Студопедия — Які організаційні заходи повинен здійснити керівник підприємства для забезпечення пожежної безпеки?
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Які організаційні заходи повинен здійснити керівник підприємства для забезпечення пожежної безпеки?


1. Визначити обов’язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки

2.Призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування

3. Призначити відповідальних за утримання і експлуатацію технічних

засобів протипожежного захисту

4. Провести навчання персоналу з питань пожежної безпеки

5. Наказом (інструкцією) установити відповідний протипожежний режим

 

Чи допускається використовувати для побутових та виробничих потреб запас води, призначений для цілей пожежегасіння?

1. Не допускається

2. Допускається для виробничих потреб за письмовим розпорядження головного інженера

3. Допускається для побутових потреб з дозволу місцевих органів

пожежного нагляду

 

Якого ступеня вогнестійкості повинні бути будівлі складів хімічних речовин?

1. Не нижче І ступеня вогнестійкості

2. Не нижче II ступеня вогнестійкості

3. Не нижче III ступеня вогнестійкості

4. Не нижче IV ступеня вогнестійкості

 

Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше?

1. 1 м 2. 2 м 3. 3 м 4. 4 м 5. 5 м

 

Який час дії вуглекислотного вогнегасника?

1. 10-15 с 2. 15-25 с 3. 25-40 с 4. 40-50 с 5. 60 с

7. Від чого залежить вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожеж?

1. Стадії розвитку пожежі

2. Масштабів загорянь

3. Джерела тепла

4. Особливостей горіння речовин та матеріалів

5. Ізоляції реагуючих речовин від зони горіння

6. Хімічного гальмування реакції горіння

 

Скільки чинників необхідно для виникнення горіння?

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5

 

9. На скільки категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються приміщення?

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5

 

Де забороняється паління?

1. На території та в приміщеннях об’єктів по видобутку, переробці і зберіганні легкозаймистих рідин, горючих рідин і горючих газів, виробництву всіх видів вибухових речовин

2. У приміщеннях всіх виробничих підприємств

3. У приміщеннях дитячих дошкільних, шкільних та лікувальних

закладів

4. На злакових масивах і зерно приймальних пунктах

 

Що з переліченого забороняється у виробничих будівлях, приміщеннях, спорудах?

1. Прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин

2. Відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із

застосуванням відкритого вогню

3.Відігрівати замерзлі труби гарячою водою або парою

4.Залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали

 

12. Обов’язки підприємств, установ та організаційні щодо забезпечення пожежної безпеки регламентовані:

1. КЗпП

2. Галузевими нормативними актами

3. Рішеннями органів виконавчої влади

4. Законом “Про пожежну безпеку”

 

 

13. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на:

1. Профспілки

2. Державу

3. Власника

4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків

5. Пожежні дружини

 

14. Допустимий рівень пожежної небезпеки для людей не може перевищувати:

1. 10-2 2. 10-3 3. 10-4 4. 10-5 5. 10-6

15. До основних небезпечних факторів пожежі належать:

1. Уламки частин зруйнованих апаратів, агрегатів, конструкцій

2. Знижена концентрація кисню

3. Дим

4. Полум’я та іскри

 

16. Основні джерела запалювання такі:

1. Розжарені продукти горіння

2. Відкритий вогонь

3. Тепловий прояв електричної енергії (дуга, іскри)

4. Окисник

 

17. Основні види вогнегасників такі:

1. Хімічно пінні 2. Балонні 3. Газові 4. Вуглекислотні 5. Порошкові

 

18. Метою пожежної безпеки об’єкта є:

1. Попередження виникнення пожежі 2. Забезпечення нормативною базою

3. Обмеження розповсюдження пожежі 4. Захист людей, матеріальних цінностей

 

19. Необхідною умовою для виникнення детонації є:

1. Швидкість переміщення полум’я

2. Наявність потужної ударної хвилі

3. Стиснення, нагрівання незгорілої суміші

 

20. На що вказують цифри, що знаходяться на вуглекислотних вогнегасниках (ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8)?

1.Час дії вогнегасника 2. Напругу

3. Місткість балону 4. Тип

 

Тема № 6

“Виробничий травматизм, професійні захворювання. Причини.”

 

Скільки років повинні зберігатися підприємстві акти розслідування нещасних випадків, складені по формі Н-1?

1. 1 рік 2. 25років 3. 45 років

4. Залежить від важкості нещасного випадку

 

Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт?

1. 1 добу 2. 2 доби 3. 3 доби 4. 4 доби 5. 5 діб

 Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 2974. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...

Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...

Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...

Дизартрии у детей Выделение клинических форм дизартрии у детей является в большой степени условным, так как у них крайне редко бывают локальные поражения мозга, с которыми связаны четко определенные синдромы двигательных нарушений...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической   Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической нагрузке. Из медицинской книжки установлено, что он страдает врожденным пороком сердца....

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.04 сек.) русская версия | украинская версия