змістовних модулів за КМСОНП

 

Змістові модулі Практичні заняття Лабораторні заняття ІРС СРС Всього
     
Модуль 1                                        
Модуль 2                                      
Модуль 3                                        
Модуль 4                                      
Всього                                              

Питання до іспиту

1. Предмет експериментальної психології, її завдання. 2. Методологічні принципи експериментальної психології. 3. Наукове дослідження. 4. Наукова проблема. 5. Теорія як реконструкція реальності. 6. Поняття про гіпотезу. 7. Експериментальна взаємодія. 8. Етичні аспекти психологічних досліджень. 9. Згода на участь у експериментальному дослідженні. 10. Правове регулювання психологічних досліджень. 11 .Наукове шахрайство та чистота експерименту. 12. Класифікація методів психологічного дослідження. 13. Спостереження. Біографічний метод. 14. Метод аналізу продуктів діяльності. Архівний метод. 15. Бесіда, інтерв’ю, анкетування. 16. Опитувальники. Тести. 17. Поняття про психологічний експеримент. 18. Види експерименту. 19. Протокол спостереження. 20. Валідність експерименту. 21. Факт і артефакт в експерименті. 22. Проблема контролю в експерименті. 23. Загальне поняття про галузеві експерименти. 24. Експерименти в загальній психології, віковій психології. 25. Експерименти в психофізіології, соціальній психології. 26. Експерименти у психотерапії, психоконсультуванні. 27. Стратегії експериментального дослідження. 28. Класифікація експериментальних планів. 29. Якісні, кількісні експериментальні плани. 30. Внутрішньогрупові, міжгрупові плани. 31. Доекспериментальні плани. Квазіекспериментальні плани. 32. Плани істинних експериментів. Плани з однією незалежною змінною. 33. Поняття про дослідницьку програму. 34. Постановка проблеми експериментального дослідження. 35. Теоретичний аналіз проблеми. 36. Вибір змінних і формулювання гіпотез. 37. Вибір стратегій і планів експериментального дослідження. 38. Деонтологічний аналіз психологічних досліджень. 39. Аналіз ресурсів експерименту. 40. Вибір методів експериментального виміру. 41. Протокол експерименту. 42. Кількісний аналіз у психологічних експериментах. 43 Якісний аналіз у психологічних експериментах. 44. Інтерпретація результатів експерименту. 45. Наочно-графічне представлення результатів досліджень. 46. Середні об’єму та середні положення. 47. Варіювання результатів дослідження. 48. Кореляційний аналіз результатів дослідження. 49. Кластер-аналіз. Етапи проведення. 50. Формулювання висновків досліджень. 51. Поняття про науковий стиль. 52. Основні вимоги до мови наукового звіту. 53. Структура і оформлення письмового наукового звіту. 54. Вимоги до виступів з представлення результатів наукового дослідження. 55. Експериментальна вибірка. Стратегії побудови. 56. Залежні змінні, їх види. Базові характеристики. 57. Незалежні змінні, їх види. Керовані та суб’єктивні незалежні змінні. 58. Зовнішні змінні. 59. Етапи побудови тесту. 60. Факторні плани. Плани експерименту з малим N.Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 585. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия