Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тип дiаграми вибирають враховуючи
1.Особливостi числових даних

2.Естетичнi вподобання

3.Особливостi друкуючого пристрою чи екрану для їх перегляду

4.Модель вашого ПК

5.Розмір таблиці де містяться початкові дані

116.Для чого прозначені Інтернет-браузери?

1.Програми, що дають змогу підключатись до мережі інтернет

2.Програми, що дають змогу переглядати of-line веб-сторінки, завантажені з мережі Інтернет

3.Програми, призначені для перегляду HTML документів

117.Що таке гіперпосилання?

1.Спеціальним чином виділений текст, клацання якого дає змогу перейти до файла, фрагмента файла, веб-сторінки в Інтернеті чи локальній мережі

2. Спеціальним чином виділений графічний об’єкт, клацання якого дає змогу перейти до файла,

фрагмента файла, веб-сторінки в Інтернеті чи локальній мережі

3.Спеціальним чином виділений текст або графічний об’єкт, клацання якого дає змогу перейти до файла, фрагмента файла, веб-сторінки в Інтернеті

4.Перші два твердження

118. Що таке домашня сторінка?

1.Веб-сторінка, створена користувачем, і розміщена в мережі Інтернет

2. Певна сторінка, встановлена в настройках броузера, з якої користувач починає роботу в WWW

3.Сайти великих компаній називають їх домашніми сторінками

4.Це сайти сучасних веб-порталів

119.Для чого призначена кнопка панелі інструментів програми Internet Explorer Обновить?

1.Ця кнопка дозволяє повернутись на домашню сторінку

2.Ця кнопка дає можливість поновити умови пошуку на сайті

3.За допомогою цієї кнопки можна перезавантажити веб-сторінку

4.Ця кнопка завантажує веб-сторінку в редактор, вказаний в настройках браузера для її зміни

120.Для чого призначена панель адрес веб-браузера?

1.В неї вводиться адреса для відправки повідомлень

2. В неї вводиться адреса домашньої сторінки

3.В ній відображається адреса відкритої сторінки

4.В ній відображається адреса електронної пошти

5.В ній показані вибрані гіперпосилання

121. Що входить в електронне повідомлення?

1.Електронна адреса одержувача

2.Тема повідомлення

3. Текст повідомлення

4.Електронна адреса відправника

5.Поштовий індекс одержувача

122.Які дії необхідно виконати для відправлення або одержання повідомлення?

1.Встановити віддалений зв'язок з поштовим сервером

2.Припинити віддалений зв'язок з поштовим сервером

3.Встановити зв'язок з сусідним комп'ютером

4.Встановити зв'язок з локальним сервером

5.Встановити некомп'ютерний телефонний зв'язок за допомогою модема

123.Яка різниця між електронною таблицею(ЕТ) і табличним процесором (ТП)?

1.ТП- це просто інша назва ЕТ

2.ТП- це програми обробки ЕТ

3.ЕТ- таблиця з даними, а ТП- програма обробки даних у ЕТ

4. ніякої

5. ці поняття злилися і часто застосовуються як синоніми

124.В яких сферах застосовується ЕТ?

1.у бізнесі

2.у фінансах

3.у рекламі

4.у статистиці

5. у іграх

125. Які основні ідеї покладені в основу ЕТ?

1.полегшення режиму роботи мікропроцесора

2.прискорення введення і редагування тексту

3.спрощення розрахунків

4.застосування різноманітних засобів обробки й аналізу даних(у вигляді таблиць, графіків, діаграм)

5.побудова обчислювальних моделей

126. Які типи даних обробляє ТП?

1. логічні

2.текстові

3.символьні

4.числові

5. формули

127. Що таке комірка?

1. мікросхема

2.клітинка, що знаходиться на перетині рядка і стовпця

3.плата з мікросхеми

4.елемент рекламного табло

5.прямокутна матриця

128. Як можна завантажити Excel?

1.двічі клікнути ЛКМ(лівою кнопкою миші) по ярлику на робочому столі

2. набрати ім’я

3.ПКМ (правою кнопкою миші) по файлу з розширенням

4.меню Пуск Програми

5.кн.Пуск Создать документ вибрати Нова книга ОК

129.З аркушів яких типів може складатися книга?

1.робочих аркушів

2. аркушів діаграм

3.аркушів діалогу

4.аркушів макросів

5.аркушів змістів

130.За відсутності мишки може виникнути потреба викликати пункт меню.Викликати меню можна за допомогою клавіш:

1.ALT

2.Ctrl

3.Shift

4.F1

131.В комірку введено наступну інформацію. Яку з них розпізнає Excel як дату?

1. October 25, 2011

2.10/25/11

3.26-oct-11

4.2511010

132. Необхідно ввести у комірку дані у форматі часу. Оберіть, який з записів Excel сприйму як час?

1. 15/21/10

2. 15:21:11

3.15-21-044

4.15\21\11

133. Для позначення піднесення до ступеня в Excel прийнято символ:

1.-( знак «мінус»)

2.*(«зірочка»)

3. : (двокрапка)

4. ^

134.Як на екрані виглядає комірка, інформація з якої вирізана або скопійована?

1.обведена кольоровою рамкою

2.зафарбована чорним кольором

3.обведена пунктирною лінією, яка блимає

4.обведена чорним прямокутником

135.У правому нижньому куті активної комірки є маленький чорний квадрат. Для чого він призначений?

1.для автоматичного заповнення комірок засобами AutoFill(автозаполнение)

2.для виділення за допомогою миші блоку порожніх комірок

3.для копіювання вмісту активної комірки у комірки, розташовані поруч з нею

4.для виділення за допомогою миші блоку клітинок,які містять дані

136. Якщо в таблицю необхідно ввести назви дванадцяти місяців з січня по грудень, потрібно:

1. у першому рядку набрати «січень», у другому — «лютий* і далі до грудня.

2. у першому рядку набрати «січень» і скористатись вбудова­ним засобом AutoFill(Автозаполнение).

3.у першому рядку набрати «січень» та виконати команду меню Формат-Автоформат.

4. у першому рядку набрати «січень», встановити вказівку миші на правий нижній кут виділеної комірки так, щобвін змінив свою форму на «хрестик», натиснути Ctrl і протягтивказівку миші на 12рядків.

137.Щоб встановити ширину колонки відповідно до найдовшого запису у комірці, необхідно:

1. виділити стовпчик, скористатись командою меню Формат-Столбец-Автоподгон ширины.

2.двічі натиснути мишею потрібну комірку.

3. встановити вказівку миші на межі заголовка колонки так, щоб вказівка миші змінила свою форму на чорний хрестик, перетяг­ти мишу, змінюючи ширину стовпчика.

4.двічі натиснути мишею літеру, яка позначає стовпчик

138. Уявіть ситуацію: при роботі на першому аркуші робочої книги активною є комірка D5. Що означає знак оклику у такій фор­мулі: =(Лист2!D5+ Лист3!D5)?

1. що комірки D5 на другому і третьому аркушах захищені від запису.

2. що Лист2і ЛистЗ захищені від запису.

3. що в комірку D5 на першому аркуші записано суму даних, які знаходяться у комірках D5 другого і третього аркуша.

4. знак оклику - помилковий символ у формулі.

139. Як зафарбувати блок комірок?

1.виконати команду Формат-Стиль.

2.виконати команду Формат-Границы и заливка.

3. виділити потрібні комірки і виконати команду Формат-Ячейки-Заливка.

4. виділити потрібні комірки і виконати команду Формат-Гра­ницы и заливка.

140. Якщо вказівки миши встановлена на нижній правий кут комір­ки в EXCEL і мас вигляд чорного «хрестика», це означає, що можна виконати операцію:

1. введення інформації в комірку.

2. автозаповнення комірок.

3.зміни ширини стовпчика.

4.зміни висоти рядка.

141. Якщо вказівка миші в EXCEL має вигляд вертикальної двоспрямованої стрілки і розташована на межі рядка, це означає, що можна виконати операцію:

1.Введення інформації в комірку.

2. Автозаповнення комірок.

3.Зміни ширини стовпчика.

4. Зміни висоти рядка.

142.Яке повідомлення про помилку не використовується в Excel?

1. #ДЕЛ/0!

2. #ССЫЛКА!

3. #ОШИБКА!

4.#ЗНАЧ!

143.Про що свідчить запис $В$14 у рядку формул?

1. розрахунки виконуються у доларах.

2.числу в комірці надано грошовий формат.

3. використовується абсолютна адреса комірки ВІ4.

4. використовується відносна адреса комірки ВІ4.

144. Чи: можна копіювати комірки з формулами?

1.так, можна копіювати будь-які комірки з будь-якими форму­лами.

2.можна копіювати лише комірки з формулами, в яких вико­ристовуються абсолютні адреси.

3. можна копіювати лише комірки з формулами для визначен­ня суми та добутку.

4. ні.

145. Що необхідно зробити для поновлення діаграми при зміні зна­чень в таблиці, для якої побудовано діаграму?

1.лобудувати діаграму за новими даними.

2.виділити діаграму та виконати команду Сервис-Исправле­ния.

3. виділити діаграму та натиснути клавішу Р9.

4. діаграма змінюється автоматично.

146. Якщо Ви тільки що помилково знищили вміст всієї комірки, що потрібно зробити для відновлення даних? Вказати неправиль­ну дію.

1.натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Z.

2.натиснути мишею клавішу Отменить.

3.натиснути мишею клавішу Повторить.

4.виконати команду Правка-Отменить.

147. Як можна встановити границю для блоку комірок?

1.виконати команду Формат-Условное форматирование.

2.виконати команду Формат-Обрамление и заполнение.

3. виділити потрібні комірки і виконати команду Формат-Ячейки-Граница.

4. виділити потрібні комірки і виконати команду Формат-Обрамление и заполнение.

148.Якщо вказівник миші в EXCEL має вигляд горизонтальної двос-прямованої стрілки і розташована на межі стовпчика, це озна­чає, що можна виконати операцію:

1.введення інформації в комірку.

2. автозаповнення комірок.

3.зміни ширини стовпчика.

4. зміни висоти рядка.

149. Якщо вказівка миші в EXCEL має вигляд вертикальної риски і розташована у вікні введення формул, це означає, що можна виконати операцію:

1.введення інформації в комірку.

2. автозаповнення комірок.

3.зміни ширини стовпчика.

4. зміни висоти рядка.

150. Як можна змінити розмір діаграми?

1.шляхом буксування маркерів діаграми.

2. з використанням команд меню Правка.

3. з використанням команд меню Формат.

4. з використанням команд меню Сервис.

151.Якими шляхами не можна скористатися при створенні нової презентації?

1. Виконати команду верхнього меню Сервис/Параметры.

2.Створити з існуючої презентації.

3. Створити за допомогою шаблона оформлення.

4. Створити за допомогою майстра автозмісту.

152. Що таке шаблони оформлення?

1. Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання команди контекстного меню слайда Оформление слайда.

2. Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання команди Cервис/Настройка.

3.Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда презентації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання команди контекстного меню слайда Оформление слайда.

4. Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда презентації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання команди Формат/Оформление слайда.

153. Чи можна для слайдів презентації застосовувати різні шаблони оформлення?

1. Так.

2.Ні.

3. Так, але не бажано.

4. Бажано.

154.В яких режимах не може відображатися презентація PowerPoint:

1. Нормальный.

2. Сортировщик слайдов.

3. Показ слайдов.

4. Режим, разметки.

155.Що називають анімацією?

1.Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відеоефекту.

2.Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального звукового ефекту.

3.Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відео- чи звукового ефекту.

4.Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціальної мультиплікації.

156.Для встановлення анімаційних ефектів потрібно:

1. Скористатися командою меню Формат/Оформление слайда.

2.Скористатися командою меню Формат/Эффекты анимации.

3. Скористатися командою меню Вставка/Эффекты анимации.

4. Скористатися командою Эффекты анимации контекстного меню слайда.

157.При настроюванні зміни слайдів презентації можна задавати такі параметри:

1.Відеоефекти зміни слайдів.

2.Швидкість зміни слайдів.

3.Звукові ефекти зміни слайдів.

4.Усе, перераховане вище.

158.Для запускання демонстрації презентації потрібно:

1. Скористатися командою меню Показ слайдов/Начать показ.

2. Скористатися командою меню Показ слайдов/Начать демонстрацию.

3.Скористатися командою меню Показ слайдов/Демонстрировать.

4.Скористатися функціональною клавішею F2.

159.Який формат не є форматом презентації програми Microsoft PowerPoint?

1.Веб-страница (*.htm).

2. Презентация (*.ppt).

3.Шаблон презентации (*.pot).

4.Текст презентации (*.txt).

160.Що таке роздавальний матеріал PowerPoint?

1.Це короткий зміст презентації по кілька слайдів на сторінці.

2.Це замітки до слайдів зі зменшеними копіями слайдів.

3. Це текст, що міститься на слайдах презентації.

4.Це текст, що міститься на діаграмах презентації.

161.Як установити кольорову схему слайдів презентації?

1.Скористатися зображенням панелі завдань Дизайн слайда – Цветовые схемы.

2.Скористатися командою меню Формат/ Цветовые схемы.

3. Скористатися командою меню Формат/Эффекты анимации.

4. Скористатися командою меню Вставка/Цветовые схемы.

162.Як сховати слайд презентації?

1.Скористатися командою Показ слайдов/Скрыть слайд.

2.Скористатися командою Правка/Вырезать.

3.Скористатися командою контекстного меню Скрыть слайд у режимі перегляду.

4. Скористатися командою верхнього меню Сервис/Настройка.

163.Як створити новий слайд презентації?

