Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Службова частина (апарат) видання

Основная литература:

 1. Всеобщая история архитектуры. В 12 томах. Отв. ред. Н.В.Баранов. Т.10, Т.11, Т.12 (кн.1, 2). – М.:Стройиздат, 1972-1975.
 2. Иконников А.В. Архитектура ХХ века: Утопии и реальность. Т.1. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 654 с.

Дополнительная литература:

 1. Архитектура Запада. В 4 книгах. (кн. 1, 2, 3, 4). – М.: Стройиздат, 1972-1986.
 2. Гидион З. Пространство, время, архитектура. / Сокр. пер. с нем. М.В.Леонене, И.Л.Черня. – 3-е изд. – М.: Стройиздат, 1984. – 455 с.
 3. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. / Пер. с англ. А.В.Рябушина, М.В.Уваровой; Под ред. А.В.Рябушина, В.Л.Хайта. - М.: Стройиздат, 1985. – 136 с.
 4. Маклакова Т.Г. Архитектура двадцатого века; Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство АСВ, 2000.- 200 с.
 5. Рябушин А.В. Архитекторы рубежа тысячелетий. – М.: «Искусство XXI век», 2005. – 288 с.
 6. Фрамптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. / Пер. с англ. Е.А.Дубченко; Под ред. В.Л.Хайта. – М.: Стройиздат, 1990. – 535 с.
 7. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Книги 1 и 2. – М.: Стройиздат, 1996, 2001.

 

 

Заголовна частина газети.

2. Розділові засоби.

3. Службові деталі.

Формат газети.

Обсяг газети.

6. Формат полоси.

7. Кількість і формат текстових колонок.

 

Література

 1. Шевченко В. Оформлення сучасного газетного видання: Навч. посібник. – К., 2003. – 344 с.
 2. Іванов В. Постійні елементи газети // Іванов В. Техніка оформлення газети: Курс лекцій. – С. 14-22.
 3. Іванов В. Розмірні елемент газети // Іванов В. Техніка оформлення газети: Курс лекцій . – С. 23-29
 4. Тимошик Микола Основні розмірні та кількісні параметри видань // Микола Тимошик Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – 2-ге вид., Стереотипне. – К.: Наша культура і наука, 2006. – С. 111-128.

 

 


Практичне заняття6

Побудова книги

План

1 Матеріальна частина побудови книги:

ü характеристика книжкового блоку;

ü друкарські аркуші кратності 32, 16 чи 8 сторінок як напівфабрикати книги;

ü друкарські зошити та види їх скріплення (склеювання, прошивання);

ü віднайти у виданнях попередніх років і прокоментувати деталі книжкового блоку: вкладки, наклейки;

ü обкладинка: функції, матеріали для її виготовлення. Аналіз і коментар власне підібраних різних видів обкладинок давніших і сучасних вітчизняних та зарубіжних видань;

ü оправа, її роль і значення. Аналіз і коментар власне відібраних різних видів оправ давніших і сучасних вітчизняних та зарубіжних видань;

ü коментарі і аналіз суперобкладинок;

ü коментар і аналіз власне відібраних форзаців;

ü каптал, футляр, закладка: коментар і аналіз власне відібраних елементів матеріальної частини книги.

2. Змістова частина побудови книги:

ü підібрати з різних видань і прокоментувати елементи вступної частини видань, звернувши увагу при аналізі в спільному і відмінному в характеристиці "переднього слова", "від видавництва", "передмови", "вступної статті", "авторського вступу";

ü підібрати з різних видань і прокоментувати елементи основної частини книжкового видання, звернувши увагу на дотримання встановленої ієрархії членування тексту в усьому виданні.

Завдання до практичного заняття:

Віднайти випадки порушення видавцем чи автором єдиної структури видання в усіх підрозділах та підібрати з різних видань і прокоментувати елементи заключної частини видань).

Література

 1. Тимошик М. Побудова книги: матеріальна і змістова частини // Друкарство. – 2002. – №1. – С. 82-85.
 2. Тимошик Микола Книга як основний предмет видавничої діяльності // Микола Тимошик Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – 2-ге вид., Стереотипне. – К.: Наша культура і наука, 2006. – С. 129-156.
 3. Дайновська С.М. Книга як товар у системі маркетингових досліджень // Поліграфія і видавнича справа. – 1995. – № 30. – С. 130-133.
 4. Дайновська С.М. Попит на книги: поняття та класифікація // Поліграфія і видавнича справа. – 1999. – №35. – С. 301-305.
 5. Глотова Г.І. Соціологічні методи в системі маркетингових досліджень читацьких інтересів на книгу (за матеріалами конкретних соціологічних досліджень). – Поліграфія і видавнича справа. – 1998.– №34. – С. 251-256.
 6. Радзієвська О. Поширення книжок: одеський сценарій // Друкарство. – січень-лютий. – 2001. – №1 (36). – С. 72-73.

Практичне заняття 7

Службова частина (апарат) видання

План

1. Поняття «апарат видання» та «службова частина видання»: теоретичний та практичний аспекти.

2. Елементи службової частини на початкових сторінках.

3. Елементи службової частини на прикінцевих сторінках.

 

Теоретична розминка – дати стислі відповіді:

ü структура видання;

ü композиція видання;

ü архітектоніка видання;

ü рубрика;

ü суперрубрика.

Література

 1. Тимошик Микола Службова частина (апарат) видання // Микола Тимошик Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – 2-ге вид., Стереотипне. – К.: Наша культура і наука, 2006. – С. 157-176.
 2. Дайновська С.М. Книга як товар у системі маркетингових досліджень // Поліграфія і видавнича справа. – 1995. – № 30. – С. 130-133.
 3. Дайновська С.М. Попит на книги: поняття та класифікація // Поліграфія і видавнича справа. – 1999. – №35. – С. 301-305.
 4. Глотова Г.І. Соціологічні методи в системі маркетингових досліджень читацьких інтересів на книгу (за матеріалами конкретних соціологічних досліджень). – Поліграфія і видавнича справа. – 1998.– №34. – С. 251-256.
 5. Радзієвська О. Поширення книжок: одеський сценарій // Друкарство. – січень-лютий. – 2001. – №1(36). – С. 72-73.

Практичне заняття 8

Національні й міжнародні видавничі стандарти та правила їх застосування

План

1. Сучасний стан із застосуванням діючих та розробкою нових видавничих стандартів в Україні.

2. Міжнародна стандартна нумерація книг ISBN.

3. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань ISSN.

4. Міжнародна система штрихового кодування EAN.

Література

1. Інструкція про присвоєння Міжнародного стандартного номера книги в Україні. – К.: Книжкова палата України, 1998. – 16 с.

2. Тимошик М. Міжнародні «паспортні дані» українських видань // Друкарство. – 2004. – №3. – С. 21-24.

3. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN Вимоги до побудови. – Державний стандарт України ДСТУ 3146-95. – К, 1995. – 20 с.

4. Маркування об'єктів ідентифікації. Якість друку штрих-кодових позначок. Загальні технічні вимоги та методи контролю. – Державний стандарт України ДСТУ 3359-96. – К., 1996. – 26 с.

5. Тимошик Микола Національні й міжнародні видавничі стандарти та правила їх застосування// Микола Тимошик Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – 2-ге вид., Стереотипне. – К.: Наша культура і наука, 2006. – С. 177-201.

 


Практичне заняття9

Редакційно-видавничий процес

План

1. Підготовчий етап:

ü порядок роботи редактора з автором;

ü документи, необхідні для початку роботи з рукописом;

ü авторська заявка, план-проспект, анотація;

ü поняття "комплектність оригіналу";

ü загальні вимоги до авторського оригіналу;

ü технічні вимоги до ілюстративних матеріалів оригіналу.

2. Редакційний етап:

ü рецензування твору;

ü основи роботи редактора з рукописом (сутність загального редагування);

ü методика загального редагування;

ü зміст редакційної правки;

ü розмітка оригіналу.

3. Виробничий етап:

ü варіанти підготовки майбутнього видання до набору і верстки;

ü рукописний (паперовий) і екранний (комп'ютерний) способи редагування: переваги та недоліки;

ü сучасний процес обробки оригіналу (4 функції);

ü шляхи введення тексту в комп'ютер;

ü процес форматування і верстки;

ü порядок проходження версток;

ü порядок роботи з плівками.

4. Загальна характеристика маркетингового етапу.

 

Теоретична розминка – дати стислі відповіді:

ü як ви розумієте редакційно-видавничий процес, його складники?

ü робота над оригіналом: назвіть поетапно;

ü підготовка оригіналу до друку: основні правила.

Література

 1. Тимошик М. Редакційно-видавничий процес // Друкарство. – 2003. – №3. – С. 26-32.
 2. Тимошик Микола Редакційно-видавничий процес // Микола Тимошик Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – 2-ге вид., Стереотипне. – К.: Наша культура і наука, 2006. – С. 221-234.
 3. Бем Г. та ін. Видавець майбутнього: маркетинг і менеджмент у видавництві / Пер. з нім. – К.: Основи, 1994. – 174 с.
 4. Маковеев Н. Маркетинг в издательском деле и тенденции в развитии рынка учебной литературы // В кн. Издательства в процессе перемен. – М.: Логос, 1999. – С. 128-154.
 5. Пикок Дж. Издательское дело: От замысла до упаковки / Пер. с англ. – М.: ЭКОМ, 1998. – С. 41-50.)
 6. Подготовка к изданию учебной, научной и справочной литературы: Пособие для автора, рецензента, редактора и коректора / Сост. О. Добровольский, М. Хойнацкий. – К.: Вища школа, 1989. – 80 с.
 7. Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. – М.: Высшая школа, 1971. – С. 145-205.
 8. Шевченко В. Лексика комп'ютерних редакційно-видавничих систем: Англо-український словник. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2000. – 112 с.
 9. Іванченко Р. Літературне редагування: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1983. – 248 с. (Репринтне перевидання 2003 р., Парламентське вид-во)
 10. Мильчин А. Методика редактирования текста. – 2-е изд. – М.: Книга, 1980. – С. 5-98.
 11. Партико 3. Загальне редагування. Нормативні основи: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2001. – С. 19-38, 48-298.
 12. Різун В. Літературне редагування: Підручник. – К.: Либідь, 1996. – 240 с.
 13. Сава В. Основи техніки творення книги: Навч. посібник. – Львів: Каменяр, 2002. – 136 с.
 14. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. – К., 2002. – 392 с.
 15. Терехова В. Литературное редактирование: Учебн. Пособие. – Л., 1975. – 94 с.
 16. Тимошик М. Редагування як вид професійної діяльності та як складова редакційно-видавничого процесу // Друкарство. 2003. – №4. – С. 32-35.
 17. Ярема С. Технічне редагування: Навч. посібник. – К., 2003. – 286 с.

 


Практичне заняття10

Значення та призначення редакційно-технічної обробки авторського оригіналу

План

1. Значення та призначення редакційно-технічної обробки авторського оригіналу для інтенсифікації процесів читання та відбору інформації.

2. Нетекстові форми подання інформації та формалізовані прийоми виявлення структури тексту.

3. Інформаційна роль апарату видання. Значення роботи редактора для піднесення культури книжкового видання.

Ділова гра: Група ділиться на дві частини: редактори та автори. Автори подають умовні свої оригінали. «Редактор» має прийняти «автора», ознайомитися з поданим ним оригіналом, висловити зауваження, відредагувати матеріал, проаналізувати разом із «автором». Колективне підбиття підсумків гри.

Література

1. Тимошик М. Редакційно-видавничий процес // Друкарство. – 2003. – №3. – С. 26-32.

2. Пикок Дж. Издательское дело: От замысла до упаковки / Пер. с англ. – М.: ЭКОМ, 1998. – С. 41-50.

3. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования. – М.: Высшая школа, 1971. – С. 145-205.

4. Шевченко В. Лексика комп'ютерних редакційно-видавничих систем: Англо-український словник. – К.: ВПЦ „Київський університет", 2000. – 112 с.

5. Іванченко Р. Літературне редагування: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 1983. – 248 с. (Репринтне перевидання 2003 р., Парламентське вид-во)

6. Мильчин А. Методика редактирования текста. 2-е изд. – М.: Книга, 1980. – С. 5–98.

7. Партико 3. Загальне редагування. Нормативні основи: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2001. – С. 19-38, 48-298.

8. Різун В. Літературне редагування: Підручник. – К.: Либідь, 1996. – 240 с.

9. Сава В. Основи техніки творення книги: Навч. посібник. – Львів: Каменяр, 2002. – 136 с.

10. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. – К., 2002.– 392 с.

11. Терехова В. Литературное редактирование: Учебн. пособие – Л., 1975. – 94 с.

12. Тимошик М. Редагування як вид професійної діяльності та як складова редакційно-видавничого процесу // Друкарство. 2003. – №4. – С. 32-35.

13. Ярема С. Технічне редагування: Навч. посібник. – К., 2003. – 286 с.

 
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Задание на СРС. Архитектура неоромантизма и неонеоклассицизма. | Виды компьютерной графики.

Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 1446. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия