Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
1. Основи традиційної логіки були закладені:

а) Б. Спінозою;

б) Лейбніцем;

в) Аристотелем;

г) Е.Гуссерлем.

 

2. Пізнання людиною світу здійснюється на рівнях:

а) абстрактне пізнання, конкретне пізнання.

б) чуттєве пізнання, абстрактно-логічне;

в) поняття, судження.

 

3. Чуттєве пізнання відбувається в таких формах:

а) поняття, судження, умовивід;

б) відчуття, сприйняття, уявлення;

в) абстрактна, конкретна.

4. Поняття – це:

а) істотні ознаки, які виражають природу предмета, його сутність і відрізняють предмет від усіх інших предметів;

б) форма мислення, в якій зафіксовано правила побудови понять і силогізмів;

в) форма мислення, що відображає предмет в його істотних ознаках.

5. Змістом поняття називається:

а) слово, яке має чітко визначене значення;

б) сукупність наявних ознак предметів, відображених у понятті;

в) сукупність предметів або явищ, що мисляться в понятті.

6. Як змінюється обсяг і зміст поняття при обмеженні:

а) обсяг і зміст поняття збільшуються;

б) обсяг поняття збільшується, а зміст зменшується;

в) обсяг поняття зменшується, а зміст збільшується.

7. Співвідносними є поняття :

а) стіл;

б) депутат;

в) вічний двигун;

г) копія.

 

8. Конкретними поняттям є поняття:

а) дволикість;

б) халатність;

в) суддя;

г) відповідальність.

 

9. Межею узагальнення понять є:

а) одиничний предмет;

б) сукупність предметів;

в) категорії.

 

10. У якому варіанті поняття узагальнено правильно:

а) адвокат – юрист;

б) планета – Сонячна система;

в) політика – політичний режим;

г) профспілка – член профспілки.

 

11. Між поняттями «близький» та «далекий» існує відношення:

а) перехрещення;

б) підпорядкування;

в) протилежність.

 

12. Негативним поняттям є поняття:

а) непідкупний суддя;

б) протиправна дія;

в) п’яний;

г) халатність.

 

13.У якому варіанті відповіді відбувся дихотомічний поділ поняття:

а) держави бувають унітарні, федеративні та конфедеративні;

б) індивідуальні трудові спори розглядаються комісіями з трудових спорів та судами;

в) науки поділяються на природничі, суспільно-гуманітарні та математичні;

г) винною у злочині визнається особа, що скоїла діяння навмисно або ненавмисно.

14. Серед несумісних понять розрізняють такі види відношень:

а) тотожність, підпорядкування, перетин;

б) перетин, протилежність, підпорядкування;

в) супідрядність, суперечність, протилежність.

15. У якому варіанті наявне ділення за видозміною ознаки:

а) кути бувають гострі, тупі, прямі;

б) винною у злочині визнається особа, що скоїла діяння навмисно або ненавмисно;

в) війни бувають справедливими і несправедливими.

 

 

16. Між поняттями «юрист» та «спортсмен» існує відношення:

а) перехрещення;

б) підпорядкування;

в) протилежність.

 

17.Твердження “Держави можуть бути монархічними і не монархічними” ілюструє закон логіки:

а)закон несуперечності

б)закон тотожності

в)закон достатньої підстави

г)закон виключеного третього

 

18. Які існують види визначень понять:

а) точні, неточні, абстрактні;

б) реальні, номінальні, генетичні;

в) за змістом, за обсягом.

 

19. Судження – це:

а) фіксація просторових, часових, якісних та інших відношень між суб’єктами;

б) речення, в якому будь-що стверджується або заперечується про частину предметів деякого класу;

в)форма мислення, в якій у знаковій формі фіксуються відношення між об’єктами, зв’язок між предметом і його ознакою або факт існування чи неіснування будь-чого.

 

20. Категоричні судження за кількістю поділяються на:

а) генетичні, остенсивні, номінальні;

б) позитивні, негативні, нульові;

в) одиничні, часткові, загальні.

 

21. Які характеристики належать до судження «Кожен студент юридичних вузів вивчає логіку»:

а) одиничне судження;

б) часткове судження;

в) загальне судження;

г) судження з відношенням.

 

22. Встановіть, у якому варіанті суб’єкт є розподіленим, а предикат – нерозподіленим:

а) Жоден хімічний елемент не є складною речовиною;

б) У деяких справах передбачено законом обов’язкове проведення експертиз;

в) Всі А є не В.

 

23. До якого виду суджень належить твердження«Добросовісна праця – джерело добробуту і могутності нашого народу»:

а) загальностверджувальне (А);

б) загальнозаперечне (Е);

в) частковостверджувальне (І);

г) частковозаперечне (О).

 

24. Які характеристики належать до судження «Кожний з батьків є старшим за своїх дітей»:

а) одиничне судження;

б) атрибутивне судження;

в) частково-заперечне судження;

г) судження з відношенням.

 

25. В якому із суджень не порушується закон достатньої підстави:

а) праве око чешеться – буде радість, ліве око чешеться – будуть сльози;

б) категорично заперечую, що я хуліган, бо я маю вищу освіту;

в) суддя З. не може мене судити, бо він сам задіяний у даному злочині;

г) при виконання цієї роботи без лопати не обійтися, тому при переробці зерна задіяні переважно жінки.

 

26. Безпосередні виводи – це :

а) розумова операція, в якій на підставі старого знання формується нове знання за допомогою одного судження;

б) розумова операція, в якій на підставі старого знання формується нове знання за допомогою дво категоричних суджень;

в) розумова операція, в якій на підставі старого знання формується нове знання за допомогою трьох і більше суджень.

 

27. Операції, за допомогою яких формуються безпосередні умовиводи:

а) метод остач;

б) протиставлення;

в) перетин.

 

28. Розумова операція, яка передбачає збереження суб’єкта, предиката, змісту судження, однак не зберігає форму цього судження називається:

а) перетворення;

б) обернення;

в) протиставлення.

 

29. За допомогою двох часток «НЕ» - перед зв’язкою та перед предикатом:

а) перетворюються загально стверджувальні судження;

б) перетворюються загально заперечувальні судження;

в) протиставляються частково стверджувальні судження.

 

30. За допомогою зміни місць суб’єкта і предиката, коли суб’єкт стає предикатом і навпаки при збереженні виду судження і можливій зміні обсягу:

а) обертаються загально стверджувальні судження;

б) протиставляються загально заперечувальні судження;

в) обертаються частково заперечувальні судження.

 

31. Категоричний силогізм – це:

а) розумова операція, в якій на підставі старого знання формується нове знання за допомогою категоричних суджень;

б) розумова операція, в якій на підставі старого знання формується нове знання за допомогою трьох і більше суджень;

в) розумова операція, в якій на підставі старого знання формується нове знання за допомогою одного судження.

 

 

32. Судження, яке містить в собі нове знання – це:

а) засновок;

б) висновок;

в) силогізм.

 

33. Повна індукція – це:

а) вивід, в якому висновок робиться на підставі дослідження всіх елементів певного класу;

б) вивід, в якому висновок робиться на підставі знання необхідних ознак або причинних зв’язків частини предметів класу;

в) вивід, в якому висновок про клас предметів робиться на тій підставі, що серед спостережуваних фактів не траплялось жодного, який би суперечив узагальненню.

 

34. Метод єдиної схожості – це:

а) якщо два чи більше випадків досліджуваного явища мають лише одну спільну обставину, а всі інші обставини різні, то ця єдина схожа обставина і є причиною явища;

б) якщо виникнення чи зміна одно явища щоразу неодмінно викликає певні зміни іншого явища, то обидва ці явища перебувають у причинному зв’язку одне з одним;

в) якщо випадок, у котрому досліджуване явище настає і випадок, в якому воно не настає в усьому схожі і лише в одній обставині різні, то ця обставина, яка в першому випадку наявна і відсутня в іншому і є причиною явища що вивчається

 

 

35. Наукова індукція – це:

а) вивід, в якому висновок робиться на підставі дослідження всіх елементів певного класу;

б) вивід, в якому висновок робиться на підставі знання необхідних ознак або причинних зв’язків частини предметів класу;

в) вивід, в якому висновок про клас предметів робиться на тій підставі, що серед спостережуваних фактів не траплялось жодного, який би суперечив узагальненню.

 

36. Сполучений метод схожості і різниці – це:

а) якщо два чи більше випадків досліджуваного явища мають лише одну спільну обставину, а всі інші обставини різні, то ця єдина схожа обставина і є причиною явища;

б) якщо виникнення чи зміна одно явища щоразу неодмінно викликає певні зміни іншого явища, то обидва ці явища перебувають у причинному зв’язку одне з одним;

в) якщо два чи більше випадків виникнення досліджуваного явища мають спільним лише одну обставину, а два чи більше випадки не виникнення цього явища мають спільним лише відсутність тієї ж обставини, то ця обставина і є причиною явища, що вивчається.

 

37. Умовно-категоричний силогізм – це:

а) розумова операція, в якій на підставі старого знання формується нове знання за допомогою імплікативного та категоричного суджень;

б) розумова операція, в якій на підставі старого знання формується нове знання за допомогою диз’юнктивних та імплікативних суджень;

в) розумова операція, в якій на підставі старого знання формується нове знання за допомогою двох та більше суджень.

 

38. Виберіть ті відповіді, які позначають логічні прийоми, подібні до визначення:

а) припис;

б) аналіз;

в) характеристика.

 

39. Виберіть ті відповіді, які позначають складові структури простого судження:

а) об’єкт;

б) логічний сполучник;

в) суб’єкт.

 

40. Виділіть ті відповіді, які є правилами визначення:

а) коло;

б) симетричність;

в) однозначність.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИДата добавления: 2015-10-02; просмотров: 471. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия