Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Показники ефективності - загальна і порівняльна ефективність
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Методи оцінки ефективності впровадження нової техніки й інвестиційних проектів на транспорті

В умовах ринкової економіки при здійсненні локальних проектів (у тому числі по будівництву і реконструкції різних об'єктів, створенню і придбанню нової техніки, застосуванню прогресивних технологій) за рахунок власних і позикових коштів підприємств значно підвищується роль оцінки очікуваної віддачі вкладень у будь-який захід з позицій інтересів безпосередніх учасників інвестиційного процесу. Відносно до транспорту це означає, що повинна бути посилена увага до визначення впливу реалізації розглянутих проектів на ре­зультати господарської діяльності галузі, окремих видів транспорту і його під­приємств (у залежності від масштабу проекту) відповідно до діючого госпо­дарського механізму.

- інвестиційні заходи на транспорті здійснюються для вирішення наступ­них задач освоєння додаткових обсягів перевезень вантажів і пасажирів у резуль­таті поліпшення якості і підвищення ефективності транспортного забезпечення й обслуговування територій виробництва і населення країни і її регіонів: під­вищення конкурентоспроможності окремих видів транспорту на напрямках, де наявні альтернативні варіанти перевезень;

- підвищення безпеки, надійності і ритмічності експлуатаційної роботи у вантажному і пасажирському русі, розвитку механізації й автоматизації вироб­ничих процесів, поліпшення умов праці транспортних працівників і зменшен­ня негативного впливу на навколишнє середовище;

- скорочення експлуатаційних витрат, росту продуктивності праці і фон­довіддачі під час перевезення вантажів і пасажирів без погіршання якості транспортного обслуговування населення і підприємств та створення на цій основі умов для зниження тарифів з метою сприяння розвиткові виробництва і

- розширенню ринків збуту промислової продукції;

- розвитку системи інформаційного забезпечення з метою підвищення ефективності керування перевізним процесом, широкого застосування марке­тингу і задоволення інформаційних потреб користувачів транспорту;

- упровадження ресурсозберігаючих технічних засобів і технологій;

- оснащення окремих видів транспорту рухомим складом нового поко­ління, ефективними машинами, механізмами, сучасними пристроями сигналі­зації і зв'язку і т.д.;

- соціального захисту працівників транспорту за допомогою створення додаткових робочих місць і диверсифікації виробництва.

Методичні рекомендації призначені для оцінки ефективності прямих ін­вестицій при техніко-економічних дослідженнях можливостей різних інвестицій­них програм, розподілі накопичених коштів, що спрямовуються на капітальні вкладення, розробці техніко-економічних обгрунтувань і проектів споруджен­ня і реконструкції об'єктів транспорту, розробці бізнес-планів, розрахунку життєвого циклу різних технічних засобів, експертизі інвестиційних проектів і інших завдань.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 447. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7