1.Скористатися командою Файл/Создать.

2.Скористатися кнопкою панелі інструментів Создать слайд.

3.Скористатися командою Правка/Вставить.

4.Скористатися командою Вставка/Слайд.

164.Як змінити порядок анімації об'єктів слайда?

1.Скористатися командою Правка/Сменить анимацию.

2.Скористатися командою Справка/Сменить ориентацию.

3.Скористатися кнопками Порядок ділянки завдань Настройка анимации.

4.Скористатися кнопками Автоподбор ділянки завдань Настройка анимации.

165.Як зупинити демонстрацію презентації?

1.Скористатися командою Файл/Приостановить демонстрацию.

2.Скористатися командою Файл/Остановить демонстрацию.

3.Скористатися командою Показ слайдов/Приостановить демонстрацию.

4.Скористатися командою контекстного меню Завершить показ слайдов.

166.Які інструменти використовують для підкреслення деталей під час показу презентації?

1.Ручка.

2.Карлючка.

3.Білка.

4.Підкреслення.

167.Які об'єкти не може вміщувати слайд презентації?

1.Малюнки.

2.Текст.

3.Діаграми.

4.Веб-сторінки.

168. Найменшою структурною одиницею усередині таблиці є

1.файл

2.запис

3. поле

4.стовпчик.

 

169. Визначите тип поля Прізвище в таблиці?

1.не можна визначити

2.текстовий

3. числовий

4.немає правильної відповіді.

170.Які різновиди форми є в стандартних формах Access? (відповідь не одна)

1.стрічкова

2.у стовпчик

3. каскадна

4.таблична.

171.Який об'єкт бази даних дозволяє здійснювати обчислення й вибірку необхідної інформації?

1.Таблиця.

2.Форма

3.Запит

4.Звіт

172.Поле якого типу є природним кандидатом на роль ключового поля?

1.Дата

2.Прізвище

3.Лічильник

4.Числове

173.Поле, створюване в таблиці не може містити

1. довільного тексту

2.десяткового числа

3.формули, що обчислює

4.готової картинки.Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф.

174.Які твердження є вірними? (відповідь не одна)

1.при роботі із записами, всі зміни зберігаються автоматично в режимі реального часу, тобто відбувається безперервне збереження даних

2. вилучену інформацію при роботі із записами (у режимі таблиці, форми) неможливо відновити

3.вилучену інформацію при роботі із записами завжди можна відновити до того, як система видасть запит на збереження

4.вилучену інформацію при роботі із записами завжди можна відновити

175.Які типи фільтрів існують? (відповідь не одна)

1.табличний

2.с виключенням

3.розширений

4.по виділеному

176.У яких діалогових вікнах можна створити зв'язок між полями таблиць бази даних? (відповідь не одна)

1.майстер підстановок

2. майстер створення зв'язків

3.схема даних

4.схема зв'язків

 

177.Визначите тип поля № у таблиці?

1. не можна визначити

2.лічильник

3.числовий

4.немає правильної відповіді

178.Які види запитів існують у базі даних Access?

1.запит на вибірку

2.простий запит

3.по виділеному

4.с розширенням

179.Як називається документ у СКБД Access?

1.таблиця

2.база даних

3.книга

4.форма

180.Скільки полів є в таблиці?

1. не можна визначити

2.6

3.5

4. немає правильної відповіді .

181.До якого типу бази даних відноситься СКБД Access?

1.Реляційна

2.Документальна

3.Фактографічна

4.Ієрархічна

182.Як у запиті вказати таку умова: час відправлення до 12.00 або після 13.30?

1.]=12.00 and [=13.30

2.]=12.20, [=13.30

3.[=12.00 or ]=13.30

4.немає правильної відповіді

183.У якому режимі можна створювати довільну структуру об'єкта бази даних?

1.Майстер

2.Конструктор

3.Открыть

4.немає правильної відповіді

184.Ключове поле дозволяє робити ... (відповідь не одна)

1. установлення зв'язків між таблицями

2.контроль за збігом інформації

3.прискорення пошуку інформації

4.захист інформації від несанкціонованого доступу

185.Чи містить яку-небудь інформацію таблиця, у якій немає жодного запису?

1. містить інформацію про назву таблиці

2.містить інформацію про структуру таблиці

3.ніякої інформації не містить

4.немає правильної відповіді.

186.У чому різниця між СКБД й ІПС?

1. у СКБД зберігається менше інформації

2. в ІПС швидше здійснюється пошук

3. в ІПС інформацію не перетворюють

4.немає правильної відповіді

187.Лист, надісланий з метою реклами

Спам

2.візитка

Текст


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 3247. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.102 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7